Jump to content

Yabancıların Türklere Sözleri


Guest gralice

Önerilen Mesajlar

Türk, asillerin asilidir. yapma olmayan, gösterişi bulunmayan bu pek

yüce

asalet ona tabiatın hediyesidir.

Pierre Loti

 

Pierre Loti gerçek bir Türk dostu ve hayranıymış.Hayatını okuduğumda bunu öğrenmiştim ve onu çok sempatik bulmuştum

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş
Türk, asillerin asilidir. yapma olmayan, gösterişi bulunmayan bu pek

yüce

asalet ona tabiatın hediyesidir.

Pierre Loti

 

Pierre Loti gerçek bir Türk dostu ve hayranıymış.Hayatını okuduğumda bunu öğrenmiştim ve onu çok sempatik bulmuştum

Darısı Sarkozy Loti efendiye olsun diyelim.Zati kıl oluyom tv de bu gottik yerden bacaklıyı gördüğümde usta.:punish2:
İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

çok güzel ama dikkatimi çeken hep dünyaya hükmettiğimiz zamanlarda söylenmiş sözler, şu anda aynı şeyleri söyletebilmek bence mühim olan ,atalarımız görevini yapmış amenna ama artık ne o sözleri söyleyenler var ne de söyletenler :)

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş
Guest rüzgargülü

Türk kadınlarının en büyük süsü Türk oluşlarıdır. Onlar süslenmek için

elmas

veya zümrüt takınmıyorlar, belki üzerlerinde taşıdıkları o taşları

süslemiş

ve kıymetlendirmiş oluyorlar. çünkü her Türk

kadını canlı bir inci ve paha biçilmez bir pırlantadır.

Lady Mary Wortley Montagu

 

***********

 

Yerden göğe kadar haklısın Lady Mary hanım teyze..

 

Bir Türk kızı olmaktan hep gurur duydum, ahirete kadar da duyacağım..

 

Doğru, pırlanta veya yakut gerdanlık taksak bu takı ancak bir Türk kızının boynunda olduğu için değer kazanır, yoksa bir teneke parçasından öteye geçemez..

 

***

Dipnot: Metinden küçük bir parçayı alıntılamak ya da iki kişinin mesajını aynı anda alıntılamak nasıl yapılıyor bilmiyorum, konumuzla alakası yok ama hep lazım oluyor..

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

TÜRKLER HAKKINDA SÖYLENENLER

 

İnsanlari yücelten iki büyük meziyet vardır: Erkeğin cesur kadının namuslu olması. Bu iki meziyetin yanında hem erkeği hem kadını şereflendiren bir meziyet vardır. İcabında tereddütsüz canını feda edebilecek kadar vatanına bağlı olmak. İşte Türkler bu meziyetlere ve fazilete sahip kahramanlardır. Bundan dolayıdır ki Türkler öldürülebilir lakin mağlup edilemezler"

Napoleon Bonaparte - Fransız İmparatoru

 

"Türklerden bahsediyorum... Düşmanına saldırırken amansız bir kasırgaya korkunç bir denize ve insafsız bir yıldırıma benzeyen Türk; dost yanında ve silahsız düşman karşısında bir seher yelidir berrak bir göldür. Gönül açan bu yeli yıldırma göz kamaştıran bu gölü coşkun bir denize çevirmek tabiatı da inciten bir gaflet olur."

Tasso - İtalyan Şair

 

"Bütün milletler arasında en namuslu ve dostluk kurmada tereddüt edilmeyecek olan yalnızca Türklerdir. Henüz yabancı tesiri altında kalmamış olan bir köye gidecek olursanız; gerçek misafirperverliğin ne demek olduğunu orada görüp öğrenirsiniz."

William Martin

 

"Irk ve millet olarak Türkler bence geniş imparatorluklar içinde yaşayan kavimlerin en asili ve başta gelenedir. Dini sosyal ve örfi faziletleritarafsız kimseler için birer takdir ve hayranlık kaynağıdır."

Lamartine-Fransız Yazar şair ve Devlet adamı.

