Jump to content

Kader Nedir Kaderimiz Değişirmi kadere etki etmek mümkün mü?


nargiz
 Paylaş

Önerilen Mesajlar

Kader Nedir Kaderimiz Değişirmi kadere etki etmek mümkün mü?

 

KADER NEDİR

 

Bir insanın, bir hayvanın, bir şehir veya bir ulusun yeryüzündeki varoluş sürecinde onun yaşamını yönlendiren etkilerin tümüdür.

Ancak bizim inceleme alanımızı insanın kaderi

Unutulmaması gereken bir noktada şudur ki; bir sokak kedisiyle, bir ev kedisinin, tarih sahnesinde var olmuş şehirler ve ulusların her birinin kendisine özgü bir kaderi vardır.

İnsanın kaderine gelince......

 

İki türlü kaderimiz vardır.

1.)Mutlak kaderimiz, yani İrade-i külli:

Evrendeki İlahi bilgisayar olarak kabul edilen Levh-i mahfuzda kayıtlı olan ve Allah'ın iradesini yansıtan kesin ve değişmeyen kaderimizdir. Bu kader dua, büyü veya hiç bir güç, tedbir ve gayretle değiştirilemez. Bizim istek ve bilgimiz dışında oluşan bu kaderin kapsamına, doğduğumuz memleket, dönem, ailemiz, eşimiz, evladımız, işimiz, ecelimiz ve yaşamımızın derinden etkileyecek ve şekillendirecek olaylar girmektedir.

 

2.)Muallak kaderimiz, yani İrade-i cüzi:

Bu ise kişinin kendi iradesini kullanarak kaderini ve yaşamını şekillendirmesi olarak açıklanabilir. Bunlara özel zevklerimiz, meraklarımız, ikili ilişkilerimiz, olaylar karşısında verdiğimiz tepkiler ve bu tepki ve davranışlarımızı kontrol etme becerilerimiz örnek olarak gösterilebilir.

Mutlak kaderimizi oynanan bir oyunun kurallarına benzetecek olursak, muallak kaderimiz ise oyuncunun bu oyunu oynarken gösterdiği becerilerin tümüdür. Buna en iyi örnek olarak tavla oyununu göstermek mümkündür. Tavla oyununun kendisine özgü kuralları mutlak kader olarak kabul edilmelidir. Gelen zara göre oyuncunun pulunu kaçması, kapı alması, bazen rakip oyuncunun pulunu kırması nasıl bir ustalık gerektiriyorsa, kişide yaşarken aynı ustalığı göstererek yaşamını şekillendirebilir. Oyuncunun oyun süresince zarının iyi gelmesi oyuncu usta değilse maçı kazanmasına yetmeyeceği gibi zarı pek iyi gelmese de usta bir oyuncunun maçı kazanma şansı oldukça yüksektir. Çocukluğu ve gençliği sorunlu olan bir kişi zamanla yaşamını akıllıca şekillendireceği gibi, yaşamı her bakımdan olumlu olan bir kişinin yanlış davranışları onun yaşamında çok kısa bir süre sonra olumsuz olayların görülmesine neden olacaktır. Ama imkanları kısıtlı bir insan akıllı hedeflere yönelerek yaşamını belli bir süre de olumsuzdan olumluya dönüştürebilir. Yani o kişi, gelen zarlar iyi olmasa da oyunu iyi oynayarak maçı kazanmıştır. Hatta kaderi bir kişinin yaşamını şekillendiren olaylar dizisi olarak görmekten ziyade, o insanın evrensel gelişimini ve tekamülünü sağlayan bir eğitim programı olarak kabul etmek daha doğru bir yaklaşım olacaktır. oluşturduğu için biz sadece insana yönelik bilgilere ağırlık vereceğiz.

 

 

KADERİMİZ DEĞİŞİR Mİ

 

Kaderi, dua, büyü ve benzeri telekinezik güçlerle etkilemek mümkündür ama özellikle mutlak kaderimiz asla değiştirilemez. Ayrıca doğacak ve yeryüzünde yaşayacak bir varlık ilahi bilgisayar olan levh-i mahfuza yazılmışsa, artık bunu değiştirmeye ancak onu yazanın ve ona karar veren gücün yetkisi vardır.

