Jump to content

Hırıstiyanlıkta Namaz (Süryani ve Ermenilerde Namaz İbadeti)


Guest jülide
 Paylaş

Önerilen Mesajlar

Süryâni Ortodoks Kilise’nin ibadet çeşitleri arasında, İslâm ibadet şekillerine en büyük benzerlik arz edeni namazdır. Süryâniler kaç vakit nasıl namaz kılıyorlar?

 

 

Namaz sadece Müslümanlara değil, İslamiyetten önceki ilahi dinlerde de müminlere emrolunan bir ibadetti. Bunun en somut göstergesi Türkiyeli Süryâniler arasında görülmektedir. Onların namaz ibadetlerinde İslamiyetin öngördüğü namaz ile büyük benzerlikler söz konusudur. Günümüzde, dünya Hıristiyanları arasında ibadetlerderinde secde görülen iki topluluk Ortodoks Süryâniler ile Ermenî Gregoryen Kilisesi mensuplarıdır.Süryâni Ortodoks Kilise’nin ibadet çeşitleri arasında, İslâm ibadet şekillerine en büyük benzerlik arz edeni namazdır. Süryânilerin namazında müslümanlardan farklı olarak rükû yoktur. Süryanice’de namaz (salat), Slutho kelimesi ile ifade edilmekte ve dua anlamına gelmektedir. Bu kelime hem namaz hem de dua anlamında kullanılmaktadır.Süryani inancına göre Hz. İsa vaftiz olduktan sonra namaza başlamıştır. Bu yüzden bir insan namaz kılarsa imanlı olduğunu belli etmiş olur. Namaz bir Süryâ’nin ilk vazifesidir. Bir Hrıstiyan asla namazsız kalmamalı, her daim yüzünü Rabb’e çevirmelidir. Rabb’e tesbih ve şükür ederek, onun rahmet ve yardımını talep etmelidir. Namaz insan için yiyecek ve giyecek kadar önemlidir ve lüzumludur.

Süryaniler Nasıl Namaz Kılarlar? Süryânilerde namaz, cemaatle ve bireysel olmak üzere iki türlü kılınır. Bireysel namaz kiyinin tek başına Allah’la başbaşa kaldığı, evinde ve işyerinde kılabildiği namazdır. Cemaatle namaz ise toplu halde Tanrı’nın evinde veya başka bir mekanda kılınabilir.

Kilise kurallarına göre Süryânilerde gün, akşamdan başlıyor. Namaz sıralanışı da buna göre, akşam, yatsı, gece yarısı, sabah, öğle ve ikindi vakitlerinde olmaktadır. Günümüzde bunlar birleştirilerek sabah ve akşam olmak üzere iki vakit halinde icra edilmektedir. Süryani kilisesinde kıble doğudur.

 

Süryânilere göre namaz esnasında secde

 

a- Sade bir şekilde baş eğilir

b- Belden itibaren eğilinir.

c- Yere kapanıp alnın yere değdirilmesi. (Yere kadar kapanıp tüm ve vücut ve alnın yere değdiriliş ritüelinin kimi Hindularda da görülmektedir)

 

Süryanilerin Yüzde Kaçı Günlük Namaz Kılıyor Süryanilerin örf, din, eğitim, ekonomi ve pisko sosyal açıdan tahlili için İlahiyatçı-Yazar Mustafa Bülbül tarafından yapılan bir araştırma ilginç sonuçlar ortaya koydu. bu araştırma çerçevesinde yapılan anketlerde ilginç sorulara verilen yanıtlar hayli çarpıcı tablolar ortaya çıkarttı.

Bu sorulardan bir tanesi de “Günlük namaz kılıyormusunuz?” şeklindeydi. Bu soruya verilen cevapların oranları şu şekildeydi:

Evet: Yüzde 52

Hayır: Yüzde 32

Yanıt Yok: Yüzde 16Erkek ve kadınlar arasındaki oranlara bakıldığı zaman erkeklerin biraz daha ibadetlerine ağırlık vermesi dikkat çekiyor. Erkeklerin yüzde 75′i namaz kılarken bayanlarda bu oranın yüzde 52′lere düşmesi dikkat çekici.

