Jump to content

Kutsal Kitapta Ürkütücü Cehennem Uyarısı


Guest jülide

Önerilen Mesajlar

Bazı Hıristiyan tarikatlara göre Kitabı Mukaddeste cehennem kelimesi geçmekteysede cehennem olmadığı savunulur. Olmadığı ile ilgili olarak ortaya konan lardan bazıları şunlardır.

 

Ps.34:16 RAB'bin yüzü kötülere karşıdır, Onların anısını yeryüzünden siler.

Ps.37:2 Çünkü onlar ot gibi hemen solacak, Yeşil bitki gibi kuruyup gidecek.

Ps.37:20 Ama kötüler yıkıma uğrayacak; RAB'bin düşmanları kır çiçekleri gibi kuruyup gidecek, Duman gibi dağılıp yok olacak.

Pr.24:20 Çünkü kötülerin geleceği yok, Çırası sönecek onların.

Ob.1:16 Ey Yahudalılar, kutsal dağımda nasıl içtiyseniz, Bütün uluslar da öyle içecekler. İçip içip yok olacaklar, Hiç var olmamış gibi.

ortaya konan bu lara göre kötüler, kötülüklerinden dolayı sonsuz yaşama kavuşamayıp '' yok olacaklar, Hiç var olmamış gibi. '' bir savunulmaya gidilmektedir. Bunun yanında Kitabı Mukaddeste cehennemi belirten şu öğretiler ortaya konduğunda ise, ilginç bir mantıkla '' biz Kitabı Mukaddeste cehennem kelimesi yok demedik '' gibi bir yaklaşım sergileyip bahsedilen cehennemin İslami inançta olduğu gibi bir yer olmadığı öne sürülmektedir.

 

Mat 5:22 Ama ben size diyorum ki, kardeşine öfkelenen herkes yargılanacaktır. Kim kardeşine aşağılayıcı bir söz söylerse, Yüksek Kurul'da* yargılanacaktır. Kim kardeşine ahmak derse, cehennem ateşini hak edecektir.

Mat 5:29Eğer sağ gözün günah işlemene neden olursa, onu çıkar at. Çünkü vücudunun bir üyesinin yok olması, bütün vücudunun cehenneme atılmasından iyidir.

Mat 5:30Eğer sağ elin günah işlemene neden olursa, onu kes at. Çünkü vücudunun bir üyesinin yok olması, bütün vücudunun cehenneme gitmesinden iyidir.

Mat 10:28 Bedeni öldüren, ama canı öldüremeyenlerden korkmayın. Canı da bedeni de cehennemde mahvedebilen Tanrı'dan korkun.

Mat 18:9Eğer gözün günah işlemene neden olursa, onu çıkar at. Tek gözle yaşama kavuşman, iki gözle cehennem ateşine atılmandan iyidir.

Mat 23:15 "Vay halinize ey din bilginleri ve Ferisiler, ikiyüzlüler! Tek bir kişiyi dininize döndürmek için denizleri, kıtaları dolaşırsınız. Dininize döneni de kendinizden iki kat cehennemlik yaparsınız.

Mat 23:33 "Sizi yılanlar, engerekler soyu! Cehennem cezasından nasıl kaçacaksınız?

Mar 9:43Eğer elin günah işlemene neden olursa, onu kes. Tek elle yaşama kavuşman, iki elle sönmez ateşe, cehenneme gitmenden iyidir.

Mar 9:45Eğer ayağın günah işlemene neden olursa, onu kes. Tek ayakla yaşama kavuşman, iki ayakla cehenneme atılmandan iyidir.

Mar 9:47Eğer gözün günah işlemene neden olursa, onu çıkar at. Tanrı'nın Egemenliği'ne tek gözle girmen, iki gözle cehenneme atılmandan iyidir.

Luk 12:5 Kimden korkmanız gerektiğini size açıklayayım: Kişiyi öldürdükten sonra cehenneme atma yetkisine sahip olan Tanrı'dan korkun. Evet, size söylüyorum, O'ndan korkun.

Jam 3:6 Dil de bir ateş, bedenimizin üyeleri arasında bir kötülük dünyasıdır. Bütün varlığımızı kirletir. Cehennemden alevlenmiş olarak yaşamımızın gidişini alevlendirir.

2Pe 2:4 Tanrı günah işleyen melekleri esirgemedi; onları cehenneme atıp karanlıkta zincire vurdu. Yargılanıncaya dek orada tutulacaklar.

