Jump to content

Borç, Üzüntü ve Kederden Kurtulmak İçin Okunacak Dualar


hacersş

Önerilen Mesajlar

benimde sıkıntılarım var...hatta ailemi bile kaybedebilirim..gece namazlarına kalktım, dualarla gecemi gündüzüme kattım ama ne yalan söyleyeyim pes ettim demeyelimde ..herşeyi oluruna bıraktım belki artık o kadar çok dua okumuyorum veya gece namazlarına kalkmıyorum dedim ya oluruna bıraktım ve birazda yoruldum..kendimi yorgun bir savaşçıya benzetiyorum..ama yinede kalbimin bir köşesinde umudum var belkide puff bir anda her şey değişecek değişmesede sonu benim istediğim gibi olmasada benim ve ailem için hayırlısı olacak..ne kadar çok içimi dökesim varmış :)..allah herkese hayırlını nasip etsin arkadaşlar.

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Arkadaşlar benimde mali sıkıntılarım var bugüne kadar okuduğum sıkıntı için duaları sizlerle paylaşmak istiyorum.Bende bu duaları bu sitedeki sevgili dost arkadaşlardan öğrendim.

Allah hepimizi sıkıntılarımızdan kurtarsın.Amin.

Her gün günlük olarak 100 adet La ilahe illallahul melikül hakkul mübin ve 100 adet Ya Kerimu Ya Vehhabü Zit tavl çekin tabi diğer uygulamaları da ihmal etmeyin Vakıa suresi günde en az 700 istiğfar vb Allah yardımcın olsun.

bismillahirrahmabirrahim

sübhanellahil azıymi ve bi hamdih

sübhane men yemünnü aleyh

sübhane men yüciru ve la yücaru aleyh

sübhane men yübraü minel havli vel kuvveti illa ileyh

sübhane menit tesbiyhı minnetün minhü ala menitemede aleyh

sübhane men yüsabbihu küllü şeyin bihamdih

sübhane la ilahe illa ente ya men yüsebbihu lehül cemiu tedarakni bi afvike fe inni cüzuun

estağfurullah azıym (100defa)

ya kerimi ya vehhabü ya basıtu ya razzaku ya fettahu ya vasiu ya ganiyyu ya muğni ya münım ya mütefaddılü (10 defa)

bu dua borçların kolayca ödenmesi ve zenginliğin celbi için okunacak Gümüşhanevi hazretlerinin tavsiye ettiği çok tesirli bir virddir

Tecrübe olunduğu söylen miştir (şazeli, 179)

 

 

 

___işlerin büyümesi mal ve paranın bereketi için günde 72 tane ya basit c.c okunur

__büyük servet ve rızık genişlği için günde 100 tane ya ganiyy c.c okunur

__geçimgenişliği bol rızık için günde 100 tane ya muğni c.c okunur

__-uzun ömür bol mal ve bol rızık ve şeref için günde 707 tane ya varis c.c. okunur

 

İstigfâr Düâsı

Muhammed Ma’sûm hazretlerinin 2.ci cildi, 80.ci mektûbundaki hadîs-i şerîfde buyuruldu ki, (İstigfâr düâsına devâm edeni, Allahü teâlâ derdlerden kurtarır ve ummadığı yerden rızklandırır). Bu fakîr, her gün, farz nemâzlardan sonra, üç kerre istigfâr düâsı okuyorum. İstigfâr düâsı, (Estagfirullahel’azîm, ellezî lâ ilâhe illâ huv el-hayyel kayyûme ve etûbü ileyh)dir.

İstigfâr düâsından sonra, Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü minezzâlimîn ve ene abdin zâlimin li nefsihî lâ yemlikü li nefsihî mevten velâ hayâten velâ nüşûrâ. Hasbünallah ve ni’mel vekîl, ni’mel mevlâ ve ni’men nasîr. Velâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm! okunur.

Hangi fırkadan olursa olsun, nefsine uyan ve kalbi bozuk olan Cehenneme gidecekdir. Her mü’min nefsini tezkiye için, küfrü ve günâhları temizlemek için, her zemân çok (Lâ ilâhe illallah) ve kalbini tasfiye için, ya’nî nefsden ve şeytândan ve kötü arkadaşlardan ve zararlı bozuk kitâblardan gelmiş olan küfrden ve günâhlardan kurtulmak için, (Estagfirullah min külli mâ kerihallah) okumalıdır.

