Jump to content

Oniki Meryem - Bir İsa (Hz.İsa Evlimiydi?)


Guest jülide

Önerilen Mesajlar

Eklediğin metin ilginç bir masal'dan başka bir şey yok. Demek ki tamamen uyduruldu. İsa Mesih'in evliliği ile ilgili güzel bir sayafa: http://www.markdroberts.com/htmfiles/resources/jesusmarried.htm. O sayfa'da bütün kanonik olmayan metinlere (onlar ile ilgili de bir sayfa var: http://www.earlychristianwritings.com/) bakarak bir sonuç almaya çalışıyor. Sonuç çok belli: ne de incil'de ne de öbür metinlerde İsa Mesih'in bir kadınla evli olduğunu ispatlayan bir iz yok.

Doğru, Mecdelli Meryem 'gnostic' yazılarda gitikce daha çok hikmeti canlandıran kadın olarak gösterildi. Ama bu metinler çok geç yazıldı ve metindeki teoriyi hiç desteklemiyor.

İsa Mesih'in anneannesi ile ilgili aslında bilgimiz yok (en azından eski kaynaklara dayanarak) (bakın, Catholic Encyclopedia:

http://www.newadvent.org/cathen/01538a.htm)

Kadınlara yönelik yasa ile ilgili de ilginç bir tarih bakışısı var... Mecdelli Meryem İsa Mesih'in öğrencisiydi ve dirilişin ilk mücdecisi oldu. Filipideki Lidya da kilisede önemli bir rol oynadı. Pavlus'un bile kadın emektaşları vardı (örnek: Persis (Rom.16:12); Nimfaya (Kol.4:15), vs.). Doğru kilisenin tarihinde kadınlar bazın çok baskı gördüler. Ama ilk kutsal kitap okuyan kadın Elizabet'in olduğunu sanmıyorum ....

Arimetea ile iligili ikinci yüzyıldan beri bilgi yazılmış. Grail ile ilgili bağlantı yalnız 12. yüzyılda uyduruldu (bakın, Wikipedia: 'Joseph of Arimathea').

 

yahuda icin ayri cevap eklicem

 

--- Sonraki mesaj ---

 

6 Nisan 2006 tarihinde National Geographic Society kurumu 1700 sene kadar önce yazılmış olduğu söylenen Yahuda İncili isimli el yazmalarını kamuoyuna tanıttı. Yahuda İncili’nin iddiaları nelerdir?

1700 sene önce yazılmış olduğu söylenen Yahuda İncili Mesih’in ölümden diriliş gerçeğinin uydurma olduğunu iddia ediyor. Bu incilin birçok kısmı elimizde değil, fakat elimizde bulunan parçalarına göre, İsa’ya ihanet ettiği bilinen Yahuda İskariyot aslında ihanet etmemiş ve İsa’yla bir plan yapıp İsa’nın tutuklanmasını sağlamış.

Yahuda İncili’nde İsa’nın Yahuda’ya gizli bilgileri vereceği açıklanmaktadır. Ayrıca İsa Yahuda’ya şöyle der: “Hepsinden üstün olacaksın. Çünkü beni giydiren adamı kurban edeceksin.” İsa’nın Yahuda’ya söylediği bu sözden dolayı bazı araştırmacılar İsa’nın ölümünden sonra Yahuda İskariyot’un İsa’nın bedenini mezardan alıp başka bir yere gömmüş olabileceği sonucuna varmaktadırlar.

Yahuda’nın bu şekilde hareket etmesiyle İsa’nın gerçek ruhsal ve tanrısal özelliğinin serbest bırakılmış olduğuna inandığını ileri sürerler. Yahuda İncili’nin metinlerini de içeren yazmada, havarilerden Yahuda İskariyot, İsa’ya ihanet eden değil de gözde bir yardımcı olarak tasvir ediliyor. Toplam 26 sayfa olan bu belgeye göre İsa, Yahuda’ya “Diğerlerinden uzak dur ve ben sana krallığın sırlarını söyleyeceğim. Fakat sen bundan dolayı çok acı çekeceksin’’ diyor. Metinde İsa’nın çarmıha gerilmesine yol açan olaylar Yeni Antlaşma’da anlatıldığından çok farklı olarak dile getiriliyor. Buna göre İsa, Yahuda’ya kendisini Roma yetkililerine teslim etmesini, böylece ruhunun vücudundan kurtularak özgürleşeceğini (Gnostik öğreti), Yahuda’nın da bu nedenle diğer havarileri kat kat aşacağını söylüyor ve sonra İsa, bu hareketinden dolayı Yahuda’ya “daha sonraki kuşaklarca lanetleneceksin’’ diyor.

