Jump to content

Tüm İcatlar Toplu Halde


Guest Îکє†
 Paylaş

Önerilen Mesajlar

1249 Rodger Bacon (1220-1292) İngiliz Barutu buldu

 

1280 Salvino degli Armati (1452–1519) İtalyan Gözlüğü icat etti

 

1485 Leonardo ser Piero da Vinci İtalyan Anatomi, astronomi, botanik, inşaat mühendisliği,kimya,jeoloji,geometri, hidrodinamik, matematik, makine mühendisliği,

optik, fizik, zooloji konularında yüzlerce çalışma ve tasarım yaptı.

 

1540 Valerius Cordus (1515-1544) Alman Eteri buldu.

 

1551 Jerome Cardan (1501-1576) İtalyan Kehribarın bazı hafif maddeleri çektiğini fark ederek elektrik ile manyetizma arasında bağıntı kurdu.

 

1592 Galileo Galilei (1564–1642) İtalyan 30 kez büyüten teleskopu yaptı . Termometreyi , sarkacı buldu

 

1600 William Gilbert (1544-1603) İngiliz Dünyanın küresel bir mıknatıs olduğunu ve pusulanın ibresinin dünyanın magnetik kutbunu gösterdiğini buldu

 

1614 John Napier (1550–1617) İskoçyalı Logaritma cetvelini buldu.

 

1618 Johannes Kepler (1571–1630) Alman Güneş sisteminin yasalarını keşfetti

 

1642 Blaise Pascal (1623–1662) Fransız İlk toplama makinesini icat etti

 

1643 Evangelista Torricelli (1608–1647) İtalyan Cıvalı barometreyi buldu

 

1687 Isaac Newton (1643–1727) İngiliz Yer çekimi yasalarını keşfetti.

 

1450 Johann Gutenberg (1395-1468) Alman Matbaayı buldu.

 

1492 Kristof Kolomb (1451-1506) İspanyol Amerika’ya ayak bastı

 

1507 Amerigo Vespuci (1451-1512) İtalyan Amerika’nın yeni kıta olduğunu kanıtladı.

 

1650 Otto von Guericke (1602–1686) Alman İlk vakum pompasını buldu.

 

1672 Otto von Guericke (1602–1686) Alman Sürtünme yoluyla elektrik yaratan ilk

generatörü (statik -durağan- elektrik makinası) yaptı

 

1698 Thomas Savery (1650-1715) İngiliz İlk buharlı makineyi yaptı

 

1704 Isaac Newton (1643 –1727) İngiliz Optik adlı kitabını yayımladı

 

1729 Stephen Gray (1696–1736) İngiliz Metallerin iletken, ametallerin yalıtkan

olduğunu keşfetti.

 

1742 Anders Celsius (1701–1744) İsveç Sıcaklık ölçümleri için standart geliştirdi

 

1745 Peter Van Musschenbroek (1692-1761) Hollandalı Elektrik depo edebilen, su dolu cam kavanoza batırılmış metal çubuktan ibaret Leyden Şişesi ni yaptı ki bu tarihin ilk sığacı(kapasitör)dır

 

1746 Benjamin Franklin (1706–1790) ABD Elektrik yüklerindeki artı ve eksi uçları keşfetti paratoneri buldu..

 

1763 Claude Chappe (1763–1805) Fransız Basit Telgrafı icat etti

 

1777 James Watt (1736–1819) İngiliz Uzun süreli çalışan buharlı makineyi yaptı

 

1779 Charles Augustin de Coulomb (1736 - 1802) Fransız Yüklü iki metal küre ya da iki mıknatıs kutbu arasındaki itme veya çekme kuvvetini buldu ve ölçebilen burulmalı tartı aygıtını gerçekleştirdi;

 

1783 Montgolfier kardeşler Fransız İlk uçan balonla yolculuk yaptılar

 

1783 Louis Lenormand (1757–1837) Fransız İlk paraşütü tasarladı

 