Ahkâm-ı islâmiyyeye uyanın düâları muhakkak kabûl olur. İstigfârı ve istigfâr düâsını bütün gece okuyup, uykusuz kalmamalıdır. İstigfârı ve bütün düâları, ma’nâsını düşünmeden, temiz kalb ile söylemezse,

 

 

yalnız ağız ile söylerse, hiç fâidesi olmaz. İstigfârı ağız ile üç kerre söyleyince, temiz kalb ile de söylemeğe başlar. Günâh işlemekle kararmış olan kalbin söylemesi için, ağız ile çok söylemek lâzımdır. Harâm lokma yiyenin ve nemâz kılmayanın kalbi simsiyâh olur. Böyle kalblerin söylemeğe başlaması için, istigfâr düâsını üç kerre okumak ve sonra 67 kerre istigfâr söylemek, ya’nî (Estagfirullah) demek lâzımdır. Allahü teâlâ, (tevbe ve istigfâr edeni severim ve günâhını afv ederim) buyuruyor. Tevbe, günâhı işlediğine pişmân olmak, günâh işlemekden hemen vaz geçmek ve bir dahâ yapmamağa karâr vermek ve afv etmesi için Allahü teâlâya yalvarmakdır. Bu dört şeyden biri noksan olan tevbe kabûl olmaz ve günâhı afv edilmez. Tevbeden sonra günâhı tekrâr yaparsa, tevbesi bozulmaz, yeniden günâha girer. Bunun için, ayrıca tevbe etmesi lâzım olur. Hakîkî tevbesi yapılan günâh, muhakkak afv olur. Tevbe yapılmıyan günâh için, Allahü teâlâ, dilerse afv eder, dilerse azâb eder.

Alî bin Ebî Bekr, (Meâricülhidâye)de diyor ki, (İstigfârlardan meşhûr olanı, Peygamberimizden haber verilen, (Bir kimse, "Estagfirullahel’azîm ellezî lâ ilâhe illâ hüverrahmanürrahîm el-hayy-ül-kayyûmüllezî la-yemûtü ve etûbü ileyh Rabbigfir lî" istigfâr düâsını yirmibeş kerre okursa, odasında, âilesinde, evinde ve şehrinde hiç kazâ, belâ olmaz)dir. Bunu ayrıca her sabâh ve akşam da üç kerre okumalıdır. (Tergîb-üs-salât) 123.cü sahîfesinde yazılı hadîs-i şerîfde (Cum’a günü sabâh nemâzından önce, üç kerre istigfâr düâsını, ya’nî (Estagfirullahel’azîm ellezî lâ ilâhe illâ huv el-hayyel kayyûm ve etübü ileyh) okuyan kimsenin ve anasının ve babasının günâhları afv olur) buyuruldu. Her gün yatınca, (Yâ Allah, yâ Allah, estagfirullah min külli mâ kerihallah) çok okuyup, sonunda bir kelime-i tevhîd

 

okumalıdır.

Duhâ ya’nî kuşluk vakti, hiç olmazsa iki rek’at nemâz kılmak lâzımdır. Teheccüd ve kuşluk nemâzlarının en çoğu oniki rek’atdir. [Nâfile nemâzlarda, gece iki rek’atde, gündüz dört rek’atde selâm verilir.]

Hasen-i Basrî rahmetullahilbârî hazretleri rivâyet ederler ki: Allahü teâlâ Tûr-i Sinâda, Mûsâ aleyhisselâma buyurdu ki, (Yâ Mûsâ, benim için ibâdet yap!) Mûsâ aleyhisselâm ise, yâ Rabbî! Sana ne zemân ibâdet yapayım ki, huzûrunda kabûl olunsun? diye arz edince, gecenin yarısında gece nemâzı kılması emr olundu. Nitekim, Müzzemmil sûresinin ikinci âyetinde meâlen, (Gecenin yarısında gece nemâz kıl!) buyuruldu. [böyle olmakla berâber, (Dürr-ül-muhtâr) beşinci cildde buyuruyor ki, bir sâat ilm öğrenmek [ve öğretmek] geceyi ibâdetle geçirmekden dahâ çok sevâbdır.]

Gece yarısından sonra kılınan teheccüd nemâzı, gündüz kılınan bin rek’atden dahâ fazîletlidir. İki rek’at kazâ nemâzı kılmak da, teheccüd kılmakdan dahâ efdaldir. Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki: (Gece uyanınca, şu düâyı okuyan, her istediğine nâil olur: “Lâ ilâhe illallahü vahdehü lâ şerîke leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadîr sübhanellahi velhamdülillâhi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber velâ havle velâ kuvvete illâ billahil aliyyil azîm.)

İnsân ile Allahü teâlâ arasında en büyük perde, insânın nefsidir.

