Jump to content

Fatiha Suresi ile Tasarruf


Guest handsen

Önerilen Mesajlar

Hak Aşığı
fatihatül fukara güzel paylaşım :) ama bazı isimlerde sıkıntı var :confused: aslında bu bi davet duasıdır ;) merak edenler için 7 tane melek ismi var 8 tane cin ismi var :)

 

teykel meleklerin ismini söyle onları çağırıyım 8 cin ismini söyleme gelmesinler bana korkarım melek de görsem korkarım daha önce melek görmüşlüğüm mü var ama melek yinede gelsin ismi güzel :))))

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Bu; fatiha suresinin bir çeşit dilek duası. Daha önce ben bunu o aşağıdaki davet duası olmadan yapmıştım ve olmuştu. Bu duayı ilk defa gördüm. Ama zararlı olacağını zannetmiyorum. Sonuçta Allahın isimleride geçiyor içinde.

 

 

 

Size gizli bir sır vermek istiyorum.Hayırlı bir işini Allahtan ve meleklerinden rica edip, muradının olmasını istersen;

Pazar günü akşamı 616 kere ''Elhamdülillahi rabbil alemin''

 

Pazartesi günü akşamı 242 kere ''Errahmanirrahim''

 

Salı günü akşamı 242 kere Maliki yev'meddin

 

Çarşamba günü akşamı 856 kere ''İyyake nabüdü ve iyyake nestain''

 

Perşembe günü akşamı 1073 kere ''Sırattelezine en'amte aleyhim''

 

Cuma günü akşamı 1837 kere ''Gayril mağdubi aleyhim veladdallin

 

Cumartesi akşamı 4233 kere ''Amin''

 

Bu işleme başlarken şu aşağıda yazdığım çağrıyı oku. Verdiğim sayı kadar okuduktan sonra yine oku ve kimseyle konuşmadan yat. 40 gün içinde Allah sana dilediğini verecektir.(Ben ve eşim okuduk. mucizeler yaşadık Allah'ın izniyle...)

 

Bismillahrahmanirrahim. Ya hayyü, ya kayyüm ey Revkayail cevap ver. İşiterek ve itaat ederek, sen ve hizmetçin muzhib. Elhamdullilahi rabbil alemin hakkı için el hayyül kayyum hakkı için ebced Errahmanirrahim. Ya Rauf, ya atuf. Ey cibril (AS) sen ve ebyaz olan hizmetçin cevap verin. Erraahman hakkı için Rauf ve Atuf hakkı için, Efendimiz Muhammed hakkı için, Arş'ın ayaklarına müvekkel olan melekler hakkı için HEVVEZ. Mliki Yevmeddin. Ey kalpleri ve gözleri öeviren ey Semsemail. İşiterek ve itaat ederek cevap ver. Sen ve Ahmer olan hizmetçin., Maliki yevmid'din hakkı için, kalpleri ve gözleri çeviren Allah hakkı için, Efendimiz Muhammed (SAV) hakkı için. Arş'ın ayaklarına müvekkel olan melekler hakkı için TİKELE.

İyyake na'büdü ve iyyake nesteain. Ya Seri ve ey Karib, ey Mikail sen ve hizmetçin Berkan İşiterek ve itaat ederek cevap cevap verin. İyyake na'büdü ve iyyake nesteain hakkı için SERİUL KARİB hakkı için Efendimiz Muhammed (SAV) hakkı için Arş'ın ayaklarına müvekkel olan melekler hakkı için MUTTASİ. İhdinassıratal Müstakim ya Kaadir ya Muktedir ey SARFEYAİL. Sen ve hizmetçin ŞEMHUREŞ işiterek ve itaat ederek cevap verin. İhdinassıratal Müstakim hürmetine el kaadir vel muktedir hakkı için Efendimiz Muhammed (S.A.V) hakkı için Arş'ın ayaklarına müvekkel olan melekler hakkı için Faskar. Sıratellezine en'amte aleyhim. Ya Alim ya Hakim. Ey iyneyail sen ve himetçin ZEVBEA işiterek ve itaat ederek cevap verin.ALİM ve HAKİM olan Allah hakkı için Efendimiz Muhammed (S.A.V) hakkı için Arş'ın ayaklarına müvekkel olan melekler hakkı için ŞETSAH.

