Jump to content

H.Nihal Atsiz


kopukgonul

Önerilen Mesajlar

aşağıdaki cümleler, dewrimcinin anahtar kitabından (sergey neçayew) . tamamı çok uzun olduğu için sadece belirli kısımları aktarayım dedim

 

(1) Devrimci adanmış bir insandır. Kişisel çıkarları, işleri, duyguları, bağlılıkları, kişisel eşyaları, hatta kendi adı bile yoktur. Ondaki herşey, biricik tek bir çıkar, tek bir düşünce, tek bir tutku –devrim tarafından özümlenmiştir.

(2) Varlığının en derinliklerinde, yalnız sözlerde değıl ama eylemlerinde de, uygar düzenden ve tüm o yasalarıyla, töreleriyle, toplumsal uzlaşmalarıyla ve etik kurallanyla kültürlü dünyadan bütün bağlarını koparmıştır. Bu dünyanın amansız bir düşmanıdır, ve onun içinde yaşamayı sürdürüyorsa eğer bu sadece onu daha etkili bir biçimde yıkabilmek içindir.

 

(3) Devrimci, doktrinciliği tümüyle horgörür ve gelecek kuşaklara bırakmak üzere dünya bilimlerini reddetmiştir. Bildiği yalnızca tek bir bilim vardır, yoketmek01 bilimi. Bu ereğe, yalnızca bu ereğe varmak için, mekanik, fizik, kimya ve belki tıp çalışacaktır: insanlar, ıraları ve durumları, ve mevcut toplumsal düzenin tüm olası katmanlarındaki bütün özellikleri

Kamuoyunu horgörür. Tüm dışavurumları ve ifadeleriyle varolan toplumsal etiği horgörür ve ondan iğrenir. Onun için, devrimin zaferine yardım eden herşey ahlakidir. Devrimin yolunu kesen herşeyse ahlakdışıdır ve suçtur.

(5) Devrimci adanmış bir insandır, devlete ve genel olarak eğitimli ve ayrıcalıklı tüm topluma karşı acımasızdır; ve onlardan da hiçbir merhamet beklememelidir. Onlarla devrimci arasında, ilan edilmiş ya da edilmemiş, sürekli ve uzlaştırılamaz bir ölüm kalım savaşı vardır.

6) Kendisine karşı sert olduğu gibi, başkalarına karşı da sert olmalıdır. Her türlü şefkat belirtisi, akrabalık, dostluk, sevgi, minnettarlık hatta onur gibi yumuşatıcı duygular devrimci davaya duyulan tek amaçlı ve soğuk bir tutkuyla tamamen söndürülmelidir. Devrimci için yalnızca tek bir doyum, tek bir avunma, tek bir sevinç ve tek bir kıvanç vardır -devrimin başarısı. Gece gündüz tek bir düşünceyi tek bir amaca taşımalıdır -amansız yoketme eylemi. Bu amaç uğruna soğukkanlıca ve yorulmadan çalışırken, bizzat kendisinin ölümüne ve amacın gerçekleşmesini engelleyen herşeyi kendi elleriyle yoketmeye hazırlıklı olmalıdır.

(7) Gerçek devrimcinin doğasında herhangi bir romantizme, herhangi bir duygusallığa, kendinden geçmeye veya esrikliğe yer yoktur. Kişisel öç ya da düşmanlık için de yer yoktur. Zihninin değişmez bir durumu haline gelen devrimci tutku, her an soğuk hesaplamalarla içiçe geçmelidir. Her zaman ve her yerde kendi kişisel eğilimlerinin gerektirdiği değil, devrimin genel çıkarlarının gerektirdiği kişi olmalıdır.

13) Devrimci; devlet, sınıf, ve sözde kültür diinyasına salt onun hızlı ve toptan yıkımına inandığı için girer ve içinde yaşar. Eğer bu dünyanın herhangi bir öğesine karşı acıma duyuyorsa o bir devrimci değildir. Eğer yapabilirse, bir konumun, bir ilişkinin, ya da bu dünyanın bir parçası olan herhangi bir kişinin yokedilmesiyle yüzleşmelidir -herşey ve herkes onun için. eşit derecede tiksinçtir. Bu dünyada ailesi, arkadaşları, ve sevdiği olması onun için tümüyle kötüdür; eğer bu insanlar onu engelleyebiliyorsa o bir devrimci değildir.

(14) Amansız yıkımı amaçlarken, bir yandan da olduğundan başka biriymiş gibi yaparken, devrimci, toplumun içinde yaşayabilir ve hatta bazen yaşamalıdır. Devrimci her yere sızmalıdır: alt ve orta sınıfların arasına, tecim-evlerine, kiliseye, zenginlerin konaklarına, bürokrasi dünyasına, askeri ve yazınsal dünyaya, Uçüncü Şubeye (Gizli Polis), ve hatta Kışlık Saraya.

