Jump to content

Muharrem Ayı Faziletleri,İbadetleri


Guest okyanus360

Önerilen Mesajlar

« Müslümanların Yılbaşısı »

Hicri Yılbaşı ve Muharrem Ayı

( Zilhicce ayının son günü ile Muharrem ayı içerisindeki çok faziletli ibadetler )

 

- Zilhicce ayının son günü muhakkak oruçlu olmak lazımdır, zira geçen senenin günahlarına kefaret olur... Gecesinde ise (hicri yılın son gecesi oluyor) tesbih namazı kılınmalıdır...

 

- Yine bu son gece akşam ve yatsı namazı arası 10 rekat namaz kılınır;

Niyet: "Ya Rabbi, geçen seneyi benden razı olarak ayır... Sadır olan isyanımı hasenata tebdil eyle... Beni hidaye-i İlahine ve Rıza-i İlahine mahzar eyle" diyerek yapılır...

Her rekatta: Sübhaneke'den sonra, 7 Fatiha, 7 Ayet-el Kûrsi, 7 İhlâs okunur... İki rekatta bir selâm verilir...

Namazdan sonra, 11 Kelime-i Tevhid, 11 İstiğfar, 11 Salavat-ı Şerife okunur..."

 

- Muharrem ayının birinci gününde(hicri yılın ilk günü) muhakkak oruçlu olmak lazımdır, bu sene işlenecek günahlardan korunmak ve işlenecek günahlarında afvedilmesi için...

 

Muharrem ayının ilk gecesi akşam ve yatsı arası 2 Rekat namaz kılınır...

Niyet: "Ya Rabbi, bizi yetiştirmiş olduğun bu seneyi, hakkımızda mübarek kılman; Afv-ı İlahine mahzar kılman, dünyevi ve Uhrevi saadetlere nail eylemen için, ALLAH'u Ekber..."

Her rekatta: Sübhaneke'den sonra, 7 Fatiha, 7 Ayet-el Kûrsi, 7 İhlâs okunur... Namazdan sonra

11 defa; "Lâ İlahe illALLAHü vahdehu lâ şerikeleh, lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yumit ve hüve Hayyul lâ yemüt biyedihil hayr, ve hüve âla külli şey-in kadir..." 11 defa; İstiğfar, 11 defa; Salavat-i Şerife okunup Geçmiş senenin günahlarının afvı gelecek seneye günahsız girmek için dua edilir...

 

- Muharrem ayının ilk günü, her birinde besmele ile 1000 İhlâs-ı Şerif okuyanları, Cenab-ı Hakk lütfu Keremiyle huzuruna bu âlemden kul borcu ile götürmeyecektir... Gecesini de ibadetle ihya etmek lazımdır...

 

- Muharrem ayının ilk gecesi şu niyetle tesbih namazı kılmak gerekir...

Niyet: "Ya Rabbi, bu sene beni Mağfiret-i İlahine, Rıza-i İlahine mahzar eyle... Yeni açılan amel defterimi Rıza-i İlahine muvafık amel ile doldurmayı bana nasib eyle...Beni Gadab-ı İlahine düçar olacak amellerden muhafaza buyur...ALLAH'u Ekber..."

1... Rekatta: 1 Fatiha, 1 Ayet-el Kûrsi

2... Rekatta: 1 Fatiha, 1 Amene'r Rasûlü (Mümkünse, Sûre-i Al-i İmrân'ın ilk iki Ayeti Kerimesi ilave edilerek)

3... Rekatta: 1 Fatiha, 1 HüvELLAHüllezi (Yani Haşr Sûresinin son 3 ayeti)

4... Rekatta: 1 Fatiha, 1 İhlas'ı Şerif (Namazdan sonra, istiğfar edilir ve Salavat-ı Şerife getirilerek dua edilir...)

 

- Muharrem ayının birinci gününden onuncu gününe kadar 10 gün oruç tutmak ve 10... günü aşure pişirmek lazımdır... "Muharrem'in onuncu günü olan Aşure gününe kadar oruçla geçiren, Firdevs-i Âlâ'ya varis kılınır..."Hadis-i Şerif

 

- "ALLAH'u Teâlâ C...C... ; Aşure gününü oruçlu geçirene; 1000 Hac, 1000 Umre ve 1000 Şehid sevabı yazar ve kendisine doğu ile batı arasındakilerin ecri verir... Bu kişi Hz... İsmail'in (A...S...) çocuklarından 1000 köle azad etmiş gibi olur... Kendisi adına Cennet'te 70...000 köşk kaydedilir...Ve ALLAH C...C... ONUN CANINI CEHENNEME HARAM KILAR...

