Jump to content

Büyü ve Kuranda Büyü Hakkında Geçenler


Guest vhercle
 Paylaş

Önerilen Mesajlar

Büyü Var mıdır? Nasıl anlaşılır?

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

Şeytan hiç bir zaman insanların huzur içinde, mutlu bir hayat geçirmelerini istemez. İstediği tek şey vardır; bütün insanları kendisiyle birlikte cehenneme sürüklemek. Bunun için de elindeki bütün imkânları seferber eder. İnsanları kandırmak için her türlü hileye başvurur.

 

Büyü de; şeytanın bu hilelerinden biridir. Şeytanın insanları bu dünya hayatında mutsuz etmek ve kendisiyle birlikte cehenneme götürmek için kullandığı korkunç bir tuzak. Şeytanın bir ilmi; büyü, sihir ve hüddam…

 

Allahû Tealâ Kur’ân-ı Kerim’de bizlere büyünün var olduğunu ifade ediyor ve Kur’ân-ı Kerim âyetleri gereğince büyünün Allahû Tealâ tarafından kesinlikle yasak edildiğini görüyoruz.

 

2/BAKARA-102: Vettebeû mâ tetluş şeyâtînu alâ mulki suleymân(suleymâne), ve mâ kefere suleymânu ve lâkinneş şeyâtîne keferû yuallimûnen nâses sihrâ, ve mâ unzile alel melekeyni bi bâbile hârûte ve mârût(mârute), ve mâ yuallimâni min ehadin hattâ yekûlâ innemâ nahnu fitnetun fe lâ tekfur, fe yeteallemûne minhumâ mâ yuferrikûne bihî beynel mer'i ve zevcih(zevcihî), ve mâ hum bi dârrîne bihî min ehadin illâ bi iznillâh(iznillâhi), ve yeteallemûne mâ yedurruhum ve lâ yenfeuhum, ve le kad alîmû lemeniş terâhu mâ lehu fil âhireti min halâ(halâkın), ve le bi'se mâ şerav bihî enfusehum, lev kânû ya'lemûn(ya’lemûne).

 

Süleyman'ın mülkü üzerine onlar, şeytanların okuduğu (anlattığı, tilâvet ettiği) şeylere uydular (tâbî oldular). Oysa Süleyman, (sihir yapmadı ve) kâfir olmadı. Fakat şeytanlar, insanlara sihri öğretmekle kâfir oldular. Babil (şehrin)deki iki melek (olan) Harut ve Marut'a indirilen şeyleri (öğretiyorlardı). Oysa onlar: "Biz (im bilgimiz, sizin için) sadece bir fitne, bir imtihandır. Sakın (sihir ilmini öğrenerek) kâfir olmayın." demedikçe hiç kimseye bunu öğretmezlerdi. O zamanlar (sihir meraklıları ve onu geçim vasıtası yapanlar) o ikisinden erkek (koca) ile karısının arasını açacak şeyler öğreniyorlardı. Halbuki onlar, Allah'ın izni olmadan onunla (sihirle) hiç kimseye zarar veremezlerdi. Zaten onlar kendilerine fayda verecek şeyleri değil, zarar verecek şeyleri öğreniyorlardı. Andolsun ki; onlar onu (sihri ve ona ait bilgileri) satın alan (ve onunla çıkar sağlayan) kimse için ahirette bir nasip olmadığını bilirlerdi. Kendi nefslerini, onunla ne kötü bir şeye sattıklarını onlar keşke biliyor olsalardı

 

113/FELÂK-1: Kul eûzu bi rabbil felak(felakı).

De ki: "Sabahın Rabbine sığınırım."

 

113/FELÂK-2: Min şerri mâ halak(halaka).

Yarattığı şeylerin şerrinden.

 

113/FELÂK-3: Ve min şerri gâsikın izâ vekab(vekabe).

Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden.

 

113/FELÂK-4: Ve min şerrin neffâsâti fîl ukad(ukadi).

Ve min şerrin neffâsâti fîl ukad(ukadi).

 

113/FELÂK-5: Ve min şerri hâsidin izâ hased(hasede).

Ve hased ettiği zaman hasetçinin şerrinden.

 

Şeytanın ilmini temsil eden büyü, hüddam ve fal okları Peygamber Efendimiz(S.A.V)’in dönemine kadar da insanlar tarafından en üst boyutta kullanılıyordu.

