Jump to content

Ev Yapımı Rüzgar Tribünü Ortalama 2kw


quardian
 Paylaş

Önerilen Mesajlar

Konu içerisindeki fotografları burdan aldım . Burda aşamalı olarak yapımını anlatmaktadır.

İhtiyacınız olan malzemelerin bir çoğunu hurdacıdan temin edebilirsiniz . Burdaki en önemli malzeme olan Neodyum mıknatısları başka bir yerden temin etmeniz gerekecek biraz pahalıdır .

Yazılanlardan anladığım kadarı ile düşük rüzgarda 400- 500 wat üretiyor yüksek bir rüzgarda ise 5kwnin üzerinde elektrik üretebiliyor.

İngilizcen iyi olmadığı için googleden çeviri yapıp buraya aktarıyorum.Yazıda ingizceside yeralmakta.

 

 

1963.jpg

 

 

Bu sayfa 17 ayak rüzgar türbini tasarımı ile ilgili bir güncelleme biraz. BURAYA eski sayfa ve ilk 17 ayak türbini inşa nasıl bazı ayrıntılı olarak açıklar. Bu sürüm birkaç güncelleştirmeleri içerir. Biz 3 yıl önce ilk bir inşa etti. İlki oldukça iyi bir makine olsa da, bir çift stator yanmaları uğramış.Yeni sürümü büyük rotorlar, biraz daha güçlü mıknatıslar, biraz daha büyük bobinler, kalın telli ve düşük direnç (stator daha az ısı) ile yara.Yeni düzenleme gerçekten oldukça dürüst bir 3kW makine için yapmak gibi görünüyor ve biz neredeyse bunun iki katı doruklarına gördüm.

 

Biz büyük bir ilgi var 'faturalar tasarruf' böyle bir şey bina elektrik şebekesi insanlar bir sürü e-posta alıyorum. Biz bu makineler ızgara iyi sonuçlar bağlanmış bir çift vardı, ama var ...geri ödeme süresi, muhtemelen pil özen ne kadar iyi bağlı olarak, asla, uzunca bir süre olması muhtemeldir, ya da göz önünde bulundurun. Piller pahalı! Bu makine özellikle pil şarj etmek için tasarlanmış ve muhtemelen oldukça yararlı ve zaten 24 kişi ya da 48V yenilenebilir enerji sistemleri için maliyet etkin. http://Http://otherpower.com/bottom_line.shtml: rüzgar enerjisi temelleri hakkında daha fazla bilgi için bu sayfayı kontrol edin.

1964.jpg

Kuyruk patlaması, kuyruk pervane dirsek ve yaw taşıyan arasında uygun bir boru parçası ve alternatör kafası hariç yukarıda metal parçaların çoğu resimde.

This page is not meant to serve as plans, but more of a diary - with some specific details about how we build this machine.

 

Bu sayfa planları olarak hizmet vermeye geliyordu, ama daha fazla bir günlük değil - biz bu makine inşa hakkında bazı özel ayrıntıları.

You should read our page about

10 foot diameter wind turbine construction for more details.

 

Ilgili sayfamıza okumalısınız 10 ayak çaplı rüzgar türbini inşaatı Daha fazla bilgi için.

Between that page, and this one - you should be able to put most of it together.

 

O sayfa ve bu yılları arasında birlikte çoğu koymak gerekir.

If you have questions we're happy to take your email.

 

Sorularınız varsa e-posta almak için mutluyuz.

1 - Stator bracket gussets.

 

1 - Stator braketi köşebentlere.

These are triangular pieces to stiffen the stator bracket.

 

Bu stator desteğini pekiştirmek için üçgen parçalar.

They're made from 1/4 inch steel.

 

Bunlar 1 / 4 inç çelikten yapılmış demektir.

They're 6 inches long, 1.5 inches tall at one end, and 1/2 inch tall at the

 

Onlar bir ucunda 1.5 inç boyunda, 6 inç uzunluğunda, ve az uzun boylu 1 / 2 inç

2 - Wheel Hub.

 

2 - Tekerlek Hub.

This is a wheel hub for a trailer, I believe it's designed for a 6000 pound axle.

 

Bu bir römork için bir tekerlek göbeği, 6000 kiloluk bir aks için tasarlanmıştır inanıyorum.

I get these from South West Wheel company

HERE .

 

Güney Batı Tekerlek şirketi bu olsun BURAYA .

It comes with bearings and its a #42 spindle which is available from the same company.

 

Bu rulman ve aynı şirket edinilebilir # 42 mil ile birlikte geliyor.

This hub fits between the magnet rotors.

 

Bu hub mıknatıs rotorları arasında uyuyor.

The back rotor fits right up against the back of the hub and often times we have to turn the back of the hub slightly on a lathe so that the rotor will come flush to the back of the wheel hub.

 

Arka rotor rotor tekerlek göbeği arkasına aynı hizada gelecektir ki, bir torna üzerinde biraz hub geri çevirmek zorunda hub ve çoğu kez arka karşı doğru uyuyor.

3 - Spindle housing.

 

3 - Mil konut.

This is the bit that the stator bracket is welded to - it supports the spindle in its center.

 

Bu stator braketi kaynaklı olduğunu bit merkezinde mili destekler.

Its 5 inch diameter sched.

 

5 inç çaplı sched.

40 pipe, 5.75 inches long.

 

40 boru, 5.75 inç uzunluğundadır.

4 - Stator bracket.

 

4 - Stator braketi.

It has 6 'arms' which support the stator.

 

Stator destekleyen 6 'silah' vardır.

It's cut from 1/4 inch thick steel.

 

1 / 4 inç kalınlığında çelik kesilir.

The hole in the center is 2.25 inches in diameter.

 

Merkezde delik çapı 2.25 cm.

The holes at the end are 5/8 inch in diameter (to allow for the 5/8 inch all thread studs we use to hold the stator on with)

 

Sonunda delik çapı 5 / 8 inç (ile stator tutmak için kullanılan 5 / 8 inç iplik saplamalar için izin vermek için)

5 - Yaw Bearing.

 

5 - Yaw Rulman.

The yaw bearing is the pipe that fits over the tower stub.

 

Yaw taşıyan boru kule saplama üzerinde uyuyor.

It's 4 inch diameter pipe, 30 inches long.

 

4 inç çaplı boru, 30 santim uzunluğunda.

6 - Magnet Rotors.

 

6 - Mıknatıs Rotorlar.

They're cut from 1/2 inch thick steel and they're 18 inches in diameter.

 

1 / 2 inç kalınlığında çelik kesilen konum ve 18 inç çapında.

We put 6 holes (for cooling, and front rotor adjustment) around the center.

 

Biz merkezi etrafında 6 delik (soğutma ve ön rotor ayar) koydu.

They're 1.75 inches in diameter evenly spaced around a 4 inch radius.

 

4 inç çapında yaklaşık eşit aralıklı çapı 1.75 inç.

Of course we also have 6 holes for the studs 5/8 inch in diameter and 6 holes in the front rotor to be tapped 1/2-13 tpi for jacking screws.

 

Tabii ki biz de 6 saplamalar 5 / 8 inç çap ve vida kriko ile kaldırmak için 1/2-13 tpi dokundunuz ön rotor 6 delik delik var.

