Jump to content

Duaların Kabul Edilmeyişindeki Sır


Guest izuchiring

Önerilen Mesajlar

O zaman Allah saçmalamış mı oluyor sevgili Pantea ?Tövbe tövbe YA Rabbim . Her konuda çıkacak illaki böyle kişiler . hemen kabul görülenler aslında ilk kez etmiyordur o duayı...zamanında illaki içinden geçirmiştir emin ol .....

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş
bazıları kabul etmekte zorlanacaklar ama atılan her adım önceden belirlenmiştir.. ettiğimiz dualara kadar herşey zaten belirlidir.. madem biz belirsizliği değiştirmeye çalışacağız o zaman çok iyi bilmeliyizki duaları negatif kelimelerden arındırılmış bir şekilde yapmalıyız..

 

yani:::

 

Allahım beni kötülüklerden koru,

belalardan uzak tut,

fakirlikten kurtar,,,

gibi son derece negatif yüklü kelimeler yerine tam tersini söylüyceğiz....

 

yani,,,,

 

Allahım bana güç ver,,

beni zengin et,,

 

beni başarılı kıl,,,

 

bana mutluluk ver,,,, gibi pozitif gücü yüksek kelimelerle dua adersek kelimelerdeki enerjiyi vücudumuza ve beynimize yüklemiş oluruz... çünkü 3 senedir edipte kabul olmayan bir duamın yukarıdaki yöntemle nasıl değiştiğini kendim şahit olarak sizinle paylaştım....

 

 

selamünaleyküm,kendim yaşadım şahit oldum dediğinize göre umarım namaz kılıyosunuzdur ALLAH IN emir ve yasaklarına göre yaşıyorsunuzdur böylelikle yaşayıp şahit olduysanız normal,yok abdest yok namaz yok ALLAH IN emir yasaklarına göre yaşamıyorsanız sizin o yaşayıp şahit olduğunuz mevzunun rahmaniyetle alakası yoktur şeytani tesadüf olmacadır...şunu kimse unutmasın özetle belirteyim,bir kul insan YARATICISININ emir ve yasaklarına göre yaşamıyorsa,haram yiyip içip mideye indiriyorsa,hakka hukuka riayet etmiyorsa,zina,göz zinası harama nazar ediyorsa,ve hiç tövbe etmemişse gelişi güzel yaşıyorsa istediği kadar samimi olsun istediği kadar okusun etsin sonuca muvaffak olamaz hayır olmaz...önce tövbe istiğfar pişmanlık farzlar sünnetler nafileler vacibler elimizden geldiği kadar samimice layıkıyla yaparsak zaten YARATICIMIZLA dost oluruz istemeden verir zaten,aynı sevgili gibi,sevgiliden birşey isteyebiliyormuyuz sevgiden başka,nasılsa sana ait olan herşey onun ona ait olan herşeyde sana aitdir.

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sual: Dualar niçin kabul olmaz?

CEVAP

Şartlarına uygunsa dua kabul olur. Hadis-i şerifte, (Rabbiniz kerimdir, kendine açılan eli boş çevirmekten haya eder, edilen duayı kabul eder) buyuruldu. (Tirmizi)

 

Duanın kabul olması için bazı hususlara dikkat etmek gerekir. Sebeplere yapışmadan istemek kuru bir temennidir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki:

(Çalışmadan dua eden, silahsız harbe giden gibidir.) [Deylemi]

 

Yapılacak işlerden bazıları şöyledir:

Önce günahlara tevbe etmeli, istiğfar okumalı, sadaka vermeli, imanını düzeltmeli, duanın kabul olacağına inanmalı, iki diz üzerine kıbleye karşı oturup, duaya başlarken, Sübhane Rabbiyel aliyyil a’lel vehhab demeli, euzü besmele çekip hamd ve salevat okumalı, duayı üçten fazla söylemeli! Kabul olmadı diyerek ümit kesmemeli, kabul olana kadar uzun zaman tekrar etmelidir! (Feraid)

 

Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

(Siz, kabul edileceğine yakînen inanarak, Allah’a dua ediniz. Allahü teâlâyı unutarak, gafletle edilen dua kabul olmaz.) [Tirmizi]

(Emr-i marufu bırakırsanız dualarınız kabul olmaz.) [bezzar]

 

(Bid'at ehlinin duası ve ibadetleri kabul olmaz.) [Deylemi]

 

(Kızını fâsıkla evlendirenin duası kabul olmaz.) [Şir’a]

 

Farzları yapmayanın, mesela namaz kılmayanın duası kabul olmaz.

