Jump to content

H.Nihal Atsiz


kopukgonul

Önerilen Mesajlar

mücadeleyi öğrendiğimiz, elimizden ve başucumuzdan kitaplarını ayırmadığımız, büyük Türkçü yazar H. Nihal Atsız'ı rahmet, minnet ve saygı ile anıyoruz.. aslında böyle bir konuyu ben açacaktım ama YAKAMOZ06 arkadaşımız benden önce davranmış :) kendisine çok teşekkür ederiyorum :)

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş
Yağmur oğlum!

 

Bugün tam bir buçuk yaşındasın. vasiyetnameyi bitirdim, kapatıyorum. sana bir resmimi yadigar olarak bırakıyorum. öğütlerimi tut, iyi bir türk ol.

komunizm bize düşman bir meslektir. bunu iyi belle. yahudiler bütün milletlerin gizli düşmanıdır. ruslar, çinliler, acemler, yunanlılar tarihi düşmanlarımızdır.

bulgarlar, almanlar, italyanlar, ingilizler, fransızlar, araplar, sırplar, hırvatlar, ispanyollar, portekizliler, romenler yeni düşmanlarımızdır.

japonlar, afganlılar ve amerikalılar yarınki düşmanlarımızdır.

ermeniler, kürtler, çerkezler, abazalar, boşnaklar, arnavutlar, pomaklar, lazlar, lezgiler, gürcüler, çeçenler içer(de)ki düşmanlarımızdır.

bu kadar çok düşmanla çarpışmak için iyi hazırlanmalı.

tanrı yardımcın olsun!

 

H. Nihal Atsız

Böyle bir mektubu kaleme alabilmek için cidden normal bir psikolojinin ötesi gerekir...Yazık zor bir hayatı olmuş,belli..Aynı mesleği paylaştığım için utanç duyduğum bir insan...

 

İlginç bir yazı ve çok rahatsız edici.Herkes düşman yani dost olan kimse yok ,demekki herkese ırkıyla bakıyor insalığıyla değil.Ayrıca burdaki Türkçülük nedir?Türküm diyebilmek mi yoksa Kan anlamında Türklük mü.

Ermeniler, kürtler, çerkezler, abazalar, boşnaklar, arnavutlar, pomaklar, lazlar, lezgiler, gürcüler, çeçenler içer(de)ki düşmanlarımızdır.

bu kadar çok düşmanla çarpışmak için iyi hazırlanmalı. Demekki düşündüğüm gibi başlı başına türklük.Peki bu durumda diğer ırklarda aynı şeyi düşünebilir Türkler için..Sonuç kısır döngü....Kimsenin ırkı kimsenin ırkından üstün değildir.Kendi ırkı dışında bütün ırkları düşman sayacak kadar bir genelleme içerisinde bulunmakta üzücü..

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş
Yağmur oğlum!

 

Bugün tam bir buçuk yaşındasın. vasiyetnameyi bitirdim, kapatıyorum. sana bir resmimi yadigar olarak bırakıyorum. öğütlerimi tut, iyi bir türk ol.

komunizm bize düşman bir meslektir. bunu iyi belle. yahudiler bütün milletlerin gizli düşmanıdır. ruslar, çinliler, acemler, yunanlılar tarihi düşmanlarımızdır.

bulgarlar, almanlar, italyanlar, ingilizler, fransızlar, araplar, sırplar, hırvatlar, ispanyollar, portekizliler, romenler yeni düşmanlarımızdır.

japonlar, afganlılar ve amerikalılar yarınki düşmanlarımızdır.

ermeniler, kürtler, çerkezler, abazalar, boşnaklar, arnavutlar, pomaklar, lazlar, lezgiler, gürcüler, çeçenler içer(de)ki düşmanlarımızdır.

bu kadar çok düşmanla çarpışmak için iyi hazırlanmalı.

tanrı yardımcın olsun!

 

H. Nihal Atsız

 

 

Böyle bir mektubu kaleme alabilmek için cidden normal bir psikolojinin ötesi gerekir...Yazık zor bir hayatı olmuş,belli..Aynı mesleği paylaştığım için utanç duyduğum bir insan...

 

güzel örnek ve yerinde bir yorum teşekkür ederim , amacı ırkçılığın ötesine geçemeyen ve Tanrısı gökte olan Peygamberi tanımayan birisinde de ancak bu beklenir ...