7 - Spindle.

 

7 - Mil.

It's a standard #42 spindle that fits the hub - we get that from South West Wheel company.

 

Bu hub uygun bir standart # 42 mil - Güney Batı Tekerlek şirketi o olsun.

8 - Yaw Bearing Cap.

 

8 - Yaw Rulman Kapağı.

It's cut from 1/4 inch steel and fits in the top of the yaw bearing.

 

1 / 4 inç çelik kesilmiş ve yaw taşıyan üst sığar.

It's 4 inches outer diameter and 1.25 inches inner diameter.

 

Dış çapı ve 1.25 inç iç çapı 4 inç.

The 4" diameter fits inside the top of the yaw bearing, the 1.25 inch hole in the center is for the line (wires from the alternator) to pass through into the tower.

 

4 "çap yaw taşıyan üst içine sığar, merkezinde 1.25 inç delik kule içine geçmesine hattı (alternatör teller) içindir.

9 - Rear spindle support.

 

9 - Arka mili destek.

This is the part that fits in the back of the Spindle Housing (part #3).

 

Bu Mil Konut (# 3) arka sığar parçasıdır.

It's 6 inches outer diameter (to fit inside the 6 inch pipe that the spindle housing is made from) and has a hole 2.25 inches diameter (so the spindle fits into it)

 

6 inç dış çapı (mili konut yapılmış olduğunu 6 inç boru içine sığacak kadar) ve bir delik 2.25 inç çap (mili sığar)

10 - Tail Pivot.

 

10 - Kuyruk Pivot.

It's 24 inches long made from 2 inch pipe.

 

24 inç uzunluğunda 2 inç borudan yapılmış bulunuyor.

11 - Tail Bearing.

 

11 - Kuyruk Rulman.

This is the part to which the tail boom is welded and it rotates on the tail pivot as the machine furls.

 

Bu kuyruk patlaması kaynaklı bir parçası olduğunu ve onu makine furls gibi kuyruk pivot döner.

It has a notch cut out which is 9 inches long (from the bottom) and about half the pipe (180 deg of the pipe is cut out) - a bit less is OK or even better, it's not critical.

 

9 santim uzunluğunda bir çentik kesim (alttan) ve yaklaşık yarım boru (boru kesip 180 derece) - biraz daha az veya Tamam'ı bile iyi, önemli değil.

12 - This is the 'scrap' from cutting out the notch for the tail bearing.

 

12 - Bu kuyruk taşıyan çentik kesim 'hurda'.

We'll weld this back to the tail bearing to strengthen it.

 

Biz bunu daha da güçlendirmek taşıyan kuyruk bu geri kaynak.

13 - Blade Hubs.

 

13 - Blade Hub.

Overall they're 28 inches in diameter with 3 spars, 10 inches wide.

 

Genel olarak 28 inç, 10 inç genişliğinde 3 direkler çapında konum.

We won't go into detail here.

 

Biz burada ayrıntılı girmeyeceğim.

Obviously they need to have the 6 holes for the studs on a 5.5 inch circle to accomodate the studs.

 

Açıkçası onlar Çıtçıt karşılamak için 5.5 inçlik bir daire üzerinde saplamalar için 6 delik olması gerekir.

Then we have 5 more holes (5/8 inch diameter) for bolts to go through the blades.

 

Sonra biz bıçakları geçmek cıvatalar için 5 daha fazla delik (5 / 8 inç çapında).

All these holes are 5/8 inch diameter.

 

Tüm bu delikler 5 / 8 inç çapında.

The rear blade hub has a 3 inch diameter hole in its center so that the grease cap on the hub can fit into it.

 

Hub üzerindeki yağ kap içine sığabilecek böylece arka bıçak hub merkezi, 3 inç çapında delik vardır.

Again, missing from the picture above: the tail boom, 1.5 inch pipe and 8 foot 6 inches long.

 

Yine yukarıdaki resimde eksik: kuyruk patlaması, 1.5 inç boru ve 8 ayak 6 inç uzunluğunda.

The tail vane bracket (helps support the tail vane) is 1.5 inch x 1/4 inch bar stock, 4 feet long.

 

Kuyruk pervane ayraç (kuyruk pervane destek yardımcı) 1.5 inç x 1 / 4 inç bar stok, 4 feet uzunluğunda.

We also put a gusset beneath the tail boom (it's welded on one end to the tail bearing and on the other end to the tail boom) and it's usually about 70 inches long.

 

Ayrıca kuyruk patlaması (kuyruk taşıyan bir ucunu diğer ucunu kuyruk patlaması ve kaynaklı) altında bir körüklü ve genellikle yaklaşık 70 santim uzunluğunda bulunuyor.

There are a couple of smaller gussets between that gusset and the tail boom to make things more rigid.

 

Bu körüklü ve işler biraz daha katı hale getirmek için kuyruk patlaması arasında küçük köşebentlere bir çift vardır.

We call those 'tail boom gusset gussets.'

 

Biz bu 'kuyruk patlaması körüklü Körük' diyoruz.

Another part not shown is the tail bracket.

 

Gösterilmemiştir diğer bir parçası, kuyruk braketi.

It's the part that fits between the yaw bearing and the tail pivot.

 

Yaw rulman ve kuyruk Pivot arasında uygun bir parçası.

It's another triangular part cut from 1/2 inch thick steel.

 

1 / 2 inç kalınlığında çelik kesilerek başka bir üçgen parçası.

It's 9 inches long, one inch wide at the bottom and cut at 20 degrees.

 

20 derece ve alt kesim, 9 inç uzunluğunda bir inç genişliğinde.

The next picture will hopefully clarify that a bit.

 

Bir sonraki resim umarım biraz açıklığa kavuşturmak.

1965.jpg

Pictured above is the previously mentioned tail bracket being setup for welding to the tail pivot.

 

Kuyruk Pivot kaynak için daha önce belirtilen kuyruk dirsek kurulum Yukarıdaki resimde.

To get things nicely centered we mill a 3/8 inch slot into a piece of angle iron so that we're sure to get it perfectly centered and aligned with the pipe that is the tail pivot.

 

Almak için güzel bir açı demir parçası haline değirmen 3 / 8 inç yuvası merkezli mükemmel merkezli ve kuyruk Pivot boru ile uyumlu olsun emin olduğunuz.

1966.jpg

The picture above shows the whole alternator head pretty much finished.

 

Yukarıdaki resimde, tüm alternatör kafası hemen hemen bitmiş gösterir.

You can see how the stator bracket gussets, stator bracket, spindle housing and rear spindle support go together.

 

Stator göbek Körük, stator dirsek, mil konut ve arka mili destek bir araya nasıl görebilirsiniz.

We also cut a 4.5 inch diameter hole (slightly oval shaped) into the spindle housing (that piece of 5 inch diameter pipe) to accommodate a short piece of 4 inch pipe which will connect this whole assembly to the yaw bearing.

 

Ayrıca, 4 inç boru kısa bir parça yaw taşıyan tüm bu montaj bağlamak karşılamak için mili konut (5 inç çapındaki boru bu parça) (şeklindeki hafif oval) 4,5 inç çapında delik kesti.

1967.jpg

The alternator head jigged up to weld to the yaw bearing.