Bu gördüğünüz lar Kitabı Mukaddeste '' cehennem '' den bahseden lardır. Bahsedilen bu yerde birilerinin günlük hayatta kenara attığı çöpleri yakmak için kullandıkları bir yer olmadığı açıktır. Mat:23-33 açıkca insanlara bunu hatırlatıp '' Cehennem cezasından nasıl kaçacaksınız? '' demektedir ve bu sözde Kitabı Mukaddese göre İsa'ya aittir. Kısaca İsa kötülerin cehennemle cezalandırılacağını açıklamaktadır. Kitabı Mukaddesi kendi dini kitapları görüp cehennem yoktur diyebilenlere kötü haber olarak, Kitabı Mukaddesin ortaya koyduğu bir diğer gerçek ise, Kitabı Mukaddesin bahsettiği bu cehennemin dumanının '' sonsuzlara dek tütecek. '' olmasıdır. Bir diğer kötü haber ise cehennemdeki bu insanlara, Kuzu diye tabir edilen İsa'nın '' önünde ateş ve kükürtle işkence edilecek. '' olmasıdır.

 

 

Rev 14:9 Onları üçüncü bir melek izledi. Yüksek sesle şöyle diyordu: "Bir kimse canavara ve heykeline taparsa, alnına ya da eline canavarın işaretini koydurursa, Tanrı gazabının kâsesinde saf olarak hazırlanmış Tanrı öfkesinin şarabından içecektir. Böylelerine kutsal meleklerin ve Kuzu'nun önünde ateş ve kükürtle işkence edilecek.

Rev 14:11 Çektikleri işkencenin dumanı sonsuzlara dek tütecek. Canavara ve heykeline tapıp onun adının işaretini alanlar gece gündüz rahat yüzü görmeyecekler.

Rev 20:10 Onları saptıran İblis ise canavarla sahte peygamberin de içinde bulunduğu ateş ve kükürt gölüne atıldı. Gece gündüz, sonsuzlara dek işkence çekeceklerdir.

Görüldüğü gibi hernekadar birileri bu gerçekleri gizleyip, Kitabı Mukaddesi olduğu gibi sunmayıp Hıristiyanlıkta İslamda olduğu gibi sonsuza kadar sürecek cehenem azabı yok diyenlere karşın, Kitabı Mukaddes insanların dünyadaki yaşamlarında hak ettiyeseler cehennem cezası vardır demektedir, ve bu cehennemin ateşide sonsuza kadar sürecek bir ateştir. Pek tabi İslami inanca göre cehennemde cezalandırılacak bu insanlar bu cezalarını Hz.Muhammedin veya herhangi bir peygamberin önünde çekmeyeceklerdir, Kitabı Mukaddes ise verilecek bu cezanın Kuzu'nun '' yani İsa'nın '' önünde olacağını bize aktarmaktadır.

 

Kitabı Mukaddesi kendi dini kitabı kabul edip ortada olan bu gerçekleri gözardı edip elimizdeki kitapta İslamda olduğu gibi bir cehennem anlayışı yoktur diyenlerin kitaplarına nasıl maksatlı yaklaşıp bizlere sunduklarını görmeniz açısından iyi bir örnek olacağı inancındayım.

 

Genelde Kitabı Mukaddesi dini kitapları görüp, cehennemi bir mezar gören ve insanların orada sonsuza kadar kalmadığını savunanlar birçoğumuzun duymuş olduğu Yehova Şahitleridir. Her ne hikmetsede anlaşılan Rev.20-10'da geçen, '' sonsuzlara dek işkence çekeceklerdir. '' sını kitaplarında görmemişlerdir anlaşılan. Şayet birileri bu cehennemde sonsuza kadar kalmayacaksa bu cehennemin ateşinini sonsuza kadar tütmesindeki anlam nedir ve Rev.20-10'da geçen, '' sonsuzlara dek işkence çekeceklerdir. '' diye belirtilen bu yı nasıl yorumlamaktadırlar acaba.

