Jump to content

Safer Ayı


Guest panzehir

Önerilen Mesajlar

Bendeki kaynaklarda ve bir çok kaynakta sadaka önemli,siz bence namazı kılın önce niyet önemlidir!

 

Safer ayı niçin bela ayıdır böyle bir ay var mıdır?

 

Soru

 

Safer ayı niçin bela ayıdır böyle bir ay var mıdır?Peygamberimizin bu ayda belaya uğrayip hasta oldugu doğrumudur ve bu ay icin yapılması gereken özel bir ibadet veya korunma duası varmıdır?

Kullanıcı:

anonim | Tarih: 04-Kasım-2006, Saat: 19:05:15

 

 

Cevap

 

Değerli Kardeşimiz;

 

 

Safer ayı, Hicrî ayların ikincisidir. Hicrî ayların birincisi, bilindiği gibi Muharrem ayı idi ve içinde aşûre günü vardı. Üçüncüsü ise Rebî’ül-Evvel ayıdır ve bu ayın 12. Gecesinde Kâinatın Efendisi Sevgili Peygamberimiz (asm) arzımıza, aramıza ve gönlümüze teşrif etti.

 

Hicrî takvimde bazı ayların ve günlerin; gerek içinde farz kılınan ibadetler, gerekse bir kudsî tarihin unvanı olmaları hasebiyle mukaddes tanındığı biliniyor. Meselâ Recep, Şaban ve Ramazan ayları, nafile ve farz ibadetlerin içerisinde teşrî kılındığı üç ibâdet ayı olarak bilinir; bu aylardan bilhassa Ramazan ayı ve bu ay içindeki Kadir Gecesi Kur’ân’da da ifâdesini bulur; diğer ikisi de muhtelif nafile ibâdetler için münbit birer zemin teşkil ettiği sahih hadislerde beyan edilir. İslâmiyet öncesi Araplar arasında da Muharrem, Recep, Zi’l-Kâde ve Zi’l-Hicce aylarının hürmet duyulan aylardan olduğu ve bu aylarda Arapların savaş yapmaktan çekindikleri biliniyor. Sahih kaynaklarda mübarek olduğu bildirilen diğer gün ve geceleri de burada zikretmek lâzım: Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı, Arefe gün ve geceleri, Kandil geceleri, Cuma günleri, Aşûre günü vs. gibi. Bu günlerde de gerek nafile, gerek vacip, gerekse farz olmak üzere değişik eda şekilleriyle muhtelif ibadetler yapılır.

 

Görüldüğü gibi İslâmiyet’te hürmet duyulan ve belli ibadetler için tahsis edilen aylar, günler ve geceler bulunmakla beraber; âfetler, musibetler ve semavî belâlar için tahsis edilen muayyen her hangi bir zaman diliminden söz etmek mümkün değildir. Böyle bir tahsisat, İslâm’ın ruhuna uygun değildir. Belli ayları İlâhî musibet ayı olarak ilân etmek doğru da değildir. Allah’ın irâdesini aylarla veya günlerle sınırlamak mümkün olmadığı gibi; böyle bir sınırlama çabası kulluk terbiyesine de yakışmaz.

 

İlâhî îkâz ve felâketler başka aylarda olmuyor mu? Kaldı ki, belli aylarda İlâhî ikazların yoğunlaştığını farz etsek bile, o ayların musibet ve uğursuzluk ayı olarak ilân edilmesi Resûlullah (asm) tarafından nehy edilmiştir.

 

Safer ayı cahiliye Arapları tarafından uğursuz ay olarak tanınıyor ve bu ayda umre yapmak büyük günahlardan sayılıyordu. Resûlullah (asm) ise “Umre her zaman helâldir!” buyurarak bu aya atfedilen uğursuzluk inancını kırmıştı1. Ama ne yazık ki; bu ayda akdedilen nikâhların uzun ömürlü olmayacağı, bu ayda yapılan faaliyetlerin sonuçsuz kalacağı, bu ayda başlanılan işlerin uğursuzlukla biteceği tarzındaki inançların, cahiliye Araplarından beri halk arasında yer yer varlığını sürdüre gelen hurafelerden olduğunu görüyoruz.

