Jump to content

Wicca Adaylarına....


Mira
 Paylaş

Önerilen Mesajlar

Şu sıralar Wicca olmak isteyen yeni üyelerimiz ne yapacaklarını bana soruyorlar. Özel mesajla bilgilendirme yasak olduğu ve her defasında aynı mesajı yazmamak için bu konuyu açmayı gerekli gördüm.

 

Öncelikle Wiccalık Paganizm'in alt kolu olan bir dinidir. Yani politeist (çok Tanrı'lı) bir dindir. Hem Müslüman olup hem de Wicca olamazsınız. Aynı şey Hristiyanlık vs... vs... için de geçerli. Her ne kadar Wiccalık'ı Cadılık olarak Türkçeleştirsek de aslında aynı kavramlar değildir. Wiccalık bir din iken Cadılık bir zanaattır. Dini ne olursa olsun majiyle ilgilenen insanlar cadıdır.

 

Bilmeniz gereken bir diğer şeyse, Wiccalık doğa tabanlı bir dindir. Bir Wicca güçlerini doğadan alır. O yüzden doğaya saygı duymak çok önemlidir. Bunun yanısıra çeşitli meditasyonlarla doğayla (elementlerle) bütünleşmeye çalışmalısınız. (Hava, ateş, su, toprak)

 

Hava; Hava, iklim, hava olayları ve bunlarla ilgili şeyleri yönetir. Sosyal alanda iletişim, mücadele, şiddet ve acı ile ilintilidir.

Ateş; fiziksel enerji ve onunla ilgili her şeyi yönetir. Her türlü faaliyet, irade, yönetme ve organizasyon güçleri ateşin etkisi altındadır.

Su; sıvıları ve onunla ilgili şeyleri yönetir. İnsanların sosyal ve cinsel ilişkileri suyun etkisi ltındadır. Genellikle mutlulukla ilintilidir.

Toprak; somut, fiziksel şeyleri, maddeyi ve onunla ilintili şeyleri yönetir. İş, çalışma hayatı, para toprağın etkisi altındadır.

Ruh; Evrende fiziksel seviyenin ötesindeki şeyleri yönetir. Bilinç, işitme duyusu, ruhsal gelişme ve inisiyasyonla ilintilidir.

Wicca olmak isteyen birinin ilk öğrenmesi gereken Eski Yunan Tanrı ve Tanrıçalarıdır.

 

ZEUS: Gök tanrısı olan Zeus annesi Rhea'nın yardımıyla babası Kronos'u tahtından indirerek Olympos'a yerleşmiştir. İnsanları ve tanrıları tiranlar ve devlere karşı korumuş ve onlara hükmetmiştir. Sık sık hayvan kılığına girip kadınları baştan çıkarır. Birçok sıfatı ve simgesi vardır.

· HERA: Analığın yüceliği ve evliliği simgeler. Kronos ve Rhea'nın kızı olan Hera kardeşi Zeus'la evlidir. Çoğunlukla kinci, kıskanç ve hırçın bir tanrıça olmasıyla tanınır.

· ATHENA: Evleri ve kentleri korur. Babası Zeus'un kafasından, tepeden tırnağa silahlı olarak doğmuştur. Aklın ve zekanın gücünü simgeler. Genellikle silahlı olarak canlandırılır.

· APOLLON: Güneş tanrısı olan Apollon, Zeus ve Leto'nun oğludur. Aynı zamanda müzik ve şiir tanrısıdır. Tanrıların en yakışıklısıdır.

· ARTEMİS: Av tanrıçası olan Artemis, Apollon';un kız kardeşidir. El değmemişliği simgeler. Ok ve yay taşır, bir dişi geyik ve köpeklerle dolaşır. Simgesi hilaldir.

· HERMES: Zeus ile Maia'nın oğlu olan Hermes yolları ve onların üzerinde seyreden habercileri gezginleri, satıcıları ve gerektiğinde de hırsızları korur. Becerikli ve kurnaz bir tanrıdır.

· HEPHAİSTOS: Ateş tanrısıdır. Demircilik ve madencilik ustasıdır. Hera'nın oğludur. Aphrodite ile evlenmiştir. İki ayağıda topal olan Hephaistos yer altında tanrılara silah yapar.

· ARES: Savaş tanrısıdır. Acımasız ve kavgacı bir tanrı olduğu için kimse tarafından sevilmez.

· APHRODITE: Aşk tanrıçasıdır. Hephaistos'un sadık olmayan eşidir. Anadolu'da büyük saygı görmüş adına kentler ve tapınaklar yapılmıştır.

· DEMETER: Bereket ve ekili topraklar tanrıçası, Kronos ve Rhea'nın kızıdır.

· POSEİDON: Denizler tanrısıdır. Denizciler iyi bir yolculuk için Poseidon'a yakarırlardı. Zeus'un erkek kardeşidir.

· HADES: Ölüler dünyasının ve yeraltının tanrısıdır. Kendisini görünmez yapan bir başlığı vardır.

