Jump to content

Tüm Öğrencilere ve Nicelerine Bakmayan Pişman olur


gran torino

Önerilen Mesajlar

Rabbi Zidni İlmen Ve Fehmen ve İymanen.

 

Bir işe başlarken, bunun kolay ve hayırlı olması için devamlı şu dua edilmelidir:

 

Rabbi yessir ve lâ tüassir Rabbi temmim bil hayr.

 

"Hasbiyallhu le ilahe illehü aleyhi tevekkeltü vehüve rabbül arşül azim".

 

"Rabbiyessir vela tuassir rabbi temmim bil hayr"

 

Anlamı:

 

"Rabbim kolaylaştır güçleştirme,yaptığım işi hayırla sonuçlandır"

 

"Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve elhıkni bis salihin"

 

Rabbim! ilmimi ve anlayışımı artır ve beni,salih kimseler arasında kıl!

 

"Rabbiyessir vela tuassir rabbi temmim bil hayr"

"sınavlara girerken okunur"

 

başka bi sitede buLdum anLamını araştırırken..Lazım oLan arkadaşLar bakabiLirLer..[/color]

 

4. Başarı Duası (Sınav Öncesi ya da Bir İşe Başlarken) Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve el-hıkni bi's salihin.Rabbişrahli sadri ve yessir li emri vahlü'l-ukdeten min lisani yefkahu kavli. Ya Hafız, Ya Rakib, Ya Nasır, Ya Allah. Rabbi yessir ve la tüassir, Rabbi temmim bi'l hayr.

 

Rabbim! İlmimi ve anlayışımı arttır ve beni salih kullara dahil eyle. Rabbim! Göğsümü aç, işimi kolaylaştır ve dilimdeki bağı çöz ki sözümü anlasınlar. Ya Hafız Ya Rakib Ya Nasır Ya Allah. Rabbim kolaylaştır, zorlaştırma; Rabbim! İşimi hayırla tamama erdir.

 

5. Öğrenciler İçin

________________________________________

 

 

1- Bir öğrenci derse girerken besmele ile 7 defa “Rabbi yessir, ve lâ tüassir, Rabbi temmim bil-hayr” duasını okursa dersi kolay anlar, sınavı kolay geçer.

2- Yine aynı konularda “Allâhümme-rzukna hıfzal murseliyn, ve ilhâmel enbiyâ-i ve fehmel evliyâ-i bi keremike yâ ekramel ekramiyn, ve bi rahmetike yâ erhamer-rahimiyn” duasını okumakda çok faideli ve tecrübe edilmiştir.

3- 2 numaradaki duayı 41 gece gece yarısından sonra 41 er defa okuyan kimse unutmayı unutur. Hafızası çok kuvvetli olur.

4- Ders çalışmaya başlamadan evvel “Allahümme Yâ men teleccemel mütekebbiriyne bi licamı azametike sellim sellim Yâ Hâfız” duasını 11 defa okuyan kişi ezberlemek istediğini kolay ezberler ve zor unutur.

5- Sınava girmeden önce 7 defa salatı nariye (bkz. Salavatı Şerifeler bölümü) okuyup dua eden kimse meleklerin ve ruhanilerin desteğini alır ve onların ilhamıyla doğruyu bulur.

6- Sınav sabahı salatı nariye 70 defa okunup peygamberimiz hürmetine diye dua edilirse sınav başarılı olur.

 

7- Kuru üzüm, incir, hurma, kuş üzümü sürekli yenirlerse zihni, beyni ve zekayı güçlendirir.

8- “rabbi-şrahli sadriy ve yessirlî emrî, vahlul ukdeten min lisanî yefkahü kavlî” ayeti kerimesini 11 defa okuyup sözlü imtihana kalkan kimse sorulara çok kolay cevap verir

 

ALLAH Zihin Açıklığı versin. başarılar .

 

 

 

 

 

6. mutlaka "fe in tevellev fe kul hasbiyallahü la ilahe illahu aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil aziym" ayetini de 7 defa okuyun..

hiç bilmediğim muhasebe ve muhasebe uygulamaları dersinden mucizeyle sanki 58 alarak geçtim..hala şaşkınım..