Konu hakkında hiçbir bilgisi olmayan ve Hristiyanlık karşıtı olan her yazıyı taraflı yayınlayan bazı gazeteciler Yahuda İncili’ni gerçek incil olarak tanıtmaktalar. Yahuda İncili’nin bulunan parçalarının çevirisini incelediğimizde Gnostikler tarafından yazılmış bir incil olduğunu görüyoruz.

Yahuda İncili Kutsal Kitap’ta geçen olaylar konusunda Gnostiklerle aynı saflarda yer almaktadır. Örneğin Gnostikler Tevrat’ın ilk kitabı olan Yaratılış kitabındaki yılanı gerçeği getiren varlık olarak adlandırırlar. Gnostiklere göre, Yaratıcı Tanrı kötü ve yalancıdır ama yılan gerçeği söyler. Gnostikler Tevrat’ın Yaratılış kitabının başındaki yılan hikayesinden, Vahiy kitabının son olaylarına kadar anlatılan bütün olayları tam bir yılan hikayesine döndürmüşlerdir. Her olayı kendilerine göre yeniden yorumlayıp kendi trikotomist (Beden, Ruh ve Can’ın cinlerinden arınıp gizli bilgiyle tanrılaşması) özgürlük görüşlerine göre yapılandırmışlardır. Gnostiklere göre, Tevrat’taki kötü adamların hepsi iyidir ve iyi olanların hepsi kötüdür.

Yahuda İncili Yahuda’nın iyi bir adam olduğunu anlatıyor. Bu da beni hiç şaşırtmıyor. Gnostik İncillerin gerçekleri anlatmalarını bekleyemezdik.

Kıpti araştırmaları uzmanı olan İsviçreli Rodolphe Kasser yönetiminde kalabalık bir bilim adamı grubu söz konusu metnin tamiri ve çevirisi için altı yıl çalışmıştır. Metin arkalı önlü 13 papirüs sayfasından oluşuyor.

National Geographic Society, 6 Nisan 2006’da 26 sayfalık Yahuda İncili’nin keşfedilmiş olduğunu açıkladı. Yahuda İncili, bugün sadece Mısır’daki Kıpti Kilisesi’nin ayinlerinde kullanılmakta olan ve hiç kimse tarafından konuşulmayan Kıptice dilinde yazılmıştır. Kıptice yazılmış olan bu belgenin İ.S. 300 yıllarında Grekçe aslından yüz yıl kadar önce çevrilmiş olabileceği tahmin ediliyor.

Bu el yazması 1978’de Mısır’ın El Minya bölgesindeki bir mağarada keşfedilmiştir. Birçok el değiştirdikten sonra 16 sene boyunca Hicksville, New York’ta bir banka kasasında saklanana bu belgeler 2000 senesinde Zürihli bir antikacı olan Frieda Nussberger-Tchacos tarafından satın alınmıştır. El yazmasına bu nedenle Tchacos Yazmaları adı da veriliyor. El yazmalarını satamayan Nussberger-Tchacos, belgelere alıcı bulamayınca el yazmalarını daha iyi koruyacaklarına inandığı İsviçre’deki Maecenas Vakfı’na bağışlamıştır.

