Jump to content

İyilerin Halleri


Guest PinkSheker87
 Paylaş

Önerilen Mesajlar

Euzü billahimineşşeytanirracim

 

Bismillahirrahmanirrahim

 

Elhamdülillahi Rabbil alemin

 

Essalatü vesselamu ala Rasülüne Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain

 

Kalpler demirin pas tuttuğu gibi zamanla pas tutar. Kalplerin cilası temzilenmesi Kur'an-ı Kerim'i anlamını düşünerek okumak, ölümü ahiret hallerini hatırlamak, istiğfar etmek, ALLAH'ı (C.C.) zikretmek, Sohbet ve İlim meclislerinde bulunmaktır.

 

Öncelikle şunu kabul edelimki kalbimiz hasta. Nasıl ki vucüdu hasta olan kişiye o anda bal,börek versen bir şey anlamaz lezzet almaz. Kalbi hasta olan kişide ibadetlerden,zikirden lezzet alamaz.

 

Kişiye ölüm geldiğinde Azrail (A.S.) kişinin kalbini sıkar. İnsanın kalbinde ne varsa son nefeste onu söyler. Kalpte ALLAH'ın (C.C.) zikri varsa kişi son nefesinde onu söyleyecektir.

 

O yüzden manevi bir doktor olan kalp doktoru olan bir ALLAH (C.C.) dostu bulup onun verdiği reçeteleri uygulamak lazım.

 

Köre renklerden bahsettiler elimizde bir yakut var çok değerlidir rengi kırmızıdır dediler. Kör onu eline aldı normal taş bunun ne kıymeti varki dedi.

 

Amaya (köre) renkleri anlatamazsın kalbi kör olana da hakikatleri anlatmak çok zordur.

 

İki türlü göz vardır bir kafa gözü birde kalp gözü. İnsanın da kalp gözü kör olunca ne namazdan,ne zikirden nede islamın emirlerinden tad alamaz.

 

Fakat islama teslim olup birde zikir ehli olan birini buldumu bir insan manevi terbiye altına girer o farkında olmasa bile şeriatın emirleri artık ona zor gelmemeye başlar, sarık sarmak kolay olur,sakal bırakmak kolay olur,çarşaf giymek , tesettüre girmek kolay olur,teheccüt namazı kolay olur,işrak namazı, kuşluk namazı, evvabin namazı kolay olur zor gelmez.

 

Bunlardan tad alabilmek için bir gönül doktoru bir kalp doktoruna gitmek lazım.

 

İmam-ı Azam (R.A.) diyorki iki türlü kul vardır Bir Murad Kul iki Mürid Kul

 

Mahmud Efendi hazretleri (K.S.) daha 6-7 yaşlarındayken yastığa başını koyduğunda bir ALLAH (C.C.) dostu olsada onun yanına gitsem ziyaret etsem dermiş hep.

 

4 mezhep müftüsü padişahlara şeyhülislamlık yapmış olan Ali Haydar Efendi hz. (K.S.) birden Bandırmaya gideceğiz diyor, hasta olduğu halde kulakları biraz ağır işitiyor biryerden bir yere giderken sedyeyle gidiyor. Bir asker arıyorum diyor Bandırmada Mahmud Efendi h.zleri henüz 20 yaşında karşılaştırıyor Mevla onları. Ali Haydar Efendi hz.leri Mahmud Efendi hz.lerini görünce zor güç ayağa kalkıyor. Aman Efendim siz padişahlara vezirlere bile ayağa kalkmazdınız diyorlar. Bu genci görüyormusunuz diyor Onun sol omuzundaki Melek bir çizgi bile yazmamış ona nasıl hürmet etmeyeyim diyor.

 

Orada bulunan meclistekilere Murad kuldan bahsediyor. Murad kul ALLAH'ın kendisine yaklaştırdığı kuldur.

 

Mürid kul neyi rabıta eder düşünürse onunla beraberdir,kalbin neredeyse oradasın. ALLAH (C.C.) C.C. bir ayeti kerimesinde

 

“Ey iman edenler! ALLAH’tan korkun ve sadıklarla (salihlerler) beraber olun.” (Tevbe, 119) buyuruyor.

 

Mürid kul Mevlayı murad ediyorsa öncelikle salihlerle birlikte olmalı onların meclislerinde bulunmalıdır.

 

İnsan bu ayeti kerimedeki emre göre her an salihlerle birlikte olması gerekir fakat iş,ev vs gibi durumlar olduğunda salihlerle her an birlikte olmak zor olduğundan manevi bağ ile onlarla bağ kurmak rabıta etmek gerekir.

 

ALLAH'ın hatırlattıklarından dolayı ve sürekli Mevla ile birlikte olduklarından dolayı ALLAH (C.C.) dostlarını düşünmek insana Mevlayı hatırlatır.

