Jump to content

Karacıların Rütbe Sıralaması Nasıldır ?


hayatkardelen
 Paylaş

Önerilen Mesajlar

Resimli Kara Kuvvetleri Rütbeleri

 

tmaskerirtbelerb725-1.jpg

 

iaretxs8-1.jpg

 

MAREŞAL

 

Mareşal, bazı ülkelerdeki en yüksek askeri rütbe. Fransızca mareschal (nalbant, komutan), öncesinde Latince mariscalcus sözcüğünden gelir. Mariscalcus kelimesi Almanca at ve uşak kelimelerinden unsurlar taşır.

 

Türk ordusunda iki meydan savaşından zaferle dönen veya bir savaşta pekçok cepheyi birden idare ederek zafer kazanan, denizde ve havada da eşiti bir başarı gösteren, Türk Silahlı Kuvvetleri için en az orgeneral (denizci ise oramiral) rütbesine sahip subaylara, T.B.M.M tarafından verilen bir askeri rütbedir. Bu rütbe yukarıda belirtilen şartlar haricinde süre beklemeyle kazanılamaz. Deniz kuvvetlerindeki eşiti büyükamiraldir.

 

ORGENERAL

 

Türk Silahlı Kuvvetleri 'nin en yüksek rütbesi. Deniz kuvvetlerinde oramiral.

Kıta görevlerini ordu komutanı olarak yaparlar. Kuvvet komutanları da orgeneral'dir. Şu anda Türkiye'de 13 tane orgeneral/oramiral vardır. Normal şartlar altında görev süreleri 4 yıldır.

 

KORGENERAL

 

Türk Silahlı Kuvvetleri 'nde rütbesi Tümgeneral ile Orgeneral arasında olan subay, general. Deniz kuvvetlerinde koramiral.Kıta görevlerini Kolordu Komutanı olarak yaparlar. Normal şartlar altında görev süreleri 4 yıldır.

 

TÜMGENERAL

 

Türk Silahlı Kuvvetleri 'nde rütbesi Tuğgeneral ile Korgeneral arasında olan subay, general. Deniz kuvvetlerinde tümamiral.Orduda Tümen Komutanı olarak görev yaparlar. Normal şartlar altında görev süresi 4 yıldır.

 

TUĞGENERAL

 

Türk Silahlı Kuvvetleri 'nde en düşük seviyedeki general rütbesi. Deniz kuvvetlerinde tuğamiral.Albaylıktan sonraki rütbedir. Kıta görevlerini Tugay Komutanı olarak yaparlar. Osmanlı döneminde sancakbeyi ve mirliva gibi isimlerle anılır.

 

ALBAY

 

Genelde alay komutanı olurlar. Normal şartlarda görev süreleri 8 yıldır. Asker şra'da durumları uygun olarak değerledirilenler terfi ederek tuğgeneral rütbesi almaya hak kazanır. Alay: 17.yy'da ortaya çıkmış bir askeri birliktir. İhtiyaca göre herbiri 800 - 1000 askerden oluşan 2 veya 3 Tabur,toplam 2500 - 3000'e kadar askerden oluşur. Komutanı Albay'dır.

 

YARBAY

 

Yarbay, Türk Silahlı Kuvvetleri 'nde rütbesi Binaşıile Albay arasında olan subay.

 

Normal şartlar altında görev süreleri üç yıldır. Kara kuvvetlerinde ve jandarma 'da alay komutanı yardımcısı veya idari görevlerde, Deniz kuvvetlerinde gemi komutanlığı veya benzeri görevlerde, Hava kuvvetlerinde ise filo komutanlığı gibi görevlerde bulunurlar. Bu rütbe, albaylık rütbesine hazırlama maksadını güttüğü için bekleme süresi kısadır ve yarbaylar bekleme sürelerinin bitimiyle, kadro şartlarının da uygun olması durumunda derhal bir üst rütbeye atanır.

 

BİNBAŞI

 

Binbaşı, Türk Silahlı Kuvvetlerine'nde rütbesi Yüzbaşı ile Yarbay arasında olan subaydır.

Normal şartlarda görev süreleri 5 yıldır. Orduda tabur biriminin komutanı olarak adlandırılır ve üstsubay sınıfına dahil olunan rütbedir. Bu rütbede şapkaya sırma, omuzdaki apolete (deniz kuvvetleri harici) defne yaprağı eklenir.

 

YÜZBAŞI

 

Yüzbaşı, Türk Silahlı Kuvvetli'nde rütbesi Üsteğmen ile Binbaşı arasında olan subaydır. Genelde bölük komutanı olurlar. Normal şartlarda görev süreleri 6 yıldır. İlk 3 yılı Yüzbaşı, son 3 yılı ise Kıdemli Yüzbaşı olarak adlandırılır.

 

ÜSTEĞMEN

 

Üsteğmen, Türk Silahlı Kuvvetleri 'nde rütbesi Teğmen ile Yüzbaşı arasında olan subaydır.Toplam görev süreleri 6 yıldır. Erken terfi ile 5 yılın sonunda yüzbaşı olunabilir

 

TEĞMEN

 

Teğmen , Türk Silahlı Kuvvetleri'nde rütbesi Asteğmen ile Üsteğmen arasında olan, takım komutanlığı yapan subaydır.

 

Takım: İhtiyaçlara ve koşullara göre sayısı değişmekle beraber temel olarak 50 askerden oluşan askeri birliktir. Komutanı Teğmen 'dir.