1796 Edward Jenner (1749–1823) İngiliz Çiçek aşısını buldu

 

1799 Alessandro Volta (1745-1827) İtalyan İlk elektrik bataryasını yaptı

 

1800 William Nicholson (1753-1815) İngiliz Elektrik akımı kullanarak suyu hidrojen ve oksijen gazlarına ayrıştırdı.

 

1804 Richard Trevithick (1771-1833) İngiliz Ray üzerinde giden ilk lokomotifi icat etti

 

1807 Humphry Davy (1778–1829) İngiliz Potasyum ve sodyumu bileşiklerinden ayırmayı başardı. Yeni metaller keşfetti.

 

1816 Rene Laennec (1781-1826) Fransız Stetoskobu icat etti

 

1819 André Marie Ampére (1775 - 1836) Fransız Magnetik alan ile bu alanı doğuran elektrik akımı arasındaki bağıntıyı formüle etti,elektrik akımını ölçen bir aygıt yaptı

 

1820 Hans Christian Oersted (1777–1851) Danimarkalı Elektromanyetik akımı keşfetti

 

1826 Joseph Nicéphore Niepce (1765–1833) Fransız İlk fotoğraf çekimini başardı

 

1827 Georg Simon Ohm (1789 -1854) Alman Bir iletkenden geçen akımın iletkenin uçları arasındaki gerilim ile doğru, iletkenin direnciyle ters orantılı olduğunu formüle etti,

 

1829 Joseph Henry (1797–1878) İskoç asıllı ABD Demir çekirdek etrafında tel sarımı suretiyle yaptığı bobin ile güçlü manyetik alan yaratarak bir tondan fazla metali kaldırdı.

 

1830 Barthélemy Thimonnier (1793-1857) Fransız İlk dikiş makinesini yaptı

 

1830 Isaac Merritt Singer (1811–1875) ABD Dikiş makinesi üretimine başladı.

 

1831 Michael Faraday (1791–1867) İngiliz Elektromanyetik kuramları keşfetti,bir buhar makinesi ile bakır bir plakayı bir mıknatısın yarattığı manyetik alan içinde döndürerek elektrik üretti.

 

1831 Joseph Henry (1797-1878) ABD Makinelere güç vererek iş yapılmasını sağlayan elektrik motorunu buldu.

 

1837 Cooke ve Wheatstone İngiliz İlk elektrikli telgrafı icat ettiler

 

1841 James Prescott Joule ( 1818-1889) İngiliz Isının mekanik iş ile olan ilişkisini keşfetti. Bu keşif, enerjinin korunumu teorisine ve oradan da termodinamiğin birinci kanunu’nun elde edilmesini sağladı

 

1843 Samuel Finley Morse (1791–1872) ABD Kendi adını verdiği bir telgraf kodu tasarladı

 

1845 Gustav Robert Kirchhoff (1824-1887) Alman Devre analizi olan .” Kirchhoff I”,” Kirchhoff II” yasalarını yayınladı.

 

1846 William Thomas Morton (1819-1868) ABD Ameliyatlarda eter kullanıldı.

 

1851 Heinrich Ruhmkorff (1803-1877) Alman Çift kat sarımlı indüksiyon bobinini buldu. Bu buluş A C transformatörün gelişimine önderlik etmiştir.

 

1852 Elisha Graves Otis (1811-1861) ABD Asansörü icat etti

 

1853 Linus Yale, Jr. (1821-1868) ABD Pimli kapı anahtarını icat etti

 

1855 James Clerk Maxwell (1831–1879) İskoç Faraday kanunlarını matematiksel olarak kanıtladı ve kendi kuramını yazdı

 

1859 Charles Robert Darwin (1809-1882) İngiliz Türlerin kökenleri adlı evrim kuramını yayınladı

 

1859 Gaston Planté (1834-1889) Fransız Kurşunlu akümülatörü buldu

 