 

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Kuranda cehennem ile alakali tahmini 110 ayet geçiyor3:12 - O inkârcı kâfirlere de ki, siz mutlaka yenilgiye uğrayacak ve toplanıp cehenneme doldurulacaksınız. Orası ne fena bir döşektir.www.estanbul.com3:106 - O gün bazı yüzler ağarır, bazı yüzler kararır. Yüzleri kararanlara: "İmanınızdan sonra küfrettiniz ha? Öyle ise inkâr etmenize karşılık azabı tadın" (denecektir).www.estanbul.com4:56 - Şüphesiz ki âyetlerimizi inkâr eden kâfirleri biz yarın bir ateşe atacağız. Derileri piştikçe azabı duysunlar diye, kendilerine başka deriler vereceğiz. Çünkü, Allah gerçekten çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.www.estanbul.com6:27 - Onların, ateşin üzerinde durduruldukları zaman: "Ne olurdu dünyaya döndürülseydik, Rabb'imizin âyetlerini yalanlamasaydık da müminlerden olsaydık" dediklerini bir görsen!www.estanbul.com6:30 - Rablerinin huzurunda durduruldukları zaman onları bir görsen! Rableri onlara şöyle der: "Bu, bir gerçek değil midir?". Onlar da: "Rabbimize yemin ederiz ki gerçektir" derler. Rableri de onlara: "Öyleyse inkârınız sebebiyle azabı tadın!" der.www.estanbul.com6:128 - (Allah), onların hepsini topladığı gün, cinlere: "Ey cin topluluğu! İnsanların çoğunu yoldan çıkardınız" der. İnsanlardan cinlerin dostu olanlar da şöyle derler: "Rabbimiz! Biz birbirimizden faydalandık. Nihayet bize tayin ettiğin vademize ulaştık". Allah da:"Sizin durağınız cehennemdir. Orada, Allah'ın dilemesi müstesna, ebedi olarak kalacaksınız" der. Şüphesiz Rabbin hikmet sahibidir, her şeyi bilendir.www.estanbul.com7:38 - Allah onlara: "Sizden önce geçmiş cin ve insan topluluklarıyla beraber cehennem ateşine girin!" der. Cehenneme giren her ümmet kendi din kardeşine lanet eder. Nihayet hepsi oraya toplandığında, sonrakiler öncekiler hakkında derler ki: "Rabbimiz ! İşte şunlar bizi doğru yoldan saptırdı. Onlara cehennem ateşinden kat kat azab ver". Allah der ki: "Herkesin azabı kat kattır, fakat siz bilemezsiniz".

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Bazı Hıristiyan tarikatlara göre Kitabı Mukaddeste cehennem kelimesi geçmekteysede cehennem olmadığı savunulur. Olmadığı ile ilgili olarak ortaya konan alıntılardan bazıları şunlardır.

 

----------------------------------------------------------------------------------

-- Bazi hristiyan tarikatlari dedigin Yehova Şahitleridir. onlar hristiyan degildir. ayrica onlarda sonrada ortaya cikmis. mesihin dedigi gibi sonradan cikmis sapkin inanislardir. biz cehennemin varligina inaniyoruz.

 

-------------------------------------------------------------------------------

Ps.34:16 RAB'bin yüzü kötülere karşıdır, Onların anısını yeryüzünden siler.

Ps.37:2 Çünkü onlar ot gibi hemen solacak, Yeşil bitki gibi kuruyup gidecek.

Ps.37:20 Ama kötüler yıkıma uğrayacak; RAB'bin düşmanları kır çiçekleri gibi kuruyup gidecek, Duman gibi dağılıp yok olacak.

Pr.24:20 Çünkü kötülerin geleceği yok, Çırası sönecek onların.

Ob.1:16 Ey Yahudalılar, kutsal dağımda nasıl içtiyseniz, Bütün uluslar da öyle içecekler. İçip içip yok olacaklar, Hiç var olmamış gibi.

 

ortaya konan bu alıntılara göre kötüler, kötülüklerinden dolayı sonsuz yaşama kavuşamayıp '' yok olacaklar, Hiç var olmamış gibi. '' bir savunulmaya gidilmektedir. Bunun yanında Kitabı Mukaddeste cehennemi belirten şu öğretiler ortaya konduğunda ise, ilginç bir mantıkla '' biz Kitabı Mukaddeste cehennem kelimesi yok demedik '' gibi bir yaklaşım sergileyip bahsedilen cehennemin İslami inançta olduğu gibi bir yer olmadığı öne sürülmektedir.

-----------------------------------------------------------------------------------

-- sayin jülide; onu söyleyen sizdiniz. Burda bir yargilamanin sonucunda gerceklesen yargidir.

