Jump to content

Uluslararası Boşanmalar


yavin
 Paylaş

Önerilen Mesajlar

Uluslararası Boşanmalar

 

Internasyonal Boşanmalar

Bu sayfada uluslararası boşanmalar hakkında bilgi edinebilirsiniz.

 

Kim evlenirken boşanmayı düşünürki, ama malesef Avrupa da her ikinci çift karaya oturuyor.

Ayrılan çiftlerin bir çoğu farklı ülke vatandaşları oluyor.

Avrupada yılda ayrılan çiftlerin 170.000 ni, yani % 16 sını eşlerden birinin yabancı olması neden oluyor. Avrupa birliğine bağlı ülkelerin toplamında yılda 1.062.500 boşanma gerçekleşiyor. Yılda 2.125.000 çifte de boşanma konuşuluyor. Bu sayılar Ayrılık ve Boşanmada çiftleri fazlaca ilgi uyandırıyor.

Bizde bu doğrultuda sizi uluslararası boşanmalar konusunda bilgilendirmek istedik.

Boşanma konusunda her ülke için size kısa ve önemli bilgiler sunuyoruz:

 

 

Türkiye’ de Boşanma:

 

Yetki: Türkiyeki boşanmalar diğer ülkelere göre çok farklılık göstermemektedir. Boşanma, diğer ülkeler de de yapılabilmektedir. Her zaman boşanma dilekçesi verildikten sonra boşanma süreci başlar ve verilen karar diğer ülkelerde de tanınır.

Boşanma Koşulları: Eğer boşanma anlaşmalı ise ve çiftler önceden her konuda anlaştıysalar boşanma hemen gerçekleşir. Fakat en az bir yıl evli kalmaları mecburi tutulmaktadır. Onun dışındaki boşanmalar, durumlarına ve hakimin kararlarına göre değişkenlikler göstermektedir.

Maddi Destek: Nafaka, ekonomik ve sosyal duruma göre belirlenir. Boşanan eşin tazminat hakkı vardır. İstisnalar: Türkiye boşanmada, avrupa ülkelerinin sonlarında gelmektedir. Ayrıca 2002 yılından itibaren medeni kanunun değişmişmesiyle mal varlığı paylaşımıda daha adaletli bir hale gelmiştir.

 

 

 

 

Avusturya’ da Boşanma:

 

 

Yetki: En az çiftlerden biri Avusturyalı olması gerekiyor. Çeşitli ülke vatandaşlarında kesin olarak oturumunun olması, yabancı yada avusturya kanunları uygulanıyor.

Boşanma Koşulları: İki tarafda anlaştığında altı ay ayrılık şartı koyuluyor. Onun dışındaki boşanmalarda üç yıl bekleme yükümlülüğü var.

Maddi Destek: Esas itibariyle boşanma hukukunda anlaşmalı ayrılıkdan yana. Her kişi sadece kendime ne kadar alırım düşüncesindedir. Her ne kadar kabarık düzen olsa da bu zorunlu hareket eski çiftlerin yardıma ve ortak mal varlığını bölüşmek zorundadırlar.

Uzun çekişmeler sonunda bir karar bağlanır.

İstisnalar: Avusturya da hemen boşanmakda mümkün! Eğer eşlerden biri çocuk istemiyorsa , sadakatsiz aldatıyorsa yada bulaşıcı bir hastalığı varsa, hastalığı diğer eşi tiksindirip tahrik ediyorsa boşanma hemen gerçekleşebiliyor.

 

 

Belçika’ da Boşanma:

 

Yetki: Çiftlerin Belçika vatandaşı olması yada Belçika da yaşamaları gerekmektedir.

Boşanma Koşulları: Zina, zorbalık ve kötü muameleden suçlu bulunduğunda boşanma hemen gerçekleştiriliyor. Maddi Destek: Eğer eşler suçlu bulunarak boşanmışlarsa, o zaman nafaka kısa sürüyor. Zina olduğunda , evliliklerde şiddet ve hakaret olduğunda hatalı davranışlardan nafaka çoğunlukla tartışmalı geçmektedir. İstisnalar: İki tarafda yabancı ülke vatandaşı olduklarında, Belçika kanunlarına göre boşanma gerçekleştiriliyor. Fakat bunu kendi ülkelerinde onaylatamıyorlar. Yani tanımave tenfiz gerçekleştirilemiyor. Aksi taktirde kararı veren Belçikalı hakim, onların ülke kanunları yönünde karar verebilir.