 

Alternatör kafası yaw taşıyan kaynak yıkanmış.

The above mentioned 4 inch pipe is overall 6 inches long so that the alternator spindle is off set from the center of the yaw bearing (and the tower) by 8.5 inches.

 

Yukarıda belirtilen 4 inç boru alternatör mili kapalı 8.5 inç yaw taşıyan merkezi (kule) 6 inç uzunluğunda olduğunu bu yüzden genel olarak.

Look again at the 10 foot wind turbine plans to see how we do this without a jig.

 

10 ayak rüzgar türbini bir jig olmadan bu işi nasıl görmek için planlarını tekrar bakın.

In the picture above we are using a jig we made - it makes life easier if you're making more than one machine but it's not necessary.

 

Yukarıdaki resimde yaptığımız bir jig kullanarak birden fazla makine yapıyorsanız hayatınızı kolaylaştırır ama gerekli değildir.

1968.jpg

Pictured above all the metal work for a 17 foot wind turbine is finished.

 

17 ayak rüzgar türbini bitmiş için tüm metal işleri Yukarıdaki resimde.

At this point we take down (I say down... because we're 40 miles from, and 3500 feet above TOWN and they do all the powder coating in town) all the parts, including the magnet rotors and the blade hubs and have them powder coated.

 

Bu noktada biz (ben aşağı söylemek ... 40 mil TOWN 3500 ayakları üstünde ve şehirdeki tüm toz boya yapmak için) mıknatıs rotorları ve bıçak hub da dahil olmak üzere tüm parçaları ve aşağı çekmek onları toz kaplı.

1969.jpg

Powder coat is nice, very durable and for the price of getting it done I could hardly justify the expense of good automotive paint and my time spraying it on.

 

Toz boya güzel, çok dayanıklı ve fiyat yapılması için pek iyi bir otomotiv boya ve üzerine püskürtme benim zaman gider haklı olabilir.

We powder coat all our stuff these days.

 

Biz toz boya tüm şeyler bu gün.

1970.jpg

There's a picture of the same machine from the front.

 

Önden aynı makinede bir resim var.

Now we can move on to other parts of the project.

 

Şimdi projenin diğer kısımlarında taşıyabilirsiniz.

 

1971.jpg

On this page we'll go over how we make the magnet rotors.

 

Bu sayfada biz mıknatıs rotorlar yapmak nasıl gidersiniz.

We do a few things differently here than we did on any other pages in the past -- and we build all our machines this way now.

 

Biz burada farklı biz geçmişte herhangi bir diğer sayfalara göre daha az bir şeyler yapmak ve şimdi tüm makineler bu şekilde inşa.

First, we have the magnet rotors sand blasted and powder coated.

 

Öncelikle, mıknatıs rotorları kumlamalı ve toz kaplı var.

The powder coat adheres very well to the steel, and we think it may prevent corrosion issues that sometimes come up with magnets when we have Nickel plated magnets on steel rotors (galvanic reaction).

 

Toz boya çelik çok iyi yapışır ve çelik rotorlar (galvanik reaksiyon) Nikel kaplı mıknatıslar olduğunda bazen mıknatıs ile birlikte gelip korozyon sorunları önleyebilir.

We don't really know, but there's no harm in doing things this way.

 

Biz gerçekten bilmiyorum, ama bu şekilde yaparak hiçbir zararı yoktur.

So, first step is to powder coat the rotors and next step is to put 16 magnets evenly spaced around the rotors with opposite poles neighboring one another.

 

Bu nedenle, ilk adım, toz boya rotorlar ve sonraki adım, birbirlerine komşu zıt kutuplarda olan rotorlar etrafında eşit aralıklarla 16 mıknatıslar koymaktır.

The magnets we use are N42 grade, 3 inch x 1.5 inch by 0.75 inch blocks.

 

Kullandığımız mıknatıslar N42 notu, 0.75 inç blok 3 inç x 1.5 inç.

1972.jpg

We now use stainless steel banding around the magnet rotors; it's 0.30 inches thick (about 1/32 inch) and 3/4 inch wide.

 

Şimdi mıknatıs rotorları etrafında bantlama paslanmaz çelik kullanılması; (1 / 32 inç) 0,30 inç kalınlığında ve 3 / 4 inç genişliğinde.

We wrap it around the rotor tightly and scribe it so that we know the exact circumference.

 

Biz bu yüzden tam çevresi biliyoruz sıkıca rotor ve katip etrafında sarın.

Then we cut the banding about 3/16 inch short and weld it together with stainless steel welding wire.

 

Sonra biz yaklaşık 3 / 16 kısa inç ve paslanmaz çelik kaynak teli ile birlikte kaynak bantlama kesti.

You could also braze it or silver solder it.

 

Ayrıca, ya da gümüş lehim lehim olabilir.

The trick is to make sure you get things nice and straight before you weld it.

 

İşin püf noktası, kaynak önce düz ve güzel şeyler olsun emin olmak için.

Once the bands are welded together, we heat them up with an oxy-aceteline torch right to the point where the stainless banding just starts to turn yellow.

 

Bantların birbirine kaynaklı sonra, biz onları bantlama paslanmaz sararma başlar noktasına doğru bir oksi-aceteline meşale ile ısınır.

One person heats it -- the other person (wearing welding gloves) grabs it at just the right moment and drops it on the magnet rotor.

 

Bir kişi ısıtır diğer kişi (kaynak eldivenleri) sadece doğru anda kapmak ve mıknatıs rotor üzerine düşer.

As it gets hot it expands.

 

Isındığında olarak genişletir.

Once it starts turning color it's usually plenty large enough to drop right over the magnet rotor.

 

Bir kere genellikle bol yeterli mıknatıs rotor üzerine açılan büyük renk dönüm başlar.

As it cools, it shrinks, and fits very tightly around the magnet rotor.

 

Soğudukça büzülür ve mıknatıs rotor çevresinde çok sıkı bir şekilde uyuyor.

This adds a lot of insurance that the magnets could never fly out.

 

Bu mıknatıslar uçup asla sigorta bir çok ekler.

It also makes a nice cavity to pour the resin into.

 

Aynı zamanda güzel bir boşluğun içine reçine dökmek için yapar.

For past machines we would just wrap tape around the rotors and pour resin around the magnets, then remove the tape.

 

Geçmiş makineleri için biz sadece Rotorların etrafında bant sarın ve mıknatıslar etrafında reçine dökün, sonra bandı çıkarın.

We've had problems with magnets coming out of rotors, and hopefully this is a solution.

 

Biz mıknatıslar rotor çıkan sorunlar yaşadım ve umarım bu bir çözümdür.

It also looks nice.

 

Bu da hoş görünüyor.

1973.jpg

Pictured above is the front magnet rotor with the stainless steel band shrunk onto it.

 

Üzerine küçüldüğünü paslanmaz çelik bant ile ön mıknatıs rotor Yukarıdaki resimde.

1974.jpg

A magnet rotor with the band shrunk around it, ready for casting, is shown above.

 

Döküm için hazır, etrafında küçüldüğünü bandı ile bir mıknatıs rotor, yukarıda gösterilmiştir.

