Jump to content

Maya Takvimi ve Bilincin Evrimi


Önerilen Mesajlar

mayatakvimiburclar-1.jpg

 

Beşinci GÜNDÜZ Quetzalcoatl/Mesih enerjisine götüren Küresel bir Süreçtir.

 

Carl Johan Calleman

 

İnsanlar Maya takvimine göre önümüzdeki zamanlarda nelerin olacağı sorusunu sık sık soruyorlar. Bir bakıma, bu sorulması doğal bir soru ve kitaplarımda, Maya takviminin 16,4 milyar önceki Büyük Patlama’dan günümüze kadar gelen kozmik tekamülü tüm veçheleriyle nasıl tanımladığını açıkladım. Doğrusu, şimdi onun modellerinden çok şey öğrenebiliriz. Yine de, bazen insanlar bu soruyu sorduklarında, görülüyor ki insanlar Maya takvimindeki değişimlerin kendilerinin dışında veya kolektif insanlıkta gerçekleştiğini düşünüyorlar. Bu yanlış bir algılamadır. Eğer Maya takviminden öğrenebileceğimiz herhangi bir şey varsa, onun bilincin tekamülünü açıklayan elle tutulur bir zaman planı olmasıdır ve bu plan şimdiki zamanda olan kendimizi fazlasıyla kapsıyor. Bilincin tekamül süreci şimdi öncelikle insanoğullarının dönüşümüdür, dışsal realitemizin değil. Veya başka deyişle; beklemekte olduğumuz kendimiziz! Bilinci dönüşümden geçen bizleriz. Maya takvimi sadece bu dönüşümün modellerinin görünür ve anlaşılabilir olmasına yardım ediyor. İnsanlığın bilinci dönüşürken, algılayışımız vasıtası ile büyük ölçüde yarattığımız dışsal dünya da dönüşüyor. Bu ilişkiyi kavramanın çok önemli olduğunu hissediyorum: Önümüzdeki yıllarda dünyanın dönüşümü kendimizin bilincinin dönüşümü vasıtası ile gerçekleşecek ve gerçek Maya takvimi bunun için net bir zaman planıdır. Neler olacağını sorma fikri, daha aşağıdaki Altdünyalardan miras kalan, dış dünya ile dualistik bir ilişki kurma alışkanlığından doğar.

 

Son günlerde bir makalede tanımladığım gibi (bakınız), 29 Kasım 2005’te Galaktik Altdünyanın Dördüncü GECEsine girdik. Orada vurguladığım gibi, bunun ne anlama geldiğini kısmen diğer Altdünyalar ile paralellik kurarak anlayabiliriz. Aslında bu Dördüncü GECEnin ilk yarısı, daha önce gelen Dördüncü GÜNDÜZün getirdiği bilinç değişiminin tamamlanması için bir zamandır. Bireysel seviyede bazılarının tipik olarak deneyimleyeceği şey, geçmişin onları yakalamasıdır ve bu, Dördüncü GÜNDÜZün çok dönüştürücü bir dönem olduğu kişiler için özellikle doğru olabilir. Dördüncü GÜNDÜZün akışı boyunca başa çıkmak zorunda kalmadığımız şeyler, şimdi kapımızı çalıyor olabilir ve bazı durumlarda yolumuzda molalar vermemiz gerekebilir. Dördüncü GECEnin bütünleştirici karakteri, Dördüncü GÜNDÜZün karıştırıcı enerjilerinin akışı ile bozulmuş olabilen ilişkileri telafi eder ve iyileştirir. Ayrıca, bu Dördüncü GECEnin başlangıcında bedenleri temizlenen ve yenilenen birçok insan olduğu görülüyor. Bu, gelen zaman için ve Beşinci GÜNDÜZün Quetzalcoatl (Ku-at-zal-ko-tıl) enerjisinin başlaması için anlamlı bir hazırlık olarak, bütünleşme ile çok fazla ilgili olmayabilir. Kısaca, yukarda sözü edilen makalede tanımladığım gibi, Dördüncü GECEnin ilk yarısı bütünleşme ile ve özellikle 24 Kasım 2006’da Beşinci GÜNDÜZ başlarken sağ beyin yarıküresine girmek üzere olan güçlü ışık akışına hazırlanmak ile ilgilidir.