(Nefsini bırak da, bana gel! Aradığın güneşi örten bulut,

sensin! Kendini bil!) buyuruldu. Nefsin aradan kalkması, vicdânî

[Kalbe âid] ve zevkî bir işdir. Söz ve yazı ile bildirilemez. Kitâb

okumakla anlaşılmaz. Ezelde ihsân edilmiş olması ve

 

 

Allahü teâlânın cezb etmesi [çekmesi] lâzımdır. Sebebler âlemi olan bu

dünyâda, muhabbet şartı ile, bir Velînin sohbeti kâfîdir. Muhabbet

çok olduğu kadar, Onun kalbinden yayılıp, kendine gelen

feyzlerden, ma’rifetlerden çoğunu alıp, kemâlâta kavuşur. (Kişi

sevdiği ile berâberdir) hadîs-i şerîfi, bunu haber vermekdedir.

Sohbet: Dostlar ahret hayatınız için dualar gönderin ölüm yok hiç korkmuyalım, burdan gözlerimizi kapatınca bu alemden Allahın bulundugu o güzel aleme geçicez sadece alem degiştiricez o kadar mevzu budur, ölmek kesinlikle yok alem degiştirmek var ve emin olun buradan çok çok çok daha iyi, Allahın bulundugu yer nasıl kötü olabilirki degilmi, onun için şöyle yapalım ben her zaman kabrime dualar gönderirim Allahım bu dualardan ahiret hayatımda beni faydalandır derim, kesinlikle ahret için dualar göndermek için ölmek gerekmiyor, öyle olsa ben bu zamana kadar ahret hayatım için dualar hep gönderdim bin kere ölmüştüm bunu Peygamberlerimiz ve Allahımız haber veriyor, misal piknige giderken bile hazırlık yapılır elma armut su süt gibi, bizde hazırlıgımızı bu şekilde yapmış oluruz, gönül rahatlıgıyla okuyup gönderin kendiniz için, inanın hayatınızdaki genişligi ruhunuzun ne kadar rahatladıgını işlerinizin ne kadar rast gittigini sizde farkediceksiniz, şöyle güzel bir örneklede yazımı baglıyım..

Peygamber Efendimiz s.a.v şöyle buyuruyor: Ahiret için çalışanı Allahü teala her arzusuna kavuşturur.Yalnız dünya işleri ardında koşanları helak eder..Allahü teâlâ, ahiret için çalışana dünyayı verir, fakat dünya için çalışana, ahireti vermez.

LA İLAHE İLLA ENTE SUBHANEKE İNNİ KÜNTÜ MİNEZZALİMİYN,

LA İLAHE İLLA ENTE SUBHANEKE İNNİ KÜNTÜ MİNEZZALİMİYN,

LA İLAHE İLLA ENTE SUBHANEKE İNNİ KÜNTÜ MİNEZZALİMİYN ,LA İLAHE İLLA ENTE SUBHANEKE İNNİ KÜNTÜ MİNEZZALİMİYN,

LA İLAHE İLLA ENTE SUBHANEKE İNNİ KÜNTÜ MİNEZZALİMİYN

 

VAKIA SURESİNİN OKUNUŞU

 

Bismillâhirrahmânirrahîm

 

(1) İzâ vakaatil vâkıatu (2) leyse li vak’atihâ kâzibeh(kâzibetun) (3) hâfidatun râfiatun (4) izâ ruccetil ardu reccen (5) ve bussetil cibâlu bessen (6) fe kânet hebâen munbessâ(munbessen) (7) ve kuntum ezvâcen selâse(selâseten) (8) fe ashâbul meymeneti mâ ashâbul meymeneh (meymeneti) (9) ve ashâbul meş’emeti mâ ashâbul meş’emeh(meş’emeti) (10) ves sâbikûnes sâbikûne (11) ulâikel mukarrebûn (mukarrebûne) (12) fî cennâtin na’îm(na’îmi) (13) sulletun minel evvelîne (14) ve kalîlun minel âhirîn(âhirîne) (15) alâ sururin mevdûnetin (16) muttekiîne aleyhâ mutekâbilîn(mutekâbilîne) (17) yetûfu aleyhim vildânun muhalledûne (18) bi ekvâbin ve ebârîka ve ke’sin min maînin (19) lâ yusaddeûne anhâ ve lâ yunzifûn(yunzifûne) (20) ve fâkihetin mimmâ yetehayyerûne (21) ve lahmi tayrin mimmâ yeştehûn(yeştehûne) (22) ve hûrun înun (23) ke emsâlillu’luil meknûn(meknûni) (24) cezâen bimâ kânû ya’melûn(ya’melûne) (25) lâ yesmeûne fîhâ lagven ve lâ te’sîmen (26) illâ kıylen selâmen selâmâ(selâmen) (27) ve ashâbul yemîni mâ ashâbul yemîn (28) fî sidrin mahdûdin (29) ve talhın mendûdin (30) ve zıllin memdûdin (31) ve mâin meskûbin (32) ve fâkihetin kesîretin (33) lâ maktûatin ve lâ memnûatin (34) ve furuşin merfû’ah(merfû’atin) (35) innâ