------------------------------------------------------------------------------------

 

Mat 5:22 Ama ben size diyorum ki, kardeşine öfkelenen herkes yargılanacaktır. Kim kardeşine aşağılayıcı bir söz söylerse, Yüksek Kurul'da* yargılanacaktır. Kim kardeşine ahmak derse, cehennem ateşini hak edecektir.

Mat 5:29Eğer sağ gözün günah işlemene neden olursa, onu çıkar at. Çünkü vücudunun bir üyesinin yok olması, bütün vücudunun cehenneme atılmasından iyidir.

Mat 5:30Eğer sağ elin günah işlemene neden olursa, onu kes at. Çünkü vücudunun bir üyesinin yok olması, bütün vücudunun cehenneme gitmesinden iyidir.

Mat 10:28 Bedeni öldüren, ama canı öldüremeyenlerden korkmayın. Canı da bedeni de cehennemde mahvedebilen Tanrı'dan korkun.

Mat 18:9Eğer gözün günah işlemene neden olursa, onu çıkar at. Tek gözle yaşama kavuşman, iki gözle cehennem ateşine atılmandan iyidir.

Mat 23:15 "Vay halinize ey din bilginleri ve Ferisiler, ikiyüzlüler! Tek bir kişiyi dininize döndürmek için denizleri, kıtaları dolaşırsınız. Dininize döneni de kendinizden iki kat cehennemlik yaparsınız.

Mat 23:33 "Sizi yılanlar, engerekler soyu! Cehennem cezasından nasıl kaçacaksınız?

Mar 9:43Eğer elin günah işlemene neden olursa, onu kes. Tek elle yaşama kavuşman, iki elle sönmez ateşe, cehenneme gitmenden iyidir.

Mar 9:45Eğer ayağın günah işlemene neden olursa, onu kes. Tek ayakla yaşama kavuşman, iki ayakla cehenneme atılmandan iyidir.

Mar 9:47Eğer gözün günah işlemene neden olursa, onu çıkar at. Tanrı'nın Egemenliği'ne tek gözle girmen, iki gözle cehenneme atılmandan iyidir.

Luk 12:5 Kimden korkmanız gerektiğini size açıklayayım: Kişiyi öldürdükten sonra cehenneme atma yetkisine sahip olan Tanrı'dan korkun. Evet, size söylüyorum, O'ndan korkun.

Jam 3:6 Dil de bir ateş, bedenimizin üyeleri arasında bir kötülük dünyasıdır. Bütün varlığımızı kirletir. Cehennemden alevlenmiş olarak yaşamımızın gidişini alevlendirir.

2Pe 2:4 Tanrı günah işleyen melekleri esirgemedi; onları cehenneme atıp karanlıkta zincire vurdu. Yargılanıncaya dek orada tutulacaklar.

 

Bu gördüğünüz alıntılar Kitabı Mukaddeste '' cehennem '' den bahseden alıntılardır.

----------------------------------------------------------------------------------------------

"Bahsedilen bu yerde birilerinin günlük hayatta kenara attığı çöpleri yakmak için kullandıkları bir yer olmadığı açıktır. "

 

- - yönetimden gereginin yapilmasini rica ediyorum.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Mat:23-33 açıkca insanlara bunu hatırlatıp '' Cehennem cezasından nasıl kaçacaksınız? '' demektedir ve bu sözde Kitabı Mukaddese göre İsa'ya aittir. Kısaca İsa kötülerin cehennemle cezalandırılacağını açıklamaktadır. Kitabı Mukaddesi kendi dini kitapları görüp cehennem yoktur diyebilenlere kötü haber olarak, Kitabı Mukaddesin ortaya koyduğu bir diğer gerçek ise, Kitabı Mukaddesin bahsettiği bu cehennemin dumanının '' sonsuzlara dek tütecek. '' olmasıdır. Bir diğer kötü haber ise cehennemdeki bu insanlara, Kuzu diye tabir edilen İsa'nın '' önünde ateş ve kükürtle işkence edilecek. '' olmasıdır.

Rev 14:9 Onları üçüncü bir melek izledi. Yüksek sesle şöyle diyordu: "Bir kimse canavara ve heykeline taparsa, alnına ya da eline canavarın işaretini koydurursa, Tanrı gazabının kâsesinde saf olarak hazırlanmış Tanrı öfkesinin şarabından içecektir. Böylelerine kutsal meleklerin ve Kuzu'nun önünde ateş ve kükürtle işkence edilecek.

