Jump to content

Yahya'nın İsa'nın Tanrı Oğlu Olduğuna Tanıklık Edişindeki Büyük Çelişki


Guest jülide
 Paylaş

Önerilen Mesajlar

Markos;1-9 O günlerde Celile'nin Nasıra kentinden çıkıp gelen İsa, Yahya tarafından Şeria nehrinde vaftiz edildi. Markos;1-10 Tam sudan çıkarken, göklerin yarıldığını ve Ruh'un güvercin gibi kendi üzerine indiğini gördü. Markos;1-11 Göklerden, «Sen benim sevgili Oğlumsun, senden hoşnudum» diyen bir ses geldi.

Evet buradaki anlatıma göre Yahya İsa'yı nedendir bilinmez vaftiz etmiş ve sonucunda göklerden duyduğu sesten sonrada

Yuhanna;1-34 Ben de gördüm ve `Tanrı'nın Oğlu budur' diye tanıklık ettim.»

 

İsa'nın Tanrının Oğlu olduğuna tanıklık etmiştir. Muhakkak bu söylediği sözlere ve göklerden duyulan Tanrının bu sesine kendisiyle beraber olan Yahya'nın talebeleride şahit olması gerekmektedir. Fakat ortaya yine elimizdeki İncil'e göre açıklanması zor olan başka bir çelişki çıkmaktadır. O da Yahya'nın talebelerini İsa'ya gönderip şu soruyu sordurması olmuştur.

Matta ;11-(2,3) Tutukevinde bulunan Yahya, Mesih'in yaptığı işleri duyunca, O'na gönderdiği öğrencileri aracılığıyla şunu sordu: «Gelecek Olan sen misin, yoksa başkasını mı bekleyelim?»

Bu sorusuna talebelerinden de, nasıl olur siz onu vaftiz yaptığınızda gökten bir ses bile gelmişti gibisinden herhangi bir tepki gelmemiştir. Kısaca yine aynı yazarında belirttiği gibi

 

Jhn 1:6 Tanrı'nın gönderdiği Yahya adlı bir adam ortaya çıktı.

Jhn 1:7 O, tanıklık için, ışığa tanıklık etsin ve herkes onun aracılığıyla iman etsin diye geldi.

tanıklık için gelmiş olsa bile tanıklığını talebelerine İsa'dan emin olmadığı sorusuyla göndermesinden dolayı başaramamıştır. Talebelerini İsa'ya öyle bir soruyla göndermesi Yuhanna;1-34 Ben de gördüm ve `Tanrı'nın Oğlu budur' diye tanıklık ettim.» söylediği savulan bu sözün ona ait olmadığını göstermektedir. Şöyle veya böyle ya burada Jhn 1:1 Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı'yla birlikteydi ve Söz Tanrı'ydı. cümlesini kuran yazarın bu iki cümlesine birden inanamayız. Fakat herhangi bir cümlesininde yanlış olduğunu kabullenmek kitabın yanlış olduğunu isbatlamazmı.

 

1Yuhanna:4-12 Hiç kimse hiçbir zaman Tanrı'yı görmüş değildir....

Yuhanna:1-18 Tanrı'yı hiçbir zaman hiç kimse görmemiştir. O'nu, Baba'nın bağrında bulunan ve Tanrı olan biricik Oğul tanıttı.

Yuhanna:6-46 Bu, bir kimsenin Baba'yı gördüğü anlamına gelmez. Baba'yı sadece Tanrı'dan gelen görmüştür.

cik:33-20 Ancak, yüzümü görmene izin veremem. Çünkü yüzümü gören yaşayamaz.»