· ASKLEPİOS: Asklepios sağlık ve hekimlik tanrısıdır. Yaygın kanıya göre Apollon ve nymphe (su perisi) Koronis'in oğludur. Genelde elinde yılanlı bir asa ile betimlenir. Zeus tarafından öldürülmüştür.

· DİONYSOS: Şarap, sarhoşluk ve bağcılık tanrısı olan Dionysos, Zeus ve Semele'nin oğludur.Simgesi çam ve sarmaşıktır. Genellikle elinde kantharos adı verilen testiyle canlandırılır.

· HESTİA: Ocak tanrıçası, evli kadın ve yeni doğmuş çocukların koruyucusu Hestia, Kronos ve Rhea'nın bakire kızıdır. Onuruna her sitenin prytaneionunda sürekli olarak kutsal ateş yakılırdı.

· THYKE: İyi ve kötü talih tanrıçası. Çoğunlukla taç ve elinde bereket boynuzuyla betimlenir.

· NEMESİS: Nyks'in kızıdır. Tanrısal öcü simgeler. Zeus'tan kurtulmak için kaza dönüşmüştür, fakat Zeus da bir kaza dönüşerek Helene ve Dioskurları doğurmasına sebep olmuştur.

· HYGİEİA: Sağlık tanrıçasıdır. Asklepios'la ilişkilendirilir. Hayvanı yılandır.

· HYPNOS: Uyku tanrısıdır. Erebos ve Nyks'in oğludur. Oğulları Morpheos, İcelos ve Phantasos düşleri yaratır. Yaşadığı mağaradan unutkanlık ve kayıtsızlık ırmağı Lethe'nin suları geçer.

· HYMENAİOS: Evlilik tanrısıdır. Genellikle Apollon ve Kalliope'nin oğlu olduğu kabul edilir.

· EROS: Aşkın ve üremenin tanrısıdır. Önceleri genç olarak betimlenen Eros daha sonra Hellenistik dönemde kalpleri ok ile yaralayan kanatlı bir çocuk olarak betimlenmeye başlanmıştır.

· PAN: Kırlar, çobanlar ve ormanların tanrısıdır. Keçi ayaklı, sakallı ve boynuzludur. Zevk düşkünü bir tanrıdır. Syrinks (pan flüt) çalar, tepelerde dolaşır ve sürüleri korurdu.

 

Ve bir de Hecate vardır ama onunla ilgili yeterince bilgi bu bölümde mevcut. Bunlar en önemlilerinden. Zaten Yunan mitinde de o kadar çok Tanrı ve Tanrıça vardır ki toplumlar günlük yaşamdaki ihtiyaçlarına göre bazılarına büyük önem vermişlerdir.

 

Sabbats

 

Wiccalık’daki bayramlar,eski Paganizm'den gelmektedir. Yıl içinde Sabbats’a uyan 8 önemli tarih vardır, genellikle kutlamalar dışarıda yapılır ama ev içinde de kutlamak mümkündür. Zira her zaman bir ateş ya da ona benzer bir şey yakmak mümkün değildir. Wicca bayramlarında Tanrı ve Tanrıça onurlandırılır ve doğanın bize sunduğu her şey için teşekkür edilir.

 

1~2 Şubat IMBOLC

 

Ateşin bayramı olarak da adlandırılır. İmbolc Kelt tanrıçası Brigit’in bayramıdır. Brigitta olarak da adlandırılır. Tedavi ve ilham tanrıçasıdır. Eskiden, Brigitta bebekleri yapılır bir yatakta yatırılırmış. Dünya'nın bereketliliğinin kutlandığı bir bayramdır ve geleneğe göre büyük bir sevinç ateşi yakılır. Ateş temizlik ve arınma anlamındadır. Bu bayram zamanında, evde büyük bir temizlik yapılır ve mumlar yakılır.

Uygun bitki ve baharatlar : Yonca, dereotu, yeşil yapraklı bitkiler, söğüt ve biberiye.

 

21~22 MART OSTARA

 

Güneş bayramı.Güneş tanrısının doğumu kutlanır.Gece ve gündüz,karanlık ve aydınlık,kadınsal ve erkekselliğin,birlikte bir uyum içinde olması. Yeni bir hayatın doğuş zamanı,bu nedenle,sembolü yumurtadır. Ostara ile Germen tanrıçası Eostre onurlandırılır.Üretkenliğin sembolü tavşan ile beraber resmedilir.Yumurta ve tavşan, Hıristiyanlık’dan daha uzun süredir vardır. Bu tarih hala Paskalya ile aynı zamana denk gelir.

Ostara zamanında Wicca’lar kırmızıya boyanmış ve üzerinde mutluluk dileklerinin olduğu yumurtalar hazırlarlar.

Uygun bitki ve baharatlar : Yasemin,kardelen,İrlanda yosunu,safran ve zencefil.

 

1 MAYIS BELTAIN

 

Beltain, Wicca’ların kutladığı en önemli iki bayramdan biridir. Samhian ölüm Beltain yaşam içindir. Üretkenlikle ilgili güneş bayramlarının en büyüklerindendir.Doğum ve büyüme kutlanır. Burada güneşin Tanrı ve Tanrıçası, birlikte merkezde bulunur. Bayramı kutlayanlar süpürge üzerine oturup,Mayıs ağacının etrafında dönerek dans ederler. Her ikisi de,üretkenliğin sembollerindendir.