Her Yönüyle TÜRKİYE’nin Süryanileri

Türkiye’de azınlıklar tabirinin son zamanlarda sıklıkla kullanıldığı herkesin malumu. Aslında bu bize Osmanlı’dan miras kalan bir deyim. Ulus Devlet modeline geçiş öncesinde sadece Hıristiyan ve Musevi cemaatler için kullanılan bu terim klasik anlamını artık tamamen yitirmek üzere. Artık Türkiye’de azınlık, bizim alışageldiğimiz anlamının çok çok dışında kullanılıyor. Türkiye’nin Süryânileri adlı çalışma bize bu konuda hayli çikkat çekici satır başlıkları sunuyor.

Azınlık kavramının tanımı ve sorgulaması ile başlayan çalışma, AB Müzarekeleri sürecinde karşımıza çıkacak sorunların çözümünde de hayli ışık tutacak niteliğe sahip. Bu yönüyle söz konusu kitap, içinde bulunduğumuz süreçte daha da bir önem arz ediyor.

Araştırmanın kapsamı A-Z’ye hemen hemen Süryanilerin günlük yaşantıları hakkında tüm gerçekleri göz önüne seriyor. Bilimsel bir çalışma olduğu için de sadece istatistiklerin ışığında rakamlar konuşturuluyor..

 

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Hristiyanlıkta Namaz Kılmak Yoktur

 

Namazsmiliv-1.gif günün belli saatlerinde (sabahsmiliv-1.gif öğlesmiliv-1.gif ikindismiliv-1.gif akşam ve yatsı) gerçekleştirilmesi emredilensmiliv-1.gif bazı ayetler okunarak ve belirli hareketler yapılarak gerçekleştirilen bir ibadet şeklidir.

 

Hristiyanlıkta namaz kılmak yoktursmiliv-1.gif ama dua vardır. Dua aracılığıyla Tanrı'ya yaklaşırsmiliv-1.gif sevinçlerimizismiliv-1.gif dertlerimizismiliv-1.gif sıkıntılarımızı ve kaygılarımızı O'nunla paylaşırız. İsa Mesih’insmiliv-1.gif vaftiz olduktan sonra namaza başlamasiyla ilgili bir ayete Kutsal Kitap’ın hiçbir yerinde kesinlikle rastlanmamaktadır. Ama İsa’nın sık sık sessiz bir yere çekilerek dua ettiğinismiliv-1.gif Kutsal Kitap’ta sıkça görüyoruz.

 

‘Bu sözleri söyledikten yaklaşık sekiz gün sonra İsasmiliv-1.gif yanına Petrussmiliv-1.gif Yuhanna ve Yakup`u alarak dua etmek üzere dağa çıktı’(Luka 9:28).

 

O günlerde İsasmiliv-1.gif dua etmek için dağa çıktı ve bütün geceyi Tanrı`ya dua ederek geçirdi’(Luka 16:12).

 

Süryani ortodokslar ve Ermeni gregoryanlar namaz kılarlar mı?

 

Kudüs'e doğru dönerek secde ederlersmiliv-1.gif ki bu uygulama Kutsal Kitap'ta vardır. Bildikleri ezberlenmiş duaları tekrarlarlar ve genel ihtiyaçlar için dilekte bulunurlar.

 

Protestanların dışındasmiliv-1.gif Ortodoks ve katoliklersmiliv-1.gif Tanrı’yla kişisel bir ilişki kurmak yerine ne yazık ki ezberlenmişsmiliv-1.gif kalıplaşmış duaları bir kaç kez tekrarlayaraksmiliv-1.gif İsa Mesih’insmiliv-1.gif Matta 6:7’de söylemiş olduğu bu uyarıyı gözardı etmektedirler.

 

'Dua ettiğinizdesmiliv-1.gif putperestler gibi boş sözler tekrarlayıp durmayın. Onlar söz kalabalığıyla seslerini duyurabileceklerini sanırlar’(Matta 6:7).

 

İsa Mesihsmiliv-1.gif bizlere Matta 6:5-15’te nasıl dua etmemiz gerektiğini öğretirkensmiliv-1.gif namaz kılmaktan hiç sözetmedi. Şekilciliklesmiliv-1.gif ezberlenmiş dualarlasmiliv-1.gif belli yönlere dönerek ya da belli hareketleri yaparak Tanrı’ya yaklaşamayızsmiliv-1.gif O’nu hoşnut edemeyiz. Tanrı her zamansmiliv-1.gif her yerde ve her yöndedir. Osmiliv-1.gif bizlerin ruhta ve gerçekte tapınmamızı ister.

