Jump to content

Toprak İşlemenin Amaçları ve Aletleri...


Renan
 Paylaş

Önerilen Mesajlar

Toprak işlemenin amaçlarını özetleyecek olursak;

A) - Tohum yatağını hazırlamak,

B) -Yabancı ot kontrolünü yapmak

C) - Toprak yüzeyindeki bitki artıkları, anız ve ahır gübresinin gömülmesini sağlamak

D) -Tarlayı sulamaya hazırlamak ve erozyonu kontrol etmektir. Bu amaçları gerçekleştirebilmek için değişik yapıda birçok TOPRAK İŞLEME ALETİ geliştirilmiştir.

 

TOPRAK İŞLEME ALETLERİ

1 -Pulluklar,

2 -Çizeller,

3 -Dip kazanlar,

4 -Kültivatörler

5 -Tapan (Tarla Sürgüleri),

6 -Tırmıklar

 

1.PULLUKLAR:

Toprak işlemede en yaygın kullanılan alet pulluklardır. Pulluklar toprağı parçalar çevirerek devirir, gevşetir anız ve yabancı otları toprağa gömer.

 

2. ÇİZELLER:

Son yıllarda ülkemizde çok kullanılmaya başlanmışlardır. Toprağı devirmeden işlerler. Toprağı derin olarak çizdikleri için aynı zamanda dip kazanın görevini de yapmış olurlar. Bunun yanı sıra pulluk kullanımını iyice azaltmıştır. Çiftçilerimiz tarafından üç bacak, yedi bacak gibi ayak sayıları ile adlandırılırlar. Özellikle pamuk yerlerinin hazırlanmasında çok

Kullanılmaktadırlar. Pulluğun kullanılmasını büyük ölçüde azaltmışlardır. Yapıları basittir. Bir çatı üzerine monte edilmiş çizici ayaklardanibarettir Değişik ayak sayısına sahip çizeler vardır İş verimleri pulluğa nazaran çok yüksektir. Bu bakımdan toprak işlemede maliyetidüşürürler ve zamandan tasarruf sağlarlar.

 

3. DİPKAZANLAR:

Bazı toprak ve iklim şartlarında her yıl aynı derinlikte işlenen toprak katının hemen altında kalınlığı 8–10 cm. ye varan su geçirmez sert bir tabaka oluşur. Taban taşı denilen bu tabakanın oluşmasıyla toprakta Suyun, alt katmanlarına sızması zorlaşır ve bitkinin kök gelişimini engeller. Dolayısıyla toprağa düşen yağmur ve kar sularının toprağın alt katlarında süzülmesini zorlaştırarak suyun toprak yüzeyinden akıp gitmesine ve erozyona sebep olur. Bu nedenle taban taşının belirli aralıklarla kırılması gerekir. Bu iş dip kazan denilen özelgövdeli pulluklarla yapılır.

 

Bu aletin işleyici gövdesi dik ve sağlam bir payandaya bağlı kama biçiminde bir uç demirinden oluşur. Aletin iş genişliği sert tabakayı (taban taşını) kıracak şekilde olmalıdır. Bunu sağlamak için önceden sert tabakanın derinliği tespit edilmelidir. Dip kazan; belirli aralıklarla çekilmesi gerekiyorsa bir yönde çekildikten sonra, ikinci olarak önce çekilen doğrultunun dikine ve belirli aralıklarla çekilmelidir. Killi ağır topraklarda dip kazanın uç demirinin arkasına; gülle şeklinde yâda silindir biçiminde bir parça bağlanarak toprak içerisinde hem sert tabakanın daha iyi patlatılması hem de belli bir derinliktebu parçanın geçtiği yerde boşluklar oluşturularak toprağın havalandırılması ve suyun toprakta hareketi kolaylaştırılmış olur. Dip kazanın gövdesi değişik tiplerde olabilir. Bunların sabit ya da titreşimli olarak çalışan tipleri mevcuttur. Titreşimli çalışanlar traktörün Kuyruk milinden hareketle çalıştırılırlar. Sabit olanlar ise traktör arkasında belli bir Derinlikte Toprağa batacak şekilde çekilerek çalıştırılmalıdır. Traktörün hidrolik sistemi, dip kazanla çalışırken, mutlaka çeki kontrol konumunda olmalı, dip kazanla çalışırken ön ağırlıklar takılmalıdır.