 

enşe’nâhunne inşâen (36) fe cealnâhunne ebkâren (37) uruben etrâben (38) li ashâbil yemîn(yemîni) (39) sulletun minel evvelîne (40) ve sulletun minel âhirîn(âhirîne)(41) ve ashâbuş şimâli mâ ashâbuş şimâl(şimâli) (42) fî semûmin hamîmin (43)ve zillin min yahmûmin (44) lâ bâridin ve lâ kerîmin (45) innehum kânû kable zâlike mutrefîn(mutrefîne) (46) ve kânû yusirrûne alel hınsil azîm (47) ve kânû yekûlûne e izâ mitnâ ve kunnâ turâben ve izâmen e innâ le meb’ûsûne (48) e ve âbâunel evvelûn (evvelûne) (49) kul innel evvelîne vel âhirîne (50) le mecmûûne ilâ mîkâti yevmin ma’lûm (ma’lûmin) (51) summe innekum eyyuhed dâllûnel mukezzibûne (52) le âkilûne min şecerin min zakkûmin (53) fe mâliûne minhel butûn (butûne) (54) fe şâribûne aleyhi minel hamîm (55) fe şâribûne şurbel hîm(hîmi) (56) hâzâ nuzuluhum yevmed dîn(dîne) (57) nahnu halaknâkum fe lev lâ tusaddikûn(tusaddikûne) (58) e fe raeytum mâ tumnûn(tumnûne)(59) e entum tahlukûnehû em nahnul hâlikûn (hâlikûne) (60) nahnu kaddernâ beynekumul mevte ve mâ nahnu bi mesbûkîne (61) alâ en nubeddile emsâlekum ve nunşiekum fî mâ lâ ta’lemûn(ta’lemûne) (62) ve lekad alimtumun neş’etel ûlâ fe lev lâ tezekkerûn(tezekkerûne) (63) e fe raeytum mâ tahrusûn(tahrusûne) (64) e entum tezreûnehû em nahnuz zâriûn(zâriûne) (65) lev neşâu le cealnâhu hutâmen fe zaltum tefekkehûn(tefekkehûne) (66) innâ le mugremûne (67) bel nahnu mahrûmûne (68) e fe raeytumul mâellezî

 

teşrebûn(teşrebûne) (69) e entum enzeltumûhu minel muzni em nahnul munzilûn(munzilûne) (70) lev neşâu cealnâhu ucâcen fe lev lâ teşkurûn(teşkurûne) (71) e fe raeytumun nârelletî tûrûn(tûrûne) (72) e entum enşe’tum şeceretehâ em nahnul munşiûn (munşiûne) (73) nahnu cealnâhâ tezkireten ve metâan lil mukvîn(mukvîne) (74) fe sebbih bismi rabbikel azîm(azîmi) (75) fe lâ uksimu bi mevâkıın nucûmi (76) ve innehu le kasemun lev ta’lemune azîmun (77) innehu le kur’ânun kerîmun (78) fî kitâbin meknûnin (79) lâ yemessuhû illel mutahherûn(mutahherûne) (80) tenzîlun min rabbil âlemîn (81) e fe bi hâzel hadîsi entum mudhinûne (82) ve tec’alûne rızkakum ennekum tukezzibûn (tukezzibûne) (83) fe lev lâ izâ belegatil hulkûme (84) ve entum hîneizin tenzurûne ve nahnu akrebu ileyhi minkum ve lâkin lâ tubsırûn(tubsırûne) (86) fe lev lâ in kuntum gayre medînîne (87) terciûnehâ in kuntum sâdikîn(sâdikîne) (88) fe emmâ in kâne minel mukarrebîne (89) fe revhun ve reyhânun ve cennetu naîm(naîmin) (90) ve emmâ in kâne min ashâbil yemîni (91) fe selâmun leke min ashâbil yemîn(yemîni) (92) ve emmâ in kâne minel mukezzibîned dâllîne (93) fe nuzulun min hamîmin (94) ve tasliyetu cahîm (95) inne hâzâ le huve hakkul yakîn (96) fe sebbih bismi rabbikel azîm(azîmi).

 

 

 

 

HZ.YUSUF DUASI

Hz. YUSUF'UN DUASI:

"RABBİM BANA İSTEMEMEYİ İSTEYEBİLMEYİ NASİB ET"

Züleyha, gecesinin güzelliğini sererken Yusuf'un gözlerinin önüne, Yusuf da insandı. istek, insanın zaafıydı. Ama:

Rabbim, bana istememeyi isteyebilmeyi nasib et.

Her şeyin kalpte başlayıp kalpte bittiği mevsimde, her şeyin kalpteki rengine göre isim aldığı yerde Yusuf bu duasındaydı. Ve Yusuf biraz da bu dua ile, bu duayı edebilmiş olma yürekliliğiyle peygamberdi: Rabbim, bana istememeyi isteyebilmeyi nasib et.

