Jump to content

Hz İsa'nın Çarmıha Gerilmesiyle ilgili Çelişkiler


Guest gerçek

Önerilen Mesajlar

1) Hz. İsa'nın tutuklanması konusu çelişkili anlatılmıştır. Sinoptik İnciller'de (Matta 26 / 49, Markos 14/45, Luka 22/48) Yahuda beraberinde getirdiği silahlı - sopalı kalabalığa, Hz.İsa'yı öpmek suretiyle ele vermişti.

Yuhanna İncili'nde (18/6) ise, gelen kalabalığa Hz.İsa bizzat kendini tanıtarak teslim olmuştu.

Ancak 4 İncil'inde birleştiği nokta, Hz. İsa'yı tutuklamaya gelenlerin hiçbirinin onu tanımadıklarıydı. İşte bu konuda İncil ile Kur'an paralellik göstermektedir. Kur'an'a göre Hz.İsa'yı tanımayanlar, Tanrı tarafından benzetilen başka birini yakalamışlar ve yargılayarak çarmıhta öldürmüşlerdi. Kur'an, Nisa 4/157 : «...Oysa onu (İsa'yı) öldürmediler ve asmadılar. Fakat (öldürdükleri) kendilerine (İsa'ya) benzer gösterildi...»

 

2) Hz.İsa'nın tutuklanmasından sonra öğrencilerin durumu farklılık göstermektedir. Matta (26 / 69), Luka (22 / 54) ve Yuhanna (18 / 25) İncilleri; tutuklu olan Hz. İsa'yı havari Petrus'un takip ettiğini yazarken, Markos (14 / 50) İncili bütün öğrencilerin kaçtığını açıklar.

 

3) Hz.İsa'nın kimler tarafından sorguya çekildiği konusunda da tutarsızlıklar vardır. Sinoptiklerde (Matta 26 / 59, Markos 14/53, Luka 22/66) Hz.İsa'nın, Yahudilerin Yüksek Kurulu Sanhedrin tarafından yargılandığını anlatır. Yuhanna (18 / 19) ise, Yüksek Kurul tarafından değil, başkahinin sorguya çektiğini bildirir.

 

4) Roma valisi Pilatus'un yargılaması sırasında Hz. İsa'nın verdiği cevaplar farklılık gösterir. Pilatus'un : « Sen Yahudilerin kralı mısın? » sorusuna Hz. İsa; Matta (27 / 11), Markos (15 / 2), Luka ( 23 / 3) İncilleri'ne göre şu cevabı vermişti : « Söylediğin gibidir. » Oysa Yuhanna İncili'nde ise, Hz.İsa diğer İnciller'den farklı bir karşılık vermişti : «Benim krallığım bu dünyadan değildir.»

 

5) Çarmıhın taşınması hususu çelişkili anlatılmıştır. Sinoptik ( Markos 15 / 21, Matta 27 / 32, Luka 23 / 26 ) İnciller'e göre Hz. İsa'nın çarmıhını Kireneli Simon taşıdı. Yuhanna (19 / 17) İncili'ne göre ise, çarmıhı Hz.İsa bizzat kendisi taşımıştı.

 

6) Hz.İsa'nın son sözleri de farklı anlatılır. Matta'ya (27 / 46) göre Hz.İsa: « Tanrım, Tanrım beni neden terk ettin, diye bağırdı. » Luka'da (23/46) ise : « Baba, ruhumu ellerine bırakıyorum! diye seslendi. » Yuhanna'da (19/30) : «. .. � Tamamlandı �, dedi »

 

 

 

bu değerli bilgiyi veren arkadaşıma teşekkür ediyorum:)

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

ayrıca konuyla ilgili bir paylaşım daha

 

Kur'an'ı Kerim'i İngilizceye çeviren George Sale şöyle diyor : Bazı kimseler, bu düşüncenin Hz. Muhammed'in kendi icadı olduğunu sanırlar. Fakat yanılmaktadırlar. Onun zamanından çok önce bazı Hıristiyan mezhepleri, bu düşünceyi benimsemişlerdi. Hıristiyanlığın ilk zamanlarında Basilid'ler, İsa'nın öldürüldüğünü kabul etmemiş, onun yerine Simon'un öldürüldüğüne inanmışlardır. (Tanrı, Kireneli Simon'u mucizevi değiştirerek Hz.İsa'ya benzetmişti.) Bunlardan önce Cerinthiler, bunlardan sonra da Carpocratİ'ler de ayni inanca sahip olmuşlardır. Photius, okuduğu �Resullerin Seyahatleri� adlı eserde gördükleri arasında şu cümlenin de bulunduğunu yazıyor : İsa çarmıha gerilmedi, bir başkası onun yerine çarmıha gerildi. Onun için, onu çarmıha gerenlere güldü.