 

Peygamber Efendimiz de hadis-i şeriflerinde şu tavsiyelerde bulunmaktadır: “İyi arkadaş yalnızlıktan, yalnızlık da kötü arkadaştan hayırlıdır. İyilerle dost olan, misk satanla beraber olan gibidir. Onun güzel kokusu diğerine bulaşır.

 

Kötülerle beraber olan da demirci çırağı ile beraber olan gibidir. Onun kiri de diğerine yansır.” (Buhâri, Zebaih, 31, Buyû’, 38; Müslim, Birr, 146; Ebu Davud, Edeb, 16); “Kişi dostunun dini üzeredir. O hâlde kiminle arkadaşlık ettiğine dikkat etsin.” (Tirmizî, Zühd, 45); “Kişi sevdikleriyle beraberdir.” (Buhârî, Edeb, 96; Müslim, Birr, 165; Tirmizî, Zühd, 50, Da’avat, 98); “Mümin müminin aynasıdır.” (Ebu Davud, Edeb, 49);

 

Efendimiz S.A.V. bir hadisi şeriflerinde

 

“Ümmetimin misâli yağmur gibidir. Öncesi mi daha hayırlı, yoksa sonu mu, bilin(e)mez!” (Mecme’uz-Zevâid, I-225/X-68) buyurmuştur.

 

elbette Sahabe-i Kiram şüphesiz bu ümmetin en hayırlılarıdır. Efendimiz S.A.V. 'e en zor şartlarda tabi olmuşlardır.

 

Efendimiz s.a.v ümmetinin sonunun hayırlıları için

 

"Ümmetimin Fesada Gittiği Bir Dönemde, Sünnetime Sımsıkı Sarılana Yüz Şehit Ecri Vardır" buyurmuştur.

 

100 şehid sevabı verilir derken burada kast edilen maksat şudur.

 

bir şehid cephede bir kere ölür. ama bu fesad zamanda sünneti yaşayan insanlar ise her dışlanışta,her dalga geçildiğinde bir kere daha onlarca kez ölmektedir ama yinede ne mutlu onlaraki fesad zamanda da olsalar sünneti yaşamaya çalışmaktadırlar.

 

Hangi çağda yaşıyoruz,daha yaşın kaç vs gibi sözlere aldırış etmezler.

 

Bu zamanda cübbe,şalvar,sarık,çarşaf giyen tesettürüne dikkat eden sünnete sarılan çok kıymetlidir.

 

Ahir zaman öyle bir zamanki çok amelin olmasa bile çok kıymetlisin. Sünneti yaşayan kıymetlidir deli derler dalga geçerler kafayı yedi derler niçin sünnete sarıldığını bilmezler.

 

Bir genç bir kervanda yolculuk ederken bir kızı beğendi çadırlar kuruldu herkes yatınca kızın çadırına geldi seni istiyorum dedi herkes uyuyormu bak bakalım dedi kız bakayım dedi evet herkes uyuyor dedi. adam sevindi muradımı verecek kesin dedi.

 

Kız ona bir soru sordu ALLAH (C.C.) hakkında zannın düşüncen nedir dedi. Adam herkes uyur ama o uyumaz, hiç bir şey ona gizli değildir dedi.

 

Kızda o zaman herşeyi gören bilen ALLAH'tan sakın diyince genç uzaklaştı oradan haklısın dedi.

 

Ertesi sabah ölüm haberini aldılar adamın. Rüyada mana aleminde gördüler kabirde nasıl karşılandın dediler

 

ALLAH'ın haramlarından sakındığım için iyi muamele gördüm dedi.

 

Rabbimiz sakınanlar için

 

Bakara Suresi 2. ayetinde şöyle buyuruyor:

 

O kitap (Kur'an); onda asla şüphe yoktur. O, müttakîler (sakınanlar ve

 

arınmak isteyenler) için bir yol göstericidir

 

iyi dinlemek kalbi vermek huzur üzere olmak anlamak lazım sahabe-i kiram Efendimizi S.A.V.'i öyle dikkatli dinlerlerdi ki başlarında sanki kuş varmışda kıpırdasalar uçacakmış gibi dinlerlerdi.

 

Efendimiz s.a.v yine yanımızda aramızda bunu böyle hissetmek lazım çünkü onun varisleri ALLAH (C.C.) dostları bu dinin hizmetçileri var onun sünnetini ihya eden ve insanlara anlatanlar var.

 

Rabbimiz buyuruyor ki (ALLAH (C.C.) yolunda öldürülenlere ölü demeyin. Bilâkis onlar diridir, ama siz bunu anlayamazsınız.) [bakara 154]bir şehide ölü denmezken Muhammed Mustafa'ya S.A.V. nasıl ölü deriz

 

O onun aşkıyla yananların yanına geliyor ziyaret ediyor hakiki aşık olan ümmetini

 

bir gece teheccüd kılarken gelir ziyarete öyle bir feyiz alırsın ibadetler öyle tatlı gelirki sorma

 

Rabbim cümlemize nasip etsin. ama Efendimiz S.A.V.'in gelmesi için evlerimizin onu misafir etmeye layık olması lazım islama uymayan şeylerden temizlemek lazım evlerimizi ve kalplerimizi. TV izlerken,kahkalarla gülerken,yada tıka basa yerken ziyaretimize gelmez elbette.