Değil mi ki ilk bakışta Züleyha Yusuf'a ötelerden gelen bir ses, bir cennet çiçeği gibi, susuzluğunun farkında bile olmayan çöl toprağına inen bir yağmur defteri.

Züleyha sılaya davet, ilk bakışta.

Çünkü nefis sonsuzluğu vaad ederek yanıltıyor,

Şeytan; hayrı hayr, şerri şer göremeyeni, eşyanın hakikatine inemeyeni,

ilk bakışta mavera ile kandırıyor.

Vaad: Ezel sevinci, ebed muştusu,

vera, ilk bakışta.

Züleyha: Ezel, ebed, mavera, ilk bakışta.

Yasak bahçe, memnu meyve, zehirli sarmaşık

aşeka: Züleyha son bakışta.Üstelik Züleyha isteyici

Üstelik "Rabbinden bir işaret görmeseydi Yusuf da onu isteyecekti ".

Yusuf'un içinde işaretin gerçekleştirici gücü, Yusuf içinde istememeyi isteyebileceği işareti gördü.

Yüzünü gök katlarına çevirdi de, Rabbim, dedi, kuyunun karanlığında beni yalnız bırakmayan,karanlığın ve derinliğin korkusunu bir anda aydınlığa, ümitsizliğimi bir anda muştuya çeviren o zaman, hâlâ koruman altında değil miyim, suç mu yazdın yoksa alnımdaki yazıya?

Bütün insanlarla birlikte benim de içimde taşıdığım, gizli ya da aşikar olan o meyil,şimdi daha derin bir kuyuda değil miyim, ki insan değil miyim?

Sen tutmazsan elimden şüphesiz meyledenlerden olurum .

Düştüğüm kuyudan daha derin ve karanlık bir kuyu değil mi güzeller güzeli Züleyha? Tut elimden yoksa boş yere mi göründü o rüya bana?

Rabbim , dedi, Yusuf, sen bana, kendi isteğimin dışında şu iklimde ve şu odada bulunduğum şu anda, Züleyha'yı istememeyi isteyebilmeyi nasib et. Katından bir esirgeme ver.

Değil mi ki isteğe yaklaşınca, istememeyi istemek artık imkansızlaşır. Bu yüzden değil mi Rabbim, senden gelen yasaklar "yapma"

ile değil "yaklaşma" emri ile başlar. Yaklaşırsam eğer şu içimdeki doğal olan akışla Züleyha'nın ırmağına, yaklaştıktan sonra "yapmam" diyemem. Üstelik yaklaşırsam eğer yapmamayı da artık dua edemem. Daha kolay olan " yapma" değil "yaklaşma".

Öyleyse aslolan: "Yaklaşma". Öyleyse Rabbim, insan yaratılmışlığımın sorumluluğuyla en fazla baş başa kaldığım şu anda, şu odada, sen bana istememeyi isteyebilmeyi nasib et. Beni, insan yaratılmışlığımın en doğal akışını kendine ait olmayandan sakındıracak güçle insan et.

Rabbim , diye, devam etti Yusuf duasına. istemeyi istemek kadar, istememeyi istemek de zor. Biliyorum ki katından bir koruma dökülmezse varlığıma, nefsimin altından kalkamam. Son hızla aşağı doğru ilerleyen bir teknenin içinde yukarı doğru koşarak Bahr-i Umman'ı aşamam. Benim tedbirim senin takdirinden küçüktür.

Böyle dua edince Yusuf, ona Rabbinden bir işaret geldi. Her şeyin kalpte başlayıp kalpte bittiği mevsimde, her şeyin kalpteki rengine göre isim aldığı yerde.

Mâsun ve mâsum olan Yusuf bu duayı etmiş olabilme yürekliliğiyle peygamberdi.

 

İSM-İ A'ZAM

Kaynak.Yusuf tafaslı

Allahümme innî es'elüke bi'enne lekel'hamde,lailahe illâ entel' mennânü, yâ Hannânü, yâ Mennânü, yâ bedi'assemâvâtî vel'ardı. Yâ zelcelâli, vel'ikram, yâ kayyûm....

"Lâ ilâhe illâ ente Subhâneke innî küntü minez-zalimîn.''

Allâhümme inni es'elüke bi-enni eşhedû enneke entellâhü lâ ilâhe illâ' entel'ahadüs-samedüllezî lem yelid velem' yûled velem yekün lehû küfüven ehad...

Ve ilâhüküm ilâhün vâhidün lâ ilâhe illâ hüverrahmânür-Rahim..

"Elif lâm mim. Allâhü lâ illâ hüvel-hayyül-Kayyûm".

'' Yâ zelcelâli vel'ikrâm.Yâ Erhamerrahimin.''