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Kuran-ı Kerimde Yahudiler ve Hristiyanlar hakkında yazılanları biliyoruz. Kes kopyala yapıştır yapmak istemiyorum. Ayetleri okuyanlar bilirler.

 

Günümüz koşullarını ve Türk tarihini iyi inceleyecek olursak Atsız'ı daha iyi anlayacağız. Hangi devlet çıkarları için çalışmıyor. Dış siyasette duygusallığa yer yoktur. şahis menfaatler vardır. Kendi özünü bilmeyen devletler başkalarının sömürgesi, kuklası olmaya mahkumdurlar. Atsız şu devlet bize düşman vuralım kıralım demiyor. Ona göre bilinçlen ve eğitimini al diyor.

 

Ben de müslümanım ama herşeyden önce Türküm ve laikliği benimsiyorum. Türkler zeki bir millet olduğu için ateşe, puta vs. tapmadılar. Ahlaklıydılar iffetliydiler. Doğmuş çocuğu sırf kız diye gömmediler. Tek bir yaratıcı olduğuna inandılar.

Forum kuralları içinde Atatürk'e aleni veya gizli dahi olsa hakaret yasak. O zaman Atatürk de yanlış. Neden Türk Tarih ve dil kurumunu kurdu?

Atatürk'ün mânevî kızı Afet İsviçreli Antropolog profesör Eugène Pittard öğretmenliğinde Cenevre'de doktorasını yaparken, Türklerin vücut (antropolojik) ölçülerinin iyi araştırılmamış olduğunu, tezi için lüzumunu belirtip yardım istemiştir. Atatürk de "Sıhhiye Vekâleti"nden (Sağlık Bakanlığına) Anadolu'da iki kerede 40.000 ve 60.000 Türk'ün ölçülerinin alınmasını istemiştir. Bu şekilde toplanan verilerden yola çıkan tez, 1939'da Cenevre'de Fransızca olarak yayınlanmıştır: Recherches sur les caractères anthropologiques des populations de la Turquie (Türkiye Halklarının Antropolojik Özellikleri Üzerine araştırmalar), Genève, 1939. Kitapta Türklerin yalnız kafatası ölçüleri üzerine değil, boy ortalamaları, cilt-göz-saç renkleri ve göz kapağı çekikliği gibi yirmi kadar fiziksel antropolojik özellikleri üzerine çalışmalara dair bilgiler yayınlandı. Bu bilgileri Medeni Bilgiler adlı eserde de mevcuttur.