 

‘Tanrı ruhtursmiliv-1.gif O`na tapınanlar da ruhta ve gerçekte tapınmalıdırlar’(Yuhanna 4:24).

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

namaz ibadet etmenin belli bir şeklidir her toplum kendine göre uygular namaz tanrıya ibadet etmenin temeli olamaz şeklen uygulanabilir ama içten degilse bir şey ifade etmez ortadogu toplumlarında araplar ve yahudiler için geçerlidir geleneksel bir ibadet şeklidir bunun yanında ayırımcılık yapıp namaz kılmayanları put perest gibi göstermek yanlış bir düşünce put perestlik tanrıyı tanımayıp cansız veya canlı gözle görülen varlıklara tapmak demektir tüm hristiyan veya mesih imanlılarını öyle mi görüyorsunuz .bizi tanısaydınız yanıldıgınızı anlardınız.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

sevgili şalom bir sor istersen süryani ve ermenilere neden namaz kılıyorlar bunu bizzat kendileri uyguluyor istediğin kadar yok de sizdeki mezheplerin demekki ibadet çeşitleri kilisesine göre değişiyor ayrıca eski aihtte namaz vardır ki bunu sende yahudiler namaz kılar diyerek kabul ediyorsun eski ahitte sizin için yasaysa ve hz isada yasayı değiştirmeye değil tamamlamaya geldiyse demekki sizinde yasa gereği bu ibadeti yahudiler gibi yapmanız gerekiyor eğe bunu yapmıyosanız yasanın gereğini yerine getirmiyorsunuz demektir ama biz işimize gelen yasayı uygular gelmeyeni uygulamayız diyorsanız buna diyecek söz yok oda sizin sorununuz

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Allah allah hayret nasıl olduda bunu yazdın acaba sayın jülide ....o zaman demekki Allah Hangi kitapla ne indirmişse haktır..İllaki namazın kılınışını , gaybı , recmi açık açık yazmasına gerek yok bir topluma yazmış emretmiş diğerine Peygamber aracılığı ile bildirmiş...:thumbsup:

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

arkadaşım eski ahit degil hiç bir yrde namaz yoktur mesihi anlamda. yadudi namazının adı AMİDA dır ama sizin namaza benzemez zaten siz ona namazda demessiniz ya sadece öne egilip kalkarak dua ederler aglama duvarının önündekinin aynı sen namaz deyince onu mu anlıyorsun süryaniler yöresel olarak yaşadıkları ve komşu oldukları toplumlardan etkilenmiş olabilirler. namaz konusuna neden bu kadar takıldın unutma islamiyetten öncede araplar namaz kılarlardı hem de kabedeki putlara.neden araştırmadan yazıyorsun ve bu bölüme neden hristiyan' lıktan anlıyan bir moderatör verilmez böyle acaip şeylerle ugraşmaktan gerçek konuya giremiyorum ben islamiyet kısmına girip tenkit ediyormuyum öyleyse ya okuyun ya da ögrenmek için sorun .sana veya sizlere hristiyanlıgı sevdirmek gibi bir niyetim veya amacım zaten yok biraz saygı.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Evet aynen hristiyanlıkta namaz yoktur.Namaz kılsalar zaten hristiyan olamazlar.Bunuda nerden cıkardıysanız enterasan enteresan bilgiler:)

 

Her namaz kılan müslüman mıdır? Yada namazını kılmayan müslümanlar kafirmidir? Müslüman olmanın şartlarını bir incele bence? Anlamı nedir müslümanlığın onu bir araştır.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

sayın arkadaş gerekli şeyleri söylemiş teşekkür ederim.

size kabul etmediginiz bir şekilde dua etmek istiyorum baba,ogul kutsal ruhta ve o Tek Bir Olan Tanrıda hepinize esenlik olsun tanrının şefkatli ve sevecen eli yüreginize dokunsun amin.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Paylaş

×
×
  • Yeni Oluştur...