 

Normal şartlar altında görev süreleri 3 yıldır.Kara, hava ve deniz harp okulu öğrencileri 4 yıllık eğitimlerinin ardından, sivil üniversitelerde okuyan Fakülte ve Yüksekokullar Komutanlığı 'na bağlı öğrenciler ve Gülhane Askeri Tıp Akademisin 'nde okuyan öğrenciler bu rütbe ile mezun olurlar. Ayrıca 12 ay yedek subay olarak askerlik hizmetini yapan üniversite mezunları, terhis tarihlerinden bir ay önce teğmen rütbesini kazanırlar. TSK, 4-6 yıllık eğitim veren üniversitelerin ihtiyaç duyduğu bölümlerinden mezun olanları, yapılacak seçme sınavı ve eğitimi müteakip sözleşmeli veya muvazzaf subay statüsünde teğmen olarak istihdam etmektedir.

 

ASTEĞMEN

 

Türk Silahlı Kuvvetleri 'nde en küçük rütbeli subaydır. Bugün Türkiye'deki sistemde fakülte mezunları arasından seçilen ve Astsubay Kıdemli Başçavuş ile Teğmen arasındaki bir rütbedir.Görev aldıkları birliklere göre değişmekle birlikte, görev sürelerinin son 1 ya da 3 ayında teğmen rütbesi alırlar.

 

Astsubay Çavuş

 

Astsubay Çavuş, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde en küçük "Astsubay" rütbesidir. Terfi etmeleri durumunda "Astsubay Kıdemli Çavuş" olurlar."Uzman Çavuş" ve "Astsubay Kıdemli Çavuş" arasındaki rütbedir.Astsubay çavuşlar K.K.K.bünyesinde muharip sınıflarda genel olarak;

 

* Takım astsubayı

* Tank komutanı

* Havan kısım komutanı

* Top kısım komutanı olarak atanırlar.

 

Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde; Astsubay Kıdemli Üstçavuş rütbesine kadar

 

* Asayiş Tim Komutanı ve

* Karakol Komutan yardımcısı olarak atanırlar.

 

Astsubay Kıdemli Çavuş

 

Astsubay Kıdemli Çavuş, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde rütbesi Astsubay Çavuş ile Astsubay Üstçavuş arasında bulunan astsubay rütbesidir.

Kıdemli Çavuşlar K.K.K. bünyesinde muharip sınıflarda genel olarak;

 

* Takım astsubayı

* Tank komutanı

* Havan kısım komutanı

* Top kısım komutanı olarak atanırlar.

 

Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde; Astsubay Kıdemli Üstçavuş rütbesine kadar

 

* Asayiş Tim Komutanı ve

* Karakol Komutan yardımcısı olarak atanırlar.

 

Astsubay Üstçavuş

 

Astsubay Üstçavuş, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde rütbesi Astsubay Kıdemli Çavuş ile Astsubay Kıdemli Üstçavuş arasında bulunan astsubay rütbesidir.

Astsubay çavuşlar K.K.K. bünyesinde muharip sınıflarda genel olarak;

 

* Takım astsubayı

* Tank komutanı

* Tank kısım komutanı

* Top kısım komutanı

* Tim komutan yardımcısı olarak atanırlar.

 

Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde; Astsubay Kıdemli Üstçavuş rütbesine kadar

 

* Asayiş Tim Komutanı ve

* Karakol Komutan yardımcısı olarak atanırlar.

 

Astsubay Kıdemli Üstçavuş

 

Astsubay Kıdemli Üstçavuş, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde rütbesi Astsubay Üstçavuş ile Astsubay Başçavuş arasında bulunan astsubay rütbesidir.

Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde; Astsubay Kıdemli Üstçavuş rütbesine kadar

 

* Asayiş Tim Komutanı ve

* Karakol Komutan yardımcısı olarak atanırlar.

 

Astsubay Başçavuş

 

Astsubay Başçavuş, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde rütbesi Astsubay Kıdemli Üstçavuş ile Astsubay Kıdemli Başçavuş arasında bulunan astsubay rütbesidir.

 

K.K.K da bulunan muharip birliklerde, Başçavuş rütbesinin kadro görevleri Bölük Astsubaylığı, Takım Komutanlığı, Özel takımlarda Takım astsubaylığı ve Karargahlarda idari işler astsubaylığı gibi görevlerdir. Başçavuş rütbesinden sonra Astsubay rütbeleri genel olarak idari faliyetler de yer almaktadır.

 

Astsubay Kıdemli Başçavuş

 

Astsubay Kıdemli Başçavuş, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde en üst astsubay rütbesidir.

Kd. Başçavuşlukta: Birlik astsubaylığı, Bölük astsubaylığı (personel sayısı olarak yüksek bölüklerde) gibi görevlere atanırlar. Mesleğinde yükselmiş liyakatlı Kıdemli Başçavuşlar; Atölye Amiri veya Müdürü, Kısım Amiri, Takım Komutanı gibi görevlere atanır. Kıdemli Başçavuşlukta rütbe bekleme süresi 6 yıldır. Kd.Bçvş.luğun ilk üç yılını dolduran Astsubaylar, rütbe kıdemliliği alarak Kademeli Kıdemli Başçavuş olarak anılırlar. Kıdemli Başçavuşlukta altı yılını dolduran astsubaylar, ikinci kez rütbe kıdemliliği yaparak II Kademeli Kıdemli Başçavuş olurlar. Deniz Kuvvetlerinde görevli Kıdemli Başçavuşlar, II Kademeli Kıdemli Başçavuş olmalarını müteakip üniformalarının kol ağızlarına bir kıdem işareti takarlar ve her üç yılda bir, bir kıdem işareti daha almaya devam ederler.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Paylaş

×
×
  • Yeni Oluştur...