 

7. EZBER DUASI………………………………………………………………………Bir kimse ezberlediği dersleri veya başka şeyleri unutmaması için bu duayı okursa çok faydasını görür ve hafızası kuvvetlenir Elhamdülillahi müzekkirilhayri ve failihi kolay gelsin.3 5 veya 7 tek rakam olmak üzere ama düzenli sabah öğlen akşam tam bir inançla okursan tabi ki daha faydası olur dua sadece bu kadar yarım değil

 

8. Tembelliği ve Üşengeçliği Yenmek için ……………………………………Benim çözümüm basit. Her gün sabah uyanır uyanma ve akşam yatmadan önce niyet edilip 7 fatiha okuyorsunuz. İlk gün hemen her şey aynı ama ikinci günden sonra çalışkanlık başlıyor ve çalışmak sizi sıkmıyor. Dahası üşenmek yerine hemen hemen mutlu olacağınızı düşünerek çalışmaya başlıyorsunuz. Denedim. Oldukça hoş olaylara da vesile oldu. Ancak söylediğim takdirde yok olmasından korkuyorum :-)

 

9. Ticarette ve İmtihanlarda başarılı olmak İçin ………………………………….Cennetil Esma ile yapilan yalvaris

=Ticarette

=Imtihanda Basarili olmak icin

 

*19 gece arka arka ya okunur.

*Niyet edilir istedigini dile getir dua edilir

*Her yeni hicri ayin basinda ilk gunun gecesi 23.30 da tenha yerde okunur

*abdes alip kibleye karsi oturun

*21 defa Selavatu selam okunur

*1 adet Fatiha

*3 adet Ihlas

*15 adet Ayetul kursi okunur

*95 adet .Bismillahir Rahmanur Rahim Ferdun Hayyun Kayyemun Hakemun Adlun Kuddus

Keyfe faddalna ba zuhum ala ba zia

 

* 660 defa Ya MUGَIS ya CAMIU

 

= Bu niyet icin daha degisik AYET lerde var

 

*Ben denedigimi sizlerle paylastim

Hepimizin Niyetleri ve Dualari kabul olsun.

AMIN

 

Dualarinizi bu kardesinizden eksik etmeyin

 

10. Okudugunuzu Hafızada Tutmak İçin…………………………………………arkadaşlar bu vereceğim dua yı dediğim şekilde yapıp uydularsanız okuduyunuz ve gördüğünüz konuyu ve şekli unutmayacaksınız...genelde hafız olmak isteyenler okur kuranı akıla sokmak için..

 

21kere okuyup suya üfleyin şifa neyetiylen suyu için sonra kitap yada ne okumak istiyorsanız okuyun..21 kere 21 gün olacak 21. günüde okuyacaksınız ve ve okumayı bırakacaksınzı ama kitap okumaya devam edeceksiniz...yani işlemi artık yapmayacaksınız...bunla beraberde 500 el hafizu ismi celillide yatsıdan sonra abdestli olarak zikir yapın...zikride 21. gün bıraka bilirsiniz..

 

suya okunacak olan dua

rabbi zidni ilmen ve fehmen

 

11. Konuşma güçlüğü çekenler ……………………………....................................her hangi bir nedenden dolayı konuşma güçlüğü çekenler Topluma girince konuşmaktan çekinenler yada bazen olurki kelimeler ağzınızda dolanır birbirine karışır yada dua etmek istersiniz başlarsınız sonu gelmez .....

böyle durumlarda 'El Kalemün' zikrini çekerseniz her durumda bu gibi sıkıntılarınız geçer Allah c.c izniyle

 

12. Hafızanın ve Zekanın Güçlenmesi için…………………………………………hergün bu duayı (10) defa okumaya devam edilirse hafızanın güçlenmesine vesile olur..

bismillahirrahmanirrahim*fe fehhamnaha süleymane ve küllen ateyna humken ve ılmen ve sehharna mea davüdel cibale yüsebbihne vet tayr*ve künna failiyn *ya hayyü ya kayyümü ya rabbe musa ve harune ya rabbe ibrahime yarabbe muhammedin sallallahü aleyhi ve sellemle ekrimni bil fehmi verzukniyel ılme vel hikmete vel akle bi hakkı muhammedin sallallahü aleyhi ve seleme ve alihi ve sahbihi bi rahmetike ya erhamerrahimin...

 

13. Aşağıda yazılı âyet-i kerîmeleri her gün bir bardak suya 40 kere okuyup nefes ettikten sonra içmeye müdâvenet eden kimsenin hâfızası çok kuvvetlenir. Her işittiğini veyâ okuduğunu hıfzeder (ezberler). Okunacak Ayetler

Fe fehhemnâ Süleymâne ve küllen âteynâ hukmen ve ılmen ve sehhârnâ mea Dâvudel cibâle yusebbihnâ ve't-tayra ve künnâ fâilîn. Allâhümme zidnî ilmen.