Rev 14:11 Çektikleri işkencenin dumanı sonsuzlara dek tütecek. Canavara ve heykeline tapıp onun adının işaretini alanlar gece gündüz rahat yüzü görmeyecekler.

Rev 20:10 Onları saptıran İblis ise canavarla sahte peygamberin de içinde bulunduğu ateş ve kükürt gölüne atıldı. Gece gündüz, sonsuzlara dek işkence çekeceklerdir.

 

Görüldüğü gibi hernekadar birileri bu gerçekleri gizleyip, Kitabı Mukaddesi olduğu gibi sunmayıp Hıristiyanlıkta İslamda olduğu gibi sonsuza kadar sürecek cehenem azabı yok diyenlere karşın, Kitabı Mukaddes insanların dünyadaki yaşamlarında hak ettiyeseler cehennem cezası vardır demektedir, ve bu cehennemin ateşide sonsuza kadar sürecek bir ateştir. Pek tabi İslami inanca göre cehennemde cezalandırılacak bu insanlar bu cezalarını Hz.Muhammedin veya herhangi bir peygamberin önünde çekmeyeceklerdir, Kitabı Mukaddes ise verilecek bu cezanın Kuzu'nun '' yani İsa'nın '' önünde olacağını bize aktarmaktadır.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

--- Bunun sebebi Tanri olmasindan dolayidir. biz yani hristiyanlar cehennemin varligina inaniyoruz.

-----------------------------------------------------------------------------------

Kitabı Mukaddesi kendi dini kitabı kabul edip ortada olan bu gerçekleri gözardı edip elimizdeki kitapta İslamda olduğu gibi bir cehennem anlayışı yoktur diyenlerin kitaplarına nasıl maksatlı yaklaşıp bizlere sunduklarını görmeniz açısından iyi bir örnek olacağı inancındayım.

-------------------------------------------------------------------------------------------

-- söyledigin hristiyanlara yönelik mi. ?ayrica islamiyette cennet cehennemin varligi veya yoklugu veya baska bir konu olsun. bizi ilgilendirmiyor. Saygi duyuoruz inanclara ama inanmiyoruz gercekligine. sizdende saygi bekliyoruz.

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Genelde Kitabı Mukaddesi dini kitapları görüp, cehennemi bir mezar gören ve insanların orada sonsuza kadar kalmadığını savunanlar birçoğumuzun duymuş olduğu Yehova Şahitleridir. Her ne hikmetsede anlaşılan Rev.20-10'da geçen, '' sonsuzlara dek işkence çekeceklerdir. '' alıntısını kitaplarında görmemişlerdir anlaşılan. Şayet birileri bu cehennemde sonsuza kadar kalmayacaksa bu cehennemin ateşinini sonsuza kadar tütmesindeki anlam nedir ve Rev.20-10'da geçen, '' sonsuzlara dek işkence çekeceklerdir. '' diye belirtilen bu alıntıyı nasıl yorumlamaktadırlar acaba.

 

alıntı

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sayin jülide bu tarikatin hristiyanlikla yakindan uzaktan bir alakasi yoktur. ayrica bir sorunun olursa bir yehova sahidiyle tartis burasi farkli inanc ve tarikatlarin tartisildigi yer degildir.

 

lütfen saygi cizgisini asmayalim. inanmiyorsaniz bile hakaret ve dalga gecmeyiniz.

 

esenlikler...

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

sevgili melkem kuranda cehennemin tarifin kimse inkkar etmiyorki elbetteki Allah kötlük günah işleyenler gidecekleri yeri açıkça anlatmış ve uyarmıştır :) bakın arkadaşınız şalom kurAndan cehennemle ilgili ayetleri koymuş bende kabul ediyorum ve nedenin yazıyorum siz neden birebir kendi kitabınızın içiende alıntı olan bu cehennem tasivirine itiraz edip yönetime sesleniyorsunuz anlamış değilim :)

ayrıca uahıva şahitlerini siz kabul etmesenizde onların imamn ettiği kitabın ne olduğunu düşünün kalkıp tarikatların hırıstiyanlıkla alakası yok diyorsunuz ama bir zamanlar prıotestanlıkta bir tarikat düzeyinde başladı bunuda unutmayın :)