Gayril mağbudi aleyhim veladdalin. Ya KAHİR ya AZİZ ya KESFEYAİL. Sen ve hizmetçin MEYMUN işiterek ve itaat ederek cevap verin. KAHİR ve AZİZ olan Allah hakkı için Efendimiz Muhammed (S.A.V) hakkı için Arş'ın ayaklarına müvekkel olan melekler hakkı için ZEDZAĞ.

Ey ruhani melekler, ey ulvi ve sufli alemde oln melekler , ey fatihanın hizmetçileri, cevap verin bana gelin. Bana meded edin. Ve yardımda bulunun. Bütün işlerimde benden yana olun. El veha elveha El Acel El Acel Es Saa Essaa. Yedi ayetli Fatiha ve Kur'anı Azim hakkı için. Fatihada ve Kuranda bulunan esrar ve berekat hakkı için. Sizin itikat ettiğiniz azamet ve bürhan hakkı için. Efendimiz Muhammed (S.A.V) hakkı için yeşil REFEF'ini benim emrime ver. Çünkü sen herşeye kaadirsin. Senin rahmetinle bunu istiyorum. Sen merhamet edenlerin en çok merhamet edenisin. Fein tevellev fekul hasbiyallahu la ilahe illa hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbil arşıl aziym.

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş
Ben bunu yaptım da bir şey sormak istiyorum. Yaparken bazı günler okuduktan sonra yanlışlıkla konuştum kendi kendime :/ inşallah kabul olmuştur. 2 gün okuduğumda bile olumlu gelişmeler oldu.Bu durum devamda ediyor :)

O durum nasıl bir durumdur,paylasır mısın? 9_9

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş
O durum nasıl bir durumdur,paylasır mısın? 9_9

 

evet paylaşırmısın. bir de şöyle yapsak olurmu gün gün fatihayla ilgili kısmı okusak. alt bölümdeki duanın da sadece anladığımız kısımlarını okusak....sonundaki ayet gibi olmazmı ?

 

okuyup da dileği olan arkadaşım acaba olması çok zor olan bir dilekmiydi?

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Yukarda ki Fatiha suresi nin tertibi hatali arkadaslar. Birisi okunurken duydugu gibi yazmak istemis galiba fakat Esmalar ve görevlilerin isimleri yanlis. Önce arapça okunusunu sonra türkçe okunusunu yaziyorum.

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Elhamdülillâhi rabbil âlemîn. Yâ

Hayyü Yâ Kayyûmu ecib Yâ Rûkyâîl. Semîan mutîan ente ve

huddâmeke Müzhib. Bi hakki Elhamdülillâhi rabbil âlemîn. Ve

bi hakkil Hayyil Kayyûmi ve bi hakki seyyidinâ Muhammedin

aleyhissalâtü vesselâm ve bi hürmetil melâiketil müvekkelîne

bi kavâimil arşi Ebced.

Errahmânirrahîm. Yâ Raûfu Yâ Atûfu ecib Yâ Cebrâîl

aleyhisselâm. Semîan mutîan ente ve huddâmeke Ebyad. Bi

hakkir Rahmânirrahîmi Ve bi hakkir Raûfil Atûfi ve bi hakki

seyyidinâ Muhammedin aleyhissalâtü vesselâm ve bi hürmetil

melâiketil müvekkelîne bi kavâimil arşi Hevzah.

Mâliki yevmiddîn. Yâ mukallibel kulûbi vel ebsâri ecib Yâ

Semsemâîl semîan mutîan ente ve huddâmeke Ahmer. Bi

hakki Mâliki yevmiddîn. Ve bi hakki mukallibel kulûbi vel

ebsâri ve bi hakki seyyidinâ Muhammedin aleyhissalâtü

vesselâm ve bi hürmetil melâiketil müvekkelîne bi kavâimil

arşi Taykel.

İyyâ kena'büdü ve iyyâ kenesteîn. Yâ Serîu Yâ Karîbü ecib

Yâ Mîkâîl semîan mutîan ente ve huddâmeke Bürkân. Bi hakki

İyyâ kena'büdü ve iyyâ kenesteîn. Ve bi hakkis Serîil Karîbi ve

bi hakki seyyidinâ Muhammedin aleyhissalâtü vesselâm ve bi

hürmetil melâiketil müvekkelîne bi kavâimil arşi Mensa'.