We cut out a plywood disk (half inch plywood is fine) and make an island 11 inches in diameter, and glue it to the inside of the magnet rotor with caulk.

 

Biz bir kontrplak disk kesip (yarım inç kontrplak ince) ve çapı 11 inç bir ada yapmak ve kalafat ile mıknatıs rotor içine yapıştırıcı.

Now we have a cavity to pour resin into and cast the magnets permanently into place.

 

Şimdi reçine dökülür ve yerine kalıcı mıknatıslar döküm bir oyuk var.

The resin we normally use is vinyl ester (although epoxy is fine), mixed about 50% by volume with some kind of filler -- we use alumina trihydrate (ATH) and a little bit of chopped fiberglass.

 

Biz normalde kullandığınız reçine çeşit dolgu hacmi yaklaşık% 50 karışık vinil ester (epoksi ince olmasına rağmen), alümina trihidrat (ATH) ve doğranmış fiberglas biraz kullanın.

1975.jpg

 

 

1976.jpg

The coils for the new 17 foot wind turbine are larger than those for the first 17 footer we made.

 

Bobinleri yeni 17 ayak rüzgar türbini için yapılan ilk 17 altbilgi için bu daha büyük.

We actually use exactly the same size and shape of coil that we did for the

20 foot diameter wind turbine .

 

Biz aslında yaptığı bobin tam olarak aynı boyut ve şekil 20 ayak çapında rüzgar türbini .

Again -- if you're thinking of building something like this -- read that page, read the page about the 10 foot wind turbines, and between it all you should be able to put it together.

 

Again - 10 ayak rüzgar türbinleri hakkında bina böyle bir şey düşünme eğer o sayfasını okuyun, okuyun, ve arasındaki bütün siz bir araya koymak gerekir.

The inside dimensions (the hole in the center of the coils) are 1 inch at the bottom, 1.5 inches at the top, and 3 inches tall.

 

Iç boyutları (bobinler merkezinde delik), altta 1 inç, en az 1.5 inç ve 3 inç boyunda.

Each coil is wound with 59 turns using two strands of #14 AWG wire in hand.

 

Her bobin el #, iki ipliklerini 14 AWG kablo kullanarak 59 defa dönmesi ile sarılır.

This is definitely an improvement over the older 17 foot wind turbine we built.

 

Bu kesinlikle biz inşa edilen 17 ayak büyük rüzgar türbini üzerinde bir gelişmedir.

1977.jpg

This stator is just like the first 17 foot wind turbine.

 

Bu stator sadece ilk 17 ayak rüzgar türbini gibi.

It has 12 coils, each phase has 4 coils in series, and it's wired in star.

 

Her faz 4 bobinleri seri, 12 bobinleri, yıldız kablolu.

It's shown above in the mold.

 

Bu kalıp yukarıda gösterilmiştir.

The mold for this stator is 5/8 inch thick.

 

Bu stator kalıp kalın 5 / 8 inç.

The outer diameter is 22 inches and the island (inner diameter of the stator) is 10 inches.

 

Dış çapı 22 inç ve adanın (stator iç çapı) 10 inç.

1978.jpg

Pictured above is the stator finished, except for casting.

 

Yukarıdaki resimde stator döküm dışında, bitmiş.

We drill out brass 3/8 inch bolts and solder the leads to them.

 

Biz 3 / 8 pirinçten onlara yol inç cıvata ve lehim delin.

The mold has 3 holes in the bottom which we seal with caulk and mold release (furniture polish).

 

Kalıp biz kalafat ve kalıp ayırıcı (mobilya cilası) ile mühür altında 3 delik vardır.

So after the stator is cast we have 3 nice lugs sticking out to make connections to.

 

Bu yüzden stator döküm sonra bağlantı yapmak için dışarı yapışmasını 3 güzel pabuçları var.

1979.jpg

Shown above is a finished stator fresh out of the mold.

 

Kalıp bitmiş stator yeni çıkmış yukarıda gösterilmiştir.

Nothing left to do except drill it out to accommodate the studs that support it, and de-burr it a bit with a file or sand paper.

 

Destek Çıtçıt karşılamak için matkap dışında hiçbir şey yapmak için sol ve de çapak bir dosya ya da zımpara kağıdı ile biraz.

Nothing left to do except...

 

Hiçbir şey hariç yapmak için sol ...

assemble the alternator, build blades, build a tower etc....

 

alternatör monte bıçakları inşa, bir kule vb inşa ...

There is a fair bit of work involved with building one of these systems!

 

Bu sistemlerin bir bina ile ilgili çalışma adil bir bit var!

 

 

1980.jpg

This page is about the assembly of the alternator.

 

Bu sayfa alternatör montaj hakkında.

Pictured above we have the back magnet rotor assembled to the wheel hub with all the studs on.

 

Biz tüm Çıtçıt tekerlek göbeği monte arka mıknatıs rotor Yukarıdaki resimde.

The back rotor lays right on the back machined surface of the wheel hub.

 

Arka rotor sağ arka tekerlek göbeği işlenmiş bir yüzey bırakır.

Again (previously mentioned) -- sometimes you need to machine the wheel hub to make this possible.

 

Yine (daha önce belirtildiği gibi) bazen makine, tekerlek göbeği bunu mümkün kılmak için gereken.

The studs that hold the whole alternator on (and the blades on) are 5/8 inch - 11 tpi and 7.5 inches long.

 

11 tpi ve 7.5 inç uzunluğunda tüm alternatör tutun Çıtçıt (ve bıçaklar) 5 / 8 inç.

We use a jam nut (they're not as tall) and a lock washer behind the back rotor.

 

Biz bir reçel somun (onlar gibi uzun boylu değil) ve arka rotor arkasında bir kilit yıkama kullanın.

Those are tightened against a standard nut which is against the front of the wheel hub.

 

Bu ön tekerlek göbeği karşı standart bir fındık karşı sıkılır.

This stuff must all be very tight.

 

Bu malzeme çok sıkı olmalıdır.

We prefer to use stainless steel hardware throughout.

 

Biz, paslanmaz çelik donanım boyunca kullanmayı tercih ediyor.

1981.jpg

First grease the bearings.

 

İlk yağ yatakları.

Then fit the back rotor (which is assembled to the wheel hub) to the spindle and adjust the bearings.

 

Sonra mil arka rotor (tekerlek göbeği monte olan) uyum ve yatakları ayarlayabilirsiniz.

Give it a spin to make sure things don't wobble too much!

 

, Emin şeyler çok yalpalama yok yapmak için bir şans verin!

This has never been a problem for us but we always check.

 

Bu bizim için bir sorun olmamıştı ama biz her zaman kontrol edin.

Any run-out over 1/32 inch should probably be corrected.

 

1 / 32 inç üzerinde herhangi bir çalışma muhtemelen düzeltilmelidir.

1982.jpg

After the bearing is adjusted, fit the stator.

 

Rulman ayarlandıktan sonra, stator uygun.

We usually get all the stator hardware tight on the stator first and then make all adjustments at the stator bracket.

 

Biz genellikle ilk stator stator donanım sıkı ve daha sonra stator aralığındaki tüm ayarlamalar yapmak.

There's not point worrying too much about stator adjustment yet -- just give barely enough clearance so it can turn.