Haramlardan sakınmayanın duası kabul olmaz. Ebülleys-i Semerkandi hazretleri, (Haram yiyenin, gıybet edenin ve haset edenin duası kabul olmaz) buyuruyor. Hadis-i şerifte de, (Duanın kabul olması için, yenilen ve giyilen helal olmalıdır) buyuruluyor. (Tergib-üs-salât)

 

İhlaslı ve salih olmaya çalışmalı. Kur’an-ı kerimde mealen buyuruluyor ki:

(İhlaslı olarak dua edin!) [Mümin 14, 65]

 

(Allahü teâlâ, ancak takva sahiplerinin [salihlerin amellerini, dualarını] kabul eder.) [Maide 27]

 

Evliyayı vesile ederek, dua etmeli. Buhari’deki hadis-i şerifte, duanın kabul olması için, Peygamberleri ve salihleri vesile etmek gerektiği bildirilmektedir. (Hısn-ül-hasin)

 

Mesela silsile-i aliyyenin isimleri okunup onların hürmetine dua edilmeli.

Din kardeşine gıyabında dua etmeli. Hadis-i şerifte buyuruldu ki:

(Müminin din kardeşi için, arkasından yaptığı hayır dua kabul olur. Bir melek, Allah bu iyiliği sana da versin der. Meleğin duası reddedilmez.) [İbni Ebi Şeybe]

 

Beş vakit namazı doğru ve severek kılmalı ve sonra dua etmeli. Hadis-i şerifte buyuruldu ki:

(Beş vakit namazlardan sonra yapılan dua kabul olur.) [buhari]

 

Yine hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

(Allahü teâlâ buyuruyor ki: büyüklenmeyen, gününü Allah’ı anmakla geçiren, [Allah’ın razı olduğu işleri yapan] günahta ısrar etmeyip istiğfar eden, aç doyuran, garibi koruyan, küçüğe merhamet, büyüğe saygı gösterenlerin namazlarını kabul ederim. Böyle bir kimselerin istediklerini veririm, dua ederlerse, dualarını kabul ederim.) [Darekutni]

(Gizli-açık çok sadaka verin ki rızkınız bollaşsın, yardıma mazhar olasınız ve duanız kabul edilsin.) [İbni Mace]

(Allahü teâlâ, duanızı kabul eder. Dua ettim, hâlâ duam kabul olmadı diye acele etmeyiniz! Allah’tan çok isteyiniz! Çünkü kerem sahibinden istiyorsunuz.) [buhari]

(Kim, Yunus aleyhisselamın balığın karnında iken ettiği duayı okursa, duası kabul olur.) [Tirmizi]

(Birinize dert ve bela gelince, Yunus Peygamberin duasını okusun! Allahü teâlâ onu muhakkak kurtarır. Dua şudur: “La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minezzalimin”) [Tirmizi]

(Duasının kabul olmasını isteyen, darda kalanı ferahlandırsın!)[İbni Ebiddünya]

(İstiğfara devam eden, her türlü sıkıntıdan ve geçim darlığından kurtulur, ferahlığa çıkar, ummadığı yerden rızka kavuşur.) [Nesai]

(Sıkıntılı iken duasının kabul edilmesini isteyen kimse, refahta iken çok dua etsin!) [Tirmizi]

 

(Sıkıntılı veya borçlu bir kimse, bin kere "La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim" derse, Allahü teâlâ işini kolaylaştırır.)[Şir’a]

 

--- Sonraki mesaj ---

 

İbrâhîm-i Edhem hazretlerine sordular: “Allahü teâlâ, “Ey kullarım! Benden isteyiniz! Kabûl ederim, veririm” buyuruyor. Halbuki, istiyoruz, vermiyor? “

Bunlara şöyle cevap verdi: “ Allahü teâlâyı çağırırsınız, Ona itaat etmezsiniz. Peygamberini tanırsınız, Ona uymazsınız. Kur'an-ı kerimi okursunuz, gösterdiği yolda gitmezsiniz. Cenâb-ı Hakkın nîmetlerinden faydalanırsınız, Ona Şükretmezsiniz. Cennetin, ibâdet edenler için olduğunu bilirsiniz, hazırlıkta bulunmazsınız. Cehennemi, âsîler için yarattığını bilirsiniz, Ondan sakınmazsınız. Babalarınızın, dedelerinizin ne olduklarını görür, ibret almazsınız. Aybınıza bakmayıp, başkalarının ayıblarını araştırırsınız. Böyle olan kimseler, üzerlerine taş yağmadığına, yere batmadıklarına, gökten ateş yağmadığına Şükretsin! Daha ne isterler? Duâlarının netîcesi, yalnız bu olursa, yetmez mi?”