 

Genellikle bayanlar eşleri kendilerini terk etmesin diye her sokak başında rahatlıkla bulunan medyum ve hocalardan yardım ister ve büyük miktarlarda paralar ödeyerek büyü yaptırırlar. Eğer o aile dağılacaksa hiç bir güç bunu önleyemez. Ama ayrılık yoksa zaten eşlerin ikisi de ne kadar kararlı olurlarsa olsunlar evlilikleri şu veya bu şekilde devam edecektir.

Bugüne kadar edindiğimiz bilgi ve deneyimlerden çıkardığımız sonuç tam bir konsantrasyonla yapılan dua kesinlikle büyüden daha etkili olmaktadır. Ayrıca kaderi zorlamanın bazen insanın içinde bulunduğu sorunlardan çok daha büyük ve vahim sonuçlara yol açmaktadır.

İzmir'in eski ve köklü ailelerinden birinin oğlu ailesinin istemediği bir genç kızla evlendiği için yaptırılan bir büyü bu gencin felaketine neden olmuştur. Bu genç evlendiği kızdan ayrılmadığı gibi ayrılması için yaptırılan büyü bir süre sonra bu gencin bunalıma girmesine neden olmuş ve kumar illetine alışan bu genç aile servetinin büyük bir bölümünü kumarda kaybetmiştir.

1985 yıllarında eşiyle ayrılmak üzere olan bir kişi Bergama ilçesinde bir hocaya giderek eşiyle barışmak için bir büyü yapmasını ister. Hocanın verdiği suyu ve muskayı eve getirerek hocanın öğrettiği şekilde uygular. Bir süre bu boşanmayı geciktirmesine rağmen daha sonra bu kişi eşinden ayrılmak zorunda kalır. Eşi ayrıldıktan sonra İzmir'den İstanbul'a giderek orada bir minibüs sürücüsüyle evlenir ve ondan bir kız çocuğu sahibi olur. O kadının kaderinde başka bir erkekten bir çocuk sahibi olmak vardır.

 

Ayrıca doğacak ve yeryüzünde yaşayacak bir varlık ilahi bilgisayar olan levh-i mahfuza yazılmışsa, artık bunu değiştirmeye ancak onu yazanın ve ona karar veren gücün yetkisi vardır.

 

Bu olay bizlere iyilik yapmak üzere bile bir insanın başka kişilerin kaderiyle

Bir insan hiç bir nedenle başka kişilerin kaderiyle oynamaması gerektiğini kavramak zorundadır.

Bu arada ilginç bir Anadolu büyüsünü anlatarak büyünün kaderi nasıl etkilediğine bir örnek vermek, konunun daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır.

Orta Anadolu'da anneler evli oğullarını ziyarete gittiği zaman gelinler bu ziyaretin fazla uzamaması için bir miktar tuzun üzerine İsra suresinden bir ayeti okuyarak kayınvalidesinin ayakkabısına döker ve onun en kısa sürede evine dönmesini sağlarlarmış. Uyanık kayınvalideler bunu bilir ve ayakkabılarını belli aralıklarla kontrol ederek tuz gördükleri zaman kinayeli bir şekilde "Oğlum çarığım tuzlandı artık benim köye dönme zamanımdır. Yarın biletimi al ve beni köye yolla."derlermiş. Bu konuyu kapatmadan önce son olarak tekrarlayacağımız nokta...

Büyü kaderi etkileyebilir, ama mutlak kader dediğimiz yaşamın ana noktalarını kesinlikle değiştiremez. Eğer kader büyü, okuma veya dua gibi vasıtalarla aşırı zorlanırsa bu durum çok olumsuz sonuçlara yol açabilir. oynamaya hakkı ve gücü olmadığını göstermektedir.