 

kitabınızda sizlerin hz isanın gözü önünde cehenneme atılacağı yazıyor ve siz kalmış diyorsunuzki bunun sebebi tanrı olmasıdır kendinizle çelişmeyi bırakın artık siz hz isayı günahlarınızı alsın sizi sonsuz yaşama kavuştursun diye tanrı kabul ediyorken nasıl olurda cehenneme atıldığınızda o sadece seyirci kalabiliyor böyle bir mantık olabilirmi :)

 

kendinizle büyük çelişkiler yaşıyorsunuz bu çok açık :)

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş
sevgili melkem kuranda cehennemin tarifin kimse inkkar etmiyorki elbetteki Allah kötlük günah işleyenler gidecekleri yeri açıkça anlatmış ve uyarmıştır :) bakın arkadaşınız şalom kurAndan cehennemle ilgili ayetleri koymuş bende kabul ediyorum ve nedenin yazıyorum siz neden birebir kendi kitabınızın içiende alıntı olan bu cehennem tasivirine itiraz edip yönetime sesleniyorsunuz anlamış değilim :)

ayrıca uahıva şahitlerini siz kabul etmesenizde onların imamn ettiği kitabın ne olduğunu düşünün kalkıp tarikatların hırıstiyanlıkla alakası yok diyorsunuz ama bir zamanlar prıotestanlıkta bir tarikat düzeyinde başladı bunuda unutmayın :)

 

kitabınızda sizlerin hz isanın gözü önünde cehenneme atılacağı yazıyor ve siz kalmış diyorsunuzki bunun sebebi tanrı olmasıdır kendinizle çelişmeyi bırakın artık siz hz isayı günahlarınızı alsın sizi sonsuz yaşama kavuştursun diye tanrı kabul ediyorken nasıl olurda cehenneme atıldığınızda o sadece seyirci kalabiliyor böyle bir mantık olabilirmi :)

 

kendinizle büyük çelişkiler yaşıyorsunuz bu çok açık :)

 

Birincisi senin hristiyan teoloji hakkinda tek bir bilgin yoktur. ikincisi biz cehennemin varligina inanmiyoruz demedik. diger bir konu o tarikat degil aslinda yeni bir kitap geldigini söyleyen yeni bir akim islamiyet gibidir. islamiyeti kabul etmiyoruz kaldi ki onu kabul edek.

ayrica ben yönetime saygisizliginiz icin uyardim.

Neden Tanri dedim. Cünkü yargilayan Allahtir kurtaran yine odur ama ona iman etmeyenin cezasida bellidir.

 

Yani yargilayanda ceza verende Mesihtir.

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sayın jülide kardeş bana ait bir makale ile bir konu başlatmışsınız memnun oldum fakat makaleyi almış olduğunuz yer olan xxxxxxxx vermiş olsaydınız daha çok memnun olacakdım, ilerde şayet makalelerimi kullanırsanız linkleri verebilirmisiniz lütfen.

 

saygılar

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Düşüncelerine dikkat et çünkü onlar söz olur

Sözlerine dikkat et çünkü onlar davranış olur

Davranışlarına dikkat et çünkü onlar alışkanlık olur

Alışkanlıklarına dikkat et çünkü onlar senin karakterin olur

Karakterine dikkat et çünkü onlar senin kaderin olur

Kaderine dikkat et çünkü onlar senin yaşantın olur.

 

Gerçekten daha iyi din yoktur.

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Lokman (21) Onlara: "Allah'ın indirdiğine uyun!" denildiği zaman : "Hayır biz atalarımızı neyin üzerinde bulduksa onun ardınca gideriz." diyorlar. Ya şeytan onları kızgın alevli ateşin azabına çağırıyor idiyse de mi?

Zuhruf (22) Hayır! Hayır, şöyle dediler: "Bizler atalarımızı bir din üzerinde bulduk, biz de onların izlerince giderek murada ereriz."

Zuhruf (23)

Yine böyle senden önce hangi memlekette bir uyarıcı gönderdikse,

onun refah içindeki takımı demişti ki:

"Bizler atalarımızı bir din üzerinde bulduk,

biz de onların izlerine uyarız."

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

misyonerlikle alakasını anlayamadım arkadaşım, bilgi sahibi olmadan fikir saahibi olmamaya çalışmaktayız, arkadaşın cevabına uygun olabilecek bende çaağrıştırı ypan ayetlerdi bunlar, cevaplarımızla kendi cahilliğimizi ortaya koyacağımıza yaratanın kelamı daha uygundur düşünmüştüm,

sizce yanlış bir düşüncemiydi

 

saygılar

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Yeni Oluştur...