(Kaynak: Prof.Dr. Süleyman Ateş, Yüce Kur'an'ın Çağdaş Tefsiri, cilt 2 s.405)

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

burada yazdıgın şeylerdeki çelişkiler neler sen anlamıyorsan ben ne yapayım tek tek cevap vermeye bile gerek yok ama isa yı tanmıyorlardı dogru karanlıkta tanımak zordu isa kendisini tanıttı neden kutsal yazılarda yazılanlar yerine gelsin diye yahuda onu öperek belirtti ama isa havarilerini korumak için benim dedi bunlara niye takılıyorsunuz burada verilen mesaj önemlidir mesihin yakalanması ve acı çekmesi lazımdı bu sözler yerine geldi havariler dagıldıktan sonra havari petrus geri dönmüş ve isa 'yı takip etmiştir neden kutsal yazılar şöyle der beni şafak sökmeden üç kere inkar edeceksin ve petrus 'da hakikaten onu üç kere inkar etmiştir.yargılanma yüksek kurulun önünde ve tabiki başkanı baş kahin tarafından olmuştur roma valisi sordugu zaman evet ben yahudilerin kralıyım demiştir degişik manalarda yazılması sözün özünü degiştirmez ne demiş benim krallıgım bu dünyadan degildir kendisi tanrıdan geldigini zaten söylüyor ama sen anlıyamamışsın bunun için bilerek okuyup bilerek yazmak lazım.isa mesih haç'ı önce kendisi taşımıştır fakat yorolunca romalı askerler taşımıyacagına göre başkasına taşıtmaları normaldi bunuda anlıyamamışsın.çarmıhta son nefesini verirken baba'sına seslenerek ruhumu sana teslim ediyorum demiştir ve görevini tamamlamanın huzuru ile son noktayı koydu TAMAMLANDI bundan sonra kitap yoktu peygamberlikler bitmişti isa mesih bunu anlatmiştır tabi anlamak lazım açıklamalar yeterlimi diye soracagım ama emin degilim ne zaman ön yargısız düşünürseniz o zaman mesihi anlarsınız zaten isyanınız isa 'ya MESİH denmesinden kaynaklanıyor peygamberlerden üstündü.

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

isa'nın havarileri

  • Simun (Petrus): Orjinal metinlerdeki adı "Simon" veya "Simeon"dur. Havari Andreas'ın kardeşi, Celile'li bir balıkçıdır. Kilisesini üzerine inşa edeceği kayaya ithafen "Petrus" adı İsa tarafından verilmiştir. İsa tarafından kendisine diğer havarilerin önderliği mevkii layık görülmüştür (Matta 16:18, Yuhanna 21:15-16). Roma'da öldürülmüştür. Roma Katolik Kilisesi'nin ilk piskoposu kabul edilir. 29 Haziran Aziz Petrus günüdür.

İsa, Romalılar ve kendisinin Mesih olduğuna inanmayan Yahudiler tarafından çarmıha gerilmek üzere yakalandığında İsa'nın Havarisi olduğunu üç defa inkâr etmiştir. İnkâr edeceği İsa tarafından Son Yemek'te kendisine bildirilmiştir ancak Petrus buna inanmamıştır. Dört İncil'de de bu olay aynı şekilde anlatılır.

  • Tomas: "Şüpheci Tomas" veya "İkiz" olarak da bilinir. İsa'nın yaralarına dokunana kadar dirildiğine inanmayacağını söylemiştir. 21 Aralık Aziz Tomas günüdür.

  • Simun (Yurtsever): Pers topraklarında Yehuda (Taday) ile birlikte öldürülmüştür. 28 Ekim Taday'la birlikte Azizler günü olarak kutlanır.