 

Şeytanın bu ilmi insanlara sadece zarar verir. Şeytanın tesiri altındaki insanlar, şeytandan yardım alarak bu ilmi, başkalarına zarar vermek için kullanırlar. Amaçları onları mutsuz etmektir. Çünkü şeytan onları bu istikamette kumanda eder. Onlar şeytanın da yardımıyla, birbirleriyle iyi anlaşan insanların arasını açmak, evli çiftleri birbirinden ayırmak, insanların hastalanmasını, sıkıntı çekmesini sağlamak gibi birçok kötülüğü yapabilirler. Bugün şeytanın bu ilmi sebebiyle, hayatını inanılmaz işkencelerle geçiren yüzlerce, binlerce insanın var olduğunu görüyoruz. Ne yazık ki insanlar bu korkunç ilmin onları cehenneme götüreceğinin farkında bile değiller. Şeytanın etkisiyle para karşılığında insanlara büyü yapıyorlar. Bu ilmi kullanarak kendilerine çıkar sağlıyorlar.

 

7/A’RAF-16: Kâle fe bimâ agveytenî le ak'udenne lehum sırâtekel mustekîm(mustekîme).

(İblis:) "Bundan sonra, beni azdırman sebebiyle, mutlaka Senin Sıratı Mustakîm’ine onlara karşı (mani olmak için) oturacağım." dedi.

 

7/A’RAF-17: Summe le âtiyennehum min beyni eydîhim ve min halfihim ve an eymânihim ve an şemâilihim, ve lâ tecidu ekserehum şâkirîn(şâkirîne).

Sonra, elbette onlara, önlerinden, arkalarından, sağlarından ve sollarından geleceğim ve onların çoğunu şükreden bulmayacaksın.

 

Şeytanın insanları bu dünyada mutsuzluğa, ahrette ise cehenneme götürecek olan bu ilminin yanı sıra bir de Allah’ın ilmi vardır. İnsanları yalnızca mutluluğa, huzura götüren bir ilim. İki yol vardır: Birincisi Allah’ın yolu, ikincisi şeytanın yolu. Ve iki kulluk söz konusudur; Allah’a kul olmak, şeytana kul olmak. İnsanlar ya şeytana kul oluyorlar ya da Allah’a kul oluyorlar.

 

2/BAKARA-256: Lâ ikrâhe fiddîni kad tebeyyener ruşdu minel gayy(gayyi), fe men yekfur bit tâgûti ve yu’min billâhi fe kadistemseke bil urvetil vuskâ, lenfisâme lehâ, vallâhu semîun alîm(alîmun)

Dînde zorlama yoktur. Andolsun ki; irşad (hidayet yolu; Allah’a ulaştıran yol), gayy (dalâlet yolu; şeytana, cehenneme ulaştıran yol)dan açıkça (ayrılıp) ortaya çıkmıştır. O zaman; kim tagutu (şeytanı ve şeytana ulaştıran yolu) inkâr edip de Allah’a îmân ederse (mü’min olursa) (Allah’a ulaştıran yolu tercih ederse), artık andolsun ki; o, (Allah’tan) kopması mümkün olmayan (sağlam bir kulba) urvetül vuskaya (mürşidin eline) (tutunup) yapışmıştır. Allah SEMÎ’un ALÎM’dir.

 

Büyü ile uğraşanlar; şeytanın adımlarına tâbî olarak ona kul olanlardır.

 

51/ZARİYAT-56: Ve mâ halaktul cinne vel inse illâ li ya'budûn(ya'budûni).

Biz, insanları ve cinleri başka bir şey için değil; Bize, kul olsunlar diye yarattık.

 

36/YASİN-60: E lem a'had ileykum yâ benî âdeme en lâ ta'buduş şeytân(şeytâne), innehu lekum aduvvun mubîn(mubînun).

Ey Âdemoğulları! Ben, sizlerden şeytana kul olmayacağınıza dair ahd almadım mı? Muhakkak ki; o (şeytan), size apaçık bir düşmandır.

 

36/YASİN-61: Ve eni'budûnî, hâzâ sırâtun mustekîm(mustekîmun).

Ve Ben, sizden Bana kul olmanıza (dair ahd almadım mı?) Bu da Sıratı Mustakîm (üzerinde bulunmak)tır.