Waitte Institute of Historical Discovery (Waitte Tarihsel Keşif Enstitüsü) adlı bir kurum National Geographic Society kurumuna $1,000,000’lık bir bağışta bulunarak bu el yazmalarının korunmasını, İngilizce’ye çevirilmesini ve halka açılmasını istemiştir. National Geographic Society kurumu bu el yazmalarını ve çevirisini 6 Nisan 2006 tarihinde Washigton D.C.’de yapmış oldukları bir tanımtım toplantısında halka açıklamıştır. National Geographic Society kurumunun açıkladığı Yahuda İncili’nin İngilizce çevirisi ve Kıptice aslını aşağıdaki internet sitesinden indirebilirsiniz:

Yahuda İncili’nin İngilizce çevirisi:

http://www9.nationalgeographic.com/lostgospel/_pdf/GospelofJudas.pdf

Yahuda İncili’nin Kıptice yazılmış aslı:

http://www9.nationalgeographic.com/lostgospel/_pdf/CopticGospelOfJudas.pdf

Bu açıklamalar tarihçiler ve Hristiyan teologlar için yeni bir haber teşkil etmiyor. İlk Kilise önderlerinden olan İrenaeus’un Yahuda İncili hakkında yapmış olduğu bir açıklama Yahuda İncili’nin Gnostik bir incil olduğunu bizlere gösteriyor. İ.S. 2. yüzyılda yaşamış bir rahip olan Irenaeus, Gnostiklerin Kutsal Kitap’ta adı geçen kötü kişileri yücelten heretik bir tarikat olduklarını söylemişti.

İlk olarak İsa’dan sonra 180 yıllarında Fransa’nın Lyon bölgesinin (eski Gaule ülkesi başkenti) piskoposu Irenaeus’un kaleme aldığı Adversus Haereses (Tüm Heretiklere Karşı) adlı bir kitapta Yahuda İncili’nden söz edilir. Irenaeus, “Sapkınlar Yahuda İncili‘nin ortaya koyduğu türden sahte bir tarih ürettiler’’der.

Irenaues Adversus Haereses (Tüm Heretiklere Karşı) adlı kitabının Kayinciler’in Doktrini olarak adlandırdığı 31. bölümde şöyle diyor:

“Bazıları Kayin’in varlığını göklerdeki Güç’ten aldığını ilan ediyorlar, ve Esav, Korah, Sodomlu putperestler ve buna benzer kötü insanların kendilerinden olduğunu söylüyorlar. Bu durumda, kendilerinden olan bu kişilerden dolayı Yaratıcı’nın kendilerine saldırdığını söylüyorlar ama hiçbirisi de yaralı değil. Çünkü Sofia kendisine ait olduğunu düşündüğü şeyleri onlardan kendisine aktarmayı alışkanlık haline getirmişti. İhanetçi Yahuda’nın bu şeylerden dolayı tamamen suçsuz olduğunu ilan ediyorlar ve sadece onun, başkasının bilemeyeceği ve ihanetin gizemiyle elde ettiği gerçeği bildiğini ve onun aracılığıyla dünyasal ve göksel olan herşeyin artık karmaşaya atıldığını söylüyorlar. Böyle bir kurgusal hikayeyle karşımıza çıkıp, adına da Yahuda İncili diyorlar.”

Bazı gazetelerin “60 Yılın En Büyük Keşfi” olarak nitelendirdikleri Yahuda İncili’nin yeni oraya çıkan bir bulgu olduğunu söylemek yanlış olur. Gnostik tarikatların kendi incillerini yazmış olduklarını ve Nag Hammadi el yazmalarının Mısır’da bulunmasından sonra bu sahte incillerin 52’sinin çeşitli müzelerde olduklarını biliyoruz.

Yahuda İncili gibi Gnostik el yazmalarının kayıp inciller olarak nitelendirilmesi yanlış olur. İncil’in İncil olabilmesi için İsa’nın Kurtuluş Müjdesi’ni vermesi gerekir. Adem’den dolayı herkes günah işledi ve işte bu yüzden İsa Mesih insanların günahlarını üzerine yüklenerek çarmıhta kurban kuzusu olarak ölmüştür. İsa Mesih insanların günahları için çarmıha gerilmiştir ve üçüncü gün ölümden dirilmiştir. Yahuda İncili’nin de aralarında bulunduğu Gnostik İnciller kurtuluş müjdesini vermek yerine “bilinmeyen yüce bir tanrının var olduğunu ve ondaki gizli bilgiye erişmeden kurtulmanın imkansız olduğunu” yazıyorlar. Gnostik incillere göre, “her insanda bu gizemli tanrının ilahi bir kıvılcımı mevcuttur. Bu kıvılcım fiziksel bedenlerimizde hapsolmuştur. Bu beden ruhun mezarıdır. Işıklar krallığındaki bilinmeyen gizemli ilahi varlığa ulaşmak için bu etten mezardan kurtulması gerekir.”