Evet, Allahü teâlâ, Mümin sûresinin altmışıncı âyetinde, “Duâ ediniz, kabûl ederim”, isteyiniz, veririm buyuruyor. Fakat, duânın kabul olması için, beş şart vardır: Duâ edenin müslüman olması, Ehl-i sünnet îtikatında olması, haram işlemekten, bilhassa haram yimekten, içmekten sakınması, farzları yapması, bilhâssa beş vakit namaz kılması, Ramazan oruclarını tutması, zekât vermesi, Allahü teâlâdan istediği şeyin sebebini öğrenip, bunu araması lâzımdır.

Allahü teâlâ, herşeyi bir sebep ile yaratmaktadır. Birşey istenince, o şeyin sebebini gönderir ve bu sebebe tesîr ihsan eder. İnsan bu sebebi kullanıp, o şeye kavuşur. Evliyâsının hatırı için, âdetini bozarak, bunlar duâ edince veya Evliyâyı kiram vesîle edilerek duâ edilince, bunlara “Kerâmet” olarak, sebebe hâcet kalmadan, doğruca istenileni verir.”

 

--- Sonraki mesaj ---

 

Duanin Kabul Sartlari

1. Yemede ve giymede haramdan sakinmak,

2. Allah'a karsi ihlâsli olmak,

3. Duadan önce sadaka vermek­,namaz kilmak veya benzeri sâlih bir amel islemek,

4. Abdestli olmak,temiz olmak,

5. Kibleye karsi diz çöküp oturmak,

6. Dua ederken Allahü Teâlâya hamd ü senâ etmek,

7. Resûllullah efendimize salevât-i serîfe getirmek,

8. Iki elini yüzüne dogru uzatip,omuzlari hizasina kaldirmak,

9. Elinde eldiven olmamak,

10. Isterken Allahü Teâlânin isimleri ve sifatlari ile istemek,Mesela; yâ Rabb-el-âlemîn, yâ Ekram-el-ekramîn,

11. Avuç içleri açik olmak,

12. Edeb üzere bulunmak,

13. Hudû' ve husû halinde olmak,

14. Kendini eksik,kusurlu,zavalli ve kirik bilmektir,

15. Oturdugu yerin temiz olmasi lazimdir

 

--- Sonraki mesaj ---

 

Kimlerin Duasi Kabul Olmaz

Allah'tan dualarimizi kabul etmesini istiyorsak önce onun bizden istediklerini yerine getirmemiz gerekir.Onun bizden istedigi ibadet ve amelleri yerine getirmiyorsak,yaptigimiz iyilikleri arttirip günahlardan kaçinmiyorsak Allah'tan bir sey istemeye nasil yüzümüz olabilir ki?

 

Bu kainati ve bizleri Allah(cc) yaratti.Sahip oldugumuz herseyi o verdi.Bizden istedigi kendisini tanimamiz,onu sevmemiz ,ondan korkmamiz ve verdikleri için sükretmemiz sadece.

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş
selamünaleyküm,kendim yaşadım şahit oldum dediğinize göre umarım namaz kılıyosunuzdur ALLAH IN emir ve yasaklarına göre yaşıyorsunuzdur böylelikle yaşayıp şahit olduysanız normal,yok abdest yok namaz yok ALLAH IN emir yasaklarına göre yaşamıyorsanız sizin o yaşayıp şahit olduğunuz mevzunun rahmaniyetle alakası yoktur şeytani tesadüf olmacadır...şunu kimse unutmasın özetle belirteyim,bir kul insan YARATICISININ emir ve yasaklarına göre yaşamıyorsa,haram yiyip içip mideye indiriyorsa,hakka hukuka riayet etmiyorsa,zina,göz zinası harama nazar ediyorsa,ve hiç tövbe etmemişse gelişi güzel yaşıyorsa istediği kadar samimi olsun istediği kadar okusun etsin sonuca muvaffak olamaz hayır olmaz...önce tövbe istiğfar pişmanlık farzlar sünnetler nafileler vacibler elimizden geldiği kadar samimice layıkıyla yaparsak zaten YARATICIMIZLA dost oluruz istemeden verir zaten,aynı sevgili gibi,sevgiliden birşey isteyebiliyormuyuz sevgiden başka,nasılsa sana ait olan herşey onun ona ait olan herşeyde sana aitdir.

Siz kimsiniz ki Allah adına yok duanız kabul olmaz yok istediği kadar samimi olsun.Bunlar ne biçim sözler ya asıl şeytan sizin içinize girmiş ve bunları yazdırıyor size.Resmen şirktesiniz, Allah ın kararında olan dua ile ilgili kesinlikle kabul olmaz diyorsunuz siz kimsiniz ya, insanları kandırmayın böyle saçmalıklarla.Önce siz bi günahlarınızdan arının, şeytanla işbirliğinizi bitirin de sonra gelin buraya yazı yazın

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Arşivlendi

Bu konu artık arşivlenmiştir ve başka yanıtlara kapatılmıştır.

×
×
  • Yeni Oluştur...