Allâhümme innî es'elüke yâ Allâhül-Ehâdüs Samedülleziy lem yelid, velem yûled, velem yeküllehûküfüven ehad.

Lâ ilâhe illallâhü vahdehû lâ şerke leh, lehül- mülkü ve lehül-hamdü ve hüve alâ külli şey'in kadir. Rabbi, yâ Rabbi. yâ Rabbi..

Elhamdü liiahi ve Subhânallahi Velhamdü lillahi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber. Velâ havle velâ kuvvete illâ billâhil-Aliyyil-Azim

DİLEK...Allahım kimseyi darda koyma acılan elleri boş cevirmeDualarımızı kabul eyle

Dilek .Günahlarımız bagışla Dualarımızı Kabul ve Makbul eyle Yarbiiii.Amiiin amiin amiin

Allahım tüm müslüman kardeşlerimizin dualarının kabulu icin

''Allahümme innî es'elüke bismikel A'zam ve Sallâllahü Alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli Seyyidinâ Muhammedin vakdi hâceti..Birahmetike Yâ Erhamer-Rahimiyn.......Amiiin amiiim amiimmmmm

 

Duayi 3 veya 7 gün

hergün 41 defa okumaya devam ettigi takdirde Allah´u teala muradini ihsan eder..

Euzubillahiminesseytanirracim

Bismillahir-rahmanirrahim,

Ya kahiru ,

ya kadiru,

ya zahiru,

ya batinu,

kavlühül-hakku velehül-mülkü yevme yenfehu fissuri alimül gaybi

vessehadeti vehüvel-hakimül-habir.

Dilek duasi (hacet ici

Ey Yüreğimdeki Hüzün;

Hüzne BismiLLAh...

Acıya; ELhamduLiLLAH..

Gözyaşına; SubhanALLAh...

LaL OLan DiLime;

LaiLahe iLLALLAh..!

 

Ya Halim-88 kez okursanız size zarar veremez hale gelir

Ya Latif-129 kez okursanız sınkıntı ve üzüntünüzün geçtiğini görüceksiniz içinden çıkılmaz durumlardan çıkaran bir esmadır

 

.::::::::::::::::::::::::::::::::::G Ö NÜ L D E N::DU A::::::::::::::::::::::::::::::

ALLAH ım! Büyük hakkın için, kerim zatının nuru hürmetine, Arş-ı azîmin hakkı

için, Kürsi'nin taşıdığı şeyler hürmetine, Levh-i Mahfuz'unun sırrı hakkı için, İlm-i Gayb'da kendine seçtiğin isimlerinin hürmeti için; suların coştuğu, güneş, ay ve dünyanın döndüğü Aşk isminin hürmetine, Kur'an-ı Azîm'de bildirdiğin Esma-ül Hüsna'nın hürmeti hakkı için, yarattıklarından hiçbir kimseye öğretmediğin, katında çok gizli olan isimlerinin hürmetine isterim.

ALLAH ım! Âdem Safiyullah, İbrahim Halilullah ve Eyyüb Aleyhisselam'ın Sana dua ettiği isimlerin hakkı için, Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam, Nuh Aleyhisselam ve Davud Aleyhisselam'ın dualarının ve içindeki isimlerinin hürmetine, en temiz seçtiğin, en doğru kıldığın bütün peygamberlerinin sana ettikleri dualarda kullandıkları mübarek isimlerin hürmetine, isterim.

ALLAH ım! Senden zeytin yaprağı üzerinde yazılı olan mektuplardaki İsm-i Âzâmın hürmetine isterim!

ALLAH ım! Onunla sana dua olunduğu zaman mutlaka kabul ettiğin, azametliden de azametli İsmin hakkı için isterim.

ALLAH ım! Senden gizli-saklı, mübarek, tayyib, tâhir, mutahhar ve mukaddes İsmin hürmetine isterim.

Yarabbi! Habibin sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Sallu Aleyhi Vesellem üzerimize olmasını, onun hakkı için isterim ve, Senden ister ve Sana dua ederim ki:

Bizleri Senin ve Habibin'in sevdiklerinden eyle.

Bizleri yakîn kıl, arif eyle.

ALLAH ım! İmanımızı arttır, güzelliğimizi ve ilmimizi arttır. Sana ezelde verdiğimiz ahd ü vaadimiz üzere bizleri sabit kıl. Ne aldananlardan, ne de aldatanlardan eyleme. Son nefesimizde, canlarımızı müslüman olduğumuz halde al ve bizleri salih olan atalarımıza ilhak et.

Şuur-u Muhammediyye'yi, Şefaat-ı Muhammediyye'yi ve Füyuzat-ı Muhammediyye'yi üzerimizden eksik etme!

