Jump to content

İsm-i Azam , Kabul Olunacak Dualar , Her Murat İçin Okunacak Dualar


Guest Ashriel
 Paylaş

Önerilen Mesajlar

İsm-i Azam , kabul olunacak dualar , her murat için okuacak dualar hakkındadır.

 

1. Rivayet : Enes bin Malik Hazretleri rivayet eder ki : Bir gün Hazreti Resulullah mescidde otururken bir kimse geldi.Namaz kıldı ve bu duayı okudu :

 

''Allahümme hayyanü , ya mennanü ya bediessemavati vel ardi ya zelcelali vel ikram.Ya hayyü ya kayyümü ve sallallahü ala muhammedin ve ala ali muhammedin vakd'ı haceti birahmetike ya erhamerrahimin''

 

Hazreti Peygamber Aleyhisselam buyurdu ki , bu kişi Hak Tealanın İsmi Azamını okudu ki , onunla Hak Tealadan her neisterse hasıl olur.

 

2. Rivayet : Saad İbni Ebi Vakkas Radiyallahü ahn hazretleri rivayet eder ki : İsmi Azam Yunus Peygamberin balığın karnında okuduğu duadır. O da :

''La ilahe ente sübhaneke inni küntü minezzalimin''

dir.Her müslüman ki , bir iş için bunu okursa elbet Hak Teala onun dileğini verir.

 

3. Rivayet : Bureyde Hazretleri rivayet etti ki : Hazreti Resul bir kimseyi şu duayı okuduğunu gördü :

 

''Allahümme inni es'elüke bi enni eşhedü enneke enteallahü la ilahe illa entel , ahadüssamedüllezi lem yeliv velem yüled velem yekün lehü küfüvven ehad''

 

Resul Aleyhisselam buyurdu ki , bir kişi şurada Hak Teala'nın İsmi Azamını okudu.

 

4. Rivayet : Esma Binti Zeyd Radıyallahü Anha rivayet eyledi ki : Hz.ti Resul Aleyhisselam buyurdu : İsmi Azam bu iki ayetin içindedir :

 

''Elif lam mim Allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayyüm.Ve ilahüküm ilahün vahidün la ilahe illa Hüverrahmanürrahim''

(Ali imaran suresi , ayet 1-2 ve Bakara Suresi , ayet :163)

 

5. Rivayet : Maaz Hz.leri rivayet eder ki Hazreti Resul Aleyhisselam bir kimse gördüki tekrar tekrar ''Ya zelcelali vel ikram'' derdi.Hazreti Resul Aleyhisselam ona buyurdu : Hak Teala senin duanı kabul eyledi.Hemen isteğin ne ise işte.

 

6. Rivayet : Ebu İmamentül Bahilli Radıyallahü Anh rivayet etti ki :

 

Hazreti Resul Ekrem Aleyhisselam şöyle buyurdu. Bir kimse üç kere :

''Ya Erhamerrahimin tevevvehtü ileyke'' dese Hak Teala bir meleği ona der ki : Erhamürrahimin sana yüzünü gösterdi.Hemen hacetin ne ise işte.

 

7. Rivayet : Maaz Hazretleri rivayet etti.Hz.Resul Aleyhisselam buyurdu : Bir kimsenin mühim bir işi olsa , sabah namazını kılıp güneş doğmadan bu duayı 100 defa okusa Hak Teala o kimsenin dileğini ya o günde veyahut 3 güne kadar verir. Dua budur :

 

''Allahümme inni es'elüke bi enneke Entallahü la ilahe illa entelvahidüssamedüllezi lem yelid velem yüled velem yekün lehü küfüvven ehad''

 

8. Rivayet : İmamı Taberanı rivayet eder.Hazreti Resul Aleyhisselam şöyle buyurdu : Bu duayı okuyup Haktan bir şey istense elbet Allah onun dileğini verir.Dua bdur :

 

''La ilahe illallahü vehdehu la şerike lehü lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şey'in kadir.La ilahe illallahü ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil aziym''

 

9. Rivayet : İbni Abbas rivayet etti : Bir kimse Hz. Resul Aleyhisselam'dan surdu ki ; Hiç red olunmayan dua var mıdır ? Hz. Resul buyurdu ki :

 

Bu duayı oku , geri çevrilmez :

 

Es'elüke büsmikel a'lel eazzil ecellil ekkem.