İhdinas sirâtal müstakîm. Yâ Kadiru Yâ Muktediru Ecib Yâ

Sarfeyâîl semîan mutîan ente ve huddâmeke Şemhûreş bi

hakki İhdinas sirâtal müstakîm. Ve bi hakkil Kadiril Muktediri

ve bi hakki seyyidinâ Muhammedin aleyhissalâtü vesselâm ve

bi hürmetil melâiketil müvekkelîne bi kavâimil arşi Faskar.

Sirâtallezîne enamte aleyhim. Yâ Alîmü Yâ Hakîmü. Ecib

Yâ Anyâîl semîan mutîan ente ve huddâmeke Zevbeah. Bi

hakki Sirâtallezîne enamte aleyhim. Ve bi hakki Alîmil Hakîmi

ve bi hakki seyyidinâ Muhammedin aleyhissalâtü vesselâm ve

bi hürmetil melâiketil müvekkelîne bi kavâimil arşi Şetsah.

Ğayril mağdûbi aleyhim veladdâllîn. Yâ Kâhiru Yâ Azîzü

ecib Yâ Kesfeyâîl. semîan mutîan ente ve huddâmeke

Meymûn. Bi hakki Ğayril mağdûbi aleyhim veladdâllîn. Ve bi

hakkil Kâhiril Azîzi ve bi hakki seyyidinâ Muhammedin

aleyhissalâtü vesselâm ve bi hürmetil melâiketil müvekkelîne

bi kavâimil arşi Zadzağ.

Aksemtü aleyküm Yâ Melâiketir rûhâniyeti minel ulviyyâti

ves süfliyyâti ve Yâ huddâme fâtihatil kitâbi ecîbûnî ve

ümiddûnî ve a'yinûnî fî cemîı ümûrî elvâhan elvâhan elacele

elacele essâate essâate bi hakkis sebıl mesânî vel kurânil

azîm. Ve bi hakkil esrâri vel berekâti fîhâ bi hakki mâ

ta'tekıdûnehü minel azameti vel bürhâni ve bi hürmeti

seyyidinâ Muhammedin aleyhissalâtü vesselâm. Allâhümme

sehhirlî abdikel refrefil Uhaydar inneke alâ külli şeyin kadîr. Bi

rahmetike yâ erhamer râhimîn.

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Elhamdülillâhi rabbil âlemîn. Yâ

Hayyü Yâ Kayyûm. Ey Rûkyâîl. İşiterek ve itaat ederek cevap ver.

Sen ve hizmetçin Müzhib. Elhamdülillâhi rabbil âlemîn hakkı için.

Elhayyül kayyûm hakkı için cevap ver. Efendimiz hazreti

Muhammed sallallâhü aleyhi ve sellem hakkı için. Arşın ayaklarına

müvekkel olan Melekler hakkı için. Ebced.

 

Errahmânirrahîm. Yâ Raûf Yâ Atûf. Ey Cebrâîl aleyhisselâm.

İşiterek ve itaat ederek cevap ver. Sen ve hizmetçin Ebyad.

Errahmânirrahîm hakkı için. Raûf ve Atûf hakkı için cevap ver.

Efendimiz hazreti Muhammed sallallâhü aleyhi ve sellem hakkı

için. Arşın ayaklarına müvekkel olan Melekler hakkı için. Hevzah.

Mâliki yevmiddîn. Ey kalbleri ve gözleri çeviren Ey Semsemâîl!

İşiterek ve itaat ederek cevap ver. Sen ve hizmetçin Ahmer. Mâliki

yevmiddîn hakkı için. Kalpleri ve gözleri çeviren Allah hakkı için.

Efendimiz hazreti Muhammed sallallâhü aleyhi ve sellem hakkı

için. Arşın ayaklarına müvekkel olan Melekler hakkı için. Taykel.

İyyâ kena'büdü ve iyyâ kenesteîn. Yâ Serîu Yâ Karîbü (Ey

süratli ve yakın olan) Ey Mîkâîl. İşiterek ve itaat ederek cevap ver.

Sen ve hizmetçin Bürkân. İyyâ kena'büdü ve iyyâ kenesteîn hakkı

için. Serîul karîb hakkın için. Efendimiz hazreti Muhammed

sallallâhü aleyhi ve sellem hakkı için. Arşın ayaklarına müvekkel

olan Melekler hakkı için. Mensa'.