Örneğin, Yahuda İncili’ndeki şu sözler Yahuda İncili’nin hangi anlayışla yazıldığını kanıtlıyor: “Beni giydiren adamı kurban edeceksin.” Burada kullanılan ben kelimesi bedenin içindeki ruhu, adam kelimesi ise İsa’nın ruhunu hapseden bedenini simgeliyor. Burada İsa, kendisine ihanet etmesi ve kendisini kurban etmesi için Yahuda’ya izin veriyor.

Gnostiklere göre, ruh ancak kötü olan bedenin ölümünden sonra özgürlüğüne kavuşabilirdi. Gnostikler bedenin kötülüğün kökeni olduğunu öğretirler. Kutsal Kitap ise bedenin iyi olduğunu söyler. Son Gün (Eskaton) geldiğinde fiziksel bedenlerimizle diriltileceğiz ve Tanrı fiziksel dünyayı gidişatına bırakmayacak. Günahın etkisini fiziksel dünyadan da kaldıracak. Artık yeni bir yer ve yeni bir gökyüzü yaratacak (Vahiy 21:1-22:5). Gnostikler ise fiziksel bedenin tamamen yok olmasıyla kurtuluşa ereceklerine inanırlar.

Yahuda daha üstün bilgiye erişmek için İsa’ya sözleşmeli ihanet ediyor. “Bir Adamın ruhu giydirmesi” kavramı Gnostiklerin öğretilerinin özüdür. Bu kavramın Yahuda İncili’nde kullanılması ise Yahuda İncili’nin özünün Gnostiklik olduğunu gösterir.

İlk Hristiyan inanç açıklaması şöyle der:

“İsa'nın Rab olduğunu ağzınla açıkça söyler ve Tanrı'nın O’nu ölümden dirilttiğine yürekten iman edersen, kurtulacaksın. Çünkü insan yürekten iman ederek aklanır, imanını ağzıyla açıklayarak kurtulur. Kutsal Yazı, “O'na iman eden utandırılmayacak” diyor.” (İncil, Romalılar 10:9-11).

Yahuda İncili İsa Mesih’in bedensel dirilişini açık bir şekilde reddediyor. Pavlus Galatyalı Hristiyanları bu tür sahte öğretilere karşı şöyle uyarmıştı.

“Sizi Mesih'in lütfuyla çağıranı bırakıp değişik bir müjdeye (incile) böylesine çarçabuk dönmenize şaşıyorum. Gerçekte başka bir müjde (incil) yoktur. Ancak aklınızı karıştırıp Mesih'in Müjdesi'ni (İncili’ni) çarpıtmak isteyenler vardır. İster biz, ister gökten bir melek size bildirdiğimize ters düşen bir müjde (incil) bildirirse, lanet olsun ona! Daha önce söylediğimizi şimdi yine söylüyorum: Bir kimse size kabul ettiğinize ters düşen bir müjde (incil) bildirirse, ona lanet olsun! Şimdi ben insanların onayını mı, Tanrı'nın onayını mı arıyorum? Yoksa insanları mı hoşnut etmeye çalışıyorum? Eğer hâlâ insanları hoşnut etmek isteseydim, Mesih'in kulu olmazdım.” (İncil, Galatyalılar 1:6-10)

Yeni ortaya çıkan Gnostik İnciller her zaman Hristiyanlık karşıtlarını sevindirmiştir. Yahuda İncili’nin halka açıklanması da bazılarını sevindirmiş olabilir. Aslında Yahuda İncili’nin çevirisini okuyabildiğime ben de seviniyorum. En azından benim de, İsa Mesih’te kardeşim olan Irenaeus’un yüzyıllar önce varmış olduğu aynı sonuca varmış olmam Irenaeus ile aynı Kutsal Kitap’ı okuduğumuzu gösteriyor.