 

 

Beşinci GÜNDÜZün gelen enerjisi, Galaktik Altdünyada daha önce deneyimlediğimiz herhangi bir şeyden çok daha güçlü olacak. Beşinci GÜNDÜZ daha önce, başka bir Altdünyada (bilinç tekamülü seviyesinde) Hıristiyanlığı getiren ve yine, başka bir Altdünyada modern dünyayı oluşturan, atılım enerjisidir. Maya takvimi, bilinci dönüştüren ve dünyayı yaratan kozmos enerjilerinin değişimini tanımlar. Yapmamız gereken şey, geleceğimizi şekillendiren ve dünyanın kalanını Birlik yoluna götürmeye yardım eden bu enerjiler ile nasıl akacağımızı öğrenmektir. Böylece, Beşinci GÜNDÜZün atılım enerjisini en iyi şekilde nasıl kullanacağımızı düşünmeye ve buna hazırlanmaya şimdi başlamalıyız. Çünkü bu gerçekleştiğinde, vitesi büyütmeliyiz ve bu vites için önerdiğim isim Atılım Kutlaması’dır.

 

Bu Atılım Kutlaması sadece tek zamanlık bir olay değildir, Maya takviminden anlayabileceğimiz gibi bilincin dönüşümün küresel bir süreçtir. Böylece, bu sürecin ritmi üstdünyalarda önceden sabitlenmiş olsa da, onun asıl tezahürü, kendilerini ilahi yaratılışın niyet ettiği nihai sonuç ile – Aydınlanmada Birlik ile – uyumlanmayı arayan tüm insanlar tarafından ortak yaratım şeklinde gelişmelidir. Atılım Kutlaması, bu süreç için yön, niyet ve rehberlik sağlamak için tasarlanmıştır ve kritik bir zaman için bunu yapacaktır: yani, Galaktik Altdünyanın Beşinci GÜNDÜZünün başlangıcı için.

 

 

Burada önerdiğim şey her ışık işçisi içindir ve kendisi ve insanlığın kalanı için aydınlanma isteyen herkes içindir, insanlığı Galaktik Altdünyanın Beşinci GÜNDÜZüne götürmeye ve sonra onun gelen enerjilerinin dengeleme, şifa ve aydınlanma için maksimum kullanımını sağlamaya yardımcı olacak dünya çapında eşzamanlı olarak dua, dikşa ve meditasyon günleri sürecine katılmak. Venüs Geçişi (6–8 Haziran 2004) vesilesi ile Birlik Kutlaması, ilahi planın tamamlanma aşamasına girdiğimiz gerçeği ile ilgili insanları çok daha fazla uyararak buna zemin hazırlamaya yardımcı oldu ve Ortaışık Meditasyonu (1–2 Haziran 2005) küresel olarak senkronize dikşalar ve meditasyonlara hizmet etti. Atılım Kutlamasının niyeti, kolektif insanlık bilincinin en azından bir bölümünün daha derinlere girmesini ve senkronize bir şekilde aydınlanmaya doğru ilerlemesini sağlayacak bir enerji sekansı (sıralaması) oluşturmaktır. Bu belirlenen günlerde festivaller ve kutlamalar organize edilebilir. Beşinci GÜNDÜZden sonra gelecek enerjiler hakkında bildiklerimizi düşünürsek, birlik deneyimine kolektif bir hamle yapmak için tam olarak “ya şimdi ya da asla” durumundayız. Maya takviminin, 2012 yılında gerçekleşecek olan bir şeyleri beklemekle ilgili olduğuna dair fikirlerin hepsini çöpe atmanın zamanı olduğunu hissediyorum. Eğer öyle seçersek ve eğer Birliği deneyimlemek için yeterince güçlü bir olumlu arzu öne çıkarılırsa, an be an parçası olabileceğimiz bir süreç ile ilgilidir gerçek Maya takvimi. Bunun için, eşzamanlılığın gücünden faydalanarak, arkamızda maksimum bir rüzgar yaratmak adına, sadece tarihlerin sabit kaldığı, keşfe yönelik ve dinamik bir süreci öneriyorum.

