Jump to content

Kulağı Olan İşitsin...


teoka
 Paylaş

Önerilen Mesajlar

İsa rasul tarafından şakirtlerine söylendiği düşünülen aşağıdaki sözler, orijinal İsevi hadisler olarak değerlendirilmektedir:

 

1. Dâvet ve Vaad:

* "Bana gelin! Zîrâ benim hâkimiyetim nâzik ve efendiliğim de yumuşaktır. Kendiniz için huzur bulacaksınız".

* "Ben sizlere gözün görmemiş, kulağın duymamış ve elin dokunmamış ve de insanın kalbine asla gelmemiş olanı vereceğim"

* "Kim ki benim ağzımdan susuzluğunu giderir, benim gibi olur. Ben de o olurum; ve gizli olanlar da [artık] ona ifşâ edilir".

* - "Bizlere kendini[n hakîkatını] ne zaman izhâr edeceksin de bizler ne zaman Sen'i[n hakîkatını] görebileceğiz?".

- "Bize bulunduğun Makam'ı öğret! Çünkü onu bizim de bulmamız gerekiyor..."

"Arayan bulacak, [kapıya vuran] kimseye[kapı] açılacaktır"

* "... kendi önün[üz]dekiniteşhis ed[in], örtülü olan da ... [sizlere]izhâr edilecektir"

*Şunu bilin ki "...Eğer benim mürîdlerim olur da sözlerimi dinlerseniz bu taşlar bile sizlere hizmet edecektir..."

 

2. İsâ'nın Sırrı (İnsân'ın Sırrı):

* "[ben] Âlem'in ortasında kıyâm ettim ve onlara etten-kemikten gözüktüm"

* "Göğün ve Arz'ın görünüşünü inceden inceye tetkik ediyorsunuz da kendi önünüzdekini tanımadınız; ve [üstelik de] şimdiki ânı[n ayağınıza getirmiş olduğu imkânı] incelemeyi de bilmiyorsunuz"

* "Sizlere söylediklerimden hareket ederek benim kim olduğumu [hâlâ] anlamadınız mı?"

* "Sizler önünüzdeki Hayy Olan'ı unuttunuz..."

* Artık idrâke gelin de "Öleceğiniz ve O'nu arayıp da görmeğe muvaffak olamayacağınız korkusuyla, yaşadığınız sürece Hayy Olan'a bakınız"

*Açıkça söylüyorum işte: "...Anlayan anlasın! Nûrânî bir zâtta [yalnızca İlâhî] Nûr bulunur ve o zât [da]bütün Âlem'i nûrlandırır; eğer nûrlandırmazsa karanlık olur"

* Biliniz ki "Onların hepsinin üstündeki Nûr benim; Âlem [de] benim. Âlem benden çıktı ve Âlem gene bana dönecektir. Odunu yar! Ben oradayım. Taşı kaldır! Beni orada bulacaksın"

* "...Ben kendine daimâ eşit kalandan hâsıl olanım. Bana verilen, Baba'ma ait olanlardandır..."

* "Neden Çanağın Dışını Yıkıyorsunuz? İçi Yaratan Dışı da Yaratandır. Anlamıyor musunuz?"

 

3. Nefs:

* Biliniz ki "Âlem'i tanıyıp da kendi nefsinden câhil olan, her [mânevî]makamdan mahrûm olur"

* "... O hâlde sizler de bu âleme karşı uyanık olun!..."

* Sizler bu Âlem'den "Geçip?gidenler'den olunuz!"

* Gerçekten de "Gökler de Arz da sizin önünüzden geçip gidecekler ve Hayy'dan (çıkmış olan) Hayy kişi, ölüm ve (korku) tanımayacak . Zîrâ ben sizlere: «Nefsine ârif olmuş olana Dünyâ lâyık değildir» demedim mi?"

* "Vay o nefse bağlı olan bedene; vay o bedene bağlı olan nefse!"-ki sizlere başlangıcı da sonu da unutturur. Oysa "...başlangıç neredeyse son da orada olacaktır. Ne mutlu o kişiye ki başlangıçta kaimdir! O, sonu da görecek ve ölümü tatmayacaktır".

* Ah bir idrâk etseniz ki "...Melekût sizin içinizdedir [bâtın'ınızdadır]. Nefsini bilen O?nu bulacaktır Ve o zaman anlayacaksınız ki sizler Hayy olan Baba'nın oğullarısınız..."

* Ve bilin ki: "Yanımda olan ateşin yanındadır ve benden uzak olan ise Melekût'tan uzaktır"

* İsa dedi: Kardeşinin gözündeki saman çöpünü görürsün de, kendi gözündeki merteği görmezsin. Kendi gözündeki merteği çıkarınca, kardeşinin gözündeki saman çöpünü atmak için daha iyi görürsün.

 

4. Melekût:

* Bir de kalkmış, bana: "Melekût ne günü gelecek?..." diye soruyorsunuz; ama biliniz ki: "...O beklemekle gelecek bir şey değildir. [Onun hakkında] «İşte o burada!»ya da «İşte o şurada!»denemez. Baba'nın Melekûtu Arz'ı kaplar ama insanlar onu göremez"

* Sizler "Eğer dünyâya karşı oruçlu değilseniz Melekût'u bulamayacaksınız..."

* "... Sizler ancak ikiyi bir, ve bâtını zâhir, ve âlâyı ednâ; ve kezâ erkek artık erkek ve dişi de artık dişi olmayacak şekilde erkeği ve dişiyi bir tek ve aynı varlık kıldığınızda; bir göz yerine gözler, bir el yerine bir el, bir ayak yerine bir ayak, bir sûret yerine bir sûret yaptığınızda (Melekût'a) gireceksiniz"

* "Ne mutlu münzevîlere ve seçilmişlere! Zîrâ Melekût'u sizler bulacaksınız. Gerçekten de sizler Oradan (çıktınız), ve gene oraya döneceksiniz".

