Jump to content

Şiatsu Teknikleri


Misafir
 Paylaş

Önerilen Mesajlar

Öylesine aldırmazlıkla kullandığımız ellerimiz harika bir alettir. Öyle bir alettir ki bu aletle insanın

uygarlığı yaratması mümkün olmuştur. Çağımızda giderek el becerisini gereksizleştiren otomatik aletlerin

geliştirilmiş olması elimizi kullanma ihtiyacını azaltmaktadır. Şiatsu'nun sağlıklı olmaya, sağlıklı kalmaya

yardımcı olmasının yanında bir başka yaran da ellerimizin duyarlığını ve becerisini artırmasıdır.

Birçok duyu alıcıları ve aktarıcıları parmaklarımızın derisinin altındadır. Özellikle

de parmaklarımızın ucunda avuçlarımızın içindedir. Parmaklarımızda çeşitli ve

farklı duyarlıklar vardır. Hafif dokunuşları, kuvvetli bastırmaları, sıcaklığı ve

soğukluğu, acıyı algılamakta siz bütün parmaklarınızın duyarlığının eşit olduğunu

sanıyorsunuz belki de. Ama parmaklarınızın hepsinin uzman olduğu farklı

duyarlıklar vardır. Başparmaklar daha çok sivri ve keskin cisimlere; işaret

parmakları ince kumaş dokularına, kaygan ve pütürlü, yumuşak ve kaba cisimlere;

orta parmaklar sertliklere ve köşeli cisimlere, küçük parmaklarsa sıcaklık ve

soğukluklara daha duyarlıdır.

 

35575917ua3-1.jpg◄ Elinizi bastırırken kullandığınız bölgeler

 

Şiatsu uyguladıkça elleriniz giderek derinin dokusundaki, ısısındaki,

yumuşaklığındaki ve esnekliğindeki, eğilip bükülebilirliğindeki farklılıklara daha duyarlı olacaktır. Bu

duyarlıkla zamanla basınç uygulanması gereken bölgeleri bulup ne ölçüde ve ne tipte basınç

uygulayacağınızı kestirebilecek ve böylelikle de uyguladığınız şiatsu'nun giderek daha etkili olmasını

sağlayabileceksiniz.

 

BASINÇ UYGULAMADA ÇEŞİTLİ YÖNTEMLER

l — Tek başparmak: iki elden herhangi birinin başparmağının etli bölümüyle bastırmak. Ensenin

yanlarına ve Namikoshi noktasına şiatsu yapmak için bu yöntem uygulanır.

49097107hs3-1.jpg

 

2 — İki başparmak: iki başparmak yan yana tutulur. İki başparmağın dışa bakan kenarları yanyana

getirilir, eller iki yana açılır, parmaklar bir arada tutulur. Bu yöntem bacaklar, sırt ve bunun gibi yerlerde

kullanılır.

99794860pn9-1.jpg

 

3 — Üst üste bindirilmiş başparmaklar: Sol başparmağınızı sağ başparmağınızın üstüne bindirin ve

ikisinin basıncını bir arada kullanın. Baldırdaki kaval kemiğinin üzerindeki dışa bakan noktalarda ve

bacağın arkasındaki noktalarda, daha birçok yerde yoğun basınç yapmak için bu yöntem kullanılır.

80411179vi9.jpg

 

4 — Üç parmak: işaret parmağı, orta parmak ve yüzük parmağını bir arada tutarak aynı anda tek bir

noktaya yoğun bir basınç uygulamak için omuzlar, göğüs, bacaklar ve daha birçok yerde kullanılır.

22948928qm7.jpg

 

5 — İki elin üçer parmağı: iki elinizin de üçer parmağını aynı anda orta parmakların uçları birbirine değer

durumda tutarak kullanın. Bazan bu basınç sol elin parmakları sağ elin parmakları üzerine bindirilerek de

kullanılabilir. Kullanıldığı yerler, baş, yüz, boyun (yanları ve ense), göğüs, karın, bacaklar ve başka

bölgeler.

68432420gd3-1.jpg

 

6 — Üst üste bindirilmiş orta parmaklar: Özellikle medulla oblangata üzerine yoğun baskı yapmak için

kullanılır. Orta parmağınızın etli bölümünü medulla oblangata üzerine koyun. Sol orta parmağınızın etli

bölümünü sağ orta parmağınızın tırnağı üzerine yerleştirin. Sonra bastırın.