Bu larda yine elimizdeki İncil'e göre çelişkilidir. Fakat burada kesin ifadeler ile belirtilen gerçek Tanrıyı kimsenin görmediği, çünkü Tanrının yüzünü görenin yaşayamayacağı belirtilmektedir. Şayet İsa'nın bir Tanrı olduğu savunuluyorsa elimizdeki İncil'de geçen yüzünü görenin öleceği Tanrı hangi Tanrıdır. Elimizdeki İncil'e göre İsa'nın yüzünü gördüğünden dolayı ölmüş olan herhangi birine rastlamadık. Bizce Hıristiyan kardeşlerimin dikkatli okuması gereken Yuhanna:6-46 ...Baba'yı sadece Tanrı'dan gelen görmüştür. yer burasıdır. Bir an için İsa'nın Tanrıyı görmüş olduğunu ve ölmediğini kabul edersek, kelimenin içinde açıkca İsa'nın Tanrıdan geldiğinden bahsedildiğini görmekteyiz. Cümlenin içinde açıkca Tanrının orada olmadığı veya İsa'nın Tanrı olmadığı belirtilmektedir. Şayet İsa'yı Tanrı olarak kabul edersek bu aynı zamanda yine elimizdeki İncildeki şu cümleyede karşı gelmiş olmazmıyız. Yuhanna:1-18 Tanrı'yı hiçbir zaman hiç kimse görmemiştir. Bu cümle bize İsa'nın Tanrı olmadığını isbat için yeterli olmalıdır.

 

 

 

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Çıkış'taki ayetler, bize Harun, Nadab, Abihu ve İsrail'in ihtiyarlarından yetmiş kişinin Tanrı'yı gördüğünü söyler. Ancak Yuhanna 1:18'de hiç kimsenin hiçbir zaman Tanrı'yı görmediği yazılıdır.

Tanrı'yı göremeyeceğimizi söyleyen bir sürü ayet vardır (Çıkış 33:20; Yuhanna 1:18). Neden mi? İki nedenden ötürü. Birincisi, Tanrı ruhtur (Yuhanna 4:24). Tanrı'nın özünü göremeyiz çünkü O ruhtur. İkincisi, bir insan Tanrı'nın çıplak görkemine bakıp yaşayamaz. Çok yüce ve (huşu vericidir) korkunçtur. Çok kutsal ve güçlüdür. Saul'un Şam yolunda yolculuk ederken Tanrı'nın yüceliğinin sadece bir kısmını görmesinden sonra, üç gün kör olması bundandır (Elçilerin İşleri 9:3-9). Eski Antlaşma'da Tanrı'nın bir bulut, ateş ya da melekler tarafından simgelenmesinin nedeni buydu. Peki öyleyse, insanların Tanrı'yı gördüklerini söyleyen ayetlere ne demeli?

a) Tekvin 32:30 Burada Yakup bir melekle güreşmiştir (bakınız Hoşeya 12:4). Ama bu sıradan bir melek değildi. Bir insanın Tanrı'yla fiziksel olarak güreşemeyeceğini biliyoruz. Ama burada Tanrı, bir meleğin Kendisini simgeleyen şekliyle Yakup'la güreşmiştir. Bu, Yakup'un yaşamında ruhsal bir dönüm noktası olmuştur. Bu yüzden Yakup, Tanrı'yı gerçekten yüz yüze görüp yaşadığını söyleyebilmiştir. Tanrı'yı gerçekten gören birinin öleceğini biliyordu. Ancak Yakup, Tanrı'nın temsilcisiyle güreşmiştir, ve bu anlamda bütün hayret ve huşu vericiliyle gerçekten de Tanrı'yı, bir insanın Tanrı'yı görüp de hâlâ yaşayabilmesinin olası olduğu tek yolla görmüştür.

b) Çıkış 24:9-11 Musa, Harun, Nadab, Abihu ve İsrail'in ihtiyarlarından yetmiş kişi, Tanrı'nın antlaşmayı yürürlüğe koyması için kutsal dağa çıktılar. Burada, Tanrı'yı gördüklerini ve yiyip içtiklerini okuyoruz. Bu ayetlerde dikkat edilmesi gereken bazı önemli şeyler vardır. Bunlardan birincisi, "ayağının altında" gibi insanbiçimci bir dilin kullanılmasıdır. Bunun, akıllı bir okuyucuya insan gözüyle görülemeyeni tanımlamaya çalışmak için insanbiçimci dil kullanıldığını bildirmesi gerekir. İkincisi, mecaz kullanımıdır. Burada başka ne görüyoruz? O'nun ayağının altında "kaldırım gibi bir şey" gördüler. Insanbiçimci dilde olduğu gibi, mecaz kullanıldığında da yorum, bunlar göz önünde bulundurularak yapılmalıdır. Üçüncü olarak, 10'cu ayet, gözlerini ancak Tanrı'nın ayaklarını görebilecek kadar yükseğe kaldırabildiklerini apaçık bildirmektedir. Eğer söylediği gibi Tanrı'yı gerçek bir şekilde görselerdi neden burada Tanrı'nın Kendisinin bir tarifini bulmuyoruz? Ama tabii ki bulmuyoruz. Tanrı'nın bir görünüşünü gördüler. Ama Tanrı'nın sadece bir görünüşünü gördükleri halde Tanrı'nın kendilerini öldürmediğinin hâlâ farkındaydılar (ayet 11). Böylece Tanrı'nın bir görünüşünü görme anlamında Tanrı'yı gördüler- ve yaşadılar.