Ya İlâhelÂlemin, Bütün isimlerinle Seni anıyor ve "Birbirinizin birbirinize

sevgisi, işte O'nun nûrudur." Diyenin muhabbetiyle Sana iltica

ediyoruz.

Ay ile dünyayı, yerle göğü, ruhla bedeni birarada tutan Sensin,

bizi de sevdiklerimizle birarada tut...

Sen Vedûd'sun, gerçeğin ve sevginin

kaynağısın, bizi sevdiklerinden biri oluncaya kadar yaşat ve öyle bir halde

canımızı al, ki ölümün adı Aşk olsun, ölümün tadı kavuşma olsun...

Tevhidin içimizden, İsimlerin dilimizden eksik olmasın...

Sen ancak Kendi bildiğin ve söylediğin gibi Yücesin, herşeyden ötesin, herşeyin sahibisin,

bizim Seni övmeye gücümüz yetmese de dualarımızla Sana sığındık, kapından hiç çevirmezsin YâRabbî...

Ey ağlayanların sevgilisi

Ey tevekkül edenlerin,kendisine güvenenlerin dayanağı

Ey dalalete düşenlere,yoldan sapanlara yol gösteren,hidayet eden,

Ey iman edenlerin sahibi,mevlası,yardımcısı

Ey kendisini zikredenlere ünsiyet ve huzur veren

Ey gücü en üstün olan,sonsuz kutret sahibi

Ey görmesi en üstün olan,hiçbir şey gözünden kaçmayan

Ey bütün alimlerden en iyi bilen,sonsuz ilim sahibi olan

 

Ey imdat bekleyenlerin,mazlum olanların sığınağı

Ey yardımı bütün yardımlardan nihayet derecede üstün olan

SEN ,ACZ VE NOKSAN SIFATLARDAN MÜNEHZEHSİN,EMAN VER BİZE EMAN İSTİYORUZ.

BİZLERİ CEHENNEM ATEŞİNDEN KURTAR. (Amin)

Elhamdülillâhî Rabb-ül Âlemîn.

Essalâtü vesselâmü alâ Resûlinâ Muhammedin

ve alâ âlihî ve sahbihî ecmâin...

Allahım kabul etsin

1.fatiha 3. ihlas ile

aminnnnnnnnnnn

 

 

Selam olsun ömür seccadesini gönül dergahina serenlere"

Karanlıklardan güneslere dogru açılan yüreklerimizin

perde aralıklarından süzülen nur katrelerıyle geldik kapına!

Ey rahmetiyle kalpleri evirip çeviren,

Sana kalbimizi getirdik.

Ey kalpleri nuruyla sarıp oksayan!

Rahmetini serp taslasan gönüllere

Ey Rabbim!Sirat-i müstakim üzerinde günahlardan nurunla yıkanmıs

Olarak yürümeyi nasib eyle.Yarabiii

Duaları semadan çevrilmeyenler adına,

geceleri nurlarıyla sabahlara çevirenler adına

tevbe ediyor, af diliyoruz dualarımızla.

Ya Rabbim!.. Affet Allah'im!..

A L L A H I M..amin

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

arkadaşlar birde çok sıkıntılı olduğum zamanlarda 1000 tane la havle çekiyordum ne yalan söyleyeyim...sıkıntılarımda bir adımda olsa ilerleme oluyordu..ama benim eşimin kısmet kapalılığımı vardır nedir elini hangi işe atsa sanki mübarek donup kalıyor..kısmet kapalılığına bildiğiniz bir dua varmı...havas ilminden çok anlamam ve birazda beni korkutur ama insan çaresiz kalınca her şeyle ilgilenir oluyor..yardımcı olursanız sevinirim..

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Rabbim razı olsun hüseyin ertan.....3 ihlas 1 fatiha okudum.

 

Allahım kimseyi darda koyma acılan elleri boş cevirmeDualarımızı kabul eyle

Dilek .Günahlarımız bagışla Dualarımızı Kabul ve Makbul eyle Yarbiiii.Amiiin amiin amiin

Allahım tüm müslüman kardeşlerimizin dualarının kabulu icin

''Allahümme innî es'elüke bismikel A'zam ve Sallâllahü Alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli Seyyidinâ Muhammedin vakdi hâceti..Birahmetike Yâ Erhamer-Rahimiyn.......Amiiin amiiim amiimmmmm

 

--- Sonraki mesaj ---

 

arkadaşlar birde çok sıkıntılı olduğum zamanlarda 1000 tane la havle çekiyordum ne yalan söyleyeyim...sıkıntılarımda bir adımda olsa ilerleme oluyordu..ama benim eşimin kısmet kapalılığımı vardır nedir elini hangi işe atsa sanki mübarek donup kalıyor..kısmet kapalılığına bildiğiniz bir dua varmı...havas ilminden çok anlamam ve birazda beni korkutur ama insan çaresiz kalınca her şeyle ilgilenir oluyor..yardımcı olursanız sevinirim..