 

10. Rivayet : Ebudderda ile İbni Abbas Radiyallahü Anhüma rivayet ederler ki : İsmi Aman ''Rabbi , Rabbi'' dir. Ayşe Radiyallahü Anha şöyle rivayet eyledi ki ; Hz. Resul Aleyhisselam buyurdu ki , Hakkın kulu '' Ya Rabbi , Ya Rabbi '' dese Rabbil İzze ona der ki ; Lebbeyk kulum , ne istersen vereyim.

 

11. Rivayet : Muaviye bin ebi Süfyan rivayet eyledi ki : Hz. Resul şöyle buyurdu : Her kim ki bu kelimeleri okuyup Allah'tan bir şey istese Hak Teala onun dileğini verir.

 

''La ilahe illallahü ekberü la ilahe illallahü vehdehu şa şirke lehu lehül mülkü velehül hamdü ve hüve ala külli şey'in kadir.La ilahe illallahü vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim''

 

12. Rivayet : İbad bin Essamit Radıyallahü Anh rivayet eyledi ki ; Hz. Resul Aleyhisselam şöyle buyurdu : Her kim uykudan uyandığı vakit bu kelimeleri okuyup ondan sonra af talep etse veyahut Uhrevi şey istese Hak Teala onun dileğini elbette verir.Kelimeler şunlardır :

 

''La ilahe illallahü vahdehu la şirrike lehü lehül mülkü velehül hamdü ve hüve ala külli şey'in kadir.Elhamdü illahi ve Sübhannallahi vela ilahe illallahü vallahü ekber vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil aziym''

 

Şimdi bu rivayetlerden geçen Esma-yi İzam ve kabul duaları sırası ve usulü üzere her ne istek için okunsa elbet o murat hasıl olur.Tekrar tecrübe olunmuştur.Hepsinin toplamını bir arada sunuyoruz.(Sıra ile 3 veya 7 kere okumak lazımdır.)

 

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

 

Allahümme inni es'elüke bienne leke hamdü vela ilahe illa entel mennanü ya hannanü ya mennanü ya bediessemavati vel ardi.

Ya zelcelali vel ikram.Ya hayyü ya kayyümu ve sallallahü ala muhammedin ve ala ali muhammedin vakdı haceti rahmetike ya erhamer rahimin * la ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minezzalimin. Allahümme inni es'eüke bi enni eşhedü entellahü la ilahe illa entel ehadüsmeke ensamedüllezi lem yelid ve lem yüled ve lem yekün lehü küfüvven ehad.

 

Elf lam mim. Allahü la ilahe illa hüval hayyül kayyumü ve illahüküm ilahün vahidün la ilahe illa hüver ramanür rahim. Ya zelcelali vel ikram. Ya erhamer rahimine teveccehü ileyke.

 

Allahümme inni es'elüke bi enneke entellahü la ilahe illa entel vahidül ehadüs samedüllezi lem yelid velem yuled velem yekün lehü küfüven ehad.

 

La ilahe illallahü vahdedü la şerike lehü lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şey'in kadir.La ilahe illallahü ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil aziym

 

Es'elüke biismikel a'lel eazzil ecellil ekrem.Rabbi Rabbi Ya Rabbi . La ilahe ilahe illallahü ekbeü la ilahe illallahü vahdehü laşrekel lehü lehülmülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şey'in kadir.

 

La ilahe illallahü vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim.

 

Elhamdü illahi ve sübhanallahi vela ilabe illallahü vallahü ekber ve la havle vela kuvvete illa billahil aliyyil aziym.

 

Dua bitince

(Allahümme ecbi da'veti vakdı haceti birahmetike ya erhamerrahim ve sallallahü ala seyyidina muhammedin ve alihi ve eshabihi ecmaiyn.Amin ya Rabbe alemiyn)

okunur.Fatiha okunup eller yüze sürülür.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Misafir
Bu konu artık başka yanıtlara kapalıdır.
 Paylaş

×
×
  • Yeni Oluştur...