 

Ebû Hüreyre’nin (ra) rivâyetiyle Resûlullah (asm) Efendimiz şöyle buyurmuştur: “Hastalığın kendiliğinden sirâyeti yoktur; uğursuzluk ve baykuş ötüşünün olumsuz etkisi yoktur; Safer ayının hayır ve şerle bir alâkası yoktur; bunlar cahiliye hurafeleridir. Cüzzamlıdan, aslandan kaçtığınız gibi kaçınız!”2

 

Safer ayının normal aylardan olduğunu tespit ettikten sonra; her ne kadar güvenilir kaynaklarla teyit edilmese de, burada, Safer ayında yapılması uygun bulunan şu duâyı zikredebiliriz:

 

“Bismillâhirrahmânirrahîm: Allah’ım; hamd ve şükür Sana mahsustur! Minnetim Sana’dır! Ben Senin kulunum; ve ben bundan dolayı huzurluyum! Nefsimi, dînimi, dünyamı, âhiretimi, işlerimin sonunu ve amelimi Sana emânet ediyorum. Bütün Muhammed (asm) ümmetini Senin gücünün, havlinin, kudretinin ve kuvvetinin şiddetinden, Sana emânet ediyorum! Muhakkak Sen, emâneti koruyansın; hükmü nâfiz olansın; kazâsı gâlib olansın!

 

Yâ Ahkeme’l-Hâkimîn ve yâ Esrae’l-Hâsibîn ve yâ Ekrame me’mûlin ve ecvede mes’ûlin yâ Hayyu yâ Kayyûmu yâ Kadîmü yâ Ferdu yâ Vitru yâ Ehadu yâ Samedu yâ men lem yelid ve lem yûled ve lem yekun lehû küfüven ehad! Yâ Azîzu Yâ Vehhâbu Salla’llâhu alâ hayr-i halkıhî Muhammedin ve âlihî ve sahbihî ecma’în! Âmin!”

 

Bu ayın son Çarşamba gününde de iki rek’at namaz kılınması; bu namazda her rek’atte bir Fatiha ve on bir İhlâs-ı Şerif okunması; namazdan sonra da on bir istiğfar ile, on bir salavât-ı şerîfe okunması tavsiye edilmiştir.

 

Sadakanın bu aya özel bir konumu yoktur. Diğer aylarda olduğu gibi, bu ayda da sadaka vermeye devam etmelidir.

 

Dipnotlar:

1- Buhârî, Kitâbu’l-Hac, H. No:777

2- Buhârî, Kitâbu’t-Tıp, H. No: 1927

 

 

Selam ve dua ile...

Sorularla İslamiyet

 

 

 

 

buna ne diyosunuz arkadaşlar ??ben yine de namazlarımı kılacağım ama bu şekilde yazıyor..

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Safer Ayında Belalardan Korunmak için Yapılması Gereken

sadaka vermek kaza ve belalardan insanı korur. ayetel kürsi salavat ve kelimei tevhidi çokca zikretmek gerekir. Ayrıca hergün korunma ayetleri okunur.
Safer ayında Levhi Mahfuz'dan birinci kat semaya 320.000 bela inmektedir. Bu belalar ve kazalar sene içine yayılmaktadır. Bir dahaki safer ayına kadar bu 320.000 beladan birinin size isabet etmesinden korunmak isterseniz, aşağıda tarif edilen namazları kılınız, tesbihatları yapınız. Aile efradınıza ve çevrenize de tavsiye ediniz. Bu namazları kılanların, bir dahaki sene aynı güne kadar
(üzerine kat'i yazılmış yani ALLAH'ın Teâlâ'nın C.C., senin üzerinde gerçekleşmesine kesin hüküm verdiği kazalar müstesna)
kazalardan korunacağı rivayeti vardır.

Safer ayının ilk ve son çarşamba gününün gecesinde, yani salı gecesi kılınacak namazdır;

(İSLÂM'da gece günden önce gelir. Yani Cuma günü, Perşembe Günü akşam ezanı okunduğunda giriyor)

1 Rekât : Fatiha'dan Sonra ; 17 Kevser Sûresi

2 Rekât: Fatiha'dan Sonda; 5 İhlâs Sûresi

3 Rekât : Fatiha'dan Sonra ; 1 Felâk Sûresi

4 Rekât : Fatiha'dan Sonra ; 1 Nâs Sûresi

 

Safer ayının ilk ve son çarşamba günü, öğlen ve ikindi namazı arasında kılınacak namazdır;

1 Rekât : Fatiha'dan Sonra ; 11 İhlâs Sûresi

2 Rekât: Fatiha'dan Sonda; 11 İhlâs Sûresi

Bu namazdan sonra100 kere
"Yâ dâfia'l-belâyâ, idfâ anna'l-belâyâ, fallâhü hayrun hâfizan ve hüve Erhâmü'r-Râhimin, inneke alâ külli şey'in kadir"
okunmalı ve dua edilmelidir.