 

Stator ayarlama konusunda henüz çok endişe verici bir nokta değildir açabilirsiniz ancak yeterli boşluk sağlar.

Once the stator is roughly adjusted, run a nut down on each stud to near the bottom (almost as far down as you can run it).

 

Stator kabaca ayarlandıktan sonra, dibe yakın (neredeyse kadar aşağı çalıştırmak gibi), her damızlık bir somun aşağı koşmak.

These will be the nuts that the front magnet rotor sits on.

 

Bu ön mıknatıs rotor oturur fındık olacaktır.

1983.jpg

We drilled and tapped 6 holes for jacking screws.

 

Biz delinmiş ve vida kriko ile kaldırmak için 6 delik dokundunuz.

3 of these are redundant...(you only need 3 jacking screws).

 

Bunlardan 3 yedekli ... (sadece 3 kriko vidaları gerekir).

Make up 3 jacking screws and put them into the front rotor.

 

3 kriko vidaları Makyaj ve ön rotor içine koydu.

Carefully lower the front rotor down (the magnetic attraction is great so be careful) so the airgap (distance from front rotor to back rotor) is about 1". Hook the alternator up through rectifiers and check the cut-in speed. It should hit the desired voltage (in this case 48V) at about 90 rpm and the gap should be about 1 inch (maybe slightly less). The stator is only 5/8 inch thick so this should give quite a bit of clearance! At any rate -- lower the front rotor so that the cut-in speed is right (nice if the machine reaches battery voltage at 80 rpm), and this should happen when the airgap (distance from magnet rotor to magnet rotor) is between 7/8 inch and 1 inch. We use a dial indicator, and adjust the 3 jacking screws so that the front rotor runs true. Once the speed is right and the rotor runs true, we stick our fingers through the holes in the front rotor and bring the 6 nuts on the studs up to meet the rotor. Then remove the jacking screws. Then run another nut down tightly against the magnet rotor on each stud. If you got all that right the alternator is finished.

 

Dikkatle Hava ve yaklaşık 1 (ön rotor rotor geri uzaklık) "böylece Kanca alternatör doğrultucular yoluyla (manyetik cazibe, o yüzden dikkatli olun harika) Ön rotor aşağı düşürmek ve kesim hız check-in isabet etmelidir. yaklaşık 90 rpm ve boşluk istenilen gerilim (bu durumda 48V) yaklaşık 1 inç (belki biraz daha az) olmalıdır, bu boşluk biraz vermelidir stator kalın sadece 5 / 8 inç Her neyse! - cut-hız (makine rpm'de 80 pil voltajı ulaşırsa güzel) sağ böylece ön rotor alt ve Hava ve mıknatıs rotor (mıknatıs rotor mesafe) 7 / 8 inç ve bunun 1 inç ön Rotor doğru çalıştığından emin bir kadran göstergesi, 3 kriko vidaları ayarlayın. hız sağ ve rotor doğru çalışır sonra, ön rotor deliklerden parmak sopa ve 6 fındık getirmek Sonra rotor karşılamak için saplamalar. kriko vidaları çıkarın. Sonra her damızlık mıknatıs rotor sıkıca kapatılıp başka bir somun çalıştırın. alternatör tamamlandığında tüm bu hakkın var.

1984.jpg

There's another picture of the alternator basically finished with the jacking screws still installed.

 

Kriko vidaları hala yüklü temelde bitmiş alternatör başka bir resim var.

1985.jpg

The blades haven't changed since the first 17 foot wind turbine.

 

Bıçakları ilk 17 ayak rüzgar türbini bu yana değişmemiştir.

They are 6 inches wide at the tips, about 14 inches wide at the widest point near the root and the taper is straight.

 

Ucunda geniş köküne yakın noktada yaklaşık 14 cm genişliğinde 6 inç geniş ve konik düz.

They are 8-1/2 feet long to make a total diameter of 17 feet.

 

Toplam çapı 17 feet uzun 8-1/2 ayaklar.

They are pitched 3 degress at the tip, and 6 degrees at the halfway point (radius =4.25 feet), and pitched to full board thickness at the root (the boards are 2 inches thick at the root).

 

Onlar ucunda 3 dereceye, yarım noktası (yarıçap = 4.25 feet) az 6 derece eğimli ve kök (kök panoları 2 inç kalınlığında) tam pansiyon kalınlığı perdeli.

We like to put on several coats of boiled linseed oil, diluted about 25% with mineral spirits.

 

Biz kaynatılmış keten tohumu yağı yaklaşık% 25 mineral ruhları ile seyreltilmiş birkaç kat koymak gibi.

The final couple of coats are straight linseed oil.

 

Son birkaç kat düz yağ keten.

1986.jpg

Pictured above we are fitting the blades to the steel hubs.

 

Biz çelik hub bıçakları oturan Yukarıdaki resimde.

The hubs have 5/8 inch holes to accommodate the studs, and there are also 5 bolts which go through each blade.

 

Hub Çıtçıt karşılamak için 5 / 8 inç delik var ve her bir bıçak ile 5 cıvata de vardır.

We normally drill out the blades slightly oversized (11/16 inch) to give a bit of clearance and room to adjust them (measure tip to tip and make sure they are evenly spaced).

 

Biz normalde biraz açıklık ve oda vermek için onları (ölçü ucu ve eşit aralıklı olduğundan emin olun ucu) ayarlamak için biraz büyük boy bıçakları (11/16 inç) matkap.

Sometimes, upon final assembly we put a bit of construction adhesive on one of the hubs.

 

Bazen, nihai montaj üzerine hub biri inşaat yapıştırıcı biraz koydu.

This makes it difficult to take back apart but we feel the friction may help hold the blades in there.

 

Bu zor dışında geri almak için yapar ama biz sürtünme orada bıçaklar yardımcı olabilir hissediyorum.

We've never had one fail yet so this step may not be needed, but it does add a bit of insurance.

 

Biz bir böylece bu adım gerekli olmayabilir, ancak başarısız sigorta biraz eklemek hiç.

Wood will crush over time, so it's good to check the bolts within the first month of raising the machine and then perhaps once a year afterwards.

 

Ahşap zamanla ezecek, böylece, yılda bir kez, daha sonra belki de cıvata sonra makineyi yetiştirme ilk bir ay içinde kontrol etmek için iyi .

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Buda devamı :)

 

 

 

1946.jpg

A good (hopefully, time will tell) tower for the 17 foot diameter wind turbine is very similar to the one we built for the

20 foot diameter wind turbine that powers our shop.

17 metre çaplı rüzgar türbini için iyi bir kule (umarım, zaman anlatacağım) için inşa edilen bir çok benzer 20 ayak çapında rüzgar türbini bizim dükkanı güçler.

The tower we'll discuss on this page is 64 feet tall, made from 10 inch diameter 12 gage steel tubing.

Biz bu sayfada ele alacağız kule, 10 inç çapında 12 Gage çelik borudan yapılmış, 64 metre boyunda.

It's important to note the difference between tubing, and pipe.

Boruları ve boru arasındaki farka dikkat etmek önemlidir.

Pipe is measured by inside diameter, tubing is measured by outside diameter.

Boru iç çapı ölçülür, boru dış çapı ölçülür.