 

14. ZEKA ŞEKERİ …………………………………………………………Denenmiştir.

Bir şekere 36 defa "Bismillahirrahmanirrahim.La ilahe illallahü Ya Hayyul Gayyum.Ya Alim Ya Latiyf Ya Allah.Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed."

 

Okunursa o kişinin zekasında patlamalar olur,beyninde açılımlar yapar,zihninde şimşekler çaktırır.Allah'ın izni ile okuduğu herşeyi ezberler.

 

15. Uykudan dinç kalkmak için :

 

Uykudan kalkarken dinç ve dinlenmiş olarak kalkamamaktan şikayetçi olan kardeşlerim Yatarken;

 

156 defa "Ya Gayyum" esmasını çekerlerse uykularını almış olarak ve dinç bir şekilde kalkarlar. Tarafımdan uygulama yapılmıştır ve neticesi mükemmel olmuştur. Selametle

 

16. İmtihana girerken

 

Sual: Önemli bir imtihana girmeden önce, neler okumamız, nasıl dua etmemiz uygun olur?

 

CEVAP

 

Allahü teâlâdan her şeyin hayırlısını istemelidir. Mutlaka kazanayım dememeli, (Hakkımda hayırlı olacaksa, kazanmamı nasip et) diye dua etmelidir. İmtihana girmeden önce, bir Fatihayla istiğfar duası okuyarak, Peygamber efendimize, diğer peygamberlere, Ehl-i beyte, Eshab-ı kirama, Tâbiine, mezhep imamlarımıza, Silsile-i aliyyeye, meşâyıh-ı izâma hediye ederek, onların hatırına dua etmek iyi olur. Hediye ederken, mümkünse Silsile-i aliyye büyüklerinin isimlerini de söylemek iyi olur. Evliyanın, salihlerinin isimlerinin söylendiği yere rahmet yağacağı hadis-i şerifle bildirilmiştir.

 

Okunacak dua

Sual: İmtihana girerken okunacak dua var mıdır?

CEVAP

Şu duayı okumalıdır:

Yâ men leccemel mütekebbirîne bi licâmi azametihî sellim sellim yâ hâfız.

 

Manası:

Ey muhafaza eden Allah'ım, kibirlenenleri, azametinin gemiyle dizginle, bize selamet ver, bizi selamete çıkar.İstigfârlardan meşhûr olanı, Peygamberimizin bildirdiği, “Estagfirullahellezî lâ ilâhe illâ hüverrahmanirrahîm el-hayy-ül-kayyûmüllezî la-yemûtü ve etûbü ileyh Rabbigfir lî” (6) istigfarıdır.

 

17. Zekânın kuvvetli olması için 148 kere Ya Muhsi.Günlük.

 

18. Unutmamak ve Anlayış Kabiliyeti İçin Okunacak Dualar

 

* Unutmamak için şu duaya devam etmelidir:

 

وَلْحَمْدُ ِللهِ مُذَكِّرِ الْخَيْرِ وَ فَاعِلِهِ۞

 

 

Okunuşu: «Velhamdu lillâhi müzekkiri'l-[kh]ayri vefâilîn. »

Türkçe Anlamı: «Hayırlı şeyleri hatırlatan ve yapan Allah'a şükrolsun.»

 

 

* Derslerinde başarılı olmak isteyen kişi, aşağıdaki duayı sabah-akşam 7 kere okursa, Allah'ın izniyle çok faydası olur;

 

 

وَمِنَ اللهِ اْلإِعَانَةُ وَالتَّوْفِيقُ وَبِيَدِهِ اَزِمَّةُ التَّحْقِيقِ ۞ اَللَّهُمَّ اَكْرِمْنَا

فََهْمَ النَّبِيِّينَ وَ حِِفْظَ الْمُرْسَلِينَ والْمَلاَئِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ ۞

 

Okunuşu: «Veminallâhil iânetü vet'tevfîgu ve biyedihî ezimmetü'ttehgîg. Allâhümme ekrimnâ fehmen'nebiyyîne ve hıfzâl murselîne vel melâiketi'l mugarrabîn.»

 

 

* Hafızası zayıf olan kimse, her gün 1600 kere "Ya Hâdî Celle Celâlühü" ism-i şerîfini okuyup dua ederse, anlayış kâbiliyeti artar.