Yine Korunmak için;

Ayet-el Kûrsi:

Evden çıkarken ve eve girerken Ayet-el Kûrsi okunmalıdır: Evden çıkarken okuyan her işinde muvaffak olur ve hayırlı işleri başarır. Evine gelince okursan iki Ayet-el Kûrsi arasındaki işlerin hayırlı olur ve fakirliğin önlenir. Bir kimse evinden çıkarken Ayet-el Kûrsi'yi okursa, Hakk Teâlâ yetmiş Meleğe emreder, o kimse evine gelinceye kadar ona dua ile istiğfar ederler.

Evden çıkarken üç kere:
"BİSMİLLAHİ HASBİYALLAHİ LAİLAHE İLLA HÛ ALEYHİ TEVEKKELTÜ VE HÜVE RABBİL ARŞİL AZİYM"
söylenmelidir.

Safer ayında her gün mutlaka 100 kere "LA HÂVLE VELÂ KUVVETE İLLA BİLLAHİL ALİYYİL AZİYM" denilmelidir. Günde 100 kere söyleyenden, en hafifi fakirlik olmak üzere 70 çeşit bela, musibet kaldırılır.

Ayrıca yine safer ayında (ve her zaman) her gün mutlaka günde 100 kere salâvat getirmek lazımdır. salâvat çok bela ve musibetleri çevirir, dünya ve Ahirette kurtuluşuna sebep olur. En EFDÂL Salâvat'ı Şerife: "ELLAHÜMME sâlli âla seyyidina Muhammedin ve ve âla âlihi ve sahbihi efdâle salevatike ve adade me'lumatike ve bârik ve sellim"

ALLAH'u Teâlâ'yı devamlı zikretmek lazımdır. Zira ALLAH'u Teâlâ'yı zikretmek en büyük ibadettir, belaları musibetleri çevirir. En efdal zikir
"LA İLAHE İLLALLAH"
dır.

Enes bin Mâlik'e RA Peygamberimizin SAV öğrettiği çok tesirli bir dua:

Bu duayı sabah (mümkünse güneş doğmadan) 3 kere ve akşam güneş battıktan hemen sonra okuyan, korkmaya tek layık olan yalnız ALLAH'tan C.C. korksun . Başta zalim devlet başkanı , şeytan, cin ve insanların şerrinden, büyü ve efsunlardan hiçbiri ALLAH'ın C.C. izniyle hiçbir şekilde zarar veremez. Hz Osman'dan RA bildirildiğine göre ani belalardanda korunur. Ayrıca Zehir verilse tesir etmez ALLAH'ın izniyle(hergün okumak lazımdır):

"Bismillahillezi Lâ Yedurrü meâs mihi şey-ün fil-erdi ve lâ fissemai ve hüves semiül âliym"

KUŞLUK NAMAZI VE KORUNMA (iki,dört,altı,sekiz yada oniki rekât kılınabilir):

-"Her gün, sizin her bir mafsalınız için bir sadaka terettüp etmektedir. Her tesbih bir sadakadır. Her
tahmîd bir sadakadır, her bir tehlîl bir sadakadır. Emr-i bi'l-ma'ruf bir sadakadır. Nehy-i ani'l-münker de bir sadakadır. Bütün bunlara, kişinin kuşlukta kılacağı iki rek'at namaz kâfi gelir." Hadis-i Şerif / Müslim, Müsâfirîn 84, (720); Ebu Dâvud, Salât 301, (1286).

 

--- Sonraki mesaj ---

 

www.estanbul.comwww.estanbul.com

Selam Ayetleri

 

232-1.jpg

Eûzubillâhimineşşeytânirracîm Bismillâhirrahmânirrahîmi
233-1.jpg

“Selâmun aleykum ketebe rabbüküm alâ nefsihir rahmeti”

[6/54]Ayetlerimize inananlar sana geldiğinde onlara de ki
:
Selâm size! Rabbiniz merhamet etmeyi kendisine yazdı
.
Gerçek şu ki: Sizden kim, bilmeyerek bir kötülük yapar, sonra ardından tevbe edip de kendini ıslah ederse, bilsin ki Allah çok bağışlayan, çok esirgeyendir.
234-1.jpg

“Selâmun aleykum bimâ sabertum fenıme ukbed dâri”

[13/24](Melekler:) Sabrettiğinize karşılık size selam olsun! Dünya yurdunun sonu (cennet) ne güzeldir! (derler).