 

"Poltava'da esir oluyordum. Bu benim için bir ölümdü kurtuldum. Buğ nehri önünde tehlike daha kuvvetli olarak belirdi; önümde su ardımda düşman tepemde cehennemler püsküren güneş... Su beni boğmak düşman beni parçalamak güneş beni eritmek istiyordu; yine kurtuldum. Fakat bugün esirim Türklerin esiriyim. Demirin ateşin ve suyun yapamadığını onlar bana yaptılar esir ettiler. Yalnız ayağımda zincir yok zindanda da değilim; istediğimi yapıyorum. Fakat bu defa da şefkatin asaletin nezaketin esiriyim. Türkler beni işte bu elmas bağa sardılar. Bu kadar alicenap bu kadar asil bu kadar nazik bir milletin arasında hür bir esir olarak yaşamak bilsen ne kadar tatlı."

Demirbaş Şarl -İsveç Kralı (Ruslardan kaçıp Osmanlıya sığınmıştır)

 

"Türkler ölmeyi biliyorlar hem de iyi biliyorlar. Ben de ölmeyi bilen bir milletin yenilmeyeceğini bilecek kadar tecrübeliyim. Burada hiç yoktan ordular kurmak ve bu orduları ölüme sürüklemek mümkün. Bu imkanlardan bol bol faydalanıyorum. Fakat meydana getirdiğim orduları sendeleten bir engel var:

 

Türklerin yaşayan hatıraları!

 

Üç-dört yüzyıl önce her kudreti ve her milleti yenen Türkler şimdi de silinmez hatıralarıyla her teşebbüsü sendeletiyorlar. Hemen her yürekte bu korkuyu seziyorum. Demek ki yalnız Türkleri değil onların tarihini de yenmek lazım. Bu durumda ben Türklerin düzinelerle milleti idare etmelerindeki sırrı da anlıyorum. Onlar milletleri bir kere yeniyor fakat kazandıkları zaferleri ruhlara ve nesillere nakşedebiliyorlar."

M. Montecuccoli (Avusturyalı Komutan)

 

"Seceat ve cesaret bakımından Türklerden üstün; büyük hedeflere ulaşmak bakımından da onlardan dirayetli hiç bir kavim yoktur.

Cenab-ı Hak onları aslan sıfatında yaratmıştır."

İbn-i Hassul

 

Türk asillerin asilidir. yapma olmayan gösterişi bulunmayan bu pek yüce asalet ona tabiatın hediyesidir.

Pierre Loti

 

Türklerin yalnız sonsuz bir cesareti değil iradeleri sersemleştiren bir sihirbaz zekası vardır. İşte Türk bu zekasıyla zafer kazanır uygarlıklar yaratır ve insanlık dünyasında en şerefli hizmeti başarır. Zaten Avrupa'nın yarısını yüzyıllarca boyunduruk altına almak başka türlü mümkün olamazdı.

Çarnayev(Rus Komutan)

 

Silahlı milletin en canlı örneği Türklerdir. Bu diyar köylüsünün orak katibinin kalem ve hatta kadınlarının etek tutuşunda silaha sarılmış bir pençe kıvraklığı vardır. Türk ata biner gibi oturur keşfe yollanan asker gibi uyanık yürür.

Moltke

 

Türkler bir ırk ve bir millet olarak yeryüzünün en şerefli insanlarıdır.

La Martine

 

Savaşın zevkini almak isteyen herkes Türklerle savaşmalıdır.

Towsend (İngiliz Komutan)

 

Doğulu önderler milletlerinin başından ayrılmayarak her hükümetin temeli olan şu iki kanunu hakkıyla yapıyorlar: iyi yola götürmek ve kötülüklerden korumak. Bu asil hareket Ruslardan fazla özellikle Türklerde göze çarpıyor.

Auguste Comte

 

Türk kadınlarının en büyük süsü Türk oluşlarıdır. Onlar süslenmek için elmas veya zümrüt takınmıyorlar belki üzerlerinde taşıdıkları o taşları süslemiş ve kıymetlendirmiş oluyorlar. Çünkü her Türk

kadını canlı bir inci ve paha biçilmez bir pırlantadır.