 

4 – KÜLTİVATÖRLER:

Her çeşit toprakta en çok kullanılan alettir. Tarla yüzünü düzler, kabartır,yabancı otları söker, çok otlu tarlalarda bile rahatlıkla çalışa bilir. İyi sürülmemiş, Derin izler bulunan tarlalarda yüzey düzeltmesi yapar. Anız bozma ve nadas işlemesinde de kullanılan bir alettir kültivatörler tek olarak kullanıldığı gibi alet kombinasyonlarında çoğunlukla döner Tırmıkla birlikte de kullanılırlar.

 

Toprağı yırtarak kabartmak, havalandırmak, toprak keseklerini parçalama, yabancı otları kesip köklerini toprak üstüne çıkartmak gibi işlemler kültivatörlerin temel görevlerini oluşturur.

 

Kültivatörler

Toprak yüzeyine atılan tohum yâda mineral gübrenin toprakla karıştırılmasında kullanıldığı gibi, ağır tipleriyle anız bozma işlemleri de yapılmaktadır. Ülkemiz kuru tarım bölgelerinde uygulanan toprak işlemenin vazgeçilmez bir aracı olduğu araştırmalarla kanıtlanmıştır; ikileme ve üçleme işlemleri kazayağı şeklinde uç demirleri ile donatılmış kültivatörlerle yapılmaktadır. Patates ve pancar gibi çapa bitkilerinin hasadından sonra pullukla işleme yapmaksızın tohum yatağı yalnız kültivatörlerle hazırlanabilir

Pulluksuz tarımın ve minimum toprak işlemenin en önemli toprak işleme aleti olan kültivatörler gerekli ayarlamalar yapıldığında bitkilerin sıra aralarının (Pamuk, Pancar, Mısır) çapalanmasında da kullanılmaktadır.

 

5 – TAPAN (TARLA SÜRGÜLERİ) :

Bu aletlerin temel görevi toprak yüzeyini düzeltmektir. Sürgüler küçük topaçları ezerek kırar ve toprağı düzeltir. Özellikle baharda toprak yüzeyinde bulunan kesekler çukur kısımlara göre daha çabuk nemlerini yitirirler. Toprak sürgüleri (tapan) tarla yüzeyini düzeltirken yaklaşık 2 cm kalınlığında ince parçalanmış bir tabaka oluştururlar;bu tabakada kapilaritebozulduğundan nem kaybının önüne geçilir Sulu tarım arazilerinde toprağı fazla bastırmadan düzeltme işleminde kullanılırlar. Toprağın üst tarafındaki boşluklar ve kanalcıklar kırılır ve alttaki nemin buharlaşarak kaybolması önlenir. Sürgüler genellikle tahta ve demirden yapılırlar. Traktöre askılı ya da çekili bağlanıp, serbest yüzüstü pozisyonda çekilerek çalışırlar.

 

6 - TIRMIKLAR:

Tırmıklar tarla yüzeyini 4-8 cm derinlikte işlerler.En Çok hafif ve orta ağırlıktaki topraklarda kullanılır. Tarla yüzeyini kabartır düzgün bir yüzeyle işler, kaymak tabakasını kırar, yabancı otları söker ve neticede tohum yatağının hazırlanmasını sağlar. Tırmıklar pullukla işlenmiş toprak katının yenidenkabartılmasında, tarla yüzeyinin

düzeltilmesinde, yabancı ot köklerinin yüze çıkartılıp toplanmasında, kaymak kırmada, güzlük ekinlerin, yoncalık ve çayırlarınbakımında, serpme olarak ekilen tohumların ve dağıtılan gübrelerin kapatılmasında kullanılır. Tırmıklar aşağıdaki şekilde üçe ayrılırlar

 

TIRMIK ÇEŞİTLERİ;

a) -Dişli tırmıklar,

b) -Döner tırmıklar,

c) -Diskli tırmıklar

olmak üzere üç grupta toplanır.Her grubun değişik şekilleri vardır.