İhdinas sirâtal müstakîm. Yâ Kadiru Yâ Muktediru. Ey Sarfeyâîl

İşiterek ve itaat ederek cevap ver. Sen ve hizmetçin Şemhûreş.

İhdinas sirâtal müstakîm hakkı için. Elkâdirul müktedir hakkı için.

Efendimiz hazreti Muhammed sallallâhü aleyhi ve sellem hakkı

için. Arşın ayaklarına müvekkel olan Melekler hakkı için. Feskar.

Sirâtallezîne enamte aleyhim. Yâ Alîmü Yâ Hakîmü. Ey Anyâîl!

İşiterek ve itaat ederek cevap ver. Sen ve hizmetçin Zevbea.

Sirâtallezîne enamte aleyhim hakkı için. Alîmül hakîm olan Allah

hakkı için. Efendimiz hazreti Muhammed sallalâhü aleyhi ve

sellem hakkı için. Arşın ayaklarına müvekkel olan Melekler hakkı

için. Şetsah.

 

Ğayril mağdûbi aleyhim veladdâllîn. Yâ Kâhiru Ya Azîzü Ey

Kesfeyâîl. Sen ve hizmetçin Meymûn işiterek ve itaat ederek

cevap verin. Kâhirul azîz olan Allah hakkı için. Efendimiz hazreti

Muhammed sallallâhü aleyhi ve sellem hakkı için. Arşın ayaklarına

müvekkel olan Melekler hakkı için. Zadzağ.

Ey rûhani Melekler! Ey ulvi ve süfli alemde olan Melekler. Ey

Fâtiha nın hizmetçileri. Cevap verin ve bana gelin. Bana medet

edin ve yardımda bulunun. Bütün işlerimde benden yana olun.

Elvâhan elvâhan elacele elacele essâate essâate. Yedi Ayetli

Fâtiha ve Kurâni azim hakkı için. Fâtiha ve Kurân da bulunan esrar

ve bereketler hakkı için. Sizin itikat ettiğiniz azamet ve bürhan

hakkı için. Efendimiz hazreti Muhammed sallallâhü aleyhi ve

sellem hakkı için. Allahım kulun olan Errefrefil UHAYDAR'ı bana

musahhar edip emrime ver. Çünkü sen her şeye kadirsin. Senin

rahmetinle bunu istiyorum. Sen merhamet edenlerin en çok

merhamet edicisisin.

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş
Selam

Fatiha ile baaşka bir tasarruf daha var yine aynı kitaptan..

Arabi ayın ilk günü başlanıyor.

1. gün 99 Fatiha suresi 1 adet Esma ül Hüsna

2.gün 98 Fatiha Suresi 2 adet Esmaül Hüsna.

15. gün dahil Fatiha suresini bir eksiltip EsmaülHüsna yı bir arttırarak okunur.

16. gün Fatiha suresi bir arttırılır, Esma ül hüsna bir eksiltilir..

30 gün sürdürülür..

Bu duayı iş dileğim için ne zaman okumaya başlasam 3. ve ya 4, gün iş haberii alıyorum. En az 10-15 gün içinde İşe başlıyorum.

Tavsiyemdir..

 

KAYNAK: DUALARIN ESRARI kitabı

YAZARI : AYHAN YALÇIN

nasıl esmaül hüsna eksiltilecek tam açıklık getirimisiniz lütfen anlamadım :(

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş
Bu; fatiha suresinin bir çeşit dilek duası. Daha önce ben bunu o aşağıdaki davet duası olmadan yapmıştım ve olmuştu. Bu duayı ilk defa gördüm. Ama zararlı olacağını zannetmiyorum. Sonuçta Allahın isimleride geçiyor içinde.

 

 

burdaki arkadaş da alttaki duayı okumadan yapmış ve dileği olmuş. sanırım sadece gün gün sayıyla fatiha suresini yazıldığı gibi okusak sorun olmaz. sonuç da okuduğumuz sadece fatiha suresi ve + kendi niyetimizi ederiz. bilgisi olan ya da bu şekilde okuyan başka arkadaşlar varsa yorum yapabilirmi?

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Yeni Oluştur...