Yahuda İncili her Hristiyan tarafından bilinçli bir şekilde okunmalı. Bu şekilde, elimizdeki Rab İsa Mesih’in İncili’nin değerinin daha iyi anlaşılacağını düşünüyorum.

Yahuda İncili’nin heyecanlandırdığı bazı kişiler bu yazmaların Hristiyanlığa bakışımızı değiştireceğini söylüyorlar. 1945 senesinde ortaya çıkan Nag Hammadi yazmalarının ortaya çıkmasıyla 52 tane Gnostik İncil bulunmuştu. Bunların hepsi çeşitli dillere çevrilerek yayınlandı. Gnostik İncillerin çevirileri internet üzerinden ücretsiz olarak da okunabilir. O zamanlar 52 adet olan Gnostik İnciller Hristiyanlığa bakışımızı değiştiremediler. Hatta Gnostik olanların sayısını da arttıramadılar! Fakat İsa Mesih’in İncilini okuyanların yaşamları değişmeye ve Hristiyan olanların sayısı hızla artmaya devam ediyor.

O zamanlar 52 adet olan Gnostik İnciller, 6 Nisan 2006’da Yahuda İncili’nin açıklanmasıyla, bugün 53 adet oldu! Benim Yahuda İncili hakkındaki görüşüm bu… 52+1=53

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

merhabalar herkese ben hz.isanın evliolduğunu kuranı kerimden ayet ile sabitledim

işte size delil

 

her foruma gönderiyorum insanlar aydınlansın.(forumdaki adımı takip edin BARAN ARON)

 

HZ.İSA EVLENMİŞTİR kutsal kase doğrudur ve Onun SOYU Yaşamaktadır,

 

Hamd O ALLAH'a ki hiç bir şeyi eksik bırakmamıştır.

 

İşte delil;

 

(RA'D suresi 38. ayet) (Resmi: 13/İniş:87/Alfabetik:85)

 

Yemin olsun, biz senden önce de resuller gönderdik, onlara da eşler ve evlatlar verdik. Hiçbir resul, Allah'ın izni olmadıkça herhangi bir mucize getiremez. Her süre için bir yazı vardır.

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

bu ayetten sen şimdi isa mesih'in evli oldugunu mu anlıyorsun kuran şöyle der bu apaçık bir kitaptır açık olan bir kitap neden konuyu anlaşılır bir şekilde anlatmaz biz senden önce derken hangi peygamberi kast ediyor belli degil kutsal kase konusu defalarca yazıldı ,anlatıldı amerikayı yeniden keşfetmenin alemi yok isa 'nın mezarı bulunamadı,isa'nın çocukları bulunamadı kendisinden sonra gelmiş oldugu söylenen bir nesil bulunamadı ama diger peygamberlerin var bu ayette bir acaiplik var ben senin anladıgın gibi anlamıyoru.

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş
bu ayetten sen şimdi isa mesih'in evli oldugunu mu anlıyorsun kuran şöyle der bu apaçık bir kitaptır açık olan bir kitap neden konuyu anlaşılır bir şekilde anlatmaz biz senden önce derken hangi peygamberi kast ediyor belli degil kutsal kase konusu defalarca yazıldı ,anlatıldı amerikayı yeniden keşfetmenin alemi yok isa 'nın mezarı bulunamadı,isa'nın çocukları bulunamadı kendisinden sonra gelmiş oldugu söylenen bir nesil bulunamadı ama diger peygamberlerin var bu ayette bir acaiplik var ben senin anladıgın gibi anlamıyoru.

 

öyle seyler yaziyorlar ki. akla ve mantiga aykiri sayin salom. ben cevap verme geregi duymadim. verdigin cevap cok güzel. emegine saglik.

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş
öyle seyler yaziyorlar ki. akla ve mantiga aykiri sayin salom. ben cevap verme geregi duymadim. verdigin cevap cok güzel. emegine saglik.

 

arkadaşım sen görmüyormusun?