 

- Rivayete göre "Aşura gününü oruçlu geçirene 10...000 Melek sevabı verilir... O gün, İhlâs Sûresini 1000 kere

okuyana ALLAH'u Teâlâ C...C... Rahmet nazarı ile bakar ve o kişi Sıddıklardan yazılır"

 

- Muharrem ayının ilk Cuma gününü (tek tutulmaz Perşembe yada Cumartesi günü ile tutmak gerekir) oruç tutanın geçmiş günahları afvedileceği bildirilmiştir... ("Muharrem ayının ilk cumasını oruçlu geçirenin geçmiş günahları afvolunur..." Hadis'i Şerif, Enes'den) (Perşembe,Cuma,Cumartesi tutmak ise günahlara kefaret olur ve 900 sene ibadet sevabı kazandırır...)

 

- Bu ay içinde herhangi bir Cuma günü, önceki ve sonraki günüyle beraber (Yani Perşembe, Cuma, Cumartesi) oruç tutana 900 sene ibadet sevabı verileceği bildirilmiştir... ("Her kim haram aydan, üçgün , Perşembe, Cuma ve Cumartesini tutarsa, ALLAH C...C... ona 900 sene ibadet (sevabı) yazar..." Hadis'i Şerif / İbn-i Şahin, İbn-i Asâkir, İhya(İmam-ı Gazali), Gunye(A...Kadir Geylani) )

 

- Ayrıca Ramazan orucundan sonra en faziletli oruç bu ayda tutlan oruçtur... "Her kim Muharrem'den bir gün oruç tutarsa, ona, hergüne karşılık otuz gün (oruç sevabı) vardır..." Hadis'i Şerif, Taberani

 

- Muharrem ayının biri ile onu arasında bir defa olmak üzere, 2 rekatta bir selam vererek, 6 rekat namaz kılınır... Bu namaz akşamla yatsı arası kılınabileceği, bu vakitte kılınamadığı takdirde yatsıdan sonra da kılınabilir... Niyet: "Niyet eyledim Ya Rabbi, Senin Rıza-i Şerifin için namaza, Herhangi bir komşumun ve din kardeşimin veya herhangi bir kimsenin bana hakkı geçmiş ise, bu hakkın ödenmesi için, ALLAH'u Ekber..."

1... Rekatta: 1 Fatiha, 1 Ayet-el Kûrsi, 11 İhlâs'ı Şerif 2... Rekatta: 1 Fatiha, 10 İhlas'ı Şerif

3... Rekatta: 1 Fatiha, 1 Tekâsür Sûresi, 11 İhlâs'ı Şerif 4... Rekatta: 1 Fatiha, 10 İhlas'ı Şerif

5... Rekatta: 1 Fatiha, 3 Kâfirun Sûresi, 11 İhlâs'ı Şerif 6... Rekatta: 1 Fatiha, 10 İhlas'ı Şerif (Namaz kılındıktan sonra, dua edilir...)

 

- Bu ayda ve her zaman ALLAH'u Teâlâ dille ve kalple devamlı zikredilmelidir... ALLAH'u Teâlâ'yı zikretmek en büyük ibadettir... Rahman ve Rahim olan ALLAH'ın Adıyla « "ALLAH'I ANMAK ELBETTE EN BÜYÜK (İBADET) TİR..." ANKEBUT/45 »

 

SENE SONU DUASI: Her kim Zilhicce'nin sonunda;

"Ey ALLAH'ım C...C... ! Bu sene, Senin razı olmayıp beni nehyettiğin şeylerden her ne yaptıysam ben onları unuttum, Sen ise unutmadın... Bana ceza vermeye kadirken mühlet verdin ve ben, Sana karşı gelme cüreti göstermişken beni tevbeye davet ettin... Ey ALLAH'ım C...C...! Ben bütün bunlardan dolayı senden mağfiret diliyorum... Beni mağfiret eyle! Ey Kerem sahibi! Ey Celâl ve İkram sahibi! Bu sene, Senin razı olup bana sevap vaad ettiğin hangi amelleri işlediysem, Senden dilerim ki onları benden kabul edesin ve Senden ümidimi kesmeyesin! Ey Kerem Sahibi, kabul eyle! Efendimiz Muhammed'e (SAV) ve âl-i Ashabına Salât-ü Selâm eyle! " derse, şeytan: "Biz, bu sene yorulup bu günahları işletmek için zahmet çektik, o bir anda hepsini sildirdi" diyerek yüzüne toprak saçar...