 

 

* Zihni kapalı, çabuk unutan ve dersleri anlamakta zorluk çeken herhangi bir öğrenci, her sabah suya şu zikredenlerden 150 kere Yâ Alîm Celle Celâlühü, 148 kere Yâ Muhsî Celle Celâlühü, 786 kere Besmele (Bismillâhirrahmânirrahîm), 198 kere Yâ Allah, Yâ Hayy, Yâ Câmi Celle Celâlühü zikrini okuyup 7, 11 veya 21 gün aç karnına içerse hâfızası kuvvetlenir, ezberleme, öğrenme ve anlayış kâbiliyeti artar.

 

 

* Her gün, şu zikredilenlerden her biri okunur;

a) 623 kere Yâ Allah, Yâ Rahman, Yâ Rahîm Celle Celâlühü.

b) 72 kere Yâ Bâsıt, Yâ Allamü'l-Guyûb Celle Celâlühü

okumaya devam eden; her işinde başarılı olur, rızkı artar, sıhhati de devamlı olur. Unutkanlığı varsa kaybolur.

 

 

* Suya şu zikredilenlerden her biri okunur ve bu sudan içilirse, Allah-u Teâlâ, bu âyet-i kerîmeler yüzü suyu hürmetine bu sudan içen kimsenin zekasını keskinleştirir;

a) Kalem Sûresi 1-5.

b) Bakara Sûresi 1-5.

c) İbrahim Sûresi 1-4.

d) Burûc Sûresi ve A'lâ Sûresi.

e) Ankebût Sûresi.

 

 

* Unutkanlık hastalığından kurtulmak için aşağıdaki dua, 40 gün sabah namazından önce, evvelinde 7 Fâtihâ Sûresi okuyarak 70 defa okunur:

 

اَللَّهُمَّ ارْزُقْنَا حِفْظَ الْمُرْسَلِينَ ۞ وَاِلْهَاما اْلاَنْبِيَاءِ وَفَهْمَ اْلاَوْلِيَاءِ بِكَرَمِكَ يَا اِكْرَمَ اْلاَكْرَمِينَ وَبِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ۞

 

Okunuşu: «Allâhümme'rzugnâ hifza'l mürselîn. Ve'l hâmel enbiyâi ve fehmel evliyâi bi keremike yâ ekramel ekramîne ve birahmetike yâ erhamerrâhimîn.» [1]

 

19.

Besmele ile ''Ve cealna nevmeküm sübata''

her kim uykusuzluk çekerse bu ayeti 3,5,7 kere okursa uykusuzluk derdinden kurtulur.bu mesele çok kereler tecrübe edilmiştir.

 

20. fetih suresinin ilk ayeti 1233 defa okunur..

 

bır de bayceydek arkadasın verdgı duayı guncellemek adına buraya yeniden yazayım aynı yerde toplansın istedim..ben uyguladım ve ALLAH razı olsun bayceydek ten cok faydasını gördüm..

 

vakit sıkışıklığından şikayet edenler için

 

''33 subhannalh 33 elhamdülillah 34 ALLAHU EKBER..bunu okuyun ınanın zaman gercekten akmak bılmıyor..bu sene final zamanı kurtarıcım olduwww.estanbul.com bir de sınav kağıdının arkasına görunmeyecek sekilde ''beduh''yazın esmaül hüsnadan da sevdıgınız bır ısmı de ekleyinwww.estanbul.comwww.estanbul.comwww.estanbul.com

 

21. Sınavlar için :

 

 

Bütün sınava girecek kardeşlerime başarılar diliyorum. Sınava girecek kardeşlerim için benimde bir katkım olsun istedim.

 

 

1- Her beş vakit namazın ardından sınava kadar ALAK SURESİ ni okuyunuz, ve her akşam yatmadan 7 kere okuyunuz

 

2- “Rabbenâ âtinâ min ledünke rahmeten ve heyyi’ lenâ min emrinâ raşeden.”

 

ANLAMI:”Rabbimiz! Katından bize rahmet ver ve işimizi kolaylaştır,bizi rüşde (başarıya) eriştir

 

Bolca okunmalıdır.

 

3- Sınav öncesi birkaç pirinç tanesi üzerine 184 kere “El Mugaddim” ismi şerifini okuyun ve yutun.

 

Bu sizin sınavda başarılı olmanıza ve stresinizin azalmasına vesile olacaktır inşallah.

 

4- Sınava girerken kalemi elinize aldığınızda 7 kere besmele ile birlikte

 

“ Hasbiyallahu Lailahe İllahu. Aleyhi Tevekkeltü ve hüve Rabbül Arşil Azim” ayetini okuyunuz.

