Jump to content

Geri Döndürmek Ve Şirin Görünmek İçin Okunacak Dua


Guest gloksinya

Önerilen Mesajlar

ChameLe, 25.04.2009 - 21:30 yazdı:

her kim ki bu duayı perşembeyi cumaya bağlayan gece 15 kere okur

ise mahbubi 7kat yerde olsa allahın izniyle hemen gelir.....

 

bismillahirrahmanirrahim

allahümmec alil kurane lena fiddünya karina ve fil ahireti münisa

ve fil kıyameti şefian bi rahmetike ya erhamerrahimin amin.

 

sevgilerimle...içtenlikle yalvarın kesin etkilidir..

 

_____________________________________________

Başka bir tane:

 

Gusul abdest alıp ıkı rekat allah rızası için namaz kılın sonra yedi kez kuduriye duasını okuyun ve her okumanın sonunda kızın annesının ısmı{ya ben annesinin ismini bilmiyorum!:S:(} neyse felancadan olma ..........bana getir yarabbı onunda kalbine benim sevgimi düşür yarabbı bensız duramasın yatamasın uyuyamasın bana dönsün yarrabbı dıye dua edin

bunu 7 hergece uygulayın bu dua cok tesirli bi duadır ben gece okudum dunyanın en inatcı insanı sabah kapıma geldı şaşırdım umarım sizede bi faydası olur

 

ugün bu işlerden anlayn bir söyledi,paylaşmak istedim.Söyleyen kişi olduğundan kaynak veremiyorum. Birisini geri getirmek istiyorsan ;

3 Fatiha sonra

"Allahümme ya camian nasili yevmin la raybe fiy hi innallahe la yuhliful miad icma beyni ve beyne .(gelmesini istediğinizin ismi) bin veya binti (erkekse bin kadınsa binti) (anne ismi) ene (duayı okuyanın ismi)bin/binti (erkekse bin kadınsa binti) anne ismi

 

(mesela Ayşe Ali'yi istiyor. Ali bin anne adı ene Ayşe binti anne adı.)

3 Fatiha

bu formül 3 kere tekrarlanıyor. Yani bunu 3 kere yaparsanız tamamlanıyor. 3'er 3'er kaç kere yapılabilirse ... Dua ve üstüne 114 "cami" esması...

Denenmiş formül olduğu söylendi ama ben denemedim.

 

Mustafa İloğlu'nun "Gizli ilimler hazinesi" kitabının 924. sayfasında ; Fatiha'dan sonra " Allahümme ya camian nasi li yevmin lâ raybe fih* icma' beyni ve beyne ( aynı şekilde isimler) inneke lâ tuhliful miad* amin* şeklinde vermiş. burada " inneke lâ tuhliful miad " isimlerden sonra geliyor. Anlam değişikliği var mı bilmiyorum.

 

Galiba doğrusu;"Allahümme ya camian nasili yevmin la raybe fiy hi innallahe la yuhliful miad icma beyni ve beyne .(gelmesini istediğinizin ismi) bin veya binti (erkekse bin kadınsa binti) (anne ismi) ene (duayı okuyanın ismi)bin/binti (erkekse bin kadınsa binti) anne ismi - inneke lâ tuhliful miad* amin*

 

 

Gideni getirmek için bir dua...Kolay bulunmuyor;

Faydası yediye tamamlanınca görülüyor bildiğim kadarı ile: abdestli olarak (ve başta istenirse niyet ederek) yedi kez okunuyor.Cuma peşpeşe okunuyor. Okumaya başlamadan 2 rekat namaz kılmanın etkiyi arttıracağını duydum.

Dua metnindeki "Filanca"nın yerine dönmesi istenen kişinin adının geleceğini söylememe gerek yok sanırım. Bunun bir iyisi mümkünse anne adını da katarak "...`dan doğma ..." olarak telaffuz etmektir. (Tabii bu kesinleştirme, baştaki niyet etme kısmı için de geçerli.)