43684815jy1-1.jpg

 

7— Üst üste bindirilmiş orta ve işaret parmağı işaret parmağınızın etli bölümüyle bastırın, orta

parmağınızı bükerek etli bölümünü işaret parmağının tırnağı üzerine bindirin. Göz yuvalarına, burnun iki

yanma ve kürek kemiklerinin arasına bastırmak için kullanılır.

80876183uu4-1.jpg

 

8 — Başparmak öteki parmaklarla karşı karşıya: Başparmak ve karşısındaki dört parmakla üzerinde

çalışacağınız yeri yakalayıp aynı anda iki yana birden bastırın. Ensede ve kalçalarda kullanılır.

80415644ab7.jpg

 

9 — Avuçlar: Bütün avuç içini kullanarak bastırın. Bedenin farklı bölgeleri için yerine göre tek avucunuzu

kullanabileceğiniz gibi yan yana tuttuğunuz iki avucunuzu da kullanabilirsiniz. Başparmaklar birbirine

değecek bir biçimde ya da duruma göre avuçları birbirinden ayırarak karna ve göğse yoğun bir basınç

yapmak için kullanılır.

10lp6-1.jpg

 

10 — Üst üste bindirilmiş avuçlar: Sol avucunuzu sağ elinizin üstüne bindirerek sağ avucunuzla daha

sağlam dengeli ve kararlı bir basınç yapabilirsiniz. Karna ve göğse daha güçlü bir basınç uygulamak için

kullanılır.

11ob7.jpg

 

11 —Kenetlenmiş parmaklar: iki elinizin parmaklarını birbirine geçirin, avuçların topuklarını kullanarak

bastırın. Böbrek noktaları için kullanılır.

12fm5.jpg

 

12 — Başparmağın kökü: Başparmağın kökündeki etli bölümleri kullanarak basınç uygulayabilirsiniz.

13iz6-1.jpg

 

BASINÇ ÇEŞİTLERİ

l —Normal basınç: Genellikle kullanılan basınç budur. Üç saniye kadar bastırıp ondan sonra usulca

basıncı kesin.

14lz4-1.jpg

 

2 — Sürdürülen basınç: Genellikle avuç içiyle yapılan basınçlarda kullanılır. Kararlı bir basınç beş ya da

on saniye sürdürülür. Birdenbire bastırmamalısınız. Basıncı ilk birkaç saniye içinde yavaş yavaş ve

kararlı bir biçimde artırın.

15dl6.jpg

 

3 — Aşamalı bastırma: Aynı noktaya üç ayrı yoğunlukta ve üç aşamada basınç uygulayabilirsiniz. Birinci

aşamada hafifçe bastırın. Sonra elinizi kaldırmadan bastırmayı kesin ve bunun ardından orta bir basınç

uygulayın. Gene basıncı kesip üçüncü aşamada adamakıllı bastırın. Her aşamada üç ile yedi saniye

arasındaki sürelerle bastırın.

16xj8-1.jpg

 

4 — Titreşimli basınç: Genellikle avuç içiyle iç organları etkilemek için yapılır. Elinizi hafifçe derinin

üstüne koyun ve elinizi beş ya da on saniye ileri geri titretin. Bu titreşim derinlere işler ve rahatlatıcı,

zevkli bir his yaratır.

17oa3-1.jpg

 

5 —Akıcı basınç: Parmağınızı akıcı ve tartımlı bir biçimde bir noktadan ötekine kaydırın. Her noktada

aşağı yukarı bir saniye bastırmak yeterlidir. Bu teknik kas tutulmalarında, katılaşmış kaslarda, kasın

uzunluğu boyunca parmak kaydırılarak uygulanır.

18lb4-1.jpg

 

6 —Avuç içleriyle canlandırmaca, bir el ya da sırayla ellerden önce biri sonra öteki veya üst üste

bindirilmiş eller ve çabuk hareketlerle deriye basınç uygulanır. Bu teknik sırta, karna ve göğüslere

yapılan şiatsu'da kullanılır.

19eq8-1.jpg

 

7 — Tulumba gibi basınç: Eli deriye iyice yapıştırarak emme basma tulumbanınki gibi basınç yapılır.

Avuç içi iyice deriye yapıştırılır ve el aşağı bastırıldıktan sonra deriyle temas kaybedilmeden yukarı

kaldırılıp indirilir. Bu teknik deriyi kaslara bağlayan birleştirici dokuları gererek rahatlatmaya yarar.