Lady Mary Wortley Montagu

 

Türk'ün güzel yüzünü kuvvetli endamını pırıltılı kostümünü zarif tavırlarını kibar gülüşünü aslanca kükreyişini fırçayla göstermek mümkündür. Fakat pek güç olan Türk'ün özünü göstermektir. Bu öz ayışığı gibi görülür fakat gösterilemez.

Decamps (fransız ressam)

 

Türkler yaman binicidirler. Türkler hücumunda düşmanı bir yaprak gibi çevirip bozarlar.

Câhiz (Arap Bilgini)

 

Türklerin yürekleri temizdir. Onlarda batıl fikirler basit düşünceler yoktur.

Semame İbn-i Eşreş (Arap Bilgini)

 

Türkler kahramandırlar. Dostlarına zarar vermezler. Fakat kazanç getirirler.

Comenius (Çek Bilgini)

 

Türklerin biricik sevdikleri şey hak ve hakikattir. Ve hiçbir haksızlık yapmadıkları halde haksızlığa uğramışlardır.

William Pitt (İngiliz Devlet Adamı)

 

Türk Heredot'tan Tevrat'tan çok eski yüzyılların tanıdığı bir ulustur.

Sadelik içinde görkemi sükunet içinde ihtişamı tahakküm kabul etmeyen bir

yüreklilik alabildiğine geniş bir fetih aşkı sonsuz bir teşebbüs kabiliyeti bölgelere uymaktan çok bölgeleri kendine uydurma zevki ve alışkanlığı Türk milletinin asırlar dolduran tarihinde açıkça görülür.

(Ünlü Tarihçi) Hammer

 

Türkler kahramadırlar dostlarına zarar vermezler. Yüce Türk milleti tuttuğu eli bırakmaz sözünden dönmez iyi ve kötü günlerde dostundan ayrılmaz. Böyle bir ulusla el ele vermek yeryüzünde her zorluğu yenmek için sonsuz bir güç ve yetenek kazanmak demektir.

Comenius (Çek Bilgini)

 

Türkler muhakkak ki Avrupa tarihinin ve yakın Asya tarihinin bildiği en halis efendi millettir.

Kayzerling

 

Her Türk'ün bakışında silahın ruha verdiği güveni görmek mümkündür. O hayata ve olaylara güvenle bakmayı öğrenmiştir.

Molkte

 

Kılıcı insafsız bir beceriyle kullanan Türk'ün eli yendiği insanların yarasını sarmakta da ustadır.

Lord Byron

 

Türk korkmaz korkutur. Bir şey isterse onu yapmadıkça vazgeçmez. Hangi işe el atarsa başarır.

Semame İbn-i Eşreş

 

Türkçeyi öğrenmek benim için büyük bir mutluluk oldu. Çünkü Türk'ü anlamak için kendisiyle mutlaka tercümansız konuşmalıdır. Tercüman ışığı örten zevksiz bir perde oluyor.

Gelland (Fransız Bilgini)

 

Türk askeri cesurdur. Anavatanını sever ve onun için gerekirse çekinmeden canını feda eder.

Albert Einstein

 

Artık Türklerle savaşmam. Onlar çok cesur ve iyi insanlar.

Andreas Phitiades

 

Dünyada iki bilinmeyen vardır. Biri kutuplar diğeri Türkler.

Albert Sorel

 

Türk toplumunda kişisel nitelik ve değer dışında hiçbir şeye önem verilmez.

Baron Büsbek

 

On ulusun on yiğit adamının gücü tek bir kimsede toplansa yine bir Türk'e bedel olmaz. Türklerin en çok konuştuğu şey savaştır zaferdir. Eğlenceleri ise attır silahtır. Türklerin doğrulukları ve namuslulukları ne kadar övülse yeridir.

Charles Mcfarlene

 

Türk milleti ikibin yıldır profesyonel askerdir. Bütün Türklerin mesleği askerliktir.

Donaldson

 

Dünyanın hangi ordusuna sorarsanız sorun Türk askerinin karşısında düşünmenin hiç de kolay olmadığını veya olamayacağını size söyler.