 

Rabbim emek verip hazırlananların emeklerini zayi etmeyecektir inşallah. Selametle

 

22. Arkadaslar sızınle faydasını gordugum cok guzel bır zıkrı paylasmak ıstıyorum ayrıca neye faydası oldugunu ve gunde kac defa okunması gerektıgını acık bır sekılde yazıyorum umarım sızde benım gıbı faydasını gorur ve dualarınızda banada yer verırsınız...ALLAH cc. zıkrınıze gayret ve kolaylık dualarınıza bıran evvel ıstırak etsın

 

MÜRİD[ irade] 3600

MÜMİN[iman]1800

KUDDUS[kutsal]3600

HAKİM[farkındalık]1800

KELAM[ifade]3600

HALİM[hosgörü]2700

RESID[olgunluk]2700

NUR[aydınlık]3600

FETTAH[acıklık]2700

 

Arkadaslar örnegın iradesı zayıf olan bırı hergun belırtılen rakamda abdeslı yada abdessız olarak hatta ıste evde yurus esnasında düzenlı olmak kaydıyla her gun yaparsa allahın ıznı ıle ınanın gerceklesıyor.

 

23. Güç ve Kuvvet Bulmak için …………………………………………………………Ya Asıme men ista’semehu, ya Rahime men isterhamehu, ya Gafire men istagferehu, ya Nasıre men istansarehu, ya Hafıze men istahfazehu, ya Mükrime men istekremehu, ya Mürşide men isterşedehu, ya Sarihe men istasrahahu, ya mu’ine men isti’anehu, ya Mugise men istigasehu. Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna mine’n-nar.

 

24. Dua Havas ve Esma Okurken Dikkat Edilecek Hususlar

 

 

Gerek maddi, gerekse manevi bir konuda Dua etmek isteyen kimsenin bazı noktalara dikkat etmesi gerekmektedir.

 

1. Okuduğu Duaların, Havas’ların ve Esmaların Allah (C.C.) tarafından kesinlikle kabul edileceğine ve isteklerinin kendisine verileceğine inanmalıdır.

 

kalbi ve tüm duygularıyla Allah’a (C.C.) yönelmeli, fikri olarak da isteğiyle meşgul olmalıdır. Acaba olur mu veya olmaz mı diye şüphe duymamalı tereddüt etmemelidir.

 

Kalbinde tam bir iman ve inanç olmadan okumak boşa zahmet çekmektir.

 

Kesinlikle bilinmelidir ki şüphe, tereddüt ve aklından geçirdiği şeyler Esmaların ve Duaların Ruhaniyetlerine gizli değildir, böyle kimselere müvekkil Ruhaniler yardımcı olmazlar.

 

2. Her şeyin Allah’ın (C.C.) dilemesiyle meydana geleceğine kesinlikle inanmalıdır.

 

3. Okumaya başlamadan önce ve bitirdikten sonra , önce ;

 

7 İstiğfar , 3 İhlas-ı Şerife , 3’er defa Felak ve Nas surelerini ,3 Fatiha 3 Ayetel Kürsi ve 3 Salli ve Barik okumalı sonra sevabını evvela ;

 

Peygamberimizin s.a.v pak ruhuna , Ezvacı Tahiratına , ehli beytine , Ashabı Kirama r.a , Gelmiş geçmiş bütün Peygamberlere a.s ve gelmiş geçmiş bütün Allah c.c dostu Evliyalara k.s , kendi mürşidine ve en son okuyacağı duayı ,evradı tertipleyen bir şeyh yada Alim ise onun Ruhaniyetine de hediye etmeli ve bu Mubarek zatların manevi yardımlarını yani şefaatçi olmalarını istemelidir…

 

4. Duygusal ve fiziksel olarak kendini her şeyden arındırmalı, hiçbir şey düşünmemeli, hiçbir şeyle meşgul olmamalı kalbini Allah'ın c.c zatına dilediği istediği şeyin kabulu için bağlamalıdır...

 

5. Dinen, ahlaken kötü, aşağılık bir niyet için hareket etmemeli ve bütün düşünceleri aklından ve kalbinden atmalıdır.

 

6. Mümkünse Duasını yapmak için tenha bir yere çekilmelidir.

 

7. Günah işlememeli, yalan söylememeli, gıybet etmemeli, sadaka vermeli ve çok iyilik yapmalıdır.

 

8. Dua, Havas ve Esma okunurken dikkat edilecek en önemli noktalardan biri de temizliktir. Bunlar da vücutta temizlik, giyimde temizlik ve Dua okunacak yerin temizliğidir.