 

SENE BAŞI DUASI: Her kim Muharrem'in evvelinde;

"Ey ALLAH'ım C...C... ! Sen Ebedi ve Kadimsin... İşte bu yeni senedir, ben Senden bu sene, şeytan ve dostlarından korunmayı, kötülüğü çokça emreden bu nefse karşı yardım ve beni Sana yaklaştıran amellerle meşgul olmayı isterim... Ey Kerem Sahibi, kabul eyle! " derse, şeytan: "Biz bu kişiden ümidi kesdik" der, ve ALLAH C...C... ona, kendisini sene boyunca koruyacak iki Melek görevlendirir... (Hadis'i Şerif, Kaynak: Alemle Safûrî, Nüzhetü'l-mecâlis, 1/156)

 

AŞURA GÜNÜNÜN FAZİLETİ

 

Cehenneme haram kılınmak istemezmisiniz ?

 

AŞURE GÜNÜ ORUCU VE İBADETLERİNİN FAZİLETLERİ:

- "ALLAH'u Teâlâ C...C... ; Aşure gününü oruçlu geçirene 1000 Hac, 1000 Umre ve 1000 Şehid sevabı yazar ve kendisine doğu ile batı arasındakilerin ecri verir... Bu kişi Hz... İsmail'in (A...S...) çocuklarından 1000 köle azad etmiş gibi olur... Kendisi adına Cennet'te 70...000 köşk kaydedilir...Ve ALLAH C...C... ONUN CANINI CEHENNEME HARAM KILAR...

 

- Rivayete göre "Aşura gününü oruçlu geçirene 10...000 Melek sevabı verilir... O gün, İhlâs Sûresini 1000 kere okuyana ALLAH'u Teâlâ C...C... Rahmet nazarı ile bakar ve o kişi Sıddıklardan yazılır"

 

- Her kim aşure gecesini (ibadetle) ihya ederse, ALLAH C...C... onu dilediği kadar ihya edecek... Hadis-i Şerif

 

- "Her kim aşure gecesini ibadetle geçirir ve ertesi günüde (yani aşure gününü) oruçla geçirirse o kişi ölürken nasıl öldüğünü bilmeden ölecektir..."Hadis-i Şerif

 

- Her kim Aşure gecesi ve gününde bir alimin sohbetine giderse veya ALLAH'ı C...C... zikreden bir cemaatin arasında 1 saat oturursa ALLAH'u Teâlâ'nın onu Cennete sokması ALLAH C...C... üzerine hak olur...

 

- Aşure günü gusleden, ALLAH C...C... indinde günahlarından anasının onu doğurduğu gündeki gibi temiz olur...

Aşure günü iki kere gusledenin ebedi gözü ağrımaz göz ağrısı çekmez ve yine aşure günü gusledenin bir daha seneki güne kadar ölüm hastalığından başka hastalık çekmeyeceği rivayet ediliyor...

 

- Muharrem ayındaki, Aşura günü orucu geçen senenin küçük günahlarını örter...

("Geçen seneye keffarettir..." Hadis Şerif / Müslim)

 

- Aşure gününde 10 Müslüman'a selam veren bütün dünyadaki Müslümanlara selam vermiş gibi olur...

 

- Aşure günü orucunda bir kişiye iftar ettiren bütün Müslümanları iftar ettirmiş gibi olur...

 

- Aşure günü bir yetimin başını okşayana başındaki kıl sayısınca ALLAH C...C... ona Cennette derece ihsan eder...

 

- Aşure gecesi ve Aşure günü zerre kadar sadaka verene Uhud dağı kadar sevap verilir...