 

Rabbim yardımcın olsun...bolca istiğfar et ve fatiha oku birde benim 21 gün yaptığım dua var vereyim onu yap.........birazdan buraya yazarım...;)

 

birde ece'cim rabbime sığın hiç birşeyden korkma o korktuğun varlıklardan biz daha üstünüz bende çok dua ederim çevremde çok sevilen ve aranılan kişiyimdir sana bir şey daha söyleyeyim 6 günde 1hatim yaparım(hernamazın arkasından 1 cüz günde 5 cüz okurum) ve kimsenin gücü yetmez beni korkutmaya çünki beni koruyan rabbim var ötesi yok............

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

“(Allahım!)Senin kudretin altında, ben senin kulunum, erkek kulunun ve dişi kulunun da oğluyum(kızıyım). Boynum senin kudret elindedir. Hükmün bana geçerlidir. Hakkımdaki hükmün adalettir. Kendini adlandırdığın özüne has bütün isimlerle, yahut Kitab’ında indirdiklerinle yahud yaratıklarından birine öğrettiğin isimlerle yahut katında seçtiğin gayb ilmindeki isimlerle senden istiyorum ki, Kur'an'ı göğsümün nuru, kalbimin neş'esi, kederimin izalesi, üzüntümün gidişi yapasın.”

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Benzer Konular

  • Düşman için Yap Allaha Havale Et..

   Arkadaslar düşman icin bir su veya bir avuc topraga mucadele suresini okuyun kapisina mumkunse evin icine serpin gorev bitmistir   allah dusman seytan serrinden hepimizi korusun!!!!!!!!!!!!!!!

   , Yer: Havas & Hüddam

  • İş HayatınıN KötÜ Gitmesİ İçiN

   hindistanda artık kullanılmayan bir uyguılamadır çünkü herkez tarafından artık biliniyor bu uygulama eskiden bir oyun olarak hediye edilirdi santraç gibi ilerlemeli bir oyun 17 idi adı ama bu oyuna gizlenmiş bir büyüdür. hediye edilen kişiye birde oynaması için fildişi bir kale hediye edilirdi. kalesi her uynadığında bir kaleye geldiğinde bir olmsuzluk yaşardı. öfke para kaybı hastalık gibi.   örnektir yapsanızda bir işe yaramaz

   , Yer: Büyü

  • Düşmanı Helak Etmek için

   Bir Arabi Ayin Son çarşamba Günü Bakire Bir Kiza Hamur Yoğutturulur Ve Bunu Nohut Miktarinca Küçük Parçalara Böldürülür 1001 Tane Olacak 1001 Defa Ya Kahhar Okunur üzerine üflenir O Hamur Deneleri Güvercinlere Saçilir Kuşlar Onlari Yerken Tevekkelü Ya Birkan Bi Helaki Fülan Bin Fülan Bi Hakki Hazihil Esmaişşeriyfeti Hiyel Acel Denir Oradan Arkasina Hiç Bakmadan Uzaklaşilir .

   , Yer: Büyü

  • Sevilmeyen Düşman Olunan Bir Kişiye Zarar Verdirmek için Yapılması Gerekenler

   Bir kimsenin üzerine bela gelmesini yahut hastalığa yakalanmasını istiyorsanız o kişi için şunları yapmalısınız.Cumartesi gününe girilen ilk saatlerde Cumartesi günü ayın son günlerine denk gelirse daha etkili olacaktır.Bir kurşun levha almalı ve bu kurşun levhanın üzerine dar yazmalıdır.Daha sonra bu levha üzerindeki yazıya bakışlar sabitlenerek 110 defa arka arkaya dar denir.Sonra zarar görmesi istenen kişinin zarar görmesi için dua edilir . Yine bu levhanın kişinin evinin ya da iş yerinin iç

   , Yer: Büyü

  • Sırlı Yasin Okuması (Hacetler İçin)

   Uygulama:Cuma gecesi Yasin suresi bir defa okunur.     1.ayet 1000 defa (Yasin harfi)     Yasini uzatarak okursanız daha tesirli olur.Yaasiiin (islam anahtarı)     58.ayet 313 defa, 82 ve 83.ayetler 313 defa tekrarlanır.     sonra aşağıdaki sırlı esma duası 100 defa okunur.     " Yâ Hû sirrullah Yâ Hû şifatullah Yâ Hû Zâtullah Yâ Hû vücudullah Yâ Hû ef'alullah "     Fazileti     Bereket,rızık ve olmasını istediğin hacet ve ciddi zafer için çok etkilidir.   alıntı

   , Yer: Dilek Duaları

×
×
 • Yeni Oluştur...