 

 

Çin’ de Boşanma:

 

Çin de 2004 yılıda 1,61 milyon çift boşanmış. Bu çıkış bir önceki yıla göre % 21 oranında artmış. Çin hükümeti bundan iki yıl önce kanunlarda değişikliğe gitmiş. Modern hayatta agır yükümlülükleri kaldırarak evlenme ve boşanmayı basit hale getirmiştir.

 

Boşanma Koşulları: İki tarafta boşanmaya karar verdiyse, boşanma hemen gerçekleşiyor.

Herhangi bir boşanma süresi yok. Iki taraf da gelerek boşanma dilekçesini veriyorlar. Resmi makam açık bir şekilde soruyor, iki tarafda gönüllü olarak istedikten sonra çocuk ve mal varlığı paylaşımı geçiliyor. Bu konuda da anlaşmış iseler boşanma gerçekleşmiş oluyor.

Eğer boşanmayı tek taraf istiyorsa ortak bir anlaşma yolu bulmaya çalışılıyor. Eger ortak bir yol bulunamadıysa Halk Mahkemesine boşanma davası olarak gönderiliyor. Halk Mahkemesi davranış ve boşanma durumuna bakarak uzlaştırma çalışıyor, eşler gerçekten yıkılmış bir haldeyseler uzlaştırma başarısızsa boşanma seçiliyor.

Eğer eşlerden biri başka biri ile yaşıyorsa ve iki yıl ayrı kalmışlarsa evlilik yıkılmış sayılıyor.

Çin e özel: Eğer kadın hamilelik sırasında bebğini kaybederse kanun onların boşanmalarına müsade etmiyor. Eğer kadın isterse mahkeme görünüşe bakarak, gereken kararı vererek onları boşuyor.

Maddi Destek: Boşanmada mal varlığı yapılan sözleşmeye göre her iki tarafında kurallarına uygun şekilde gerçekleşiyor. Şayet bi r sözleşme yoksa o zaman mahkeme somut duruma ve mal varlığına bakarak çocuk ve kadını göz önünde bulundurarak yargı kararını veriyor.

 

 

Fransa’ da Boşanma :

 

Yetki: Eşlerden birinin ya Fransız vatandaşı olaması yada Fransa da sürekli yaşaması gerekmektedir. Fransa için de ikamet etme gerekliliği aranmıyor.

Boşanma Koşulları: Boşanmak için yapılan karşılıklı evlenme süzleşmeleri var ise hemen boşanabiliyorlar. Eşlerden biri boşanmak için baş vurduğu taktirde izlenmesi gereken süreci ve yöntemi mahkeme belirliyor. Bu bağlamda eşler mahkeme tarafından aynı derecede sorumlu tutuluyor.

Mahkemenin verdiği karara ya 6 yıl ayrı yaşadıktan sonra yada eşlerden birinin ruhsal dengesinin bozulmasından dolayı itiraz edebiliyorlar.

Şayet eşlerden biri evlilik yükümlülüklerini kötü bir şekilde zedelerse, o zaman da mahkemenin aldığı ortak suçluluk kararı ile boşanabiliyorlar.

Bir başka neden ise, eşlerden birinin bir davadan dolayı hüküm giymiş olması boşanma nedeni sayılıyor. Boşanma baş vurusundan önce barışmak yada uzlaşmak için bütün imkanların denenmiş olması mahkeme tarafından istenmektedir.

Maddi Destek: Genelde bir kereye mahsus olmak üzere yüklü bir miktar nafaka ödeniyor. Ödenmensi gereken tutarı mahkeme belirliyor. Çok önemli istisnalar haricinde nafakayı ödemekle yükümlü kılınan tarafın maaşına sonradan zam yapılsa bile kesinlikle değiştirilmiyor. İstisnalar: Suçlu boşanmalarda suçlu eş daha az nafaka alıyor. Aldatılan eş maddi ve manevi zarar tazminatı talep edebiliyor.Tek taraflı bağışlama yoluyla iptal ettirebiliyor.

 

 

Hollanda’ da Boşanma :

 

Yetki: Boşanmak isteyen eşin hollanda da ikamet etmesi veya sürekli oturum müsadesine sahip olaması gerekiyor. Boşanma Koşulları: Uzun süren ayrılıklarda eşler yataklarını ve yemek masalarını tamamen ayırmışlarsa, boşanma ilekçesini vermelerinden sonra bunu takip eden 3 yıl içinde boşanabiliyorlar. Bu zaman zarfında istisnai sebeplerden dolayı zaman kısalabiliyor.

