Jump to content

Türk Vatandaşlığı Kanunu


yavin
 Paylaş

Önerilen Mesajlar

TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNU

 

BİRİNCİ BÖLÜM:TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAZANILMASI

 

I - KANUN YOLU İLE KAZANMA

 

1. NESEP İLE

 

A DOĞUM

 

Madde 1 - (Değişik madde: 13/02/1981 - 2383/1 md.)

 

Türkiye içinde veya dışında Türk babadan olan ya da Türk anadan doğan çocuklar doğumlarından başlayarak Türk vatandaşıdırlar.

 

B HAL DEĞİŞİKLİĞİ

 

Madde 2 - Yabancı anadan evlilik dışında doğan çocuk,

 

a) Nesebinin tashihi,

 

b) Babalığın hükümle tahakkuk etmesi,

 

c) Tanıma,

 

yollarından biriyle bir Türk vatandaşına nesep bağı ile bağlanırsa, doğumundan başlayarak Türk vatandaşı olur.

 

C EVLAT EDİNME

 

Madde 3 - Evlat edinme evlatlığın vatandaşlığına tesir etmez. Ancak, küçük olan evlatlık, vatansız olur veya anası babası bulunmaz veyahut nerede olduğu bilinmezse bir Türk tarafından evlatlığa alınmakla Türk vatandaşı olur.

 

2. DOĞUM YERİ İLE

 

Madde 4 - Türkiye'de doğan ve vatandaşlığını ana ve babasından doğumla kazanamıyan çocuklar doğumlarından başlıyarak Türk vatandaşıdırlar.

 

Türkiye'de bulunmuş çocuklar, aksi sabit olmadıkça, Türkiye'de doğmuş sayılırlar.

 

3. EVLENME İLE

 

Madde 5 - (Değişik madde: 04/06/2003 - 4866 S.K./1. md.)

 

Bir Türk vatandaşı ile evlenme, kendiliğinden Türk vatandaşlığını bahşetmez. Ancak, bir Türk vatandaşı ile evlenme nedeniyle Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancılar, en az üç yıldan beri evli olmaları, fiilen birlikte yaşamaları ve evliliğin devamı kaydıyla, yurt içinde en büyük mülki idare amirliklerine, yurt dışında ise Türk konsolosluklarına yazılı olarak başvuruda bulunabilirler. Başvuru üzerine İçişleri Bakanlığınca yapılacak inceleme ve soruşturma sonucunda, aranan şartları taşıdıkları anlaşılan kişiler, bu durumun tespitine ilişkin karar tarihinden itibaren Türk vatandaşlığını kazanırlar.

 

Ancak, bir Türk vatandaşı ile evlenen yabancı, evlenmekle eski vatandaşlığını kaybediyorsa Türk vatandaşlığını kendiliğinden kazanır.

 

Evlilik yoluyla Türk vatandaşlığını kazananlar, evlenmenin butlanına karar verilmesi halinde, akitte hüsnüniyetli iseler Türk vatandaşlığını muhafaza ederler.

 

Butlanına karar verilmiş evlenmeden olan çocuklar ana veya babaları hüsnüniyetli olmasalar dahi Türk vatandaşlığını muhafaza ederler.

 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlar Kurulunca çıkartılacak yönetmelikle belirlenir.

 

II- YETKİLİ MAKAM KARARI İLE KAZANMA

 

1. VATANDAŞLIĞA ALINMA ÇEŞİTLERİ VE İKAMET

 

A GENEL OLARAK VATANDAŞLIĞA ALINMA:

 

Madde 6 - Aşağıdaki şartları taşıyan yabancılar Bakanlar Kurulu kararı ile Türk Vatandaşlığına alınabilirler.

 

Vatandaşlığa alınmasını isteyen kişi,

 

a) Kendi milli kanununa, vatansız ise Türk Kanununa göre reşit olmalıdır.

 

b) Müracaat tarihinden geriye doğru Türkiye'de 5 yıl ikamet etmiş olmalıdır.

 

c) Türkiye'de yerleşmeye karar verdiğini davranışı ile teyit etmiş olmalıdır.

 

ç) İyi ahlak sahibi olmalıdır.

 

d) Genel sağlık bakımından tehlike teşkil eden hastalığı bulunmamalıdır.

 

e) Yeteri kadar Türkçe konuşabilmelidir.

 

f) Türkiye'de kendisinin ve geçimi ile yükümlü olduğu kimselerin geçimini sağlıyacak gelire veya mesleğe sahip olmalıdır.

 

B İSTİSNAİ VATANDAŞLIĞA ALINMA:

 

Madde 7 - Aşağıdaki hallerde 6 ncı maddenin (b) ve © bentlerindeki şartlar aranmaksızın yabancılar, istekleri üzerine, İçişleri Bakanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulu karariyle Türk vatandaşlığına alınabilirler.

 

a) Türk vatandaşlığını herhangi bir şekilde kaybetmiş olanların sonradan doğmuş reşit çocukları,

 

b) Bir Türk vatandaşı ile evli olanlarla, bunların reşit çocukları,

 

c) Türk soyundan olanlarla, eşleri ve reşit çocukları,

 

ç) Bir Türk vatandaşı ile evlenme karariyle Türkiye'de yerleşmiş olanlar,

 

d) Türkiye'ye sanayi tesisleri getiren sosyal, ekonomik alanlarda veya bilim, teknik veyahut sanat alanlarında olağanüstü hizmeti geçmiş veya hizmeti geçeceği düşünülen kimseler,

 

e) Vatandaşlığa alınması Bakanlar Kurulunca zaruri görülenler.

 

B VATANDAŞLIĞA ALINMADA USUL

 

Madde 11 - (Değişik madde: 20/04/1989 - 3540/2 md.)

 

Türk vatandaşlığına alınma başvurusu ilgilinin oturduğu yerin en büyük mülki idare amirine, yabancı ülkelerde Türk konsolosluklarına bir dilekçe ile yapılır.

 

Bu makamlarca hazırlattırılacak dosya, gereği yapılmak üzere İçişleri Bakanlığına gönderilir.

 

Vatandaşlığa alınma dileğinde bulunan kişi hakkında, bu Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelikle tespit edilecek esaslara göre soruşturma yapılarak gerekli şartların bulunup bulunmadığı araştırılır. Durumları uygun görülenlerin vatandaşlığa kabulü için Başbakanlığa teklifte bulunulur; uygun görülmeyenlerin başvuruları, İçişleri Bakanlığınca reddedilir.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Paylaş

  • Benzer Konular

    • Türk Vatandaşlığı Kanunu

      TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNU R.Gazete No: 27256 R.G.Tarihi: 12 Haziran 2009 Kanun No. 5901 Kabul Tarihi: 29/5/2009 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Vatandaşlık Hizmetlerinin Yürütülmesi Amaç MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı; Türk vatandaşlığının kazanılması ve kaybına dair iş ve işlemlerin yürütülmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Kanun, Türk vatandaşlığının kazanılması ve kaybına ilişkin esasların

      , Yer: Hukuk

×
×
  • Yeni Oluştur...