 

 

Atılım Kutlaması süreci için başlangıç, yola çıkma tarihi, Dördüncü GECEnin 9 Ahau ve 10 Imix’idir, Gregoryan takviminde bu 27 – 28 Mayıs 2006’a denk geliyor. Binlerce yıldır kullanılan Kutsal Maya takviminde, bu orta noktadaki 9 Ahau, Quetzalcoatl’u sembolize eden 9 un ve ışık veya Tanrı anlamına gelen Ahau’nun kombinasyonudur. Geleneksel olarak Ahau günleri veya diğer bir ifadeyle ışık günleri, kadim Mayalar arasında merasim enerjisi olarak kullanılırdı. Aslında, 28 Ekim 2011’de, 13 Ahau gününün enerjisinde kozmik birlik alanı oluşana kadar devam edeceğimiz ritmin aynısını şimdi yakalayabiliriz. Galaktik Altdünya süreci varlığımızın Doğu/sağ beyin yarısının veçhelerini güçlendirmek ile ilgili olduğundan, 27–28 Mayıs 2006'daki Atılım Kutlamalarının başlangıcında “İçimizdeki Dünya Anayı Uyandırmak” veya “içimizdeki İlahi Baba ve Anneyi Birleştirmek” temalarını öneriyorum. Bu Altdünya, yaklaşık 5000 yıl önce Ulusal Altdünya başlarken gerçekleşen uçurumu ve ayrılığı iyileştirecek olan ve femineni adım adım öne çıkaran kozmik tekamül aşamasıdır. Küresel dikşa topluluğunun Atılım Kutlamasının başlangıcı için, organizasyonlar yapmasını ve festivaller başlatmasını veya bunlara katılmasını öneriyorum. Bu zamanda spritüel olaylar planlayan herhangi birine, Maya Takviminin Birlik içinde Işık (Ahau) günlerine göz atarak bunu yapmalarını öneriyorum. 27 – 28 Mayıs’ta 9 Ahau ve 10 Imix’in başlamasını takiben, aşağıda listelediğim tavsiye edilen Işıkta Birlik günlerinin bir serisi var.

 

Atılım Kutlaması – Beşinci GÜNDÜZde Küresel Süreç

 

9 Ahau, Cumartesi 27, Mayıs 2006 Dördüncü GECEnin Orta noktası

 

3 Ahau, Cuma 16, Haziran 2006 (Quetzalcoatl/Mesih’in kürsüsü; oturacak yeri)

 

10 Ahau, Perşembe 6 Temmuz 2006

 

4 Ahau, Çarşamba 26 Temmuz 2006

 

11 Ahau, Salı 15 Ağustos 2006

 

5 Ahau, Pazartesi 4 Eylül 2006

 

12 Ahau, Pazar 24 Eylül 2006

 

6 Ahau, Cumartesi 14 Ekim 2006

 

13 Ahau, Cuma 3 Kasım 2006

 

7 Ahau, Perşembe 23 Kasım 2006 Beşinci GÜNDÜZün başlangıcı!

 

1 Ahau, Çarşamba 13 Aralık 2006 (Quetzalcoatl/Mesih’in Işığı)

 

8 Ahau, Salı 2 Ocak 2007

 

2 Ahau, Pazartesi 22 Ocak 2007

 

9 Ahau, Pazar 11 Şubat 2007

 

3 Ahau, Cumartesi 3 Mart 2007

 

10 Ahau, Cuma 23 Mart 2007

 

4 Ahau, Perşembe April 12 Nisan 2007

 

11 Ahau, Çarşamba 2 Mayıs 2007

 

5 Ahau, Salı 22 Mayıs 2007 Beşinci GÜNDÜZün Orta noktası, Atılım

 

Kutlamasının Zirvesi

 

Küresel Dünya Ağacı Merasimi

 

Küresel senkronizasyon için, bu Ahau (Işıkta Birlik) günlerinde dikşaların 06.00, 12.00 ve/veya 18.00 Avrupa Merkezi Saatinde, Asya ve Avustralya içinde bunlara denk düşen saatlerde uygulanmasını tavsiye ediyorum (9.00 (önceki akşam), 03.00 ve 09.00 PST) (24.00, 09.00 ve 15.00 EST). Ortaışık Meditasyonunda olduğu gibi, odaklanmış kolektif bilinç tarafından üretilen olası hareketler, Küresel Bilinç Projesi

 

 