Evlilik düzeninin bozulmasından hemen boşanılızor.

Maddi Destek: Nafakayı en fazla 12 yıl ödeme mecburiyeti var. Evlilik beş yılın altındaysa o zaman evliliğin sürensince nafaka süresi belirleniyor.

İstisnalar: Evlilik sözleşmesi bitirilmesi, noter tarafından ve yetkili mahkeme tarafından tastik edildikten sonra tamamen sona erdirilmiş oluyor. Ayrılıklarda, geçerli olan ortak mal varlığı düzenlenir.

Alacak ve borçlar kayda geçer, kişisel eşyalar hariç onun dışındaki herşey hesaba katılır.

 

 

İspanya’ da Boşanma:

 

Yetki: Eşlerden birinin ispanyol olması gerekliliği vardır. Yabancılar içinde, İspanya da yaşadıklarını belgelemeleri gerekmektedir.

Boşanma Koşulları: Çiftlerin en az bir yıl ayrı kalma zorunlulukları vardır. Ayrılık davası sunulduktan sonra boşanmak için bir yıl daha beklemelri mecburidir. Aldatma, hakaret, içki bağımlılığı, aileyi terk etmek boşanma nedenleridir.

Maddi Destek: Evlilik sonunda eşlerden birisi sorumlu tutulursa diger taraf kazancını belgelemek zorunda değildir. İstisnalar: Eşlerden biri, evliliğe ait olan bir şeyi zorla elinden almaya kalkışıyorsa hakim karşı tarafı suçlu bularak boşanmaya karar verir. Kim karşı tarafı cinsel ilişkide mecbur ediyorsa, kazancını da göstermek zorundadır. Nafaka ödemek zorundadır.

 

 

İsviçre’ de Boşanma:

 

Yetki: Eşlerden birinin İsviçreli olması gerekiyor. Yabancılar içinde, İsviçre de yaşadıklarını adliye ye belgemeleri gerekir.

Boşanma Koşulları: Anlaşmalı boşanmalarda ve sözlü müzakerelerde fikir birliği mümkün.

Iki yıl ayrılıklarda boşanmak için yeterlidir. Iki tarafın onayı ile önceden mahkeme randevusu almak mümkün.

Maddi Destek: Nafaka kanunu ve hesaplaması Almaya nın benzerdir.

İstisnalar: Mal varlığı paylaşımı aynı oranda paylaştırılır.

 

 

İtalya’ da Boşanma :

 

Yetki: Çiftin italya da ikametgahlarının bulunması yada orada dayanaklarının olması olması gerekiyor.

Boşanma Koşulları: Çiftler boşanmaya gittiklerinde öncelikle 7 yıla kadar bekleme süresi için baş vurmaları gerekiyor.

Maddi Destek: Eşlerden birinin aşağılık yada ahlaksız davranışlarıdan dolayı ( tabi bunun isbatlanması gerekiyor)nafakayı karşı taraf kısa sürede alabiliyor.

Suçlu olan taraf nafakayı ödemekle görevlendiriliyor. İstisnalar: Boşanmadan sonra her eş meblağı geri talep edebiliyor. Ama ihtiyaç olduğu ve devam etmekte olan aile nafakası yada mal varlığı için geçerli değil.

 

 

Lüksemburg’ da Boşanma:

 

Yetki: Boşanma dilekçesi verenler Lüksemburg vatandaşı olması yada

Boşanma Koşulları: Üç yıl ayrı kaldıktan sonra , evlilik yıkılmış sayıldığından boşanma gerçekleştiriliyor.Çiftelerden birinin ruhsal dengesinin bozuk olması durumunda da ancak beş yıl sonra sabit görüldüğünden boşanabiliyor.

Maddi Destek: Boşanma nedenleri kötü hareket , kötü muamele yada suçdan dolayı ise hakim nafakayı kısaltabiliyor.

 

POLONYA’DA BOŞANMA:

 

Yetki: Çiftin Polonya vatandaşı olması yada orada ikamet etmesi koşulu getirmiştir.

Scheidungs-Boşanma Koşulları: Şayet çift boşanma konusunda anlaşamıyorlarsa, hakim çocukların iyiliğinide düşünerek boşanmayı geri çevirebilir..

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Paylaş

×
×
  • Yeni Oluştur...