Donaldson

 

Türklerle dost ol ama düşman olma.

Gianni de Michelis

 

Dünyada Türklerden başka hiçbir ordu bu kadar süre ayakta duramaz.

Hamilton

 

Türklerden başka dini ve vatanı uğruna canını vermeye hazır asker yoktur.

Hamilton

 

Türkler devlet yıkmakta ve devlet kurmakta birinci sınıf ustadır. Ülkeleri değil kıtaları altüst etmişler ve korkunç saldırışlar arasında sarsılması hiç de kolay olmayan egemenliklerini yaratmışlardır. Tarih Türklerden çok şey öğrendi. Onların elinden çıkma öyle eserler vardır ki uygarlık için birer süs olmaktadır.

Hammer

 

Çanakkale'de başarılı olamadık. Nasıl başarılı olurduk ki? Zira Türkler yuvasına girilmiş aslanların hiddetiyle cüret ve cesaret kahramanlığı ile savaşıyorlardı. Böyle bir millet görmedim.

Sir Julien Corbet

 

Türk gibi ölüme gülerek bakan bir eri başka hiçbir ulusta bulamazsınız.

Yalnız ona iyi bir komutan gerektir.

Mulman

 

Toplumsal düzenin Türkler arasında kurmuş olduğu ilişkilerin hepsinde temiz yüreklilik ve iyi niyet hakimdir. Vatandaşların birbirlerine karşı borçlu oldukları işlemleri yapma ve yerine getirmeleri için başka ülkelerde olduğu gibi senetleşmeye yani yazılı belgeye ihtiyaçları yoktur. Çünkü onların övülmeye değer hallerinden biri de verdikleri söze genellikle sadık kalmaları ve karşılarındakini aldatmaktan güveni suistimal etmekten çekinmeleridir.

Monradgea D'ohsson

 

Kendi ulusuna karşı bu kadar dürüst ve cömert olan müslüman Türkler hangi mezhebe bağlı olursa olsun aynı dürüstlüğü yabancılara karşı da yapar ve yerine getirirler. Bu noktada müslümanla müslüman olmayan arasında hiçbir fark gözetmezler.

Monradgea D'ohsson

 

Türk'ü anlamamak için tarihe göz yummak gerekir. Haksız saldırılar ve adi iftiralar önünde Türk'ün vakur kalışı kuşku yok ki körlerin gerçeği eşyayı anlamadıklarını düşündüklerinden ve körlere acıdıklarındandır. Bu soylu davranış o adi iftiralara ne açık bir cevap oluyor.

Pierre Loti

 

Türk'ün ahlaki seciyesi çocukluğunda aldığı iyilik telkinleriyle değil çevrelerinde fenalık görmemek suretiyle oluşur.

Thomas Thorsten

 

"Türklerin ruhu yeniden parlayacak ve silah kullanmak için doğan bu kahraman milletin tarihi eski ışığını bulacaktır."

Feldmareşal von Moltke -Alman Genelkurmay Başkanı

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Arşivlendi

Bu konu artık arşivlenmiştir ve başka yanıtlara kapatılmıştır.

  • Benzer Konular

    • Sümer Tabletleri - Tanrı Enki'nin Sözleri (14 Tabletin Tamamı)

      TANRILARIN KENDİ İÇ SAVAŞI UĞRUNA DÜNYA DA NÜKLEER VE KİMYASAL SİLAH KULLANMASI, ANCAK RÜZGARIN HESAPLANAMAMASINibiru (12. gezegen olduğu varsayılan gezegen) da hüküm süren Anu'nun ilk oğlu, efendi Enki'nin sözleri. İçim sıkkın, ağıtlar yakıyorum; kalbimi acıyla dolduran ağıtlar bunlar. Diyara nasıl da indi darbe; halkı Kötülük Rüzgarına teslim edildi, ahırları terkedildi, ağılları boşaldı. Şehirler nasıl da şamar yedi; Kötülük Rüzgarı'yla vurulmuş sakinleri ölü bedenler gibi üst üste yığıldı. T

      , Yer: Diğer Din ve İnanışlar

×
×
  • Yeni Oluştur...