Jump to content

Hak Dostluğu


Visall
 Paylaş

Önerilen Mesajlar

İlâhî muhabbet ve dostluğu temin edecek bir ahlâklanma neticesinde “Hak dostu” mertebesine erişebilmek, her mü’minin en yüce gâyesidir. Hak dostları, tasavvuf yolunda zâhir ve bâtınını ikmâl etmiş ve kalbî merhaleler kat ederek davranış mükemmelliğine ve “peygamber vârisliği” şerefine ermiş bahtiyarlardır. Onlar, nebevî irşad ve davranış mükemmelliğinin zamanlara yayılmış zirveleridir. Yine onlar, ilâhî ahlâkın fiilî ve müşahhas numûneleridir.

 

Hak dostları îmân ile mârifetullâh’a; takvâ ile de yüksek ahlâka ulaşmış olduklarından, en zor günde bile her türlü korku ve kederden selâmette olacaklardır. Çünkü onlar, en üstün kudret sahibi olan Allâh’ın dostluğuyla, en emin himâyeye sığınmışlar ve ilâhî teminat altına girmişlerdir.

 

Nitekim âyet-i kerîmelerde buyrulur:

 

“Bilesiniz ki Allâh’ın dostlarına korku yoktur, onlar üzülmeyecekler de. Onlar, îmân edip de takvâya ermiş olanlardır.” (Yûnus, 62-63)

 

Bu âyet-i kerîmeler, “Allâh ile dostluk” pâyesine erebilmenin şartını; “îman ve takvâ” olarak hulâsa etmektedir.

 

Îman, bütün bâtıl ve yanlış inançlardan arınarak yegâne ilâhın Allâh olduğu hakikatine tam bir kalbî itmi’nân ile ulaşmaktır.

 

Takvâ ise her türlü sapık ve kötü yollardan, başıboş, nefsânî ve hayvânî bir yaşantıdan kurtularak kalbi bütünüyle Allâh’a teslîm etmek, hayâtı ilâhî gerçekler ışığında düzenlemek ve böylece “ilâhî bir ahlâk disiplinine girmek”tir.

 

Mutasavvıfların hedefi de bu hakîkate ulaşmaktır. Bu da Allâh ile kurulan kalbî bir râbıtayı ifâde eder. Sıhhatli bir şekilde bu râbıtayı kuran kişi, ilâhî ahlâk ile ahlâklanarak Rabbin velî bir kulu olur. Artık onda nefsânî ihtiraslar ve temâyüller hayâtiyetini kaybeder. Tıpkı bir akarsuyun denize vâsıl olduktan sonra kendi hüviyetini kaybedip denizde yok olması gibi, artık sadece Rabbinin murâdına muvâfık hâl ve davranışlar sergilemeye başlar. Her şeye Rahmânî bir nazarla bakar, O’nunla işitir, O’nunla konuşur, O’nunla yaşar.

 

Şu hadîs-i kudsî bu hâli ne güzel îzah etmektedir:

 

“Her kim Ben’im velî bir kuluma düşmanlık ederse Ben de ona harp îlân ederim. Kulum kendisine farz kıldığım şeylerden daha sevimli herhangi bir şeyle Bana yakınlık kazanamaz. Kulum Bana (farzlara ilâveten işlediği) nâfile ibadetlerle durmadan yaklaşır, nihâyet Ben onu severim. Kulumu sevince de Ben onun (âdeta) işiten kulağı, gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı, akleden kalbi ve konuşan dili olurum. Ben’den her ne isterse, onu mutlakâ veririm. Bana sığınırsa, onu korurum.” (Bkz. Buhârî, Rikâk, 38; Ahmed, VI, 256; Heysemî, II, 248)

 

Bu şekilde zikri ve fikri Allâh olan bir mü’minin, merhamet, sabır, sehâvet ve affedebilme gibi ilâhî ahlâktan nasipsiz kalması düşünülemez. Zira onların görüşleri, duyuşları, düşünüşleri ve ifâdeleri artık hep ilâhî nûrun cereyânından ibârettir.

