Jump to content

Gecedeki Sır-3


Visall
 Paylaş

Önerilen Mesajlar

Vücûdlar müşterek bir ölüm tatbikâtı içinde fânîliklerinden sıyrılmış, ölüler gibi Hakk’ın hâkimiyetine açıkça teslim olmuştur. Herkes yerde, her şey uykuda… Fakat tecellîler başka başka. Şimdi maddî görüşler, yorucu müşâhedeler durmuş; buna mukâbil, uykunun istirahati içinde seyr ü temâşâlar, rüzgarlar, berzahî iklimler ve filmler, zevkler, safâlar, neşeler, azaplar, ızdıraplar ve korkuların deverânı başlamıştır. Gün âleminden gecenin esrârına geçişin hikmetine âyet-i kerîme şöyle işâret eder:

 

“...Gecenin ve gündüzün değişmesi O’nun eseridir. Hâlâ akıl erdirmez misiniz?” (el-Mü’minûn, 80)

 

Her gecenin sabaha uzanması hakîkati bizi haklı olarak sabah ümidine, pembe bir fecre bağlıyor. Alıştığımız fânî âlem kânunlarına göre günümüz geceye, gecemiz de bir taraftan gündüze inkılâb ediyor. Muzdaripler:

 

Göz yumma güneşten ne kadar nûru kararsa,

 

Sönmez ebedî her gecenin gündüzü vardır.

 

terennümündeki tesellî ile sabahları beklerken öte yandan “Hangi gündüz ki onun âhiri akşam olmaz!” hikmetiyle gecelere karışıyoruz.

 

Bütün gece-gündüz değişmelerinin en mühim gayesi, umûmî bir kanun olan “Hayat iki gün bir geceden ibârettir.” hakîkatini tatbikî bir şekilde tâlimdir. Umûmî görüşe nazaran hayat, dünya günüyle âhıret günü arasındaki ölüm gecesinden ibârettir. Yâni dünyâ fânî bir gün, ölüm muvakkat bir gece, âhıret ebedî bir hakîkat sabâhıdır.

 

Uyku nasıl ki maddî hayatla mânevî hayâtın kavuşma noktasıdır, ölüm de öyledir. Rasûlullâh Efendimiz -sallâllâhü aleyhi ve sellem- bir hadîs-i şeriflerinde:

 

“Kabir dünya konaklarının sonuncusu, âhıret menzillerinin ilkidir.”

 

(Ahmed İbn-i Hanbel, Müsned, I. 63)

 

buyurmuşlardır ki, kabrin dünyâ ve âhıret husûsiyetlerini câmî bir berzah olduğunu insana tenbih eder.

 

Kur’ân-ı Kerîm, uykuyu bir ölüm, uyanışı ise kıyamet sabahında kalkış olarak şöyle misallendirir:

 

“Geceleyin sizi öldüren (öldürür gibi uyutan), gündüzün de ne işlediğinizi bilen; sonra belirlenmiş ecel tamamlansın diye gündüzün sizi dirilten (uyandıran) O’dur. Sonra dönüşünüz yine O’nadır. Sonunda O, yaptıklarınızı size haber verecektir.” (el-En‘am, 60)

 

Gerçekten uykuya dalan bir kişinin uzvî faâliyetleri devâm ettiği hâlde kalbî ve zihnî faâliyetleri ortadan kalkar. Tefekkür ve tehassüs yok olur. Uykunun ölümden farkı rûh-i hayvânînin uyku esnâsında bedende bâkî kalmasıdır. Lâkin rûh-i sultânî onu terk etmiştir. Uyandığı anda uykuda geçirdiği zamânı bilmeksizin bütün hayâtî fonksiyonları -zihnî ve hissî olanlar da dâhil olmak üzere- kaldıkları yerden devâm ederler.

 

Bundan dolayıdır ki Hazret-i Peygamber -sallâllâhü aleyhi ve sellem-:

 

“Uyku ölümün kardeşidir…” (Ahmed İbn-İ Hanbel, Kitâbü’z-Zühd, 43)

 

buyurmuştur. Bunun mânâsı, tefekkür-i mevt için başkalarının cenâzesinde bulunmaktan daha yakînî bir sûrette, insanın kendi uykusundan ölümün hakîkatini idrâk etmesidir.

 

Diğer bir âyet-i celîlede de:

 

“Allâh, öleceklerin ölümleri ânında, ölmeyeceklerin de uykuları esnâsında rûhlarını alır. Ölmelerine hükmettiği kimselerin cânını tutar, diğerlerini de adı konmuş müddete kadar bırakır. Muhakkak ki bunda düşünebilen zümre için ibretler vardır.” (ez-Zümer, 42) buyurulur.

 

Âyet-i kerîme uykunun bir ölüm mâhiyeti taşıdığı telkînini yapmaktadır. Her ölenin kefene bürünmesi kabîlinden gece de insanları siyah bir örtü altına alır. Mühim olan o örtünün altında kulun Rabb’i ile berâber olmasıdır. Cenâb-ı Hak buyurur:

 

“Sabah-akşam Rabb’inin ismini yâdet. Gecenin bir kısmında O’na secde et; gecenin uzun bir bölümünde de O’nu tesbih et.” (el-İnsan, 25-26)

 

 

...

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Paylaş

×
×
  • Yeni Oluştur...