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

 • Tanrı insan idraki dışındadır. Kur'an, Muhammed'in talimatıdır. Bunun birçok delilleri vardır. Bir tanesi birçok yerinde aya, güneşe, fecre, atların köpüren ağızlarına yemin ve and verilmesidir. Yemini kim eder? İnsan eder ve kendisinden daha üstün bir varlığın adına eder, Tanrı yemin eder mi? Tanrı'dan daha üstün bir varlık olmadığına göre kendi yarattığı aya, güneşe neden yemin etsin? Görülüyor ki bu yeminler Muhammed'in gönlünden ve beyninden doğmadır ve hatta Araplar arasında İslamiyetten önceki zamanların usul ve adabınca edilmektedir. (Yobazlık Bir Fikir Müstehasesidir- ÖTÜKEN, 1970, Sayı: 11 )
  .
 • Kur'an "âlemlerin sahibi olan Tanrı'ya hamdederim" diye başlamaktadır. Belli ki bu söz de Muhammed'indir. Çünkü Tanrı, kendi kendisine hamdetmez. Müfessirler her ne kadar Tanrı "böyle diyin" demek istemiştir yolunda tevillere geçmişlerse de Kur'anın sonundaki küçük sürelerde olduğu gibi, sürenin başına bir "söyle, de ki" hitabını eklemeyi Tanrı düşünmez miydi? (A.g.m)
  .
 • Fakat ey Türk Gençliği, sana soruyorum: Sen Arap Muhammedin mezarını artık bıraktıktan sonra senin Kâbe’n Çanakkale, Sakarya ve Dumlupınar değil midir? (Çanakkale Savaşı - ATSIZ MECMUA, 1932, Sayı: 17) .
  .
 • Din Arab’ın, hukuk sizin, harp Türklüğündür. (Davetiye- 1940)
  .
 • Kumar, içki ve her türlü fuhşiyatla yozlaşmış, karılarını değiştiren ve kız çocuklarını gömecek kadar vahşet gösteren bir toplumda Muhammed'in başka türlü davranmasına imkân yoktu. Onlara korkunç cehennem azapları gösterecek ve dünyada doğrulukla yaşayanlara da öte âlemde köşkler, Kevserler yiyecekler, güzel huri kızları vaad edecekti. (Yobazlık Bir Fikir Müstehasesidir- ÖTÜKEN, 1970, Sayı: 11 )
  .
 • (Yobazlar) Soy soy insanların bir tek Âdem’le Havva dan türediklerine, Âdem’in 1050 yıl yaşadığına, Havva'nın her yıl biri erkek biri kız olmak üzere ikiz evlat doğurduğuna ve bu kardeşleri birbiriyle evlendirdiklerine inanırlar. Bir Sümer masalından çıkan tufan ve Nuh'un gemisi onlarca tarihi bir hakikattir. Hangi Teknik Üniversitesinden mezun olduğu belli olmayan Nuh'un yaptığı o pazarcı kayığına her cins hayvandan birer çiftin girip sığması ve 40 tufan gününde birbirine yemeden uslu uslu oturması da gerçektir vesaire... Şimdi bu kafadaki adamla bir fikir tartışması yapmaktaki trajediyi düşünün. (A.g.m)
  .
 • İslamiyet ırk ve renk tanımazmış. Komünizm de tanımıyor. Amerikan anayasası da tanımıyor ama gerçekte bu fark daima vardır. İslamiyet’in ırk ve renk tanımadığı çağlar bir daha dönmemek üzere geride kalmıştır. Birinci Cihan Savaşında, İslam kardeşlerimiz Araplar'ın İngiliz'lerle birleşerek Türk ordularını nasıl arkadan vurduklarını unutmadık. Bu Arap ihanetinin başında Peygamber soyundan gelen şerifler bulunuyordu ki bunlardan birinin hatıraları Hayat Tarih Mecmuasında tefrika edilmektedir. (A.g.m) .
  .
 • İslamiyet Türkler sayesinde yaşadı ve yükseldi. İslamiyet Türkleri değil, Türkler İslamiyeti yüceltti. Biz İslam olmadan önce de büyüktük. Keramet İslamiyet’te olsaydı her Müslüman millet yükselirdi. Hele tarafımızdan birkaç kere tekrarlandığı gibi İslamiyetten önce büyük devlet olan İran İslam olduktan sonra bugünkü durumuna düşmezdi. (A.g.m)
  .
 • Bilimdeki türlü ilerlemeler geliştikçe kâinatın din kitaplarında yazıldığı gibi altı günde yaratılmadığı, bu oluşumun milyarlarca yüzyılda meydana geldiği, hele insanların 6000 yıl önce yaratılan muhayyel bir Âdem’le hayali bir Havva'dan türemedikleri ispat olunmakta ve ilim artık, kısa ömürlü de olsa canlı hücre yaratacak seviyeye ulaşmış bulunmaktadır.(A.g.m) .
  .
 • İslam düşüncesinde sömürgecilik vardır. Ülkeler fethetmek, bu ülkeyi haraca bağlamak sömürmekten başka bir şey olmadığı gibi bütün beşeriyet de tek ümmet değildir.(A.g.m)
  .
 • Tanrı, ne din kitaplarının anlattığı gibi insan şeklinde, ne de göklerin bir yerindeki tahtının üzerindedir. Onun nasıl olduğunu, ne olduğunu bilmeye imkân yoktur. Olsaydı din bilginleri asırlar boyunca birbirine girmezdi.(A.g.m)