* "...Kim ki Bir'e rücû' edecektir, o Nûr ile dolacaktır..."

* "Eğer sizlere «Nereden doğdunuz? » diye sorarlarsa, onlara «Bizler Nûr'dan, Nûr'un bizâtihî Nûr olduğu makamdan geldik. O Nûr (kıyâm edip) kendisini onların sûretinde izhâr etmiştir» deyin. Ve eğer sizlere «Siz kimsiniz?» derlerse, «Bizler Hayy olan Baba'nın oğulları ve seçilmişleriyiz»" deyin!

* Bir de kalkmış, "Meryem erkek değil" diye aranızdan çıkmasını istiyorsunuz; "İşte bakın! Onun da siz erkekleri andıran, Hayy Olan bir Rûh olabilmesi için ben onu, er kişi kılabilmek üzere, bizzât irşâd edeceğim. Zîrâ kendisini er kişi kılan her kadın Göklerin Melekûtu'na girecektir"

* Ya sizler "...Nûr'da olduğunuz zaman ne yapacaksınız? Bir olduğunuz gün İki oldunuz. Ama İki olduğunuz zaman ne yapacaksınız?" Bu ağır sorumluluğu iyice idrâk edin de "Kadından doğmamış olan kimseyi görürseniz başınızı yere koyarak secde edip O'na kulluk ediniz! İşte Baba'nız O'dur"

* Şakirtleri İsa'ya dediler:Göklerin Melekûtu kime benzer, söyle bize!.

Onlara dedi: Bir hardal tanesine benzer O!. bütün tohumların en küçüğü. ama o işlenmiş toprağa düşünce, göklerin kuşları için bir sığınak olan büyük bir sürgün verir.

* İsa dedi: Baba'nın Melekût'u bir kadına benzer; Kadın biraz maya aldı, onu hamurun içine sakladı ve ondan büyük ekmekler yaptı. Kulakları olan işitsin.!

 

5. Müjde ve Gizliliğin Gerekliliği:

* Size derim ki:"Bu sözlerin te'villerini bulan asla ölümü tatmayacaktır".

* "... Benim ifşâ etmiş olduğum kaynayan kaynaktan iç[ip] de sarhoş olan[ın], ben artık Efendisi değil [fakat onun mânevî eşitiy]im." Çünkü "Ben esrârımı (esrârıma lâyık olanlara) beyân etmekteyim. Sağın ne yaparsa onun ne yaptığını solun [sakın] bilmesin!"

* Şu hâlde "Sakın kutsal olanı köpeklere vermeğe kalkışmayın ki onu gübreye atmasınlar! Sakın incileri domuzlara atmayın ki onları (...) [tahrîb] etmesinler!"

 

Not: Hz İsa'ya ait olduğu kabul edilen ve havarisi Thomas'a yazdırıldığı iddia edilen bu sözler 1945'te Mısır'da bakır bir levha ile sarılmış on iki el yazması olarak bulunmuştur.

 

(Bu derleme Ahmed Yüksel Özemre'nin Toma'ya Göre İncîl ya da Hz İsâ'nın 114 Hadîsi, 2. baskı, Kaknüs Yayınları, Ekim 2002 adlı kitabından alınmıştır)

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

maiadam avatarın süper miş tut tum bu avatarı

 

 

konuya gelince h.z. isa nın devri resulallah'ın gelişi ile tamam lanmış olup tek rehber olarak biz müslümanlar kuran'I kerim i ve resulallah ın sünnet lerini alırız bu konu üzerindede tartış mayız ama şunuda hiç bir zaman unutmayız ki h.z. isa da hak peygamber dir ve incil de hak tır ama orjinali

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

şu andaki İncil'ler orjinal değildir değişime uğramıştır. Orjinal İncil'in ilk sayfasında "La İlahe İllallah"yazar. İncil'leri ise 4 tane aziz yazmıştır birbirinden farkları vardır. Matta, Markos, Luka, Yuhanna

 

(Matta, İsa'nın on iki elçisinden biridir

Markos kitapçığında Mesih İsa, Tanrı'nın Hizmetkârıdır

Luka, İsa'yı insanların dostu olan Adem oğlu İsa Mesih' olarak tanıtıyor

Yuhanna, İsa'yı "Göklerden gelen Tanrı'nın Oğlu İsa Mesih" olarak resmeder "bu kısım devilcrew isimli üyeden alıntıdır.")

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

bilirim ben sağlam kaynaklarım var. Benim bir abim var Arap'tır aslen. Kendisi Şam'da her türlü eğitimi almıştır. Haham'dan dahil. Kendisinde 2500 yıllık aile mirası Kur'an'ı-Kerim mevcuttur. Bana o sormuştu İncil'in ilk ayeti nedir? tabi ben bilemedim. İşte çocukluğunda o aldığı eğitimler sırasında öğretilmiş.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

ama sen biliyorsan bu olmaz ki bir mesaj yazıyorsun. bir soru soruyorum ve karşılığında ben bilirim sağlam kaynaklarım var diyorsun.bu beni pek aydınlatmadı.bildiğin bir durum varsa ve sağlam kaynakların varsa bunları açıkla bende o zaman diyorum ki orjinal incil yeryüzünde var.ben bilirim.bu şekilde olmaz değil mi?

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Paylaş

×
×
  • Yeni Oluştur...