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

arkadaşım mesele bir tek isayı tanımadıklarındamı ha bide bir tanrı karanlıkta olsa nasıl tanınmaz oda muamma ayrıca yukrada verilen konuda inciller arasındaki çarmah olayındaki büyük tutarsızlıklar dikkat çekiyor sen gelmiş kaanlıktı tanımıyolardı bahanesi sunuyosun

 

bir tanrı karanlıkta bir sıradan birer süliet olarak tanınmıyor bir tanrıyı şeytaN sınayabiiyor bir tanrı çarmıha insanların günahları için gerildiğini bile bile tanrıyA korku dolu sitem dolu neden beni unuttun çıkışında bulunabiliyor

 

arkadaşım siz tanrı diye ilan ettiğiniz ve amacınızın tamamen yüceltmek olduğu düşünülen hz isayı bu çelişklerler yüceltmekten çok tutarsız bir kişilik çizerek sunuyorsunuz

umarın aranızda bu durumu fark edecek mantığıyla kitabınızdaki bu tutarsızlıklar çelişkleri görebilecek insanlar çıkar ve hz isa layık olduğu mevkisi peygamberlik ve resulluk makamıyla anılır

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş
burada yazdıgın şeylerdeki çelişkiler neler sen anlamıyorsan ben ne yapayım tek tek cevap vermeye bile gerek yok ama isa yı tanmıyorlardı dogru karanlıkta tanımak zordu isa kendisini tanıttı neden kutsal yazılarda yazılanlar yerine gelsin diye yahuda onu öperek belirtti ama isa havarilerini korumak için benim dedi bunlara niye takılıyorsunuz burada verilen mesaj önemlidir mesihin yakalanması ve acı çekmesi lazımdı bu sözler yerine geldi havariler dagıldıktan sonra havari petrus geri dönmüş ve isa 'yı takip etmiştir neden kutsal yazılar şöyle der beni şafak sökmeden üç kere inkar edeceksin ve petrus 'da hakikaten onu üç kere inkar etmiştir.yargılanma yüksek kurulun önünde ve tabiki başkanı baş kahin tarafından olmuştur roma valisi sordugu zaman evet ben yahudilerin kralıyım demiştir degişik manalarda yazılması sözün özünü degiştirmez ne demiş benim krallıgım bu dünyadan degildir kendisi tanrıdan geldigini zaten söylüyor ama sen anlıyamamışsın bunun için bilerek okuyup bilerek yazmak lazım.isa mesih haç'ı önce kendisi taşımıştır fakat yorolunca romalı askerler taşımıyacagına göre başkasına taşıtmaları normaldi bunuda anlıyamamışsın.çarmıhta son nefesini verirken baba'sına seslenerek ruhumu sana teslim ediyorum demiştir ve görevini tamamlamanın huzuru ile son noktayı koydu TAMAMLANDI bundan sonra kitap yoktu peygamberlikler bitmişti isa mesih bunu anlatmiştır tabi anlamak lazım açıklamalar yeterlimi diye soracagım ama emin degilim ne zaman ön yargısız düşünürseniz o zaman mesihi anlarsınız zaten isyanınız isa 'ya MESİH denmesinden kaynaklanıyor peygamberlerden üstündü.

 

isaya mesih denmesinin sebebi dünyaya tekrar indirilecektir ve hristiyan alemini tekrardan doğru bilgilendirecek ve son ve tahrif edilmemiş kitap kurana dawet edicektir müslümanlığa yani

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

sizinle başa çıkılmaz sizin inancınız sşize bizim inancımız bize ben sizin peygamberiniz miraca nasıl çıktı çıktımı nasıl indi kimleri gördü neler konuştu tanrıyla muhabbet ettimi diye sorsam ki sordum ne düşüneceksiniz yazıyorum analtıyorum sabit fikirler devam ediyor bizim inancımız bu bu inancımızı sorgulamak hakkınız yok .

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Kimsenin inancı sorgulanmıyor sayın şalom istediğiniz kabul edip etmemekte serbestsiniz ama yukarıdaki konu ciddi anlamda araştırılmış

kaynakta belirtilmiş anlıyacağınız herkes sizinle aynı görüşü savunmak zorunda değil

kaynak sahibide bir hristiyan..

O sizin doğrunuz ama şuanda siz insanları yargılıyorunuz

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

hiç kimse tabiki aynı görüşte olamaz burada sorgulanan ve yargılanan benim inancım ben cevap verince hemen haksız duruma düşüyorum benim inancım görüşüm bu bunu savunurum bu savundugum degerler benim için önemlidir sayın mira dikkat ettinizmi burada ben tek başımayım karşımda sizde dahil olmak üzere bütün yazan arkadaşlar var ne yapmamı istesiniz susmamımı benim degerlerime saldırılırken ses çıkarmayan siz neden ben cevap verince tarafınızı alenen belli ediyorsunuz bırakın moderatörlügü yalın olarak gelin daha adil olur.

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Burda taraf yok kimsenin susmasını istemem istemeyede hakkım yok yoksa adil bir paylaşım olmaz

Sadece tek tarafın konuşması işe yaramaz iki tarafda delillerle tarışırsa herkesin birbirine cevap verme hakkı olmuş olur..

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Yeni Oluştur...