Jump to content

Helâl Dairesi Keyfe Kâfidir ....


Guest delipoyraz

Önerilen Mesajlar

Aziz hemşirelerim (Kız Kardeşlerim), katiyen biliniz ki, daire-i meşruanın (Helal Dairenin) haricindeki zevklerde, lezzetlerde, on derece onlardan ziyade elemler ve zahmetler bulunduğunu, Risale-i Nur yüzer kuvvetli delillerle, hadisatlarla ispat etmiştir. Uzun tafsilâtını (İzahlarını) Risale-i Nur'da bulabilirsiniz.

 

Ezcümle, Küçük Sözler'den Altıncı, Yedinci, Sekizinci Sözler ve Gençlik Rehberi benim bedelime sizlere tam bu hakikati gösterecek. Onun için, daire-i meşruadaki keyfe iktifâ ediniz (Yetininiz) ve kanaat getiriniz. Sizin hanenizdeki mâsum evlâtlarınızla mâsûmâne sohbet, yüzer sinemadan daha ziyade zevklidir.

 

Hem katiyen biliniz ki, bu hayat-ı dünyeviyede (Dünya Hayatında) hakikî lezzet İmân dairesindedir ve imandadır. Ve amâl-i salihanın (Hayırlı Amellerin) herbirisinde bir mânevî lezzet var. Ve dalâlet (Dinden Sapma) ve sefahatte (Yasak Zevk ve Eğlencede), bu dünyada dahi gayet acı ve çirkin elemler bulunduğunu Risale-i Nur yüzer katî delillerle ispat etmiştir.

 

Adeta imanda bir Cennet çekirdeği ve dalâlette ve sefahatte bir Cehennem çekirdeği bulunduğunu, ben kendim çok tecrübelerle ve hadiselerle aynelyakin (Kesin Olarak) görmüşüm ve Risale-i Nur'da bu hakikat tekrar ile yazılmış. En şedit (Şiddetli) muannid (İnatçı) ve muterizlerin (İtirazcıların) eline girip, hem resmî ehl-i vukuflar (Hakimler) ve mahkemeler o hakikati cerh edememişler (Çürütememişler).

 

Şimdi sizin gibi mübarek ve mâsum hemşirelerime ve evlâtlarım hükmünde küçüklerinize, başta Tesettür Risalesi ve Gençlik Rehberi ve Küçük Sözler benim bedelime sizlere ders versin. Ben işittim ki, benim size camide ders vermekliğimi arzu ediyorsunuz.

 

Fakat benim perişaniyetimle beraber hastalığım ve çok esbab (Sebepler), bu vaziyete müsaade etmiyor. Ben de sizin için yazdığım bu dersimi okuyan ve kabul eden bütün hemşirelerimi, bütün mânevî kazançlarıma ve dualarıma Nur şakirtleri gibi dahil etmeye karar verdim.

 

Eğer siz benim bedelime Risale-i Nur'u kısmen elde edip okusanız veya dinleseniz, o vakit, kaidemiz mûcibince (Gereğince), bütün kardeşleriniz olan Nur şakirtlerinin mânevî kazançlarına ve dualarına da hissedar oluyorsunuz. Ben şimdi daha ziyade yazacaktım. Fakat çok hasta ve çok zayıf ve çok ihtiyar ve tashihat (Düzeltmeler) gibi çok vazifelerim bulunduğundan, şimdilik bu kadarla iktifâ ettim (Yetindim).

 

 

 

El-Bâkî Hüve'l-Bâkî

Bediüzzaman Said Nursi

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Arşivlendi

Bu konu artık arşivlenmiştir ve başka yanıtlara kapatılmıştır.

×
×
  • Yeni Oluştur...