 

 

ÇEVİRGEL DUASI ve TAMAMLAYICISI:

 

*Faydası yediye tamamlanınca görülüyor bildiğim kadarı ile: abdestli olarak (ve başta istenirse niyet ederek) yedi kez okunuyor. Ya yedi gün (erkekler için gece) üstüste, ya da yedi Cuma peşpeşe okunuyor. Okumaya başlamadan 2 rekat namaz kılmanın etkiyi arttıracağını duydum.

Dua metnindeki "Filanca"nın yerine dönmesi istenen kişinin adı söylenir.Bunun bir iyisi mümkünse anne adını da katarak "...`dan doğma ..." olarak telaffuz etmektir. En baştan niyet ederken de bu şekilde niyet edilmelidir.

 

Buyurun:

 

 

Bismillahirrahmanirrahîm

 

Elhamdülillâhi leke ya Allahü Filanca`nın gönlünü bana dost kıl.

 

Elhamdülillâhi ya Allahü yine Filanca`nın gönlünü çevirgel.

 

Bihakkı Lâilâhe illallahü Muhammedin Resulullahi Yarab, sen ol Şan`ı büyük Allah, sen ki yedi kat yerleri ve gökleri yarattın: Yarab senin izzetin hürmeti için Filanca`nın gönlünü ve canını ve yedi kat endamını ve iradesini ve kararını bana çevirgel, gayrilerinden gönlünü ayırgil.Ahiyyen şerahiyyen asbavüsin bihürmeti Hızır Aleyhisselâm Filanca`nın gönlünü bana dost kılıvergil.

Eğer uyur ise uyandır. Eğer durur ise doğru getürgel. Benim aşkımdan bikarar kılıvergil. İlahi bihürmeti hüvelhayyü kayyum Lâilâhe illâ hüve bikarar kılıvergil.

 

İlâhî senin bin bir adın hürmeti için doksandokuz esmaül-hüsna hürmeti için bizi sevindirgil.Bihürmeti Tevrat ve bihürmeti Zebur ve bihürmeti İncil ve bîhürmeti fürkanil azimi ve Kur`ân-ı Kerim. Ve bihürmeti suhufi İdris Aleyhisselâm.Ve bihürmeti Âdem Aleyhisselâm.Ve bihürmeti İmanil mü`minin velmüslimin ve bihürmeti Cemiil enbiyai vel mürselin.İlâhi senin lûtfun için ve senin in`amın için ve senin ihsanın için.İlâhi nuriyyet sözleri ve kelimeleri harfleri hürmeti için ve rukûda ve sucûdda evkati hamsede ve Ramazan ayında çekilen tesbihler hürmeti için.

Ve sübhanekallahümme ve bihamdike ve ebced harfleri hürmeti için ve duai Kunut ve duai Teşehhüd hürmeti için Filanca`nın gönlünü canını ve aşkını ve muhabbetini bana çevirgel, sen rest getirgil.

 

Bihürmeti Âdem Safiyullah, ve bihürmeti Nuh Neciyyullah, ve bihürmeti İbrahim Halilullah, ve bihürmeti Musa Kelîmullah, ve bihürmeti İsa Ruhullah, ve bihürmeti Yusuf Sıddîkullah, vebihürmeti Muhammed Mustafa Sallâllahü Aleyhi Vesellem Habibullah, İlâhî yüz yirmi dört bin Peygamberler hürmeti için Filanca`nın gönlünü ve canını ve aklını ve fikrini bana dost ve benim aşkımdan bikarar kılıvergil.

 

Muhammed Mustafa ve Habibilmürteza velmücteba ya mabud ya Mahmud ya Mennanü ya Hannanü ya Deyyanü ya Hayyü ya Kayyümü ya Cebarrü İlâhi yüz yirmi dört bin enbiyai velmürselin ve evliyalar hürmeti için Filanca`nın gönlünü bana çevirgil.İlâhi Musa Aleyhisselâm`ın iki gözü ve yüzü hürmeti için, esrarı Muhammed ve Muhammedin gövdesi ve savmı ravzası ve hilyesi ve beratı ve miracı ve kıyamı ve kuûdi ve sucûdi ve gaziler hakkı için, İlâhi mü’minin velmü’minat velmüslimine velmüslimati hürmeti için, İlâhi müşfik gönüller hürmeti için, Filanca`nın aklına, Filanca`nın gönlüne ve gözüne beni şirin ve mahmud kılıvergil.