1860 Jean Joseph Etienne Lenoir (1822-1900) Belçikalı Tek zamanlı ve içten yanmalı motor yaptı

 

1867 Christopher Latham Sholes (1819-1890) ABD Gerçek anlamda ilk daktiloyu icat etti

 

1863 İngiltere Londra’da ilk metro çalışmaya başladı

 

1869 Dmitri Mendeleev (1834-1907) Rus Periyodik elementler tablosunu yayımladı

 

1865 Alfred Bernhard Nobel (1833-1896) İsveç Dinamiti buldu.

 

1876 Thomas Alva Edison (1847-1931) ABD Dünyanın ilk Endüstriyel Araştırma Laboratuarını kurdu

 

1876 Nikolaus August Otto (1832-1891) Alman 4 zamanlı motoru yaptı

 

1876 Charles Francis Brush (1849- 1929) ABD Elektrik çalışma akımı üretebilen açık bobin dinamoyu buldu.

 

1876 Alexander Graham Bell (1847-1922) İskoç asıllı ABD Telefonu icat etmiştir.

 

1877 Thomas Alva Edison (1847-1931) ABD Fonograf denilen ses kayıt cihazını icat etti

 

1878 Joseph Wilson Swan (1828-1914) İngiliz Elektrik ampulünü icat etti

 

1879 Ernst Werner von Siemens (1816–1892) Alman Elektrikli treni icat etti

 

1880 ABD San Fransisko da elektrik satmak için ilk şirket kuruldu. (California Electric Light Company)

 

1880 Thomas Edison (1847-1931) ABD Elektrikli ampulü kullanılır duruma getirerek satışa sundu

 

1882 Thomas Edison (1847-1931) ABD Dünyanın ilk merkezi güç üretim tesisi doğru akım(DC) güç sistemli üretim tesisi New York City de açıldı

 

1882 ABD Wisconsin’de ilk hidroelektrik santral açıldı

 

1883 Nikola Tesla (1856–1943) Sırp asıllı ABD Elektriğin gerilimini dönüştürebilecek ve uzak mesafelere iletmeyi kolaylaştıracak bir transformatör olan Tesla bobinini buldu ki, alternatif akım projesinin önemli bir ayağıdır

 

1884 Charles Algernon Parsons (1854-1931) İngiliz Buhar türbinini yaparak elektrik Jeneratör (generatör) lerini döndürmede kullanılmıştır

 

1884 Hiram Stevens Maxim (1840-1916) ABD Tam otomatik makineli tüfeği yaptı

 

1885 Karl Friedrich Benz (1844-1929) Alman Satış araçlı oto yaptı.

 

1885 Heinrich Rudolf Hertz (1857-1894) Alman Elektromanyetik dalgalarının varlığını keşfetti

 

1885 Louis Pasteur (1822–1895) Fransız Kuduz aşısını buldu

 

1887 Nikola Tesla (1856–1943). Sırp asıllı ABD Alternatif akım jeneratörü buldu. Böylece elektrik enerjisi uzun mesafelere kolaylıkla iletilebilecekti

 

1887 Emile Berliner (1851-1929) Alman asıl ABD Gramofonu buldu.

 

1888 George Eastman (1854–1932) ABD Taşınabilir fotoğraf makinesini yaptı , rulo filmi yaşama geçirdi.

 

1889 ABD Üretimlerinin tamamını ya da bir bölümünü su gücünden sağlayan elektrik şirketi sayısı 200 ü bulmuştur.İlk uzun mesafe doğru akım ENH Portland şehrine enerji sağladı

 

1892 Rudolf Christian Karl Diesel (1858-1913) Alman Diesel motorunu hayata geçirdi.

 

1894 Jesse W. Reno (1861–1947) ABD İlk yürüyen merdiveni tasarladı

 

1894 Limuere kardeşler Fransız Sinema makinesini hayata geçirdiler.

 