 

 

 

we bunları kaleme alan o muhteşem dewrimci

Sergey Genndiyeviç Neçayev (20 Eylül 1847 Ivanovo - 21 Kasım 1882 Peter-Paul Cezaevi) Devrimcinin Anahtar Kitabı'nın yazarı.anarşist kuramcısı Bakunin'in bile korkup onun hakkında:"Genç fanatiklerden biriyle tanıştım. Kuşku, korku nedir bilmiyor. Rus halkı ayağa kalkmadıkça, kendisi gibi birçoklarının hükümetin elinde heba olup gideceğinden kesinlikle emin. Bu genç fanatikler inanılmaz; Tanrı'sız birer mümin, söylemsiz bir kahraman onlar." diye bahsettiği tek kişilik örgüt.

 

“Neçayev duraksama diye bir şey bilmez, hiç bir şey durduramaz onu, kendine karşı da başkalarına karşı da kıyıcıdır. Bağnaz, ama dürüst bir bağnazdır, aynı zamanda çok da tehlikelidir, onunla ortaklık kurmak uğursuzluk getirebilir... Sonunda şu düşünceye varmıştı: Ona göre, iş görebilen ve güçlü bir örgüt kurabilmek için, Machiavelli’nin felsefesine dayanmak ve Cizvit’lerin şu kurallarını benimsemek gerekliydi: ‘Bedeni işkenceyle, ruhu yalanlarla çökertmeli, yok etmeli!” Bu satırları, ünlü Rus anarşist Bakunin, arkadaşı Tandier’e yazıyordu. Bakunin’in sözünü ettiği, bir papazın oğlu olan Sergei Neçayev’dir. Neceyev, 1869’da Moskova’da ayaklanma amaçlı bir dernek kurmuş, ‘adam kazanmak için’, yalandan teröre kadar, her yöntemden yararlanmıştı. Neçayev, 1869 öğrenci ayaklanmasına katıldıktan sonra İsviçre’ye kaçtı ve burada Bakunin’le tanışarak, onunla birlikte “Halkın Adaleti” dergisini çıkardı. Bu dergi, yalnız Çar’ın temsilcilerine değil, liberal yazar ve gazetecilere de terör uygulanmasını istiyordu. İvanov isimli bir öğrencinin öldürülmesi, Rusya’da kurduğu, “Halkın Adaleti Toplumu” adlı gizli örgütün açığa çıkmasına maloldu ve Neçayev İsviçre’ye tekrar kaçmak zorunda kaldı. Ama İvanov’u öldürmekten sanık olarak Rusya’ya geri gönderildi ve 20 yıl ağır hapis cezasına çarptırıldı. 1883’de, hapisteyken öldüğünde, bir gardiyanı davasına kazanmayı başarabilmişti. Bir Devrimcinin Alfabesi adlı kitapta Bakunin, Neçayev’i şöyle yazıyordu: “Bir devrimci kendini önceden bağlamış bir adamdır. Ne kişisel çıkarı olabilir, ne özel işleri ne duyguları, ne malı mülkü, hatta ne de adı. Onda her şey tek bir çıkarda, tek bir düşüncede, tek bir tutkuda toplanmıştır: Devrim... Yalnız sözünde değil, davranışında da kamu düzeni ile, uygar dünya ile, her türlü yasa, her türlü töreler, gelenekler ve her türlü ahlâkla da ilişkisini kesmiştir. Hele uygar dünya onun amansız düşmanıdır. Onun içinde yaşaması yalnızca onu daha kökünden yıkmak içindir.” Hiçbir otoriteyi tanımayan, romantizmi, aşkı, kişisel kin ve intikamı reddeden bu anlayışı, Lenin şöyle tanımlıyordu: “Anarşizm, tersyüz edilmiş burjuva bireyciliğidir.”

 

 

 

Sonuç nedir ???

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş
yoruma gerek yok, açık işte... biri halka malolmuş her zaman takdir ettiğim bi edebiyatçı, diğeri de bu edebiyatçıyı karalama politikası güdenlerin onu psikoloji bozukluğuyla itham edenlerin rol modelleri...