 

DİŞLİ TIRMIK :

Toprak yüzeyinin yırtılması ve kırılmasında, istenilen derinlikte ,Parçalama ve karıştırma işleminde kullanılır.Tohum yatağı hazırlanmasında çayır topraklarınınçizilmesinde, karıştırılmasında ve kaymak tabakası kırılmasında kullanılmaktadır.(Dişli Tırmık)

 

DÖNER TIRMIK :

Yaklaşık 3-5cm derinlikte,iyi bir şekilde kesekleri parçalama ve tohum yatağını düzgünce sıkıştırmada kullanılır.

 

DİSKLİ TIRMIK (GOBLE DİSKARO) :

Toprağı keserek işleyen diskli tırmıklar pulluğun işini tamamlamak, kesekleri kırmak, anız bozmak, hasattan sonra bitki atıklarıyla yabancı otları kesip parçalamak ve toprağın üst katını ufalamak amacıyla kullanılır.toprak pullukla sürülmeden diskli tırmıkla işlendiği takdirde bundan sonra pulluğun kesip devireceği toprak şeritleri hava boşlukları bırakmadan çizi tabanına daha iyi bir şekilde oturur. Toprak pullukla sürüldükten sonra diskli tırmık kesekleri kırar ve tarla yüzeyini düzelterek iyi bir tohum yatağı hazırlar.

 

İşlenilmesinde de kullanılmaktadır. Üretimini yapmış olduğumuz "Çekilir Tip Pistonlu Tekerlekli Gobley Diskaro", anız bozma işleminde ve kesekleri kırmak, ekim öncesi tarlada bulunan bitki artıklarını ve yabancı otları kesip parçalamak, toprağa karıştırmak amacıyla kullanılmaktadır. Makina üzerinde bulunan hidrolik piston ve tekerlekler sayesinde makineyi bir yerden bir yere taşıma işlemi kolayca yapılabilmektedir. Hidrolik piston ve tekerlekler, tarla sonlarında dönüşlerde büyük kolaylık sağlamakta, ön ve arka ünitelerin kavis açıları da kolaylıkla yapılmaktadır. Tekerleklerin aşağı ve yukarı yönlerde kaldırılıp indirilmesiyle sürme derinliği kolayca ayarlanabilmektedir.

 

GÜBRE SERPMELER:

GEMCİLER Tarım makinaları firması tarafından imal edilen EDETURK markalı diskli mineral gübre serpme makinası , üç nokta askı düzeni yardımıyla 2. kategoritraktörlere bağlanabilecek ölçülerde yapılmıştır.

 

Gübre serpme makinası, hareketini mafsallı bir mil yardımıyla traktör kuyruk milinden 540 d/d olarak almaktadır.Dişli kutusuna gelen hareket konik dişlilerle 90 yön değiştirerek çıkış miline iletilmektedir.Çıkış mili üzerine dağıtıma diski ve depo üzerine dağıtma diskive depo içine kırıcı ve yedirici bağlanmaktadır.Çıkış milinin hareketiyle dağıtma diski dönmekte ve gübre normu ayar düzeni yardımıyla açılan klapelerden dökülen gübreler disk üzerindeki kanatlar tarafından fırlatıl-maktadır.Kırıcı ve yedirici , depodaki gübrenin topaklaşmasını engellemekte disk üzerindeki gübrenin muntazam akışını sağlamaktadır.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Paylaş

×
×
  • Yeni Oluştur...