c) Çıkış 33:11 Bu ayet bize Tanrı'nın Musa'yla yüz yüze konuştuğunu yazıyor. Bir insan nasıl olup da Tanrı'yla bu şekilde konuşup yaşayabilir? Yine burada, insanbiçimci dil kullanıldığına dikkat etmeliyiz: "bir insanın arkadaşıyla konuştuğu gibi." Bu ayet, Tanrı'nın Musa'nın Kendisiyle ayrıcalıklı ve yakın bir ilişki içinde olmasına izin verdiğini tanımlamaktadır. Ama Musa gerçekten Tanrı'nın yüzünü görüp yaşamış mıdır? Eğer Musa Tanrı'yı gerçekten yüz yüze gördüyse o zaman neden aynı bölümde Tanrı'nın yüceliğini görmeyi istemiştir? (ayet 18). Eğer Musa gerçekten Tanrı'nın yüzünü gördüyse neden aynı bölümde Tanrı, "Yüzümü göremezsin, çünkü insan beni görüp de yaşayamaz" demiştir (ayet 20)? Eğer sayin julide bu mecaz dilini harfi harfine yorumlamakta ısrar ederse o zaman Musa'yı aynı bölümde büyük bir çelişki yapmakla suçlamaktadır. Bu Musa hakkında yapılan çok ciddi bir suçlamadır.

 

 

 

"Sana Kitâb'ı indiren O'dur. Onda Kitâb'ın temeli olan kesin anlamlı âyetler vardır, diğerleri de çeşitli anlamlıdırlar. Kalblerinde eğrilik olanlar, fitne çıkarmak, kendilerine göre yorumlamak için onların çeşitli anlamlı olanlarına uyarlar. Oysa onların yorumunu ancak Allah bilir... Bunu ancak akıl sâhipleri düşünebilirler. " (Kuran, Âl-i İmran/3:7)

 

inancimiza olan sayginiz icin tsk ederim..

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

sevgili kardeşim buna çelişk denir sen çelişkleri illa bir mantık çizgisine oturtmaya çalışıyorsun bir kere yakubun tanrıyla güreştiği kitabında yazar ve tanrı güreşte yenildiği için ona israil isimin koymuştur buna sen açıkça dül sürçmesi demeye çalışıyosunki bu idda çok komik sana bu açıklamayı kim verdiyse sanırım karşısındaki insanları aptal yerine koymaya çalışmış kusura bakma ama öyle isadan başka kimse göğe çıkmamış dersiniz oysaki tanrı öldürmeden isadan öncede birilerini göğe kaldırmıştır ve akıbetileri nedir bilinmez birinin ismi hozana lütfen gidip kitabına bak

ayrıca koyduğum konunun senin açıklamarınla alakası yok konu açık ve nettir önce tanrının sesini duyuyor isaya oğlum dediğini idda ediyor sonrada duymamış gibi isaya soruyor o senmisin diye, bunda ne kelime eksikliği ne dil sürçmesi nede senin idda ettiğin gibi imalı bir anlatım var yazı açık ve nettir :)

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

sevgili kardeşim buna çelişk denir sen çelişkleri illa bir mantık çizgisine oturtmaya çalışıyorsun bir kere yakubun tanrıyla güreştiği kitabında yazar ve tanrı güreşte yenildiği için ona israil isimin koymuştur buna sen açıkça dül sürçmesi demeye çalışıyosunki bu idda çok komik sana bu açıklamayı kim verdiyse sanırım karşısındaki insanları aptal yerine koymaya çalışmış kusura bakma ama öyle isadan başka kimse göğe çıkmamış dersiniz oysaki tanrı öldürmeden isadan öncede birilerini göğe kaldırmıştır ve akıbetileri nedir bilinmez birinin ismi hozana lütfen gidip kitabına bak

ayrıca koyduğum konunun senin açıklamarınla alakası yok konu açık ve nettir önce tanrının sesini duyuyor isaya oğlum dediğini idda ediyor sonrada duymamış gibi isaya soruyor o senmisin diye, bunda ne kelime eksikliği ne dil sürçmesi nede senin idda ettiğin gibi imalı bir anlatım var yazı açık ve nettir :)