 

kuranı kerim HZ.MUHAMMEDE geldi bu durumda ''biz senden önce'' DEYİNCE ne olmuş oluyor

 

cahillik

 

--- Sonraki mesaj ---

 

bu ayetten sen şimdi isa mesih'in evli oldugunu mu anlıyorsun kuran şöyle der bu apaçık bir kitaptır açık olan bir kitap neden konuyu anlaşılır bir şekilde anlatmaz biz senden önce derken hangi peygamberi kast ediyor belli degil kutsal kase konusu defalarca yazıldı ,anlatıldı amerikayı yeniden keşfetmenin alemi yok isa 'nın mezarı bulunamadı,isa'nın çocukları bulunamadı kendisinden sonra gelmiş oldugu söylenen bir nesil bulunamadı ama diger peygamberlerin var bu ayette bir acaiplik var ben senin anladıgın gibi anlamıyoru.

 

iyi okursan Anlarsın!

 

KURANI KERİM Kime geldi?

Senden önce derken kimi söylüyor?

 

Onlarada eşler ve evlatlar verdik deyince bütün peygamberler demek değil mi?

 

Ama doğru İSA Tanrı ya nasıl çocuğu olur?

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş
arkadaşım sen görmüyormusun?

 

kuranı kerim HZ.MUHAMMEDE geldi bu durumda ''biz senden önce'' DEYİNCE ne olmuş oluyor

 

cahillik

 

--- Sonraki mesaj ---iyi okursan Anlarsın!

 

KURANI KERİM Kime geldi?

Senden önce derken kimi söylüyor?

 

Onlarada eşler ve evlatlar verdik deyince bütün peygamberler demek değil mi?

 

Ama doğru İSA Tanrı ya nasıl çocuğu olur?

 

Cevabiniz icin tskler.

"onlara da eşler ve evlatlar verdik". Burda cogul kullanilmis yani -ler -lar ama dikkat ederseniz hepsini kastetmiyor zaten öyle bir seyde söz konusu degildir.bu bir kac peygamberde olabilir. Burasi kurani kerimi tartisma platformu veya bölümü degildir.

hristiyanliga baktigimiz zaman bir cok peygamberde evlenmistir fakat isa mesih peygamber degildir.

ikincisi buraya kurandan ayet gösterek bir hristiyana kanit olarak göstermen yanlis cünkü bizler saygidan öte inanmiyoruz. Tanrinin bir cocugu oldugu filan yok. Bu ogulluk mecazidir. cünkü insandan dogdugu ve insani beden aldigi icin öyle denmektedir. üclü birligin ikinci sahsidir.

baska sorun olursa ayri bir konu acarsan sevinirim. konu disi bilgiler vermeyiniz lütfen örnegin ogul ile ilgili.

 

esenlikler

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

kuran kitabı kimseye gelmedi içinde yazanları özümsiyerek okursan tevrattan alıntılar incil'deki isa mesih'in sözlerinin birebir olduklarını göreceksin zaten daha yeni başlamışsın keşke eski yazıları okuyabilseydin kuran yazılırken evet yazılırken diyelimki cebrail,cibril her neyse peygamberinize ezberletti sonra bunlar deri parçalarına pişmiş tugla üzerine, agaç kabuklarına yazıldı sonra peygamberinizin yanında bulunan yahudi dönmesi bir yazıcı bunları yazıya döktü sonra ne oldu bunlar yastık altında ,yatak altında saklandı ve halifeler zamanında kitap haline getirildi ama aişede bulunan bir parça okunduktan sonra imha edildi ve yerine ezberden bilenlerin söyledigi kitaba girdi dogrusu bu yani kuran işte böyle meydana çıktı şimdi anlatanlar eksik veya fazla söylemişlerse ne olacak çünkü peygamberiniz bu yazılırken hayatta degildi düzeltme imkanı yoktu islam bilginleri aynı şeyi söylüyorlar kitabın ne kadarını elinde tutuyorsan işte budur .isa mesih'in züriyetini ,mezarını kemiklerini 2000 senedir arıyorlar ama ortada somut bir şey yok velevki küçücük bir açık bulsalardı ve bunu ispatlasalardı ama yapamadılar kalktılat barnaba diye sahte bir incilin ipine sarıldılar o da olmadı dan bravn diye hayalperest bir romancının romanına umut bagladılar o da olmadı havada uçuşan hayller gibi hala çabalıyorlar üstüne üstlük peygamberinizin peygamberligini teyit etmesi için yalancı barnaba incilinden medet umuyorlar din diye bir şey yoktur din afyon gibidir insanı uyuşturur tanrı 'nın dini neydi şimdi kuran yazıyor diyecegini biliyorum ama yukarda nasıl yazıldıgını anlattım.