 

 

 

KADERE ETKİ EDEN FAKTÖRLER

 

 

İnsanoğlunun kaderi başlıca yedi ana faktörden etkilenir. Bu faktörler kişinin kaderini oluşturan ana etkenlerdir. Kaderi bir pastaya benzetmek gerekirse bu etkenleri de un, yağ, yumurta, şeker gibi pastayı oluşturan malzemelere benzetmek uygun olacaktır. Pastayı oluşturan malzemelerden birinin eksik, olması pastanın lezzetini nasıl etkilerse aşağıdaki etkenlerden birinin eksik olması da düşünülmemesi gereken bir alternatiftir. Bu faktörleri şöyle sıralamak mümkündür.

 

1.) Astrolojik etkilenme......

 

Kişi doğduğu an gökyüzündeki objelerin konumundan etkilenmektedir. Hatta bu etkilenme dönemleri de kapsamaktadır. Örneğin 1820 yılında doğan bir insanla bundan 150 yıl sonra yani 1970 yılında doğan bir insanın kaderi elbette yaşadığı çağa bağlı olarak daha değişik olacaktır. Kısaca zaman ve buna bağlı olarak göksel etkiler kişinin kaderini oluşturan en önemli etkenlerden sayılmaktadır.

 

2.) Aileden etkilenme.....

 

Ailesi kişinin yaşamını etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Örneğin bir telefon rehberine baktığımızda bir kaç sayfayı kaplayacak miktarda Koç soyadıyla karşılaşmak mümkündür. Bu soyadını taşıyan kişilerden bir çoğunun ismi de Mustafa olabilir. Ama hepsinin kendisine göre bir çizgisi olacaktır. Vehbi Koç'un torunu Mustafa Koç'la İzmir Gültepede oturan emekli memur Ahmet Koç'un torunu Mustafa Koç'un kaderinin aynı olması kesinlikle mümkün değildir. Bu kişilerin yalnız isimleri değil doğumları da aynı saat ve dakikada olsa dahi kaderleri birbirinin aynı olmayacaktır.

 

3.) Doğum yeri........

 

Hindistan'da doğan bir insanla, İsveç'te doğan bir insanın, Sivas'ta doğan bir insanla İzmir'de doğan bir insanın hatta kentin varoşlarında doğan bir insanla zengin semtlerinden birinde doğan bir insanın kaderi aynı olmayacaktır.

 

4.) Evlendiği eşi.......

 

İnsanın kaderini etkileyen unsurlardan bir diğeri de evliliktir. Kaderi daha baskın olan eş diğerinin kaderini olumlu veya olumsuz olarak etkilemektedir. En basit bir örnek vermek gerekirse zengin bir erkekle evlenen bir genç kızın kaderi kesinlikle değişecektir. Bazen gençlerin nişanlılık döneminde erkeğin iş değiştirdiği, işinin olumlu veya olumsuz etkilendiği görülmektedir. Bu durum kadının kaderinin daha baskın olduğunu göstermektedir.

 

5.) Çocuklarımız.....

 

Çocuklarımız kaderimizin bir parçasını oluşturmaktadır. Annenin hamile kalmasından sonra ailenin yaşantısında maddi ve manevi değişimler görülmektedir. Ayrıca çocuk buluğ çağına girdiği dönem ailenin yaşamında önemli değişimler yaşanmaktadır. En basit örnekle anne ve babalar çocuklarının mutluluğuyla sevinip onların dertleriyle üzülmekte, dolayısıyla çocuklar anne ve babalarının kaderini etkilemektedirler.

 

6.) İsimden etkilenme...

 

Tanıtım yazımızın ileri bölümünde bu madde ile ilgili daha detaylı bilgi verileceği için burada sadece bu etkinin var olduğunu söylemek yeterli olacaktır. Kısaca vurgulamak gerekirse yeryüzünde eski ve yeni bir çok kültürde insanın ismi ile kaderi arasında bir ilişkinin varlığı kabul edilmekte ve bu inanç Ortadoğu halklarında daha yaygın olarak görülmektedir.

 

7.) Genetik şifreler.....