 

Büyüyü yapmak da, yaptırmak da Allah katında çok büyük suçtur. Büyü yapanların, büyüye ait bilgileri satın alan ve onunla çıkar sağlayan kimselerin ahrette bir nasibi olmadığını belirtiyor Allahû Tealâ. Onlar cehennemin en aşağı katına gidecek olan onlardır.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

arkadaşlar büyü falan hikaye...başarısız insanlar sadece başarısızlıklarının sığınağı olarak büyü denen yola baş vururlar.kendinizi bir sınayın büyüye gerek kalmadan kimbilir neler yapacaksınız.asıl büyü siz ve sizin yaptıklarınız olacaktır...

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

arkadaşlar büyü falan hikaye...başarısız insanlar sadece başarısızlıklarının sığınağı olarak büyü denen yola baş vururlar.kendinizi bir sınayın büyüye gerek kalmadan kimbilir neler yapacaksınız.asıl büyü siz ve sizin yaptıklarınız olacaktır...

 

gerçek olduğuna şahit olmadan önce bende inanmıyodum ama şöyle desek daha doğru olur büyü gerçektir fakat büyücüyüm diyenlerin%90ı hikayecidir

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

gerçek olduğuna şahit olmadan önce bende inanmıyodum ama şöyle desek daha doğru olur büyü gerçektir fakat büyücüyüm diyenlerin%90ı hikayecidir

 

bu söze katılmamak mumkun değil..büyücüyüm diyenlerin çoğunun hikaye olmasının nedeni genelde copy ci olmaları..marifet büyü bozmaktır..bunu ilim olarak inceleyen ve kullanan kişiler ben büyücüyüm demez..

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

bu söze katılmamak mumkun değil..büyücüyüm diyenlerin çoğunun hikaye olmasının nedeni genelde copy ci olmaları..marifet büyü bozmaktır..bunu ilim olarak inceleyen ve kullanan kişiler ben büyücüyüm demez..

 

 

:thumbsup::clapping:

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

selamlar ola benim mantikli ve imanli kardeslerim.Allah sizlerden razi olsun.buyu ve fal gibi seytani seylerin,nekadar buyuk gunah oldugunu, biz cahil insanlara kuran-i kerimin isiginda bize gosterdiginiz icin.inanin cok muhim bi konuydu.insaallah buyu ve falcilik gibi seytani gereclere ihtiyac duymaz,duyanlarimizda birakir.ben Allah´a iman ettim diyen bir kisi boyle seyler yapmaktan cekinir,korkar.

el Cabbar olan Allah bizleri kendisinden hakkiyla korkan kullarindan eylesin amin.

Hakk´inizi helal edin..eyvaallah

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Evrende yapılan herşey evrene yazılır.Kişi ne yapmışsa er veya geç(burda yaşam veya ölümden bahsediyorum)karşılığını alacaktır.İyiye iyi,kötüye kötü.

Geleyim asıl konuya yapmış olduğunuz büyüler tabiki Mimar ve Evrensel bilinç merkezi olan Allahın kurallarına karşı olmakla beraber çekim yasası sonucunda o hayal ettiğiniz cenneti(yani mutlu bir ölümötesi yaşamı)sizden uzaklaştırır.

Düşünün arkadaşlar düşünün etkinin oluşturduğu tepkiyi düşünün.

Yüce dinimiz İslamı anlamaya çalışın.Hiç düşünmediniz mi İslamın yasaklarının ve emirlerinin amacını.İslam merkezi bilincin yani yüce yaratan ALLAH'ın biz insanlar için gönderdiği bir araç olduğunu kavrayın.

 

oyunu kurallarına göre oynayın ve kazanın

inşallah ölümden sonra ruhunuz gereken hazırlığı yapmış,gereken hidayeti kazanmış bir biçimde sonsuz mutluluğun içinde sonsuzluk içinde bir parça olur.

 

Allah hepimize ilahi bir yetenek olan bilincimiz mantıklı ve doğru bir biçimde kullanmamızı nasip etsin

 

okuduğunuz için teşekkürler.Ve unutma şu an aklında beliren iyilik düşüncesini hayata geçirmek için düşünmen bile senin için olumlu:wink:

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Paylaş

×
×
  • Yeni Oluştur...