Bu Ahau (Işıkta Birlik) günlerinde küresel olarak senkronize olmuş dualar, dikşalar ve meditasyonlar uygulamak, küresel spritüel topluluğun yaratımın ilahi süreci ile senkronize olmasını sağlar. Insanlığın tekamülünün bu aşamasında her şeyle ilgili olan bu hareketin, bu süreçte ilahi varlığı getirmeye yardımcı olması için küresel dikşa topluluğunu özellikle çağırıyorum. Beşinci GÜNDÜZ, özellikle eğer Atılım Kutlaması gerekli akışı üretirse, bir bireyden diğerine aktarılan dikşa verme yeteneğini getirebilir. Aynı zamanda, Birliğe doğru giden süreçte önemli derecede katkıda bulunacak, alan dönüştürme tekniklerini de kapsayan birçok diğer uygulamanın da varolduğunu hissediyorum. Aslında, bu yenilikçi fenomenin bazılarının gün ışığını henüz görmediğine, ama Atılım Kutlamasının kapsadığı periyot sırasında bunun gerçekleşeceğine ikna oldum. Bu tür yaratıcılığı uzlaştırmak ve desteklemek için, fikirler ve spritüel uygulamalar arasında gerekli olan çapraz – döllemeyi geliştirecek, ortak paylaşım ruhunda bir yaklaşımın gerektiğini hissediyorum.

 

 

Böylece, yukarıdaki tarihlere ve bu tarihlerde organize edilecek olaylara ve festivallere ve bir hizmet tutumu ile yaklaşılması gerektiğini hissediyorum. Galaktik Altdünyanın daha sonraki aşamalarında da, Aydınlanma için en yüksek olanağı sunan Ahau (Işıkta Birlik) günlerinde, küresel dikşa ve meditasyon olaylarına devam etmek için her neden vardır. Atılım Kutlamasının amacı, ilahi varlığı deneyimlemeye küresel atılıma hizmet etmektir. Amacının bir parçası ayrıca ilahi zaman planını ve onun ritmini anlatan Maya takvimini deneyimlemeye yönelik bir atılımdır. Tek başına bu bile, 28 Ekim 2011’de Birliğin kozmik alanı kurulmadan önce gelecek üstdünyaların daha zor enerjilerinden geçecek insanlık için rehberlik ve umut sağlamak için paha biçilmez olacaktır.

 

 

Maya takvimi ile ilgili bilgi için bakınız

 

Carl Johan Calleman kozmik zaman planı ile ilgili iki kitabın yazarıdır: Maya Takvimi (Garev 2001) ve Maya Takvimi ve Bilincin Dönüşümü (Bear and Co, 2004). Haziran 2004’te küresel Birlik Kutlamasını ve Haziran 2005’te Ortaışık meditasyonunu başlattı. 1998’de, Maya takvimi üzerine Merida Mexico’da Amerikaların Yerli Konseyi tarafından organize edilen konferansta ana konuşmacılardan biri idi ve bugün tüm dünyada bu konu ile ilgili konferanslar sunmakta ve kurslar vermektedir. Stockholm Üniversitesi’nde Fiziksel Biyolojide doktorası vardır ve 1986 – 93 yılları arasında Seattle’da Washington Üniversitesinde Çevre Sağlığı Kıdemli Araştırmacısı idi. Sri Bhagavan ile birlikte çalışmaktadır.

 

Çevirenler: Saffet Güler / Fatih Keçelioğlu 27.06.2006

(Arşivimden çıkardığım için, Asıl kaynağını şu anda bilemiyorum...)

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Emeğine sağlık..Teşekkürler..

*

Maya takvimine göre dünyanın sonu 21 Aralık 2012’de geliyor. Kimi bu tarihi ciddiye almazken kimi ise o günden sonra dünyanın büyük değişime sahne olacağına inanarak hazırlık yapıyor. Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yüksek yerlerde ev satın alanlar, dayanıklı yiyecek ve yağmur suyu stoklayanlar var.

 

 

Büyük depremler yaşanıp, tsunami mi olacak? Yoksa dağlar tepeler yıkılıp, kutuplar tersine mi dönecek? Hz. İsa yeryüzüne mi inecek? Kıtlık mı yaşanacak, insanlar en kötü yüzlerini mi gösterecek?

Acaba 2012’de ne olacak? Bu soruların yanıtları muhtelif. 2012’ye geri sayım sürerken kıyametin kopacağını ve dünyanın sonunun geleceğini söyleyen de var, yepyeni ışıl ışıl günlerin başlayacağını söyleyen de.

 

Mayaların takviminin 2012 yılında bitiyor olması bütün bu senaryoların gündeme gelmesine neden oldu. Pek çok kişi güneş tutulmasını bundan bin yıl önce günü ve saatine kadar bilen Mayaların takviminin iki yıl sonra bitmesinin bir tesadüf olmadığını belirtirken dini kitaplar, Hinduizm gibi kaynaklara da dayanarak 2012’de iyi ya da kötü kesinlikle bir şeylerin yaşanacağını söylüyor.

