Jump to content

Noterlik Nedir? Nasıl Noter Olunur?


yavin
 Paylaş

Önerilen Mesajlar

A) NOTERLİK MESLEĞİNİN TANIMI,

 

Türk hukukunda Noterlik bir kamu hizmeti olarak kabul edilerek, noterlerin görevlerinin neler olduğu pozitif düzenleme olarak ortaya konulmuştur. Bu bağlamda, 1512 sayılı Noterlik Kanunu 1. maddesinde "Noterlik bir kamu hizmetidir. Noterler hukuki güvenliği sağlamak ve anlaşmazlıkları önlemek için işlemleri belgelendirir ve kanunlarla verilen başka görevleri yaparlar"; ayrıca kanun'un 60. maddesinin 1. bendinde " Yapılması kanunla başka bir makam, merci ve şahsa verilmemiş olan her nevi hukuki işlemleri bu kanun hükümlerine göre yapmak" hükmüyle noterlerin görevlerinin genel çerçevesinin çizildiği görülmektedir.

 

B) NASIL NOTER OLUNUR?

 

Noter olmak için öncelikle Hukuk Fakültesi mezunu olmak gereklidir.

 

Aşağıdaki belgeler hazırlanarak ilgili yerlere verilmelidir.

 

1512 sayılı Noterlik Kanununun "Ayrık haller" başlıklı 6 ncı maddesi hükmü gereğince noterlik stajından bağışıklı olarak NOTERLİK BELGESİ almak isteyen ;

SERBEST, KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA ÇALIŞAN AVUKATLAR VE HAKİM ADAYLARI İÇİN NOTERLİK STAJINDAN BAĞIŞIKLI OLARAK ?NOTERLİK BELGESİ?

ALMAK İSTEYENLERİN VERECEKLERİ BELGELER

 

1. Nüfus cüzdanı örneği. (Nüfus Müdürlüğünden veya noterden onaylı)

 

2. Ad ve soyad değişikliği varsa, bu hususu gösteren belgenin aslı veya noterden onaylı örneği.

 

3. Hukuk Fakültesi diploma veya çıkış belgesi. (İlgili fakülte veya Noterden onaylı)

 

4. Hükümlülüğünün bulunmadığına dair Cumhuriyet Başsavcılığından alınmış belge. (18 yaşından sonra Ad, Soyad, doğum tarihi ve evlenme nedeniyle soyadı değişikliği gibi sabıka kaydı çıkarılmasına esas nüfus bilgilerinde değişiklik olduğu takdirde, önceki bilgilere göre alınmış sabıka kaydının da eklenmesi. )

 

5. Noterlik görevini devamlı ve gereği gibi yapmaya engel vücut veya akılca malül olunmadığını açıkca gösterir, resmi tabib, sağlık ocağı veya hastaneden alınacak SAĞLIK RAPORU.

 

6. İkamet adresi ve telefon numarası (Beyan şeklinde)

 

7. Halen kayıtlı bulunduğu (Kaydını sildirmiş ise daha önce kayıtlı bulunduğu) barodan alınacak, bilfiil yapılan avukatlık müddetini ve hakkında disiplin takibatı bulunup bulunmadığını gösterir belge.

 

8. Avukatlık ruhsatnamesi örneği. (Noterden onaylı)

 

9. 1512 sayılı Noterlik Kanununun 7 nci maddesinin 6,7,8,9,10 ve 11. bentlerindeki yasakların kendisinde bulunmadığına dair ekli örneğe uygun olarak düzenleyip ilgilisince imzalanmış BEYANNAME.

 

10. 4 adet (4x6) ebadında mutlaka renkli, cübbesiz, bayanlarda usulüne uygun, erkeklerde ceket ve kravatlı çektirilmiş vesikalık fotoğraf.

 

11. Noterlik belgesi verilmesi isteğini kapsayan ve Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğüne hitaben yazılmış imzalı DİLEKÇE.

 

Dilekçe ve eklerinin doğrudan "Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Milli Müdafaa Caddesi No:22 Bakanlıklar/ANKARA" adresine gönderilmesi gerekmektedir.

 

HAKİM VE CUMHURİYET SAVCILARI İÇİN NOTERLİK STAJINDAN BAĞIŞIKLI OLARAK ?NOTERLİK BELGESİ? ALMAK İSTEYENLERİN VERECEKLERİ BELGELER

 

1. Nüfus cüzdanı örneği. (Nüfus Müdürlüğünden veya noterden onaylı)

 

2. Ad ve soyad değişikliği varsa, bu hususu gösteren belgenin aslı veya noterden onaylı örneği.

 

3. 1512 Noterlik Kanununun 7. Maddesinin 6,7,8,9,10 ve 11. bentlerindeki yasakların kendisinde bulunmadığına dair ekli numuneye uygun olarak düzenleyip ilgilisince imzalanmış BEYANNAME

 

4. 4 adet (4x6) ebadında mutlaka renkli, cübbesiz, bayanlarda usulüne uygun, erkeklerde ceket ve kravatlı çektirilmiş vesikalık fotoğraf.

 

5. Noterlik Belgesi verilmesi istemini kapsayan ve Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğüne hitaben yazılmış imzalı DİLEKÇE.

 

Dilekçe ve eklerinin doğrudan "Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Milli Müdafaa Caddesi No:22 Bakanlıklar/ANKARA" adresine gönderilmesi gerekmektedir.

 

BEYANNAME

 

1512 sayılı Noterlik Kanunu hükümlerine göre, noterliğe engel bir halim olmadığını, gerek cezai ve gerekse inzibati bir karar sonucu hakim, savcı, avukat ve memur olma niteliğini kaybetmediğimi mesleğin vakar ve haysiyetiyle bağdaşmayan herhangi bir meşgalede bulunmadığımı, mahkeme kararı ile tasarruf ehliyetimin sınırlandırılmış bulunmadığını, hakkımda aciz vesikası veya iflas kararı verilmemiş olduğunu beyan ederim. ......../......../ 2006

 

Adı ve Soyadı

 

İmza

 

Başvuru ile ilgili ayrıntılı bilgi adalet bakanlığı Web sitesinden öğrenilebilir

 

 

KAYNAK : TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Paylaş

×
×
  • Yeni Oluştur...