Pipe normally comes in 21 foot lengths, tubing normally comes in 20 foot lengths.

Boru normal olarak 21 ayak uzunlukları gelir, boru, normalde 20 ayak uzunluklarda gelir.

Seamless 10 inch diameter pipe will fit tightly over 10 inch diameter tubing of any gage.

Dikişsiz 10 inç çaplı boru herhangi bir mastar 10 inç çapındaki boru üzerine sıkıca.

The tower and its couplers are all built from tubing.

Kule ve onun kuplörler tüm boru inşa edilir.

The base, tower top and the end of the jin pole utilize pipe that the tubing slips into.

Tabanı, kule ve üst jin kutup sonunda tüp fişleri içine boru kullanmaktadır.

Pictured above are 5, 20 foot sections of 10 inch tubing.

Yukarıdaki resimde, 5, 20, 10 inç boru ayak bölümleri.

The tower will utilize 3 pieces of tubing (60 feet) and the gin pole will utilize 34 feet of tubing.

Kule, 3 adet boru kullanacak (60 feet) ve cin kutup tüp 34 metre kullanacak.

The remainder of the tubing is to be used for couplers.

Boru kalanı kuplörler için kullanılacak.

1947.jpg

The base of the tower is fabricated from angle iron and pipe.

Kulenin tabanı, köşebent ve boru imal edilir.

The gin pole and the tower will slip into the 10 inch diameter pipe, which is welded to a pivot so the tower can tip up and down.

Cin kutuplu ve kule kule aşağı yukarı ucu ve böylece bir pivot kaynaklı olan 10 inç çapında boru içine kayacak.

The whole tower will pivot on a 3 inch piece of pipe (the axis) and the 'bearing' is 4 inch diameter pipe.

Bütün kule, 3 inçlik bir boru parçası (ekseni) pivot ve 'yatak', 4 inç çaplı boru olacak.

We don't want a 'tight' fit in the bearing.

Biz taşıyan bir 'sıkı' bir uyum istemiyorum.

Since the base could never hold the tower up without guy wires, we like to have a good bit of play in the pivot.

Baz adam kablolar olmadan kule kadar tutun asla bu yana, biz pivot oyun iyi bir bit olması gibi.

4 inch pipe over 3 pipe works nicely in this application.

3 boru üzerinde 4 inç boru bu uygulama gayet güzel çalışmaktadır.

The whole base is about 3 feet square.

Bütün temel yaklaşık 3 metre karedir.

1948.jpg

The tower stub (this is the part that the wind turbine fits onto) is also built from pipe.

Kule saplama (bu rüzgar türbini sigar parçasıdır) boru inşa edilmiştir.

The bottom part is 12 inches long, made from 10 inch diameter sched.

10 inç çaplı sched yapılan, alt kısmı 12 santim uzunluğunda.

40 seamless pipe and it fits tightly over the tubing from which the tower is fabricated.

40 dikişsiz boru ve kule imal edildiği boru üzerine sıkıca.

On top of the 10 inch pipe we weld a 12 inch steel disk (cut from 1/4 inch steel).

10 inç boru üstüne 12 inçlik çelik disk (1 / 4 inç çelik kesilen) kaynak.

On top of that we weld the stub which is 40 inches long and made from 3 inch schedule 40 pipe.

40 santim uzunluğunda ve 3 inç programı 40 boru yapılan saplama kaynak.

The yaw bearing for the wind turbine is 4 inch pipe and the fit between it and the 3 inch pipe is very loose.

Rüzgar türbini için yaw yatak, 4 inç boru ve 3 inç boru arasındaki uyumu çok gevşek.

To take up slack we heat, hammer and weld 1 inch x 1/4 inch thick bar stock around the 3 inch pipe and grind it so the fit is good.

3 inç boru etrafında bolluk ısı, çekiç ve kaynak 1 inç x 1 / 4 inç kalınlığında bar stok sürebilir ve uyum iyidir öğütmek için.

There is not much slop, but the wind turbine turns freely on it.

Orada çok slop değildir, ancak rüzgar türbini üzerinde serbestçe döner.

On top of the tower stub we weld a ring 3 inches outer diameter (this just fits inside the 3 inch pipe) and 1.75 inch inner diameter.

Üst kule saplama üzerinde 3 inç dış çapı (bu sadece 3 inç boru içine sığar) ve 1.75 inç iç çapı bir halka kaynak.

This gives some surface area at the top and acts as somewhat of a bushing.

Bu en azından bazı yüzey alanı verir ve bir burç gibi biraz hareket eder.

Without this, in a short time the tower stub would wear into the top of the yaw bearing.

Bu olmadan, kısa bir süre içinde kule saplama yaw taşıyan üst giyecek.

That could make it hard for the machine to yaw and - even worse - furl.

Daha da kötüsü - furl Bu zor yaw ve makine için yapabilir.

1949.jpg

Pictured above are the tower couplers.

Yukarıdaki resimde kule kuplörler.

They're all the same, except the ones for the tower also have guy wire anchors.

Onlar kule için olanlar hariç, hepsi aynı adam tel çapa sahip.

Two for the tower, one for the gin pole.

İki kule, bir cin kutup.

They're each 2 feet long.

Onlar her biri 2 metre uzunluğunda.

We split the 10 inch tubing and weld bar stock to it with holes drilled so that they can be tightly clamped around the tubing with 3/8 inch bolts.

Biz, böylece onlar, 3 / 8 inç cıvata ile boru etrafında sıkıca bağlanarak delikler ile 10 inç boru ve kaynak bar stok ayrıldı.

The guy wire anchors are each basically just 2 triangles cut from 1/4 inch steel with 3/8 inch holes so that the guy wire loops around a 3/8 inch bolt.

Adam tel çapa adam tel, 3 / 8 inç cıvata döngüler etrafında böylece her temelde sadece 2 üçgenler, 3 / 8 inç delik ile 1 / 4 inç çelik kesilmiş.

In the picture above the guy wire anchors have not been fabricated yet.

Adam tel çapa Yukarıdaki resimde henüz fabrikasyon değil.

1950.jpg

The picture above shows detail of the guy wire anchors welded to a coupler for my 20 foot diameter turbine.

Yukarıdaki resimde 20 foot çap türbini için bağlayıcı kaynaklı adam tel çapa ayrıntılı gösterir.

1951.jpg

Other stuff is required for the installation.

Diğer şeyler kurulum için gereklidir.

In this installation we needed 75 feet of flexible stranded 8-3 (#8 AWG wire, 3 strands) to come down the tower.

Bu yükleme esnek telli 8-3 75 feet (# 8 AWG kablo, 3 ipliklerini) kule inmesi gerekiyordu.

We have 3 strands of #4 AWG wire, each 300 feet long to get from the tower base to the rectifier which is inside the house.

Biz evin içinde doğrultucu kule baz almak için uzun # 4 AWG tel 3 lifler, her biri 300 metre var.

For tower anchors we built one dead man (a big heavy thing buried 4 feet under the ground) on one side, and the other 3 sides we were lucky to have solid granite.

Kule çapa için, bir tarafında ölü bir adam (büyük, ağır bir şey toprak altında 4 metre gömülü), ve biz sahip olduğumuz için şanslıyız katı granit, diğer 3 tarafı inşa edilmiştir.