 

a. Vücut temizliği : Cenabet ve hayız gibi şeylerden temiz olmaktır. Ruhanilerden yardım almak aptesli olmaya bağlanmıştır. Bundan başka vücudun her tarafı necasetten ve her türlü pisliklerden temiz olmalıdır. Bunu temin etmenin en garantili yolu okumaya başlamadan önce gusül aptesti almaktır.

 

b. Giyimde temizlik : Tüm giysilerde, iç çamaşırlarda necaset, kan, kir ve benzeri pisliklerin olmamasıdır. Duaya başlamadan önce tüm giysiler değiştirilmeli ve temizleri giyilmelidir.

 

c. Dua okunacak yerin temizliği : Dua okunacak yer iyice süpürülmeli, varsa örümcek ağları temizlenmeli, canlı resimleri varsa kaldırılmalı, kedi (ayip cok ayip) gibi hayvanlar uzaklaştırılmalıdır. Dua okunacak yer kötü koku gelebilecek tuvalet veya benzeri yerlerden uzak olmalıdır.

 

9. Okumaya başlamadan önce gerekli şartlardan biri de niyettir.’’Ya Rabbi, sen mutlak güç ve kudret sahibisin. Gizli ve açık her şeyi bilirsin. Senin emrin ve iraden, iznin ve müsaaden olmadan hiçbir şey meydana gelmez. Sen vadinde sadıksın, Sen sözünde durursun, verdiğin sözden geri dönmesin, bana Dua edin icabet edeyim buyurdun.

 

Lütuf ve kereminden (burada neyin olmasını istiyorsak ekleyeceğiz ) işimde bana yardımcı ol. Rabbani Lütfunu bana yardımcı kıl, Sübhani hidayetini bana rehber et ‘’ demeli benzer kelimelerle zayıflığımız ve ona ne kadar çok muhtaç olduğumuz belirtilmeli, daha sonra Duaya başlanmalıdır.

 

10. Okumaya başlamadan önce üç gün veya en azından bir gün oruç tutulmalı bir miktar zeytin yada hurmayla oruç açılmalıdır. Karın tıka basa dolu bir şekilde okumaya başlanmamalıdır. Okurken midede haram ve şüpheli bir şey olmamalı, soğan, sarımsak gibi kötü kokulu gıdalar yenmemelidir. Okuma zamanında hayvansal gıdalardan perhiz edilmelidir. Bu şartlar yerine getirildikten sonra kıbleye doğru yönelerek iki dizinin üzerine oturmalı ve eller dizin üzerinde huşu ile okumaya başlanmalıdır.

 

11. Duaya başlamadan önce tütsüye kesinlikle ihtiyaç vardır. Hayırlı işler için günlük, öd ağacı, amber kabuğu gibi güzel kokular.

 

Cezalandırma gibi işler için haklı olmak şartı vardır bu konu çok hassastır ve nefsani ,keyfi işler için böyle işler yapılmaz yoksa Havas İlminde yapana döner Eğer yapacağınız işlerin özel tütsüleri varsa o tütsüler kullanılır.

 

12. Okumaya başlamadan önce tütsü hazırlanır, niyetle beraber yavaş yavaş yakılmaya başlanır ve okuma devam ettiği sürece tütsü söndürülmez.

şayet okunacak Dua uzun saatlerce sürecek ve iki dizinizin üzerinde devamlı oturamayacak durumda iseniz istediğiniz gibi oturabilirsiniz ama Duayı yine iki dizinizin üzerinde bitirmelisiniz.

 

13. Duaları uygun zamanlarda okumalısınız, en uygun zaman gece yarısından sonra herkesin uykuya daldığı zamandır. Şayet okunacak Duanın kendine has bir saati varsa, o da kendi zamanında okunur.

 

14. Dua ile bir şeyi elde etmek isteyen kimse çok gayret göstermeli ve çok çalışmalıdır, Allah (C.C.) bazen gerekli şartları yerine getirmeyi unutan bir kullunun isteğini, çok çalışıp emek sarf etmesinden dolayı verir. Herkes azmine ve çalışmasına göre amacına ulaşır. Yüce Kuran-ı Kerimde Allah (C.C.) ‘’ İnsana ancak çalışmasının karşılığı vardır ‘’ der.

 

15. Bir işe başlarken bunu insanlardan gizlemeli, Duanın, Esmanın yada işin karşılığını gördüğü zaman, bunu nasıl elde ettiğini ve ne yaptığını kimseye söylememelidir. İşin sırrının açıklanması Ruhanilere hoş görünmez.