1895 ABD Alternatif akım üreten ilk jeneratör Niagara şelalesine kuruldu..

 

1895 Wilhelm Conrad Röntgen (1845-1923) Alman X ışınlarını keşfederek adıyla anılan röntgen cihazını buldu.

 

1896 Guglielmo Marchese Marconi (1874-1937) İtalyan Radyo dalgalarıyla yayını gerçekleştirdi.

 

1896 Antoine Henri Becquerel (1852-1908) Fransız Uranyumun radyoaktif madde olduğunu keşfetti

 

1898 Valdemar Poulsen (1869-1942) Danimarkalı Teyp cihazını buldu.

 

1901 Hubert Cecil Booth (1871–1955) İngiliz Elektrikli süpürgeyi buldu.

 

1902 Marie ve Pierre Curie Polonya Radyumu keşfettiler

 

1903 Wright kardeşler ABD Motorlu uçağı yaptılar.

 

1903 Dr Willem Einthoven (1860-1927) Hollandalı Elektro kardiyografi cihazının buluşunu gerçekleştirdi

 

1904 John Ambrose Fleming (1849-1945) İngiliz Diyot denilen elektronik vakum tüpünü buldu.

 

1905 Albert Einstein (1879-1955) Musevi köken Alman Asıllı ABD Görecelik kuramını yayınladı.

 

1906 Alva John Fisher (1862–1947) ABD Çamaşır makinesinin buluşunu gerçekleştirdi.

 

1907 Paul Cornu (1881-1944) Fransız Motorlu helikopteri uçurdu

 

1908 Henry Ford (1863-1947) ABD Otomobil yapımında seri üretim sistemi kurarak imalatı hızlandırdı.

 

1911 Roald Engebret Amundsen (1872-1928) Norveç Güney kutbunu keşfetti

 

1913 Elmer Ambrose Sperry (1860-1930) ABD İlk robot

 

1913 William Paine Sheffield (1857-1919) İngiliz Paslanmaz çelik

 

1914 ABD Ohio kentinde trafik lambalarının kullanılmasına başlandı

 

1918 Pierre LANGEVIN ve ekibi Fransız Sonar sistemini buldular

 

1922 Arthur Korn (1870-1945) Alman Faksı buldu

 

1922 Kanada Şeker hastalarına Ensülin tedavisi uygulanmasına başlandı

 

1923 Platen ve Munters İsveç Elektrikli Buzdolabını yaşama geçirdi.

 

1926 John Logie Baird (1888-1946) İskoç Televizyonda görüntü elde etti.

 

1926 Robert H. Goddart (1882-1945) ABD Sıvı yakıtlı roketi başarıyla fırlattı

 

1928 Alexander Fleming (1881-1955) İskoç Penisilini buldu

 

1930 ABD Elektronik cihaz yaratıldı

 

1930 Wallace Hume Carothers (1896-1937) ABD Naylonu üretti

 

1933 Almanya Teleks ile yazılı haberleşme sağlandı

 

1935 Robert Alexander Watson-Watt (1892–1973) İskoç Radarı icat etti

 

1935 Igor Ivanovich Sikorsky (1889-1972) Rus asıllı ABD Modern helikopteri tasarlayarak uçurdu.

 

1936 İngiltere Siyah beyaz TV yayınına başladı

 

1937 Frank Whittle (1907–1996) İngiliz Jet motorunu tasarladı

 

1938 Chester F. Carlson (1906-1968) ABD Fotokopi makinesini kullanıma sundu

 

1939 İngiltere Çamaşır makinesi üretildi

 

1939 HP şirketi ABD Analog verileri dijitale çeviren Pulse-code modulation sistemini geliştirdi

 

1942 Wernher Magnus von Braun (1912-1977) Alman asıl ABD Uzun menzilli roketi tasarladı

 

1942 ABD İlk elektronik bilgisayarın yapımına başlandı ve aygıtın yapımı 1945 yılında tamamlandı.

 