 

 

 

Keşke kendi cümlelerinle yazsaydın,bu kadar zorlamasaydın

Anarşizmden girmiş,burjuvanın ters yüz edilmesinden çıkmış

Yahu bi bırakın şu şovenist ağızları,ırkçı,kafatasçı,bilmem kaç dolikosefallik kafasıyla nihal atsız gibi birinin halka mâl olduğunu söylemek bile çok saçma..o kendince bir ütopya yaşattı içinde.. kimi saflar ona uydu peşinden gitti kimileri yön değiştirdi..türkeşin peşine takıldı ama ne olursa olsun içlerinde doğru düzgün insan sevgisi barındırmadılar.insanları sevmeyen birinin de psikolojisinin düzgün olduğunu söylemek çok akla yakışır bir durum değil...

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Teşekkür ederim ege.

Ayrıca iset ve aydoğan2'ye Atsız hakkındaki düşüncelerinden ötürü de teşekkür ediyorum.

Bu konuyu nereye açağımı çok düşündüm zira Nihal Atsız çok yönlü bir şahsiyetti. Onu edebiyatçı yönüyle değil de Türkçü ve Türkolog yönüyle tanımakta fayda var. İnönü döneminin zorbacı zihniyeti, komünizm tehlikesi ve Türk gencine Türkçülük bilincini yerleştirmek amacıyla dergilerle sesini duyurmaya çalıştı. Dergileri kapatıldı, yargılandı.

 

İnönü Türkün simgesi bozkurtu yasaklatırken Türk parasından Atamızın resimini kaldırırken o ise Ata'ya şu dizeleri yazmıştı:

 

Arkasında olmasaydı şanlı bir mazi. Bu milletten çıkar mıydı bir büyük “GAZİ”?

 

Bizim şanlı bir geçmişimiz var. O Türklere özlerinin iyi bilinmesini gerektiğini yazıyordu. Özünü bilmek sözünü bilmektir. Eleştirilerle beraber çözümler de üretiyordu. O Türkeş gibi davasını satmadı. Parti ve mevki uğruna görüşlerinden taviz vermedi. Vatanını moskoflara satmadı. Onurlu bir şekilde yaşadı ve onuruyla onun deyimiyle uçmağa vardı.

Şimdi yaşasaydı mevcut yönetime ve her türlü bölücülere amansızca yazardı. Onu tekrar saygıyla anıyorum.

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş
Teşekkür ederim ege.

Bu konuyu nereye açağımı çok düşündüm zira Nihal Atsız çok yönlü bir şahsiyetti. Onu edebiyatçı yönüyle değil de Türkçü ve Türkolog yönüyle tanımakta fayda var. İnönü döneminin zorbacı zihniyeti, komünizm tehlikesi ve Türk gencine Türkçülük bilincini yerleştirmek amacıyla dergilerle sesini duyurmaya çalıştı. Dergileri kapatıldı, yargılandı.

 

İnönü Türkün simgesi bozkurtu yasaklatırken Türk parasından Atamızın resimini kaldırırken o ise Ata'ya şu dizeleri yazmıştı:

 

Arkasında olmasaydı şanlı bir mazi. Bu milletten çıkar mıydı bir büyük “GAZİ”?

 

Bizim şanlı bir geçmişimiz var. O Türklere özlerinin iyi bilinmesini gerektiğini yazıyordu. Özünü bilmek sözünü bilmektir. Eleştirilerle beraber çözümler de üretiyordu. O Türkeş gibi davasını satmadı. Parti ve mevki uğruna görüşlerinden taviz vermedi. Vatanını moskoflara satmadı. Onurlu bir şekilde yaşadı ve onuruyla onun deyimiyle uçmağa vardı.

Şimdi yaşasaydı mevcut yönetime ve her türlü bölücülere amansızca yazardı. Onu tekrar saygıyla anıyorum.

 

Çok kıymetli, bir Edebiyatçıdır Nihal Atsız.Altının değerini sarraflar bilir Yakamoz.Çok güzel bir konu olmuş.Tekrar teşekkür ederim...:)

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Savaşmaktan kaçınır, kim varsa alnı kara,

Kan dökmeyi bilenler hükmeder topraklara...

Kazanmanın sırrını bilmiyorsan git, ara

“Çanakkale” ufkunda, “Sakarya” toprağında.

 

Siyasette muhabbet... Hepsi yalan, palavra...

Doğru sözü “Kül Tegin” kitabesinde ara...

Lenin’den bahsederse karşında bir maskara,

Bir tebessüm belirsin sadece dudağında.

 

Bu iki kıta ne anlamlı. Helal sana aydugan2. Yolların Sonu eseriyle şiirlerini toplamıştı. Bir vatan evladının özünü bilmesi kadar anlamlı birşey olmasa gerek. Ben de İstanbul'a yolum düşerse dergilerini bulmaya çalışacağım. Bir de mezarına gitmeyi. Atsız için değer.

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Yeni Oluştur...