Jump to content

Vahdettin'in Milli Mücadele Desteği İngiliz Belgelerinde


orenkayali

Önerilen Mesajlar

1921'de İstanbul'da bulunan İngiliz Yüksek Komiseri Sir Horace Rumbold'un kaleme aldığı raporda Padişah Vahdettin'in Millî Mücadele'ye açıkça destek verdiği anlatılıyor. İstanbul'daki nazırlardan birinin bu süreçte Millî Mücadele güçlerine silah ve cephane tedarikinde bulunduğu belirtiliyor. Anadolu'ya asker, savaş malzemesi vs. göndermek için İstanbul'da örgütlerin kurulduğuna da dikkat çekiliyor. Ayrıca resmî tarihi sarsıcı şu tespitlere yer veriliyor: "İstanbul hükümeti, Yunanlılarla mücadelede Ankara'dan yana tavır koymuştur..."

 

Türkiye hakkında ayrıntılı ve çarpıcı bilgiler içeren belgeleri yayımlayan Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ali Satan, söz konusu raporların kapsamlı ve soğukkanlı analizler olduğunu belirterek, objektif veriler barındırdığını ve döneme ait bilgilerimizi zenginleştirdiğini dile getiriyor. Raporda resmî tarihi sarsıcı şu ilginç tespitler yer alıyor: "İstanbul hükümeti, Yunanlılarla mücadelede doğal olarak Ankara'dan yana tavır koymuştur... Sadrazam ve Hariciye nazırı, Ankara hükümeti ile doğrudan ilişkilerinin olmadığını söylese de buna inanmak güçtür... İstanbul hükümeti nazırları Ankara'dan bağımsız görünmekle beraber Ankara'nın görüşlerini göz önünde tutuyorlardı." Öte yandan, İngiliz diplomatlar yazdıkları raporda, İtilaf Devletleri'nin Türk-Yunan savaşında tarafsız olduklarını ilan etmelerinden sadece birkaç gün sonra bu karara uymama konusunda anlaştıklarını itiraf ediyor.

 

Ali Satan, An-kara'nın Milli Mücadele zamanında Müslüman ülkelerden yardım istemesinin İtilaf Devletleri'ni kaygılandırdığının raporlardan anlaşıldığını ve bu durumun raporlara, 'Ankara'nın dış ilişkilerinde panislamist bir etki görülmektedir' diye geçtiğini ifade ediyor. Kitabın, dönem ile ilgilenen herkes için kaynak bir eser olduğuna dikkat çeken Satan, "Raporlarda, azınlıkların durumu, ekonomik ve adlî reformlar, sıhhî hizmetler, gümrükler gibi pek çok konuda bilgiler sunulmakta. Yalnızca siyasî tarih için değil, sosyal tarih ve şehir tarihi araştırmaları için de değerli bir kaynak." diyor.

 

Dokümanların ortaya koyduğu gerçekler

 

"Sadrazam ve Harbiye nazırının inkâr etmesini rağmen İstanbul hükümeti, Anadolu direnişini destekliyor, silah ve cephane gönderiyor."

 

"Ankara'nın dış ilişkilerinde panislamist etki görülmektedir."

 

"İngiltere Türklerin mukavemetini, direncini görmek istiyor."

 

"Türkler, Yunanlıların arkasında İngiltere'nin olduğunu bilerek hareket ediyor."

 

haber365

vahdettin2.jpg

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş
кυвiŁαу

Vahdettin'in milli mücadeleye destek verdiği palavrasına hâlâ inanan kaldı mı merak ediyorum. Hele ki isminin başında Profesör, Doçent Doktor ve bitmek bilmeyen sıfatları taşıyan insanların tarihi bu kadar sığ olarak ele alması işin bir başka vahim tarafı.

 

Gel gelelim Rumbold'un raporuna, İngiltere Kuvayi Milliyecilerin depolardan bin bir güçlükle ve canını hiçe sayarak kaçırdığı silahlardan İstanbul hükümetini sorumlu tutmuş. Silah, cephane ve sandık gibi savaş araçlarının kaçırılma olaylarını okuyan bir insan, bunların hanedan üyeleri ile uzaktan yakından hiç bir ilgisi olmadığını rahatlıkla kavrayabilir. Özellikle Kuvayi Milliyecilerin Karaağaç'taki depoyu yağmalaması ve Karadeniz'de eğitimli bir Fransız gemisine tutsak düştükten sonra el koymayı başarmaları takdire şayan bir olaydır. Kaldı ki bu hadiseden sonra onuru zedelenen Fransa İstanbul hükümetini sıkıştırmıştır.

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Vahdettinin Mustafa Kemal Paşa hakkındaki idam fermanı apaçık ortadayken böyle aptalça bir yalanı ortaya atan zihniyet vatan hainletinin dışında kalan vatan evlatlarını aptalmı sanmaktadır yada büyü yaparak ı inandıracağını zannetmektedir yuhhhhhhh artık çüşşşş

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Arşivlendi

Bu konu artık arşivlenmiştir ve başka yanıtlara kapatılmıştır.

×
×
  • Yeni Oluştur...