20tc4-1.jpg

 

8 — Ellerle yuvarlaklar yaparak bastırma: Avuç içiyle ya da her iki elin avuç içleriyle iyice deriye

bastırıyorsunuz. Sonra elinizle veya ellerinizle yuvarlayıcı ve ovucu hareketler yapıyorsunuz. Bu teknik

göğüs ve karında kullanılır.

21ej9-1.jpg

 

BASTIRMA DERECESİ

Bedenin şiatsu uyguladığınız bölümündeki sertleşmiş kasların katılaşma durumuna göre yapılacak

basıncın derecesi ayarlanmalıdır. Tutulmuş kaslara birdenbire kuvvetle bastırmak ters etki yapmakla

kalmaz çok kez şiatsu yapılan kimsenin canını da yakar. En iyisi önce kısa süreli yumuşak, nazik

hareketlerle başlamak, giderek bastırmayı artırmaktır. Deneyiminiz arttıkça kasların durumundaki

değişiklikleri gözlemleyecek ona göre basıncın derecesini ve çeşidini ayarlayabileceksiniz.

1. Dokunma: Ellerinizi derinin üstüne koyun. Bunun amacı beden ısısını ölçmektir. Bebeklere böyle

dokunmakla yetinmelisiniz.

2. Hafifçe bastırmak: Basınç ancak deriyi alttaki kaslara bağlayan dokulara kadar ulaşmalıdır.

Küçük çocuklara ve yaşlılara yapılan şiatsu'da bu ölçüde kalınmalıdır.

3. Normal basınç: Bu basınç deriyi aşarak kasların yüzeyine kadar ulaşır. Bu derecedeki basınç

hoşa giden bir duyum sağlar.

4. Orta derecede basınç: Bu basınç kasların içine kadar işler, hoşa giden bir duyum sağlamakla

birlikte çok hafif bir acı da verir.

5. Kuvvetle bastırma: Tutulmuş, katılaşmış kasları yumuşatmak için yapılır. Biraz acı verebilir. Ama

bu acı şiatsu yaptığınız kimsenin fazla bir rahatsızlık duymadan katlanabileceği dereceyi hiçbir

zaman aşmamalıdır.

ŞİATSU'DA ÜÇ İLKE

• Bebeklerden çok yaşlı kimselere kadar herkese şiatsu yapılabilir. Şiatsu yapılması çocukların güçlü ve

dayanıklı bir bedene sahip olmalarına; yetişkin kimselerin sağlıklı kalmalarına ve genç görünümlerini

korumalarına; yaşlı kimselerin bedensel esnekliklerini sürdürmelerine ve yaşlılıktan kaynaklanan ufak

tefek bozuklukları iyileştirmelerine yardımcı olur. Çok küçük çocuklara bile kendi kendilerine şiatsu

yapmaları ve kendi bedenlerinin gereksinmelerine çözüm bulmaları öğretilebilir. Bir eşle ya da

arkadaşlarla ve aile bireyleriyle yapılan şiatsu gerçek sağlıklılık sürecinin paylaşılmasına imkan verir.

• Şiatsu'nun sağladığı iyileşme bedenin tümüne yansır. Bedendeki bütün sistemler karmaşık bir biçimde

birbirleriyle bağlantılıdır. Bu nedenle belirli bir bozukluğu iyileştirmek için bozukluğun olduğu yere ya da

sorunlu bölgeye yapılan şiatsu'dan bozukluğun olduğu bölgeye özel bir önem verilerek bedenin tümüne

uygulanan şiatsu daha etkili olur. Tedavinin yalnız sorunlu bölgeye uygulanması durumunda olasılıkla

tedavinin etkisi geçici ve kısa süreli olur.

• Şiatsu size her gün sağlık durumunuzu gözden geçirmek, kendinize bir "check up" yapmak fırsatını

verir. Şiatsu yapmayı bir alışkanlık haline getirirseniz sağlık koşullarınızda çok ince bir gözlemle

farkedilebilecek değişikliklerden haberiniz olacaktır ve bunun böyle oluşu size yorgunluk, stres gibi

durumlarda zaman yitirmeden önlem almak fırsatını verecektir. Günlük yaşamınızda şiatsu'ya bir zaman

ayırdığınızda ne kadar enerji dolu olduğunuzu, nasıl her konuya olumlu bir yaklaşım içinde olduğunuzu

görüp şaşacaksınız.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Paylaş

×
×
  • Yeni Oluştur...