Into the granite we drilled 1 inch diameter holes 12 inches deep and used 1 inch diameter expansion bolts.

Granit içine 12 inç derin ve 1 inç çaplı dübeller kullanılır 1 inç çaplı delikler delinir.

For the top guy wires we used 3/8 inch cable, we got two rolls, 360 feet.

3 / 8 inç kablo üst adam teller için, biz iki rulo, 360 metre var.

We also use 3/8 inch cable to pull the tower up with - which is why so much is required.

Ayrıca kule çekmek için 3 / 8 inç kablo kullanımı çok gerekli neden olduğu.

For the bottom guy wires we used 1/4 inch cable, 180 feet

Alt adam telleri için 1 / 4 inç kablosu, 180 metre

8 turn buckles are required for this tower.

8 tur tokaları bu kule için gereklidir.

For the top we used 5/8 inch / 12 inch jaw and eye drop forged turn buckles, qty 4.

Top için 5 / 8 inç / 12 inç çene ve göz damlası dövme dönüş tokaları, 4 adet kullanılır.

For the bottom we used 1/2 inch / 9 inch jaw and eye drop forged turnbuckles.

Alt için 1 / 2 inç / 9 inç çene ve göz damlası sahte turnbuckles kullanılır.

Jaw and eye turn buckles are handy, as you can disconnect them with 1 bolt.

1 cıvata kesmek gibi çene ve göz dönüş tokaları, kullanışlı.

Turnbuckles with loops are also OK - slightly less convenient though.

Döngüler ile turnbuckles Tamam ama biraz daha az elverişli.

Never use turn buckles with hooks.

Kanca ile çevirin tokaları asla kullanmayın.

Of course every loop in the cable should have a thimble, so we need 8 3/8 inch thimbles and 8 1/4 inch thimbles.

Tabii ki her döngü bir kablo yüksük olmalı, bu yüzden 8 3 / 8 inç yüksükler ve 8 1 / 4 inç yüksükler gerekir.

We require 30, 3/8 inch cable clamps, 24 for the tower, 6 for the cable we pull it up with.

Biz bunu yukarı çekin kablosu için 30, 3 / 8 inç kablo kelepçeleri, kule için 24, 6 gerektirir.

(every loop in the cable should have 3 cable clamps)

(3 kablo kelepçeleri, kablo her döngü olmalıdır)

24, 1/4 inch cable clamps are required for the lower guy wires.

24, 1 / 4 inç kablo kelepçeleri, düşük adam telleri için gereklidir.

Shackles are handy for connecting the turn buckles to the ground anchors, so we got 10, 1/2 inch shackles.

Zincirler zemin çapa dönüş tokaları bağlamak için kullanışlı, bu yüzden 10, 1 / 2 inç pranga var.

A good place to get all this stuff is

webrggingsupply.com .

Bütün bu şeyler almak için iyi bir yer. webrggingsupply.com .

1952.jpg

We leveled the base and put it in position, and pinned it to the ground.

Biz temel tesviye ve konuma getirin ve yere tutturulmuş.

The ground is hard here, but I'd have rather seen concrete poured first and a nice level pad.

Zemin zordur, ama ben daha ziyade beton ilk ve güzel bir ped döktü olurdu.

Instead - (not pictured) we welded lots of re-bar to the base and poured concrete around it after the fact.

Bunun yerine - (resimde) tabanına re-bar pek çok kaynak ve daha sonra bu etrafındaki beton döktü.

Once the tower base is positioned we assemble the gin pole.

Kulenin tabanı konumlandırılmış sonra biz cin kutuplu bir araya getirin.

1953.jpg

Pictured above is the coupler on the gin pole.

Cin kutup coupler Yukarıdaki resimde.

This couples a 20 foot piece of tubing to a 14 foot piece, the overall length of the gin pole is 34 feet which is also the distance away from the base that the guy wire anchors are.

Bu çiftler, 14 ayak parça boru ayak 20 parça, cin direğin toplam uzunluğu da adam tel çapa uzak tabanından mesafe 34 feet.

1954.jpg

The end of the gin pole has accommodation for two guy wires to be anchored, and a large pulley at the end.

Cin kutup sonunda demirlemiş olması için iki adam teller konaklama, ve sonunda büyük bir makara vardır.

The cable we use to pull the tower up with will be anchored right beneath the end in granite, go through the pulley at the end of the gin pole, back down to the ground (also very near the end of the gin pole) through another pulley - and then to whatever vehicle (in this case a small bull dozer) we use to pull the tower up.

Granit kule çekmek için kullandığınız kablo sağ altında demirlemiş olacaktır, başka bir yere geri (cin kutup sonunda da çok yakın), cin kutup sonunda kasnak üzerinden gitmek kasnak - ve sonra (bu durumda küçük bir boğa dozer) kule yukarı çekmek için ne olursa olsun araç kullanmak.

I prefer to use a permanently mounted winch but in this case...

Kalıcı olarak monte edilen bir vinç kullanmayı tercih ancak bu durumda ...

we used a bull dozer.

bir boğa dozer kullanılır.

A large truck with low gears would also work fine.

Düşük vites ile büyük bir kamyon da iyi çalışır.

When using a vehicle to pull a tower up it's important that it be facing the tower so that the driver can see what's going on and see hand signals from helpers.

Bir araç kullanırken sürücü üzerinde neler olup bittiğini görmek ve yardımcıları elle sinyalleri görebilirsiniz böylece kule ile karşı karşıya olması önemlidir kadar bir kule çekin.

1955.jpg

Once the gin pole is assembled, it should be guyed -- just like the tower, so that it cannot fall over.

Cin kutup montajı tamamlandığında, gergili olması gerekir, sadece kule gibi ters düşmeyecek böylece.

The guy wires that go from the gin pole to the tower should also be attached with turnbuckles (once the jin pole is raised it's too late!) Often times a temporary gin pole should be built to raise the real gin pole.

Genellikle turnbuckles (jin kutuplu bir kere çok geç ortaya çıkar!) Geçici bir cin kutup gerçek cin kutup yükseltmek için inşa edilmelidir kez cin kutup kuleye gidin adam teller de eklenmelidir.

In this case we used a backhoe to pull the gin pole up.

Bu durumda, yukarı cin kutup çekmek için bir kazıcı kullandı.

Once the gin pole is raised we can start building the tower.

Cin kutup gündeme sonra kule oluşturmaya başlayabilirsiniz.

1956.jpg

Always test raise the tower before putting anything on it.

Her zaman, üzerine bir şey koymadan önce kule yükseltmek test edin.

At the top of the tower (along with the top guy wires) we've attached a rope.

Kulenin en üst kısmında (en üst adam telleri ile birlikte) bir ip bağlanmış.

When raising, people need to pull on the rope as the tower gets nearly erect to overcome the weight of the gin pole, otherwise it will up so high and then the gin pole will 'fall' to the ground making for a rather violent erection.

Yükselterek, insanlar kule cin kutup ağırlığını aşmak için neredeyse dik alır gibi aksi takdirde o cin kutup, oldukça şiddetli bir ereksiyon için karar yere kadar çok yüksek ve 'düşme', halat çekme gerekir.

The test raise is always a bit scary.