 

- Ulema buyuruyor; Aşure günü çoluk çocuğuna, evine bolluk yapan bir sene boyunca bolluk bereket görür...

 

- Aşure günü görüşmediği akrabalarıyla mutlaka görüşmeli, onları arayıp sormalıdır...

 

- Aşure günü ve her zaman ALLAH'u Teâlâ dille ve kalple devamlı zikredilmelidir... ALLAH'u Teâlâ'yı zikretmek en büyük ibadettir... Rahman ve Rahim olan ALLAH'ın Adıyla « "ALLAH'I ANMAK ELBETTE EN BÜYÜK (İBADET) TİR..." ANKEBUT/45 »

 

AŞURE GÜNÜ GERÇEKLEŞMİŞ OLAN ÇOK ÖNEMLİ HADİSELER:

- İbrahim A...S... aşure günü doğdu, nemrut'un ateşinden de aşure günü kurtarıldı...

- Musa A...S... firavunun elinden aşure günü kurtarıldı, firavun aşure günü boğuldu...

- ALLAH'u Teâlâ C...C..., İdris A...S... Peygamberi aşure günü 4... kat semaya kaldırdı...

- ALLAH'u Teâlâ C...C..., Eyyüb A...S... hastalıklarına aşure günü şifa verildi

- ALLAH'u Teâlâ C...C..., Adem A...S...'ın tevbesini aşure günü kabul etti...

- ALLAH'u Teâlâ C...C..., Davud A...S...'ın tevbesini aşure günü kabul etti...

- ALLAH'u Teâlâ C...C..., Mü'minlerin tevbelerini de aşure günü kabul edecek İNŞAALLAH...

- Nuh A...S...'ın gemisi aşure günü karaya oturdu... Yunus A...S... balığın karnından aşure günü çıkarıldı...

- ALLAH'u Teâlâ C...C..., Yusuf A...S...'ı Yakub A...S...'a 40 sene sonra aşure günü kavuşturdu...

- Arş, Kûrsi, Kâlem, Yerler ve Gökler, Cebrail A...S..., Mikail A...S..., İsrafil A...S..., Azrail A...S..., Adem A...S..., Havva anamız, aşure günü yaratıldı... Ve kıyamet Aşure günü kopacak... (Vahşi hayvanların bile aşure günü otlamadıkları rivayetleri vardır...)

 

AŞURA GECESİ VE GÜNÜNDE KILINACAK (ÇOK FAZİLETLİ) NAMAZLAR:

Peygamber Efendimiz SAV buyuruyor (Hz Aişe RA'den rivayet): Aşure gecesi yada kılınamıyorsa günü, her rekatta Fatiha Sûresinden sonra 3 İhlâs-ı Şerif okuyarak 100 rekat namaz kılınırsa, (Gece kılınırsa 2 rekatta, gündüz 4 rekatta bir selam verilecek) arkasından 70 SübhenALLAHi velhamdülİLLAHi vela ilahe illALLAHu VALLALU ekber vela havle vela kuvvete illa bİLLAHil Aliyyil Aziym, 70 EstağfirULLAH, 70 Salavat-ı Şerife okursa;

Bu kişi öldüğü zaman ALLAH'u Teâlâ o kişinin kabrini misk-ü amber doldurur ve kabre konan herkesin saçı başı kaşı kirpiği her tarafı kılları dağılır, bu namazı kılanın kabrinde saçları tüyleri dağılmaz... Mahşere çıktığında yüzü ayın ondördü gibi parlar, yeni gelinin kocasının evine gönderildiği gibi Cennete gönderilir...

 

Aşure günü şu 4 rekat namaz kılanın (ALLAH'u Teâlâ Hazretlerinin mahşer günü hasımlarını razı etmesi niyetiyle)

1...Rekatta; Fatiha'dan sonra, 11 İhlâs-ı Şerif

2...Rekatta; Fatiha'dan sonra, 3 Kâfirun, 11 İhlâs-ı Şerif

3...Rekatta; Fatiha'dan sonra, 1 Tekâsur, 11 İhlâs-ı Şerif

4...Rekatta; Fatiha'dan sonra, 3 Ayet-el Kûrsi, 25 İhlâs-ı Şerif

Bu namazı kılan kabir şiddetlerinden korunacak, ALLAH'u Teâlâ C...C... mahşer günü hasımlarını rıza edecek İNŞAALLAH...