Beltain akşamında ay ne zaman yükselirse kutlama o zaman başlar. Eskiden bu bayramda dışarı çıkmanın mutsuzluk getireceğine inanırlarmış. Ürünlerin verimliliği için ateş yakılır ve ateşin etrafında saat yönünde dönerek dans edilir.

Uygun bitki ve baharatlar : gül, biberiye, bataklık nergisi, leylak ve çuhaçiçeği.

 

21~22 HAZİRAN LITHA/YAZ ORTASI

 

Uluslararası, ama özellikle Avrupa’da kutlanan büyük bayramlardan biridir. Bu gece, öncelikle Yaz ortası gecesidir. ”Büyük Büyü” için uygun zamandır. Bu akşam, sevgi ritüelleri yerine getirilir.Özel kokulu, baharatlı bitkiler gece yarısı dikilir. Fırtına, yangın, kara büyü, hastalık ve kazalardan korunmak için ateş yakılır.

Uygun bitki ve baharatlar : limon, kiraz ve meşe.

1 AĞUSTOS LUGHNASADH/LAMMAS

 

İrlanda Keltlerinin tanrısı Lugd’un onurlandırıldığı, danslarla kutlanan büyük bir bayramdır. Evliliği temsil eder. Bu bayramda, doğum kutlanır. Efsaneye göre,Tanrı Lugd, bu zamanda Tanrıça Eriu ile evlenmiştir. Bu dönem,gelişen mahsullerin toplanma zamanıdır. Bu nedenle, teşekkürler sunulur ve gelecek yılın bereketli geçmesi için tören yapılır. Lughnasadh törenleri sırasında yenilen meyvelerin çekirdeklerinin dikilmesi bir gelenektir. Ne zaman ki bu çekirdek filiz verir,ona sevgi ile bakmak gerekir çünkü bu Tanrı ve Tanrıça arasındaki bağın sembolü gibidir. Kırlarda, ormanda dolaşmak, göl kıyısı veya bir kaplıcada olmak geleneğin bölümlerinden biridir. Lughnasadh esnasındaki geleneksel yiyecekler ekmek, böğürtlen, elma, bütün tahıl çeşitleri ve olgun meyvelerdir. Bazen kek pişirilir.

Uygun bitki ve baharatlar : Tahıl, pirinç.

 

21 EYLÜL MABON

 

Sonbahar ekinoksu. İkinci çeyrek gündür. Ve cadı yılının sonudur. Bu, hasatın meyvelerinin ve azalan yaz günlerinin kutlamasıdır. Mihrabınızı sonbahar yaprakları, mirver çiçeği meyveleri, alıç, üvez ve bir tahıl destesi ile süsleyebilirsiniz. Kuru üzüm ve bal katılan özel bir ekmek pişirebilir ve yanında hafif bir şarap yada bitkisel bir içki hazırlayabilirsiniz. Bugün için; kahverengi,turuncu ve sarı mumlar ve Tanrıça içinde bir tane beyaz mum kullanın.

En uygun tütsüler, topraksal ve ağaç kabuklarından oluşanlardır.

 

31 EKİM~1 KASIM SAMHIAN

 

(Halloween olarak da adlandırılır) Eski İrlanda sezon bayramıdır.

Wicca için, yeni yılın başlangıcıdır.Samhian yaz ve sonbahar arasında bir geçiş dönemidir. İnsanlar, yaşam ile ölüm arasındaki perdenin, bu gecede en ince halinde olduğuna inanırlar ve ruhların bu gecede sisin içinden geçerek, yaşayanların dünyasına geldiklerine inanırlardı. Amrika’da doğmuş olan Halloween de buradan gelmiştir. Bu gecede, çocuklar kılık değiştirip sokağa çıkar ve şeker toplarlar. Bu ayrıca, ölmüş olan sevdiklerimiz için de bir bayramdır.Wicca'da ölüm, kederli bir olay değildir,yeniden doğuşun başlangıcıdır.

 

21 ARALIK YULE

 

(Kış ortası olarak da adlandırılır) Yılın en uzun gecesidir ve ışığın geri gelişinin bayramıdır. Bu andan itibaren, günler daha uzundur.

Evdeki yeşillik(Noel ağacı, dikenli defne) ve mumlar hayatı ve bahar ışıklarının yeniden hissedileceğini hatırlatır. Yaşanmış iyi şeyler için teşekkür edilir.

 

Wiccalık'ta kehanet sanatı da önemlidir. Yani tarot, runik taşları, iskambil,... dan en az biriyle ilgilenmeniz lazım. Genellikle tarot tercih edilir. Sitemizde tarotla ilgili bir bölüm mevcut. Ayrıca bakımlarınıza da yardımcı olunuyor.

 

dır..

 

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Paylaş

×
×
  • Yeni Oluştur...