 

16. Dua okuyan kimse güzel kokular sürmeli ve bu kokuları yanında bulundurmalıdır. Ruhaniler hoş kokulara yakın olmayı severler.

 

17. Dua ve Esma okuyan kimsenin hali isteğine uygun olmalıdır. Edep ve ahlak dışı ve durumuyla uygun olmayan istekler istenmemelidir. Tüm şartları yerine getirmiş olsa da kişinin durumuna göre Müvekkil Ruhaniler ya "bunun aklı yoktur, cahildir "der ona yardımcı olmazlar yada " Bu kötü niyetli edepsiz ,azğın biri " der ve cezalandırabilirlerde .

 

18. Ben şimdiye kadar çok günah işledim, ben günahkarım Allah (C.C.) benim Duamı kabul etmez diye düşünmemeli ne kadar aciz olduğunu belirterek Dua etmeyi bırakmamalıdır.

 

19. Bir kimse dilek dilese, Dua etse ve yerine gelmez ise bunun suçunu Duaya yüklememeli kendine bakmalıdır, ya şartlara riayet etmemiş, gereğini yerine getirmemiş yada bir eksiği vardır çünkü, Allah (C.C.) sözünden dönmez

.

 

25. Burun ağrısı için: Ya Rabbe’n-nebiyyin ve’l-ebrar, ya Rabbe’s-sıddıkine ve’l-ahyar, ya Rabbe’l-cenneti ve’n-nar, ya Rabbe’l-hububi ve’s-simar, ya Rabbe’l-enhari ve’l-eşcar, ya Rabbe’s-sahara ve’l-kifar, ya Rabbe’l-berare ve’l-bihar, ya Rabbe’l-leyli ve’n-nehar, ya Rabbe’l-ilani ve’l-esrar. Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna mine’n-nar.

Boğaz ağrısı için: Ya men nefeze külle şey’in emruhu, Ya men lahike bi-külli şey’in ilmuhu, Ya men belagat ile külli şey’in kudretuhu, Ya men la tahsa’l-ibadu ni’emehu, Ya men la teblagu’l-halaiku şükrehu, Ya men la tudriku’l-efhamu celalehu, Ya men la tenalu’l-evhamu kühnehu, Ya meni’l-azametu’l-kibriyau ridauhu, Ya men la teruddu’l-ibadu kadaahu, Ya men la mülke illa mülkuhu, Ya men la atae illa atauhu. Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna mine’n-nar.

 

26. Bacak Ağrısı İçin …………………………………………………………Allahümme inni es’elüke bismike ya Evvel, ya Ahir, ya Zahir, ya Batın, ya Berr, ya Hakk, ya Ferd, ya Vitr, ya Samed, ya Sermed. Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna mine’n-nar

 

27. Dalak ŞiŞmesi İçin ……………………………………Ya men la şerikun leh ve-la vezir, Ya men la şebihun leh ve-la nazir, Ya halıku’ş-şemse ve’l-kamere’l-münir, Ya mugniye’l-baise’l-fakir, Ya razıke’t-tıfle ve’s-sagir, Ya rahime’ş-şeyhe ve’l-kebir, Ya cabire’l-azme’l-kesir, Ya ismete’l-haife’l-müstecir, Ya men hüve ala

 

28. BEL ağRısı İçin…………………………………….Ya men zikruhu şerefün liz-zakirin, Ya men şükruhu fevzun liş-şakirin, Ya men hamduhu izzun lil-hamidin, Ya men taatuhu necatun lil-muti’in, Ya men babuhu meftuhun lil-fatihin, Ya men sebiluhu vazıhun lil-münibin, Ya men ayatuhu burhanun lin-nazırin, Ya men kitabuhu tezkiretün lil-muttakin, Ya men rızkuhu umumun lit-tagin ve’l-asin, Ya men rahmetuhu karibun mine’l-muhsinin. Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna mine’n-nar.

 

29. Göğüs Ağrısı İçin ……………………………….. Ya men ca’ale’l-arda mihaden, Ya men ca’ale’l-cibali evtaden, Ya men ca’le’ş-şemse siracen, Ya men ca’ale’l-kamere nuren, Ya men ca’ale’l-leyle libasen, Ya men ca’ale’n-nehare ma’aşen, Ya men ca’ale’n-nevme subaten, Ya men ca’ale’s-semae binaen, Ya men ca’ale’l-eşyae ezvacen, Ya men ca’ale’n-nare mirsaden. Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna mine’n-nar.