 

- Aşure gecesi teheccüd namazı ve mümkünse tesbih namazı kılınmalıdır...

- Ayrıca kılabilen aşure gecesi teheccüd vaktinde ve aşure günü öğle ile ikindi arası, her rekatta Sure-i Fatiha'dan sonra 50 İhlâs-ı Şerif okuyarak 4 rekat namaz kılınmalı... Yine aşure günü kuşluk vakti aynı namaz 2 rekat olarak kılınmalı... Namazdan sonra 70 İstiğfar, 70 Salavat-ı Şerife, 70 La havle vela Kuvvete illa BİLLAHil Aliyyil Aziym söylenmeli...

- Aşura günü şu dua 10 defa yapılmalı: "SübhenALLAHi mil'el-mizân...Ve müntehe'l-îlmi ve mebleğa'r-rıza ve zinete'l-Arş"

 

Önemli not: Dinimize göre gece önce gelir, gün sonra gelir... Hesaplarımızı ona göre yapalım... Yani Perşembe günü akşam ezanı okunduğunda Cuma gününe giriyoruz, ertesi gün akşam ezanı okununca Cuma günü bitiyor...

 

 

 

 

 

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş
bişey sormak istiyorum google dan bulamadım ?

 

muharrem ayının ilk günü hangi gün?

 

arama yaparken hicri yada islami takvim diyerek bak bende google tr den girdimde bulamiyorum eski baktim yeri islamic calender yazip bakiorum artik. bugun zul hicca ayinin 30 yani 1431 sanirim yil 1431 son gunu. yarin muharrem 1 1432 olucak. bu aksamdan basliyor ama bir baska arkadasta sitede hilalin dun aksam gorundugunu yazmis. resmi kayit olarak yarin 1 muharrem 1432 olucak inseallah...

 

--- Sonraki mesaj ---

 

paylasim icin emegine saglik Allah Razi olsun. inseallah bunlari uygulucam... Allahin izniyle bugun baslicam inseallah...

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

ayrica sunuda soyleyim bu dualari islamla uygulaayan bu sekil, meditasyon ve ya yoga baskalari nasil yapar bilemem olumlamalarla muharrem ayinda ve safar ayinda olasi seyleri engellemek ve olaylari cok kolay atlatmak icin pozitif olunmasi gerekiyor.

 

muharrem ayinda butun nebiylerin zorluklari yasayip attigi aydir. zorlu sinavlarin gecti donemdir islam alemi icin boyledir dunyada da boyledir. dengeler degise bilir fakat bunu olumsuz algilamayin. arkasinda mutlaka ama mutlaka hayr vardir. herseyin bir sebebi var. soylemek kolay diye bilirsiniz benimde kirilma noktalarim oluyor. o anlik kiziyorum ediyorum bir sekilde bakiyorum sakinlesmisim sonra farkina variyorum ne oldugunun.

bu doneme dikkat edin. davranislara tepkilere mumkun oldugu kadar sakin olmaya calisin. kendinizi bir toparlayip ben napiyorum dendiginde hersey yoluna giriyor.

hayat bir sinavdir hersey zamanla geciyor ve hepsi zamanla yerine oturuyor fakat bu surecte alinan tepkiler onemlidir. su donemde oyle bir surecki saskinlik icinde yasiyorum. saskin ordek gibi oldum. hayat benim hayatim oyle degisim oluyorki ben sanki disaridan izliyorum. kendime bakiyorum olanlara bakiyorum... hepimiz farkli seyler yasiyoruz elbette ama pozitif olmak onemlidir. ben kizdimda kendi kendime saydiriyorum. sagol bir tane ablacim var ona soyluyorum vir vir vir... sonra soluyorum ya sakinlesiyorum... tekrar eski bene donuyorum.

 

dualarinizi yapin ve olumlu pozitif olmaya ozen gosterin. Allah tum inanlara sabir kolaylik ve butun guzellikleri getirmesini temenni ederim. inseallah bu yil butun guzellikleri ve hayrlari kolaylik huzur afiyetle Rahman ve rahim olan Rabbim rahmetini sonsuz nimetlerini uzerimize yadirir inseallah...

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Yeni Oluştur...