Jump to content

Vefk Ve Harf İlminin İslamdaki Tarihi Süreci.


Misafir

Önerilen Mesajlar

VEFK İLMİNİN İSLAMDAKİ KAYNAK SAHİPLERİ.

imam şeyh arif eba abdullah muhamed bin ali,ile şeyh imam alleme seraceddin el hanefi'den öğrenilmiştir.onlarda bu ilmi şeyh şahabeddin el makdisi'den ,oda bunu şeyh şemsedin el farisiden,oda bunu şeyh şehabedin el hemadani'den,oda bu ilmi şeyh kutbettin el ziyaiden,oda bu ilmi MUHİDDİN BİN ARABİDEN,oda bunu şeyh abbas el turiziden,oda bunu şeyh eba abdullah el kureyşiden ,oda bu ilimleri ŞEYH EBA MEDYEN EL ENDÜLİSİDEN almışlardır.

diğer bazı vefk çalışmaları kaynakları şu zatlardan öğrenilmiştir.şeyh musaid bin savi bin mesud bin abdullah bin rahmet el havariden öğrenip almıştır. oda bu ilimleri şeyh şahabeddin ahmet el şaziliden ,oda bunu şeyh taciddin el maliki el şazili'den ,oda bu ilmi şeyh ahmed bin ömer el ensari el mersi'den almıştır.

 

 

 

HARF BİLİMİNİN İSLAMDAKİ KAYNAK SAHİPLERİ.

Harf ilmini şeyh imam ebul hasan el basri'den öğrenilmiştir,oda bunu şeyh habib el acemi'den ,oda bunu şeyh davut el ceyhiden almıştır.oda bunu şeyh el maruf el kerhiden,oda bunu şeyh sırriddin el sakatiden almıştır.oda bunu şeyh .oda bu ilmi TARİKAT fermanı şeyh sülük erbabı cevheri hazretleri ŞEYH CÜNEYDİ BAĞDADİ.oda bu ilmi şeyh muhammet el gazaliden.oda bu ilmi şeyh ebu necib el sühreverdiden almıştır.oda bu ilimi şeyh el arif fazilasi ilüddin el şirazi'den almıştır.oda bunu şeyh abdullah el bayaniden.oda bu ilmi şeyh kasım el sırcaniden.oda bunu imam şeyh arif el samedaniden.oda bu ilmi celaleddin abdullah el bistamiden.oda bunu ilmi vuslat güneşi,kalbinin nuru,hakikat büyüğü,bilgiler dağı,arifler güneşi,ALLAH cc dostu velisi,EBA ABDULLAH ŞEMSEDDİN EL ESFİHANİ den almışlardır.

bazı kaynaklardan harf ilminin rivayetleri şunalrdır.şeyh ahmet allame ebil abbas ahmed el meymun el kastalani.oda bunu şeyh ebi abdullah muhammede ibni ahmet el kureyşi'den almıştır.oda şeyh el imam alleme üstaz el asr'den almıştır.oda bunu eddehr ebi medyen şuayb bin hasan el ensari el endulisi'den almıştır.oda şeyh üstaz el kebir davut bin meymun el hariridenn öğrenmiştir.

bu konuyla ilgilenen ulemayı kiramda vardır.şeyhul imam kutbul gavs ebi eyüp bin eba said el sanhaha el ermuzi.oda bunu büyük zat olan ,evliya şeyh muhammed bin nur,oda bu ilmi imam alim ebul fadll abdullah bin bişri'den öğrenmiştir.oda bunu ebi bişr el hasan el cevheriden öğrenmiştir,oda davut et taciddin'den almıştır.sonra oda habib el acem'iden,oda şeyh ebu bekır muhammed bin şirin'den almıştır.oda enes bin malikiden ,enes bin malikide,HZ MUHAMMED'TEN almıştır.

KAYNAK :şeyh ahmet el buni,şemsul marifil kubra kitabının 518 sayfası

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Arşivlendi

Bu konu artık arşivlenmiştir ve başka yanıtlara kapatılmıştır.

×
×
  • Yeni Oluştur...