235-1.jpg

“Selâmun aleykumud hulul cennete bimâ kuntum ta’melûne”

[16/32](Onlar,) meleklerin, "
Size selâm olsun. Yapmış olduğunuz (iyi) işlere karşılık cennete girin
" diyerek tertemiz olarak canlarını aldıkları kimselerdir.

236-1.jpg

“ve selâmun aleyhi yevme vulide ve yevme yemûtu ve yevme yubasü hayyâ"

[19/15]Doğduğu gün, öleceği gün ve diri olarak kabirden kaldırılacağı gün ona selam olsun!

237-1.jpg

“ves selâmu aleyye yevme vulidtu ve yevme emûtu ve yevme ubasü hayyâ"

[19/33]Doğduğum gün, öleceğim gün ve diri olarak kabirden kaldırılacağım gün esenlik banadır.

238-1.jpg

“Selâmun aleyke seestağfiru leke rabbi innehû kâne bî hafiyyâ”

[19/47]İbrahim:
Selâm sana (esen kal) dedi, Rabbimden senin için mağfiret dileyeceğim. Çünkü O bana karşı çok lütufkârdır.

239-1.jpg

“Ves selâmu alâ menit tebeal hudâ”

[20/47]Haydi, ona gidin de deyin ki: Biz, senin Rabbinin elçileriyiz. İsrailoğullarını hemen bizimle birlikte gönder; onlara eziyet etme! Biz, senin Rabbinden bir âyet getirdik.
Kurtuluş, hidayete uyanlarındır.

240-1.jpg

“Ve selâmun alâ ıbâdihillezînastafa”

[27/59](Resûlüm!) De ki: Hamd olsun Allah'a,
selam olsun seçkin kıldığı kullarına
.
Allah mı daha hayırlı, yoksa O'na koştukları ortaklar mı?

241-1.jpg

“Selâmun aleykum lâ nebteğil câhilîne”

[28/55]Onlar, boş söz işittikleri zaman ondan yüz çevirirler ve: Bizim işlerimiz bize, sizin işleriniz size.
Size selam olsun. Biz kendini bilmezleri (arkadaş edinmek) istemeyiz
, derler.

242-1.jpg

“Selâmun kavlen min rabbir rahîmin”

[36/58]Onlara merhametli Rabb'in söylediği selam vardır.

243-1.jpg

“Selâmun alâ nuhin fil âlemîne innâ kezâlike neczil muhsinîne innehû min ıbâdinel mu’minîne”

[37/79]
Bütün âlemlerden Nuh'a selam olsun!
[37/80]İşte biz iyileri böyle mükâfatlandırırız. [37/81]Zira o, bizim inanmış kullarımızdan idi.

www.estanbul.com

“Selâmun alâ ibrahîme innâ kezâlike neczil muhsinîne innehû min ıbâdinel muminîne”

[37/109]
İbrahim'e selam! dedik
.
[37/110]Biz iyileri böyle mükâfatlandırırız. [37/111]Çünkü o, bizim mümin kullarımızdandır.

245-1.jpg

“Selâmun alâ musa ve harûne innâ kezâlike neczil muhsinîne innehumâ min ibâdinel mu’minîne”

[37/120]
Musa ve Harun'a selam olsun
.
[37/121]Doğrusu biz, iyileri böylece mükâfatlandırırız. [37/122]Şüphesiz, ikisi de mümin kullarımızdandı.

246-1.jpg

“Selâmun alâ ilyâsîne innâ kezâlike neczil muhsinine innehû min ibâdinel mu’minine”

[37/130]
İlyas'a selâm! dedik.
[37/131]Şüphesiz biz, iyileri işte böyle mükâfatlandırırız. [37/132]Çünkü o, bizim mümin kullarımızdandı.

247-1.jpg

“Ve selâmun alel murselîne”

[37/181]Gönderilen bütün peygamberlere selam olsun!

248-1.jpg

“Selâmun hiye hatta metleıl fecri”

[97/5]O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.

249-1.jpg

“Selâmun aleykum tıbtum fedhulûha hâlidîne”

[39/73]Rablerine karşı gelmekten sakınanlar ise, bölük bölük cennete sevk edilir, oraya varıp da kapıları açıldığında bekçileri onlara:
Selam size! Tertemiz geldiniz. Artık ebedî kalmak üzere girin buraya
, derler.

248-1.jpg

“Selâmun hiye hatta metleıl fecr”

[97/5]O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.

 

Allah razı olsun
İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Yeni Oluştur...