 

İnsanın hücre çekirdeğindeki genetik şifreler insanın karakterini ve buna bağlı olarak kaderini etkilemektedir. Geçmiş yıllarda A.B. Devletlerinde bir hapishanede yapılan araştırma sonucunda mahkumların işledikleri suç sınıflarına göre genetik şifrelerinde benzerlikler olduğu saptanmıştır. Örneğin hırsızların şifreleri birbirine daha fazla uyum gösterirken katillerin genetik dizilimleri daha değişik ve diğer suç gruplarının da bu dizilimler kendi içlerinde uyumlu diğer gruplardan daha farklı olduğu tespit edilmiştir. Bunlardan başka reenkarnasyonu savunan kişiler insanın kaderini etkileyen bir diğer faktörün kişinin bir önceki yaşamı olduğunu savunmaktadırlar. İlk çağda Trakya'da yaşayan kavimlerin dini olan Orfeizm'e göre insanın yaşamı, bir önceki yaşamındaki davranışlarına göre şekilleniyordu. Kişi bir önceki yaşamında dağdan odun getirmek için kullandığı eşeğine iyi muamele etmezse, bir sonraki yaşamında eşeği ile yerleri değişerek kendisi eşek, eşeği ise onun sahibi olarak dünyaya geliyordu. Ayrıca kesin kurallarla ayrılmış olan Hint sosyal sistemindeki sınıflar (Kastlar) yaşarken hiç bir şekilde kişinin bir üst sınıfa geçmesine müsaade etmiyordu. Bu geçiş olumlu ve olumsuz yönde ancak daha sonraki yaşamda gerçekleşmekteydi. Yani kişi ne kadar zengin olursa olsun, yaşarken işçi veya köylü kastından kentli veya tüccar kastına geçemez, onlarla evlenemezdi. Ancak bu yaşamında iyi bir davranış sergileyerek olumlu yaşarsa yeniden dünyaya geldiğinde bir üst sınıfta veya olumsuz yaşarsa daha sonra daha alt sınıflarda dünyaya geleceğine inanılırdı.

 

 

Alinti;

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Bu konuda alim değilim ama yazıyı yazan kimdir çok merak ettim????Kaderi tavlaya benzetip Rabbimin kurallarını tavlanın kurallarına benzetmek bu şekilde açıklamaya çalışmak bana çok da alim bir kişinin dilinden yazılmamış olduğu izlenimi yarattı...Büyünün etkisine ilişkin ayrım vs... ya da şu konuda yapılan büyü kesin tutar gibisinden bir cümleyi bir müminin ağzın ayakıştıramıyorum ben..Rabbim izin vermezse hiçbir şey olmaz..Ama Rabbim izin verip kullarını bu şekilde sınav etmeyi uygun bulmuşsa bizlere düşen tek şey sabırla ve tüm inancımızla Rabbime sığınmaktır..Dua ile neyin değişip neyin değişmeyeceğine ilişkin biz kulların merakını anlayamıyorum ben artık..Çünkü bunu da tek bilecek olan Rabbim ve buna karar verecek olanda Rabbim..Koyununuzun otuna kadar herşeyi Rabbinizden isteyin diye buyuran Rabbime dua ederken ayrım yapmak bizlere yakışmaz bence..Çünkü Rabbim eğer izin vermişse bizler dua edeceğiz Rabbim eğer isterse bizler isteyeceğiz..Sonrasında da Rabbim dualarımızın ne şekilde kabul olduğuna karar verecek..Benim şahsi fikrime göre ettiğim duanın da kabul edilip edilmeyeceğine ne şekilde kabul edileceğine karar verecek olan Rabbim olduğuna göre yok tavla pullarıyla yok tavla kuralları ile kader açıklanmaya çalışılıp insanların dualarına şüphe düşürmemek gerek..İnsanlara şunun için dua ederseniz böyle olur bunun için dua ederseniz böyle olur diye fetva vermek hiçbir mümine yakışmaz..Peygamberimiz kendisine vahiy gelmeden dini konularda bu kesinlikte cevap vermemişken hangi mümine yakışır dini konuda bu kesinlikte cevap vermek???

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Paylaş

×
×
  • Yeni Oluştur...