 

Cenâb-ı Hak, bu hakîkatlerden hisse alarak gönüllerimizi ilâhî ahlâkının bereketli bir mecrâı kılsın. Bütün mahlûkâta şefkat, merhamet, lûtuf, af ve güzellik tevzî edebilmeyi cümlemize nasip ve müyesser eylesin!..

 

Âmîn!

 

o.n.topbaş

...

Dipnotlar: 1. İmâm Mâlik, Muvatta, Hüsnü’l-Hulk, 8. 2. el-Kalem, 4. 3. Süyûtî, Câmiu’s-Sağîr, I, 12. 4. Müslim, Müsâfirîn, 139. 5. Buhârî, Edeb, 96. 6. İzâr: Belden aşağı kısmı örtmek için bele sarılan örtü. 7. Bk. Münzirî, Terğîb, IV, 185.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Paylaş

 • Benzer Konular

  • Allah’ın Dostluğu Takvayla Kazanılır

   Takva: “Korkmak, sakınmak, Allah korkusuyla günahtan kaçınmak, Allah'ın emir ve yasaklarına uymakta titizlik göstermek, Allah'ın himayesine girmek, emrini tutup azabından korunmak” anlamında bir Kur’an terimidir. Takva, tasavvufun en önemli konusudur, tasavvufa kısaca; “Takva yolu” da denebilir.     Yüce Allah, henüz Kur’an-ı Kerim'in başlangıcında Müslüman insanın kimlik kartını tanıtırken her şeyden önce o insanın takvaya uygunluğunu/aidiyetini tescil ediyor, sonra da diğer özelliklerini sa

   , Yer: İslamiyet

  • Kadınların Dostluğu Liseden Başlıyor

   İngiltere'de yapılan araştırmada kadınların yakın arkadaş bulma konusunda erkeklere oranla iki kat daha başarılı olduğu ortaya çıktı. İngiltere'de bir içecek firması tarafından gerçekleştirilen araştırmada kadınların hayatları boyunca bir arada olacakları arkadaşlarıyla lise yıllarında tanıştıkları ortaya çıktı. Ayrıca çalışma sonuçlarına göre kadınlar erkeklere oranla daha çok yakın arkadaş ediniyor. Kadınların lisede tanıştıkları arkadaşlarıyla ömür boyu dost kaldıklarını gösteren ça

   , Yer: Serbest Kürsü

  • Allah Teâlâ’nın Dostluğu

   Allah Teâlâ’nın Dostluğu Sâdık Dânâ     Allah Teâlâ ile dost olmak farzdır. Bütün ehli islâm bunda ittifak etmişlerdir. Çünkü Cenâb-ı Hudavend Subhanehû ve Teâlâ buyurmuşlardır. Allah onları sever, Onlar da Allah’ı severler”(Maide 54) demektir. Râsul-i Ekrem sallallahu aleyhi veselllem de buyurmuşlardır ki: “Bir kimsenin imânı Allah’ı ve Resûlünü, ehlinden ve malından ve bütün mahlûkattan fazla sevmedikçe kâmil olamaz.” Âriflerin sözlerine kulak ver ve dikkat et, hallerini anlamağa çalı

   , Yer: İslamiyet

  • Dua Dostluğu

   Dua dostluğu Nedir bilirmisin? DUA dostluğu yürektir. Yüreğin güzelliğidir. Yüreğin berraklığıdır. Çıkarsızlıktır. Menfaat aramaz dua dostluğu, Sen de umudunun tükendiğini düşünüyorsan, Sen birine dua et, Sana da dua eden olur, Bilmezsin hangi kırık gönlün duasıdır, Karanlıkları aydınlatan,, Sana ummadık kapıları açan,, Bilmezsin kimin için ettiğin duadır, Seni böyle ayakta tutan..   **İbni-Ömer'den (Radıyallahu Anhüma) yapılan rivayetde Resûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şö

   , Yer: İslamiyet

×
×
 • Yeni Oluştur...