 

Ya gani ya mugnî bihürmeti kitabı malûm zemekanide ise bikarar kılıvergil.İlâhi senin sırrın için, ve sübhani devrani hürmeti için, İlâhi zinnuni dısrî ve fethi Mehdi Musallî ve Ahmed Tugranî ve meşari selem hürmeti için, İlâhi Ma’ruf Kerhi ve Cüneydi Bağdadi hürmeti için, İlâhi Şeyh Şibli ve

İmamı Gazalî hürmeti için, İlâhî Abdülmutasıl, İlâhi ibni Hallaç Mansur ve Hace Ebulleys ve Veyselkaranî ve Şeyh Muhammed hürmeti için, İlâhi Hasan Basri ve Hadibi Acemi hürmeti için.İlâhi imanlı kullar âbidler ve sadıklar ve mü’minler hürmeti için sen bendenin hacetini reva eyle bihürmeti innema emruhu iza erade şeyen en yekule lehu künfeyekünu.

Fesubhanellezi biyedihi melekütü külli şeyin ve ileyhi türceun. İlâhi yevme leyenfa malûm velâ benune illâ men etellahe bikalbin selîmi.

 

Bihürmeti hazihil, âyetil kerim. Filanca`nın gönlünü ve canını bana çevirgil ve kalbini gayrilerden ayırgil. İlâhi cümle hâlâik arasında ve has ve âm arasında sözüm makbul ve âlem halkını bana müsehhar eyleyüp ve beni şirin ve halîm kuvvetli ve hürmetli ve cemi mü’minler arasında hub eyle. Bihürmeti Ebû Bekir, Ömer, Osman, Ali rıdvanullahi teâlâ aleyhim ecmain. İlâhi bihürmeti Hızır, İlyas, Hamza ve Abbas ya müsebbibel esbab ya müfetti halevbab ya kadiyelhâcati ya mukilel’aserati ya mukallibelkülibi vel ebsar, Filanca`nın gönlünü bana dost kılıvergil.

 

Ya ilâhel’evveline velâhirine. İyyake na’budu ve iyyake nestein. Ve bihürmeti Sübhühun Kuddusün rabbüna ve rabbülmelâiketi verruha.Ve bihürmeti Cebraile ve Mikâile ve İsrafile ve Azraile aleyhimüsselâmü ve bi hürmeti Mekkete ve Medinete şerrefehummellahü teâla ve bihürmeti kâf ha ya ayın sad ve ha mim ayin sin kaf ve bihürmeti Yasin ve Kur’anil

Hakim inneke leminelmürselîne. Âlâ, sıratin müstekimin.Ve bihürmeti sümmün hükmün ümyün fehüm lâ ya’lemune. Sümmün hükmün ümyün fehüm lâ yesmeune. Sümmün hükmün üymün fehüm lâ yübsirune. Ve bihürmeti femen kâne minkum maridan evbihi ezen min re’sihi fefidyetün min siyamin ve sadakatin evnüsü kin fe’iza emintüm femen temettea bil’umreti ilelhacci.

 

Bismillâhirrahmanirrahîm.

 

Rabbiğfirli ve hebli min ledünke rahmeten inneke entel vehhabu. Birahmetike ya erhamerrahimine. Vel’hamdülillâhi rabbil’âlemine.