  .
 • Peygamberin, çevresindeki ahlak bozukluğunu görerek çareler aradığını, tedbir düşünmek için dağlara çekilip insanlardan uzakta yaşadığını ve ta eski Mısır'dan gelerek Yahudiler'e geçen "tek Tanrı" fikrini akıl ve duygusuyla kabul ederek Arap putçuluğuna karşı çıktığını görüp anlamak için yobaz olmaya, bir takım masallara inanmaya, eski Sümer'den ve Mısır'dan gelip Yahudiler aracılığı ile öteki milletlere geçen inançları ilahi hakikat diye kabul etmeye lüzum yoktur. (A.g.m)
  .
 • Yahudi krallarını peygamber diye Türk milletine telkin ederek milli mefahiri unutturmak suretiyle İsrailiyyatı hayat ve ahlak sistemi diye öne sürmek milli bir cinayettir.(A.g.m)
  .
 • Muhammed'in de peygamber olmadan önce Kureyş putlarına kurban kestiği ve Halife Ömer'in amcazadesi Zeyd'in kendisini bundan menettiği hakkında İbni- İshak'ın siyer parçalarında bir kayıt bulunduğu gibi (bak: İslam Tetkikleri Enstitüsü Dergisi, cilt I. s. 126) Peygamber olduktan sonraki "Garanik" meselesi de bütün İslam âleminde meşhurdur ve tevil olarak "Şeytan, peygamberin içine girerek onun adına öyle konuştu" demek gibi çocukça bir tevile başvurulmuştur. Peki, şeytan bu karganmışlığı yaparken "âlim" (= her şeyi bilen), basir (= her şeyi gören) ve habir (= her şeyden haberi olan) Tanrı ne yapıyordu? Görülüyor ki saçma sapan tevillerle beşeri zaafları örtbas etmeye imkân yoktur.(A.g.m)
  .
 • Yedinci yüzyılda ortaya çıkan Müslümanlık, sosyoloji bakımından Araplar'ın millet haline geçme savaşıdır.(İslam Birliği Kuruntusu Ötüken, 17 Nisan 1964, Sayı: 4)
  .
 • İslam Birliği ve kardeşliği kuruntudur. Dinin baş unsur, olduğu çağlarda bile gerçekleşmemişti. Bundan sonra, araya bu kadar ihanet ve düşmanlık girdikten sonra asla gerçekleşmeyecektir. Gerçekleşecek olan birlik İslam birliği değil, Adalar Denizinden Altayların ötesine kadar Türk birliği olacaktır. (A.g.m)
  .
 • İçki fena ise üzümü neden yarattın? Üzümden içki yapılacağını neden Levh-i Mahfuza yazdın? Son peygamberin arkadaşları namaz kılarken âyetleri yanlış okumasaydı içki yasaklanacak mıydı? Çöldeki Bedevi ile bir kurmay subayın içmesi aynı mıdır? Biri sarhoş olunca her türlü herzeyi söyleyebilir. Öteki sarhoşluğun son merhalesinde bile temkinli ve iradelidir. Küçük bir kızı sevmek günahsa, son peygamber, Ayşe'yi neden sevdi de aldı? (Atsız'ın kendini betimlediği Selim Pusat karakteri, mahkemede peygamber tanıklardan Muhammed ile dalga geçer ve küçük çocukla (Aişe) evlendiği imasında bulunur - Ruh Adam).
  .
 • Ben, yabancı kaynaklı hiçbir fikri benimsemeye tenezzül etmeyecek kadar millî şuur ve gurura malik bir Türküm. Siyasî, içtimaî mezhebim Türkçülüktür. (En Sinsi Tehlike)
  .
 • Şimdi soralım: Atatürk Türkiye'si, Atatürk milliyetçiliği diye her gün leylek gibi laklak eden çeneler jübilesini yapmak için koskoca Türk tarihinde bula bula sapık düşünceli, hasta ruhlu Yunus Emre’yi mi buldular? (Milletleri Ruhlandırmak - ÖTÜKEN, 1971, Sayı: 10)
  .
 • Mesela Cenabı Mevlana'nın, Şemsi Tebrizi ile şu bir türlü izah olunmayan halvet âlemlerinin ilmi ve tasavvufi manasını, bununla beşeriyetin nasıl irşad olunduğunu, Şemsi Tebrizi Hazretlerinin nasıl ve neden kaybolduğunu, şimdi göğün kaçıncı katında ikamet buyurduğunu anlatıp bizi aydınlatsalar meslek-i kavim-i tasavvufa çok büyük bir hizmette bulunmuş olurlar. Bundan başka Cenabı Mevlana'nın Şemsi Tebrizi Hazretlerine, tıpkı sevilen bir kadına hitap eder tarzda şiirler yazmasının hikmetini ve küçük oğlanı mezesiyle birlikte çağırmanın ne demek olduğunu anlatsalar... (Dindar ve Mutaassıp Hacı Bayanın Türklüğe Hakaretleri - ÖTÜKEN, 1969, Sayı: 64)
  .
 • İslam beynelmilelciliği davası güdenler de hep milliyetçi olduklarını söylerler. Türkçülük bu türlü eksik ve yanlış milliyetçiliklerin hepsini reddeder. (Türkçülük ve Siyaset - Ötüken, 26 Temmuz 1972)