1942 Enrico Fermi (1901-1954) İtalyan Nükleer Reaktörü tasarladı

 

1945 J. Robert Oppenheimer (1904-1967) ABD Atom bombasını geliştirerek denedi.

 

1945 Percy Lebaron Spencer (1894-1970) ABD Mikro dalga fırının patentini aldı

 

1946 J.Mauchly ve J.Eckert ABD ENIAC adlı ilk elektronik bilgisayar sayılan aleti tasarladılar

 

1947 ABD Sesten hızlı uçuş denemesi başarıldı

 

1947 ABD Transistörün teorisi geliştirildi

 

1948 BARDEEN, BRATTAIN ve SCHOCKLEY ABD Transistoru icat ettiler

 

1951 IBM şirketi ABD Ticari bilgisayar hizmete sokuldu

 

1951 John Eckert ve John Mauchly ABD UNIVAC denilen sayısal bilgisayarı yaptılar

 

1953 Francis Crick ve James Watson İngiliz& ABD DNA moleküllerinin yapısını keşfettiler

 

1954 SSCB Dünyanın ilk nükleer santralı Rusya’da elektrik üretimine başladı.

 

1957 SSCB Uzaya SPUTNİK 1 uydusunu fırlattı

 

1958 Townes ve Schawlow ABD Lazer kuramını ortaya koydular

 

1958 Silisyum yonga yani Mikro Chip bulundu.

 

1958 Wernher Magnus von Braun (1912-1977) Alman asıllı ABD Uzaya uydunun fırlatılmasını sağlayan roket sistemini geliştirdi

 

1960 Theodore Harold Maiman (1927- ) ABD Lazer tabancasını gerçekleştirdi

 

1961 Yuri Alekseyevich Gagarin (1934-1968) SSCB Uzaya giden ilk insan oldu

 

1962 Nasa ABD İlk TV uydusunun uzaya fırlatılması

 

1966 ABD Tek transistorlu hafıza yongası yaratıldı

 

1967 Christiaan Neethling Barnard (1922-2001) G.Afrika İlk kalp naklini gerçekleştirdi

 

1969 ABD Bilgisayar platformlarında UNIX İşletim sistemi çalıştırılmaya başlandı

 

1969 Neil Armstrong ve Edwin Aldrin ABD Aya ayak basan ilk insanlar oldular

 

1970 IBM firması ABD Esnek disketi( Floopy )üretti

 

1971 SSCB İlk uzay istasyonu Solyut 1 fırlatılarak yörüngeye oturtuldu

 

1972 Godfrey Newbold Hounsfield (1919-2004) İngiliz Bilgisayarlı Tomografi cihazını üretti

 

1973 SSCB Aya , insansız araç indirdi

 

1974 Intel şirketi ABD Bar Code uygulaması başlatıldı

 

1976 ABD Mikro işlemci gerçekleştirildi

 

1981 IBM firması ABD Kişisel bilgisayar üretildi

 

1982 Philips Sony Hollanda-Japonya İki ayrı ülkede eş zamanlı ilk kompact disk (CD) üretildi

 

1982 ABD İlk yapay kalp nakli gerçekleştirilir.

 

1983 MicroSoft firması ABD Windows işletim sistemini yarattı

 

1984 ABD Milyon bitlik hafıza yongası yapıldı

 

1985 Avrupa Mobil telefonlar kullanılmaya başlandı.

 

1991 ABD Sanal gerçeklik tasarlandı, internet insanlığın kullanımına açıldı.

 

1997 NASA ABD Uzay aracı Marsa iniş yaptı

 

1997 ABD Genetik bilimde ilk somut başarı olarak bir koyun kopyalandı

 

1997 IBM şirketi ABD Bilgisayar, dünya Satranç şampiyonu Kasparov’u yendi

 

2000 ABD Genetik şifrenin çok büyük oranda çözüldüğü açıklandı.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Paylaş

×
×
  • Yeni Oluştur...