 

 

 

 

Çevirgel duasının tamamlıyacısı :

 

Bismillahirrahmanirrahim

 

Bismillahil ` azimi ve billahilkerimüskün ya sürhubad. Ve Bihakki Adem safiyullah hürmeti için üskün ya sürhubad. Ve bihakkı nuh neciyullah hürmett için üskün uhruc ya sürhubad. Ve bihakki şit nebiyullah hürmet için üskün uhruç ya sürhubad. ve bihakki Tevrati Musa aleyhisselam Hürmeti için üskün ya sürhubad. Ve bihakki İncili İsa

aleyhisselam hürmeti için üskün ya sürhubad . Ve bihakki Fürkanı Muhammed Mustafa Aleyhisselam hürmeti için uhruç ya sürhubad. ve bihakki yüzyirmidörtbin Peygamberler hürmeti hakkiçin üskün ya sürhubad.

 

Üçyüz onüçmürseller ve peygamberler hürmeti hakkiçin uhruç ya sürhubad.ve cebrail ve mikail ve israfil ve azrail hürmeti hakkiçin üskün ya sürhubad. Ve arş ve kürsi ve levh ve kalem onsekizbin alem hürmeti hakkiçin uhruç ya sürhubad.ve sekiz uçmak ve yedi tamu hürmeti hakkiçin uhruç ya sürhubad.Ay gün ve yagmur ve kar hürmeti

hakkiçin üskün ya sürhubad. Ve medinede yatan evliyalar ve gaziler ve şehitler hürmeti hakkiçin üskün uhruc ya sürhubad.Beytül ` mamur ve beytül ` mukaddes hürmeti hakkiçin üskun ya sürhubad. Ahir zaman Peygamberi Muhammed Mustafa `nın Kur`an Nuri hürmeti Hakkiçin uhruç ya sürhubad. Billahil`azimi hakkiçin uhruç ya sürhubad.Felekin Hasenatin felekin hasemetin şerberasiyyen serberasiyyen şerberasiyyen behhuzeten behhuzeten behhuzeten mülhakan mülhakan mülhakan ve lutfen ve lutfen ve lutfen bihi bihi bini üskün üskün üskün ya sürhubad Hazini kelemüllah hürmeti hakkiçin uhruç ya sürhubad.

 

 

Ve altı bin altı yüz altmış altı ayet hakkiçin üskün ya sürhubad.üçyüz altmış altı arşı azime kelamüllah hürmeti hakkiçin üskün ya sürhubad. Sel isen üskün ya sürhubad . Ve Muhammed Mustafa sallalahü aleyhi vesselem

perilerinden ise uhruç ya sürhubad. Ve Seyyid Ahmedkebir perilerinden isen uhruç ya sürhubad.Ve süleyman Peygamber perilerinden isen uhruç ya sürhubad. Kaf dagı devleri perilerinden isen uhruç ya sürhubad . Pınar başında ve ayagında ve agaçlar dibinde ve sular kenarında ve yol caddesinde ve degirmen yerinde ve bu dünyada olan devlerinden ve perilerinden isen üskün uhruç ya sürhubad .

 

Ve taliye ile gelip koşanlardan isen uhruç ya sürhubad. Başagrısında isen üskün ya sürhubad. esrgolardain gelen ferştelerden isen uhruç ya sürhubad . Ve bel agrısında isen uhruç ya sürhubad. Ve bilmedigim marazlardan isen uhruç ya sürhubad. Ve cümle melik sadatın malzemesini tutsun. Bunun senin ve cümle alem halkının günahı senın üzerine olsun Bunu komazsan vaz gelmezsen merdutlerden olasın. eger bir dahi vazgel uyruk incitmeyesin .Eger bir dahi tutarsın yetmişiki milletin ahi seni bitürsün üskün uhruc ya Sürhubad.

 

*Bu çevirgel duasının tamamlıyıcısıdır .

Galiba doğrusu;"Allahümme ya camian nasili yevmin la raybe fiy hi innallahe la yuhliful miad icma beyni ve beyne .(gelmesini istediğinizin ismi) bin veya binti (erkekse bin kadınsa binti) (anne ismi) ene (duayı okuyanın ismi)bin/binti (erkekse bin kadınsa binti) anne ismi - inneke lâ tuhliful miad* amin*

 

hangisi doğru heryerde farklı yazıyor

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Yeni Oluştur...