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş
Biz hristiyanlığın doğru Tanrı kavramına sahip olduğuna inanıyoruz, çünkü günahların karşılığı ödenmeden, kurtuluş olamaz. Oysa bu bedeli ödeyebilen tek varlık, Tanrıdır. Ve ancak insan olmakla Tanrı, günahlarımızın cezasını ödemek için bizim uğrumuza ölebilirdi (Romalılar 5:8; 2.Korintliler 5:21).

 

kusura bakmayın ama bu düşünce bana saçma geliyor,müslüman olmasaydım da aynı derecede saçma gelirdi,Tanrı neden insanların günahları için ölsün,böyle bir mantık olabilir mi,insanlar zaten hesap gününde yaptıklarının bedelini (ne bir eksik ne bir fazla) ödeyecekler,Tanrının ne ihtiyacı var ki insan kılığına girip peygambermiş gibi davranmaya??? İsa'nın babasız doğması onu Tanrı yapmaz,o Tanrının her şeye gücünün yettiğinin,birçok mucizeye sahip olduğunun kanıtıdır sadece

İsa'nın ölmüş olmaması bana son derece mantıklı geliyor(Kuran'da yazmasaydı da gelirdi) çünkü Allah'ın peygamberleri özel ""insanlar""dır,onların birileri tarafından öldürülmesine Allah izin vermez,çünkü onların görevlerini tamamlaması için hepsini korumaktaydı ve bu çoğu kez mucizevi olaylarla olmaktaydı.Yani İsa inanmayanlar tarafından öldürülmüş olamaz çünkü Rab bütün peygamberlerini koruyacak,onlara görevlerini tamamlatarak canlarını alacak güçtedir.Peygamberler insanlara sadece doğruyu söyler,Allah'ın yolunu gösterir,onları zorla inanan yapamaz,görevleri sadece doğruyu telkin etmektir,tıpkı şeytanın sürekli kötülüğü telkin etmesi gibi,ikisinin de gücü sınırlıdır,ne şeytan bir insanı kötü yapar,ne de peygamber bir insanı iyi yapar,onlar sadece çağırır.

Allah'ın insanların günahlarını temizlemek için insan kılığına girmesi abesle iştigaldir,niçin böyle bir şey yapma ihtiyacı duysun,kıyamete inanıyorsanız böyle bir şeyin olmaması gerektiğine de inanmanız gerekir,her şeyin bir yeri ve zamanı vardır,kıyamette Allah karşımıza çıkacaktır,neden vaktinden önce böyle bir şey yapsın,sizin inancınıza göre Tanrı İsa'dan sonrakilere torpil geçmiş,öncekileri gözardı etmiş oluyor yada insanlar o kadar azmış ki Allah peygamberlerin onları düzeltemeyeceğine inanarak kendi dünyaya gelip insanları doğru yola çağırıyo,O istese zaten bütün insanları kendine inandırırdı ama kıyamete kadar insanların O'nu kendi çabalarıyla ve peygamberler aracılığıyla bulması istendi,insanları inandırmak için kendinin dünyaya inmesine ne lüzum var?

Ayrıca her canlı ölümü tadacaktır,nitekim bizim inancımıza göre İsa ölmemiş,göğe yükseltilmiştir ve kıyamete yakın bir süreçte yeniden dünyaya gelerek mehdiye yardım edecek ve İslamiyeti tasdik edecektir,o süreçte de evlenecektir,daha sonra da ölümü tadacaktır her canlı gibi...

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Yeni Oluştur...