 

Sayin julide; önce git sana daha önce verdigim cevabi cevapla ve sorduklarimi cevapla sonra gel yeni yeni konular ekle. Daha öncede dedigim gibi sürekli ateist ve sadece isi hristiyanliga saldirmak olan ve kendi inanci dogru oldugunu söyleyen sitelerden alinti yapip durma. hos olmuyor. Bu arada söylediklerinin cevabi icinderdir. benim cevabim aciktir. hristiyanligin abcesini biliyor gibi konusmayin. Bu söyledikleriniz saldirmaktir. Bir bilgi verirken ikide bir alinti yapmayin.

 

cevabimi en kisa sürede ekliyecegim.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Tekvin 32:30 Burada Yakup bir melekle güreşmiştir (bakınız Hoşeya 12:4). Ama bu sıradan bir melek değildi. Bir insanın Tanrı'yla fiziksel olarak güreşemeyeceğini biliyoruz. Ama burada Tanrı, bir meleğin Kendisini simgeleyen şekliyle Yakup'la güreşmiştir. Bu, Yakup'un yaşamında ruhsal bir dönüm noktası olmuştur. Bu yüzden Yakup, Tanrı'yı gerçekten yüz yüze görüp yaşadığını söyleyebilmiştir. Tanrı'yı gerçekten gören birinin öleceğini biliyordu. Ancak Yakup, Tanrı'nın temsilcisiyle güreşmiştir, ve bu anlamda bütün hayret ve huşu vericiliyle gerçekten de Tanrı'yı, bir insanın Tanrı'yı görüp de hâlâ yaşayabilmesinin olası olduğu tek yolla görmüştür.

 

- hristiyan inancina göre son peygamber yuhannadir yani yahya peygamberdir. Ve söyledigi dogrudur cünkü isanin gelecegini müjdelemistir ve herkesi vaftiz etmistir. Orda emin olmasinin sebebi insanlara kanit olarak göstermek istemesidir ayrica vaftizci yuhanna hapse atilmistir ve bunun icin kafasi kesilmistir. yahya peygamber hapisteyken ögrencileri ona gercekten mesih omu diye soruyorlar ve emin olunmasi icin gidin ögrenin gelin bana söyleyin diyor.

 

Tanriyi kimse görmüsmü görmemis mi konusuna gelelim.

O ayette isanin insani durumundan dolayi cünkü yer yüzündeyken insani bedene sahipti fakat Tanrisal hic bir özelligini kaybetmemistir. Bizim Tanri söz olup aramizda yasamis dememiz bundandir. Tanri hakkinda ona sürekli sorular sorulmustur.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

bunu defalarca yazdım ogulluk kavramı ne anlama geliyor önce ögren sonra yaz ama bunu yapmadan tuşlara bas bir yerden kopyala yapıştır ogulluk yaratanın mirascısı demektir yahudilikte ogul denince bu artık baba'nın mirascısı yani onun yasal vekili anlamını ifade eder isa mesih yaratılış olarak yahudi idi arap degildi yani arap geleneklerine göre izah edemessin edersen ortaya acayip bir durum çıkar vafitzci yahya o da yahudi idi gelenin mesih olup olmadıgı hakkında şüpheleri vardı çünkü insan benligine ve dogasına sahipti şüphe bunları taşıyan her insanda vardır ama öldürüldügü zaman etrafındaki ögrencileri dagıldılar isa mesih çarmıha gerildigi zaman talebeleri dagılmadılar ve onun sözlerini tüm dünyaya yaymak için harekete geçtiler aradaki farkı anladınmı birde incil ve kutsal kitaptan açıklama yaparken önce bir araştır veya kalk kuran kitabından örnekler ver tabi varsa birilerinin açıklamaları ile bir inancı karalamaya kalkma benim inancım çökerse senin kitabında inancında onun altında kalır neden, kuran tevrat ve incili tastik eder ayeti yüzünden aynı şeylere aynı cevapları yazdırma.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Paylaş

×
×
  • Yeni Oluştur...