 

30. Diş Ağrısı İçin ……………………………………….. Allahümme inni es’elüke bismike ya Afuvv, ya Gafur, ya Sabur, ya Şekur, ya Ra’uf, ya Atuf, ya Mes’ul, ya Vedud, ya Sebbuh, ya Kuddus. Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna mine’n-nar.

 

31. Göz Ağrısı İçin ……. Allahümme inni es’elüke bismike ya Müsehhil, ya Mufassıl, ya Mübeddil, ya Müzellil, ya Münezzil, ya Münevvil, ya Mufaddil, ya Mumhil, ya Müczil. Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna mine’n-nar.

 

32. Alındaki Ağrı İçin ………………. Ya nuru’n-nur, Ya halıku’n-nur, Ya müdebbiru’n-nur, Ya Mukaddiru’n-nur, Ya nura külli nur, Ya nuran kable külli nur, Ya nuran ba’de külli nur, Ya nuran fevka külli nur, Ya nuran leyse kemislihi nur. Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna mine’n-nar.

 

33. Baş Ağrısı İçin…………………. Ya galiben gayrı mağlub, Ya sani’en gayrı masnu’, Ya halıken gayrı mahluk, Ya maliken gayrı memluk, Ya hafızen gayrı mahfuz, Ya nasıren gayrı mansur, Ya şahiden gayrı meşhud, Ya kariben gayrı ba’id. Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna mine’n-nar.

 

34. Karanlık Korkusunun İzalesi İçin …………………………… Ya men la meferre illa ileyh, Ya men la mefza’a illa ileyh, Ya men la maksada illa ileyh, Ya men la münciye illa ileyh, Ya men la yurgabu illa ileyh, Ya men la havle vela kuvvete illa bih, Ya men la yu’badu illa iyyah. Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna mine’n-nar.

 

35. slm arkadaşlar ögrencilerin en büyük sorunu sınavlarda zamanın yetmemesi bende ögrenci oldugum zaman okuyup faydasını gördügüm ve cogu zamanda sasırdıgım hatta zamann durdu tesbıhı paylaşmak ıstıyorum

 

33 kere " Sübhânallâh " 33 kere " Elhamdü lillâh " 34 kere " Allahü Ekber "

 

bu tesbihi sınavdan 1 gece önce ve sınav zamanına yakın okunuyor.abdestlo olmak sart degıl ben abdestsız oldugum zamanda okumustum bu tesbıhı toplu olarak okunursa faydasını sizde hissedersiniz.

zamanın durduguna bır cok kez sahıt oldum hem okuyarak hemde okumayarak

 

basımdan gecen bır kac olayı anlatmak ıstıyorum

 

1:arkadaslarımla eyüp sultana gitmiştik.normalde dolaştıgımız yerler 3 saat alıyor o gun hıc bu tesbıhı cekmedımız halde dolastıgımız yerlerı 2 defa dolastık ve saate baktıgımızda sadece 10 dakıka gecmıstı.cok sasırmıstık ve anlamıstık kı sınavı olanların toplu halde tesbıh cekmıslerde bızde dua etmıstık

 

2.:kendi sınav zamanımızda toplu olarak okumustuk ve gercektende zamanımızın 1 saat kaldıgıı zamanlar cok olmustu..

 

3.: sadece sınav ıcın okunuyor diye duydum sacma gelmıstı ve sıradan gün içersinde okumustum benım gıbı bır cok arkadasımda zamanın durduguna sahıt olduk..

 

4.:.çalıstıgım zaman ısı yetistirememiştim ve zamanım o kadar kısıtlıydı kı dünya kadar isin bitmesi imkansızdı tesbıhı cektım bırakın yetısmesını zaman bıle cok kalmıstı

 

arkadaslar okuyun tavsıye ederım..sizde bır sure sonra zamanın hıc ama hıccc gecmedıne sahıt olucaksınız selametle

 

-----------------------------------

kim istedi de rabbim vermedi..

 

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

mandalina bu duayı okuyabilirsin

 

 

Okunuşu: «Veminallâhil iânetü vet'tevfîgu ve biyedihî ezimmetü'ttehgîg. Allâhümme ekrimnâ fehmen'nebiyyîne ve hıfzâl murselîne vel melâiketi'l mugarrabîn.»

 

sabah akşam 7 defa okunabilir

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Çok teşekkür ederim.Allah razı olsun.Okurken bile rahatlattı.Sanki zihnim açıldı ve biranda relax.

 

--- Sonraki mesaj ---

 

Çok teşekkür ederim.Allah sizden razı olsun.Okurken bile rahatlattı.Sanki birden zihnim açıldı ve relax.

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Yeni Oluştur...