Test zam her zaman biraz korkutucu.

We try to figure our guy wire lengths as accurately as possible but usually we cut/adjust them so the tower is slack on the first raise, and some adjustment is necessary.

Biz mümkün olduğu kadar doğru adam tel uzunlukları anlamaya çalışırım, ancak kulenin ilk zam gevşek bu yüzden genellikle onlara kesme / ayarlama, ve bazı ayarlaması gerekli değildir.

This is also a good time to mention that a towers guy wires should *always* tighten as it goes up and slack a bit when it goes down.

Bu da aşağı gittiğinde bir kuleleri adam teller * Her zaman biraz yukarı gider olarak sıkın ve gevşekliğini gerektiğini belirtmek için iyi bir zaman.

This is accomplished by putting the side anchors a small distance (in this case about 6 inches) in front of the tower (in the direction it the tower tips)

Bu kulenin önünde küçük bir mesafe (6 inç hakkında bu durumda) (yönde bu kule ipuçları) koyarak yan çapa yapılır

1957.jpg

On the first test raise it's important to get the tower plumb, and get the cables properly adjusted.

İlk test çekül kule almak için önemli yükseltmek ve kabloları düzgün bir şekilde ayarlanmış olsun.

After that, assuming it does slack on the way down as it should, it should work well and always come back up into adjustment.

Bundan sonra varsayarak aşağı olması gerektiği gibi yolunda gevşek yok, iyi çalışmak ve her zaman ayarlaması içine geri gelmek gerekir.

1958.jpg

Pictured above is detail of the gin pole while raising the tower.

Kulenin yükselterek cin kutup ayrıntılı Yukarıdaki resimde.

If you look closely you can see a bulldozer in the background.

Eğer yakından bakarsanız, arka planda bir buldozer görebilirsiniz.

You can see how the cable we pull it up with comes from the ground, through a pulley at the end of the gin pole, back down to the ground through another pulley and then to the tractor.

Bu kabloyu nasıl geri, başka bir kasnak aracılığıyla yere ve sonra traktör, cin kutup sonunda bir makara üzerinden, yerden gelen o kadar çekin görebilirsiniz.

1959.jpg

Once the tower is finished we assemble the machine on it, hook up the wires and balance the blades.

Sonra kule, bunun üzerine makinenin montajı bitmiş, tel, kanca ve bıçaklar denge.

For a large machine like this it's handy to have a ladder (or stand in the back of a pickup truck) for blade balancing.

Bu gibi büyük bir makine için bir bıçak dengeleme için merdiven (veya bir kamyonetin arkasında durmak) kullanışlı.

You need to balance the blades on a calm day, as too much wind will make it difficult or impossible.

Sakin bir gün bıçakları dengelemek için, çok fazla rüzgar zor ya da imkansız hale getirecektir.

1960.jpg

Very carefully and slowly raise the tower and hope for the best!

Kulenin çok dikkatli ve yavaş yavaş artırmak ve en iyi umut!

Be sure during raising that the turbine is shorted out (the stop switch is 'on') so it can't start running during the process.

Türbin azaltilabilmektedir (durdurma anahtarı 'on') bu yüzden bu işlemi sırasında çalışan açamazsınız yükselterek sırasında emin olun.

1961.jpg

This time we had a few folks pulling on the rope to overcome the weight of the gin pole.

Bu sefer biz cin kutup ağırlığını aşmak için ip çekerek birkaç millet vardı.

1962.jpg

Usually when you raise a wind turbine you stop all the wind sometimes for weeks.

Genellikle bir rüzgar türbini yükseltmeye hafta boyunca bazen rüzgar durdurmak.

This time, it was a windy day and it started up immediately, making over 3kW and furling a bit.

Bu kez, rüzgarlı bir gündü ve 3kW üzerinde ve biraz sarmali hemen başladı.

We put this page up as a bit of an 'update' about the 17 foot wind turbine design.

Biz ayak, 17 rüzgar türbini tasarımı ile ilgili bir 'update' bit olarak bu sayfayı koydu.

Again, it is by no means 'plans' but -- hopefully if you read this page and several of our other pages about other machines you should get a good idea about how this all goes together.

Bu sayfa okudum ve diğer makineler ile ilgili diğer sayfalara çeşitli umarım eğer hep birlikte nasıl gidiyor hakkında iyi bir fikir almalısınız - Yine, hiçbir şekilde 'planları' ama.

At this time, my first 17 foot turbine is 3 years old and it's been reasonably reliable.

Şu anda, benim ilk 17 ayak türbini 3 yaşında ve oldukça güvenilir.

We have also built 4 more (like the ones featured on this website) and 3 of them are flying and seem to be holding up well.

Ayrıca 4 (Bu sitede olanlar gibi) ve 3 tanesi uçan ve iyi tutan görünüyor inşa etmişlerdir.

We believe it to be a reasonably good design although it is not a quick, easy or cheap project.

Hızlı, kolay ve ucuz bir proje olmamasına rağmen oldukça iyi bir tasarım olduğuna inanıyorum.

The system featured in these last few pages probably cost about $2500 for the turbine itself, and about the same for the tower - so $5000 over all and a lot of hours.

Muhtemelen bu son birkaç sayfa yer sistem türbin kendisi için maliyeti yaklaşık 2500 $ ve kule için aynı bu yüzden 5000 $ ve bir sürü saat üzerinde.

Well worth it I think!

Peki buna değer diye düşünüyorum!

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Eskiden su akar Türk bakar denirdi.Şimdi yurdumun her su akan elverişli coğrafyası HES santralleri şantiyesi olmuş maşallah.İnanıyorumki ilerde bu rüzgar santralleride moda olacak.Ama tek zaafı bu sistemin biraz daha bireysel amaçlı olması.Ehh haliylede bireyler çekinceli görüyor olmalı bu sistemi.Maliyet hesabı ve verimliliğine bire bir şahit olmayınca pek itibar görmüyor olmalı.Yoksa kıvrak zekalıdır yurdum insanı ;)

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Eskiden su akar Türk bakar denirdi.Şimdi yurdumun her su akan elverişli coğrafyası HES santralleri şantiyesi olmuş maşallah.İnanıyorumki ilerde bu rüzgar santralleride moda olacak.Ama tek zaafı bu sistemin biraz daha bireysel amaçlı olması.Ehh haliylede bireyler çekinceli görüyor olmalı bu sistemi.Maliyet hesabı ve verimliliğine bire bir şahit olmayınca pek itibar görmüyor olmalı.Yoksa kıvrak zekalıdır yurdum insanı ;)

 

Kardeş ben biraz araştırdım hazır satın almaya kalksan ortalama kilowat başına 1000-1200 $ yani 5kw gücünde tribün 5000-6000 $ ama kendin yapsan çok ucuza mal edebiliyorsun ,en paha lı malzemesi mıknatıslar.:D

 

--- Sonraki mesaj ---

cok rahat bulunur,bu malzemeleri satan yer, magnet da satiyordur da, yapmasi zor, bir bilenin yapmasi sart!! smile.gif

Benim biraz imkanım olsa 20 kw lik yapmayı düşünüyorum ama iş olmayınca malesef.:confused:

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Paylaş

×
×
  • Yeni Oluştur...