Jump to content

İsmi Azamın Tasarrufu


Vuslat

Önerilen Mesajlar

Ismi azamın tasarrufu

İsmiA'zam ın harfleri onbir (11) adet olup, ''Miftahul

esrar'' (Sırların anahtarı) diyede isimlendirilmistir.

İsmi Azam budur:

 

Ehüm sakak hala'yas

Bu İsmi azamın adedi 11, 111 ve 1111 dir. Bunun

Diba'-i, İsmi şerifi ve Muğlakı vardr. Bu üçünü

kullandıgın zaman muradına ulasırsın.

Bu ismi a'zama tasarruf etmek ve kullanmak istersen:

ç adetten birisinin adediyle okursun. İsmi azamın küçük

adedi olan onbir (11) defa okursan, ardından üç (3) defa

Diba'-i, yetmis (75) defada smi serifi okursun. Orta

adedi olan yüzonbir (111) defa okursan, ardından üç /3)

defa Dıba'-i yüz (100) defada ismi serifi okursun. Büyük

adedi olan binyüzonbir (1111) defa okursan, ardından

üç (3) defa Dıba'-i bin (1000) defa ismi serifi, üç (3)

defada Muglakı okursun.

 

Diba'nın sıfatı budur:

Allâhümme inni eselüke bi hurmeti zâtike ve senâ-i

sıfâtike ve celâli ismike ve nuri vechike ve vâsi-u

keremike ve infazi hukmuke ve vefâ-i ahdike en

tusahhirli rûhâniyeti hâzel ismis serîfi yekûnülî

avnen alâ kadâ-i hâcetî ve icâbeti da'vetî Allâhümme

lâ tekûnu lî hâceti ve leke fîhâ ridâen ve lenâ fîhâ

salâhi illâ kadaytehâ yâ rabbel âlemîne ve sallallâhu

alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi

ve sellim.

 

İsmi şerifin sıfatı budur:

Allâhümme inni eselüke yâ kehahın kehkehahın

kelehıhın mekhihın yesatâtın kalbehadin

mehlehâhın sehlemiyyin veravrahin yâ hüve hüve

kebbâseîdin sirrün tauh tahtayâlin mehteyûleh ve

hüve ismükel azîmul a'zamullezî izâ düaytü bihi

ecibtü ve izâ seeltü bihi a'teytü eselüke en tusallî

alâ seyyidinâ muhammed in ve alâ âlihi ve sahbihi

ve tüsellim ve takdî lî hâcetî ve hiye keza ve keza.

 

Muglak ın sıfatıda budur:

Rabbi eselüke midâden ruhâniyyen tekavvi bihi

kuvveten kavâyel külliyeti vel cüziyyeti hattâ akhera

bi kuvvetin esâreti nefsi küllü nefsin kâhiratin

feyenkabidu rekâikuhâ inkibâdan yeskutu bihi

kavâhen fela yebkâ fil kevni zürühin illâ ve nârun

elkahri ahmedet zuhurahü yâ sedidül batsi yâ

kahhâru eselüke bimâ ev da'tühü Azrâil min kuvveti

esmâikel kahriyyeti fenfealet lehn nufüs bil

kahriyyeti en teksüveni hazes sirri fi hazihis sâate

hattâ üleyyine bihi külle sa'bin ve üzille bihi külli

cebbârin anidin bi hakki ismikel a'zamüllezi iza

duaytü bihi ecibtü veizâ seeltü bihi a'taytü inneke

ala külli seyin kadir.

 

Bu İsmi a'zamın sayılamayacak kadar faydası ve

özellikleri olup, bazıları sunlardır:

 

1)

Herhangi bir murat ve dileginin olmasını isteyen bir

kimse, bu ismi a'zamı 1111 defa okursa, en kısa

zamanda istedigine ulasır. Basladıgı her is basarıyla

sonuçlanır. Herkes tarafından sevilir, kolaylıkla bol rızka

ulasır. Heybet, hürmet ve saygıya ulasır. İsmi a'zamı

1111 defa okuduktan sonra su duayı:

 

Allâhümme inni eselüke bi hurmeti zâtike ve senâ-i

sifâtike ve celâli ismike ve nuri vechike ve vâsi-u

keremike ve azimu hikmike ve nufüzü hukmuke ve

vefâ-i ahdike en tusahhirli ruhâniyeti hâzel ismis

serifi yücibü da'veti ve yakdu havaici ve yütiuni fima

üridü mimma leke fihi ridaveliye fihi salahu ya

halikul ervahı inneke ala külli seyin kadir. Ve

sallallâhu alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihi ve

sahbihi ve sellim.

 

21 defa okursun. Veya bir (1) de on (10), on (10) da ve

her yüz (100) defada bu duayı bir kez veyahutta her

okumanın sonunda bir (1) kez okursun.

 

2)

İsmi a'zam ile bir kimseye irsali hatif göndermek

istersen: Yedi gece müddetle hergece ismi a'zamı bin

(1000) defa okur ve her yüz (100) defanın basında su

duayı bir (1) defa:

 

Aksemtü aleyküm ya huddame hazihil hurufiş

şerifeti en teteveccehü fi misali ve sıfati ila fülan

ibni fülanete ve tezkürüne lehü haceti ve hiye keza

ve keza.

 

ud ve mastaki buhurlarını yakarak oku. Okuduktan

sonra sekizinci gece ismi a'zamı ve bu duayı beyaz bir

kagıt üzerine yazıp, yazdıgını basının altına koyup

yatarsan, o kisinin basına gelenleri Allah Teala nın

izniyle görürsün.

 

3)

Bu ismi a'zam ile zalim olan ve sana zulmeden

düsmanını yenmek istersen: Onbir (11) defa ismi

a'zamı, üç (3) defa Diba'-i ve yetmisbes (75) defada

ismi serifi okursan, sana zulmeden zalim düsmanını

Allah Teala hazretlerinin izniyle yener ve o düsmanına

üstün gelirsin.

 

4)

Bu ismi a'zamı düsmanının yüzüne 11 defa, diba'-i

3 defa, ismi serifide 75 defa okursan, Allah Teala nın

izniyle düsmanını yenerek kahredersin.

 

5)

B ismi a'zamı bir avuç toprak üzerine ismi a'zamı,

11 defa, diba'-i 3 defa, ismi serifide 75 defa okuduktan

sonra, saldıran bir ordunun üzerine bu topragı

serpersen, düsman ordusu bozulup dagılır.

 

6)

Bu ismi a'zamı 11 gün her farz namazın

arkasından ismi azamı, 11 defa, diba'-i 3 defa, ismi

serifide 75 defa kast ettigin düsmanının niyetine

okursan, Allah Teala hazretlerinin izniyle, düsmanına

çok büyük zararlar verdirirsin.

 

7)

Efendimiz hazreti Muhammed (s.a.v.) i rüyasında

görmek isteyen kimse, ismi azamı 11 defa, diba'-i 3

defa, ismi serifi 75 defa ve asagıda gelecek olan

duayıda 7 defa oku. Okuduktan sonra sag yanı üzerine

ve kıbleye karsı yatıp uyursa, Allah c.c. ın izniyle

Peygamber efendimizi rüyasında görür.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Arşivlendi

Bu konu artık arşivlenmiştir ve başka yanıtlara kapatılmıştır.

×
×
  • Yeni Oluştur...