Atsızdan seçmeler ..... Aslı budur işte ....Kuranla örrnek vermek ne fayda bu insan için anlamam

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş
Fakat ey Türk Gençliği, sana soruyorum: Sen Arap Muhammedin mezarını artık bıraktıktan sonra senin Kâbe’n Çanakkale, Sakarya ve Dumlupınar değil midir? (Çanakkale Savaşı - ATSIZ MECMUA, 1932, Sayı: 17) .

Sağol Sevban, Benim de Demek İstediğim Buydu... Atsız'ı Seven Müslümanım Demesin, Onun İzinden Giden Katıksız Türkçülerin Sitesinde Alllah Kelimesini Büyük Harfle Yazmak Yasak ve Hz. Muhammed'e Ağza Alınmayacak Küfürler,Hakaretler Ediyorlar... Açıkça Eski Türk Dini Olan Şamanizm'i Savunuyorlar.

 

--- Sonraki mesaj ---

 

Bu Sadece Olayın Dinsel Boyutu, İnsanların Etnisiteleriyle İlgili Sapkınlığa Varan Düşüncelerine Değinmiyorum Bile...

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Türkler'de ağaç ve doğa sevgisi çok güçlüydü. Hatta Göktürkler'de ağaç kesme cezası idamdı.

 

Ayrıca şamanizm ile ilgili Atatürk büyük ilgi ve teşvik ile Abdülkadir İnan'a ‘TARİHDE VE BUGÜN ŞAMANİZM’ adlı kitabı yazdırmıştır. O zaman Atatürk de suçlu.

 

Başbuğ Atatürk'ün İnönü'ye Şamanizm'i kastederek sorduğu soru da Atatürk'ün Ata dinimize ne kadar değer verdiğinin kanıtıdır: '' İsmet bana bir din gösterki ibadeti ağaç dikmek olsun.''

 

Mezar taşı şamanizmden kalan bir gelenektir. O zamanki adıyla adı Balbaldır. Ölülerin arkasından helva, lokma döktürmek de şamanizm geleneğidir. 7, 41, 52'sinde mevlüt okutturmak da.

 

Atsız kimse şu dine inanmalı diye dikte etmemiş. İster şaman ol, ister müslüman, istersen hristiyan ol. Onun ve benim için görüş Türk olmaktır.

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Bütün Dinlere Saygılı Olmak Başkadır; İslamiyeti Türkleri Araplaştırıcı, Asimile Edici, Özünden Koparıcı Arap Muhammed'in(Haşa) Pis Dini Diye Taktim Etmek Çok Başkadır... İnanmayan Varsa Arayıp Kaynak da Sunabilirim... Nihal Atsız'ı Ben de Okudum, Sevdiğim Şiirleri Vardır Ama Fikirleri Afedersiniz İğrendiriyor İnsanı...

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Bir yerde okumuştum. Japonların neden ileri seviyede olduklarına dair. Bizimkiler araştırma yapmışlar. Japonların dediği ise şu imiş. Biz öğrencilerimizi Hiroşima'ya götürürüz. Orada ot dahi bitmez. Eğer çalışmazsan bütün Japonya bu şekilde olur. Sizin de şanlı bir geçmişiniz var. Neden Çanakkaleyle başlamıyorsunuz der. Harfi harfine yazamıyorum. Olayın özünü anlatabilmişimdir sanırım.

 

O dinsiz ateist değildi. Adam yaşasa laiklik derdi. Komünizm ve yanlılarının dine hoşgörüsü nasılki? Sanki hepsi hacca mı gidiyor? 5 vakit namaz mı kılıyor? Nazım Hikmet gibi Rusya'ya kaçmıyor. Stalin'e övgü dolu mektuplar yazmıyor.

 

1993 yılında Ertürk Yöntem'in Anadolu'dan görünüm adlı programında Pkk'lı leşlerin namazla dalga geçtiklerini seyrettik.

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Yeni Oluştur...