*

Alıntı

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

her ışık işçisi içindir ve kendisi ve insanlığın kalanı için aydınlanma isteyen herkes içindir, insanlığı Galaktik Altdünyanın Beşinci GÜNDÜZüne götürmeye ve sonra onun gelen enerjilerinin dengeleme, şifa ve aydınlanma için maksimum kullanımını sağlamaya yardımcı olacak dünya çapında eşzamanlı olarak dua, dikşa ve meditasyon günleri sürecine katılmak.

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Benzer Konular

  • Özgürlüğün Evrimi / Daniel C. Dennett

   Belirlenimci bir dünyada özgürlük ve özgür irade var olabilir mi? Ünlü felsefeci Daniel Dennett, bize özgür iradeyi ve ahlakı sağlayan evrimleşmiş zihnimiz ile hayvanlar arasında ne kadar yalnız olduğumuzu göstererek bu soruya güçlü bir evet yanıtı veriyor. Dennett evrimsel biyoloji, bilişsel sinirbilim, ekonomi ve felsefeden yararlanıyor ve zengin bir biçimde ayrıntılandırılmış hikâyeyi dokuyarak standart yeni-Darwinci akıl yürütmeyi kullanıyor. Ahlak, anlam ve özgürlük konuları üzerine en iyi

   , Yer: Estanbul Kitap ve Dergi

  • Beynin Evrimi Ve Tanrıların Ortaya Çıkışı / E. Fuller Torrey

   Dünyanın her yerinden dinler ve mitolojiler Tanrı’nın ya da tanrıların insanları yarattığını öğretirken ateist, hümanist ve materyalist eleştiri dinin bir insan icadı olduğunu ileri sürerek teolojiyi baş aşağı çevirir. Bu kitapta, E. Fuller Torrey, temel soruya verdiği yanıtla tanrıların kökenini insan beynine yerleştiriyor ve dinî inancın evrimin bir yan ürünü olduğunu ileri sürüyor. İlk olarak Charles Darwin tarafından ileri sürülen bir fikri temel alan Torrey, tanrıların ortaya çıkışının çe

   , Yer: Estanbul Kitap ve Dergi

  • İnsan Evrimi / Bernard Wood

   İnsanların Yaşam Ağacındaki yeri tam olarak nasıl belirlenir? İnsanlarla onların büyük ataları sayılan maymunlar arasındaki ilişki nasıl gerekçelendirilir? En eski atalarımız tam olarak nerede yaşamıştır? Hiç kuşkusuz, sadece meslekten bilim insanlarını değil, konu hakkında bilgi sahibi olmak isteyen herkesi ilgilendiren, temel önemde sorulardır bunlar. Paleoantropoloji alanının büyük uzmanlarından sayılan Wood, bugüne dek tartışılmış birincil önermelerden en yakın tarihli fosil bulgularına kada

   , Yer: Estanbul Kitap ve Dergi

  • Teknolojinin Evrimi / George Basalla

   StanleyKubrick, 2001: A Space Odysseyfilminin girişinde insanlığın şafağında bir su birikintisi etrafında verilen mücadeleyi betimlerken, bir kemik parçasını silah olarak daha önce defalarca test etmiş, topluluğun geri kalan üyelerine göre belki biraz cesur, biraz daha farklı düşünen üyesinin liderliğinde kazanılmışİlkçağ’a özgü bir savaşı anlatır. Zaferin getirdiği coşkuyla bu öncü kahraman, silahını havaya fırlatır ve bu silah gizemli bir değişimiçinde, şeklen de benzediği bir uzay aracına dön

   , Yer: Estanbul Kitap ve Dergi

  • İnsanın Evrimi Beş Milyon Yıllık Macera / Josef H. Reichholf

   İnsan Afrika’da ortaya çıktı. Bunu artık çok iyi biliyoruz. İnsanın evrim sürecinde meydana gelen tüm kritik gelişmelerin izlerine Doğu Afrika düzlüklerinde rastlıyoruz. Atalarımız burada dik yürümeye başladı; uzun yürüyüşleri mümkün kılan ayaklar ve diğer primatların ellerinden kat kat daha işlevsel olan eller burada gelişti. Yine de, insanın evrimini konu alan en yeni araştırmaların sonuçlarını büyük bir resim oluşturacak şekilde birleştirdiğimizde, sanki çözümden ziyade bir bulmaca ile karşı

   , Yer: Estanbul Kitap ve Dergi

×
×
 • Yeni Oluştur...