 

Evlerimiz birer ilim meclisi Kur'an okunan,ALLAH (C.C.) ve Rasülünden bahsedilen bir yer olması lazım.

 

İmam-ı Azam (R.A.) Namazda Yasin suresi okurken bayılıp düştü namazda

 

ALLAH (C.C.) korkusundan ayıldığında sordular efendim niçin bayıldınız diye.

 

şu ayeti kerimeye gelince dayanamadım dedi

 

Yasin Suresi 59. ayet - Ey günahkârlar! Bugün siz bir tarafa ayrılın.

 

acaba beno gün hangi tarafta olacağım bilemiyorum diye ağlamaya başladı. Ey güzel insanlar Kur'an'ı nasıl anlamışlar ne güzel anlamışlar Rabbim bizlere de o anlayışı ihsan etsin.

 

Sahabe-i kiram geceleri sağa sola döner durur uykuları kaçar sabaha kadar ALLAH (C.C.) korkusundan namaz kılarlardı. Rabbimiz ALLAH'tan korkanlar için şöyle buyuruyor;

 

NAHL : 31 - O girecekleri yer, Adn cennetleridir ki, altından ırmaklar akar. Orada ALLAH'tan korkanlara diledikleri nimetler vardır. İşte ALLAH (C.C.), takva sahiplerini böyle mükafatlandırır.

 

Hz. Ömer (r.a.) o kadar ağlardıki ağlamaktan gözlerinin altında gözyaşlarından dolayı iki tane çizgi oluşmuştu gözyaşları iz yapmıştı.

 

Birgün sahabenin biri Rahman Suresini okuyor Efendimiz S.A.V. yanından geçti fark etmedi ayete dalmıştı

 

Rahman Suresi 37: Gök yarılıp da, erimiş yağ gibi kıpkırmızı bir gül olduğu zaman

 

bu ayete gelince genç sahabi ağlamaya başladı Efendimiz S.A.V. dur dedi öyle bir ağladınki gökteki melekleri bile ağlattın buyurdu.

 

İmam-ı Rabbani diyorki 71. Mektubunda

 

Senin imanın sureta iman dilde iman

 

Şura Suresi 11. Ayet : O herşeyi işitir, görür.

 

ayetine inandığını iddia ediyorsun oysa küçük bir çocuk işlediğin günahı görse o günahı bırakırsın

 

İnsan ya inkar eder inanmaz ya İnanır önemsemez diyor

 

İnanıyorsan bırakacaksın ve düzelteceksin kendini

 

Gelmiş ve geçmiş bütün günahları affedilmiş olduğu halde ayakları şişene kadar namaz kılan Hz. Muhammed Mustafa'ya en büyük kötülüğü onun sünnetlerini terk ederek yapıyoruz sen ben bizler.

 

ALLAH (C.C.) C.C. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor

 

“De ki: Eğer ALLAH’ı seviyorsanız bana uyun ki ALLAH (C.C.) da sizi sevsin.” (Âl-i İmrân Sûresi,31)

 

ALLAH'ın bizi sevmesinin yolu Efendimiz S.A.V. ve onun eşleri gibi olmaktan geçiyor.

 

Hz. Osman (R.A.) öyle edepliydi ki Melekler bile ondan haya eder edep gösterirlerdi.

 

Peygamber Efendimiz S.A.V. Hz. Osman gelince ayağa kalkarak karşılardı

 

sordular hikmetini ona melekler bile hürmet ediyorlar ben nasıl hürmet etmiyim dedi.

 

Hz. Osman helada temizlendiği ibriğini bile kimseye göstermemiştir o benim edep yerlerimi ibriktir diye ben ölünce ibriğimi kimseye göstermeden gömün diye vasiyet etmiştir.

 

elbiselerini değiştirirken bile yorganın altına girer yaında ki, sağındaki solundaki meleklerden haya ederdi.

 

Yarabbi bizlere bu haberleri duyurdun amel etme aşkını da ver Yarabbi.

 

Bizler bu ilimleri öğrenmeye duymaya güç yetiremezdik Duyurdun öğrettin Rahmet ettin bizlere kıyamet günü de bizlere acı ve Razı olduğun kulların arasına koy amin

 

Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti amme yasifün veselamun alel mürselin velhamdülillahi Rabbim alemin

 

 

 

El Fatiha

 

ALINTI

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Paylaş

×
×
  • Yeni Oluştur...