Jump to content

Koç Kadını'nın Yıldıznâmesi


Mira
 Paylaş

Önerilen Mesajlar

 

Bu burçta doğan kadın, kırmızıya meyyâl beyaz benizli, güzel burunlu, izzet-i nefis sahibi, kırmızıya meyyâl sarı saçlı, keskin zekalı, akıllı, bilgili, sevimli, ahlâkı sert, çabuk hiddetlenir, çabuk razı olur, güzel muamele ve iltifattan hoşlanır, müşavere edeni ifsat eyler, kimse ile uzun zaman uyuşamaz, dili uzun, kimsenin sözünü dinlemez, hüsn-ü cemâli yerinde, dişleri muntazam, gözleri dilber, orta boylu, irice başlı, kolları ve baldırları kuvvetli olup yüzünde çiçek veya çil izi, karnında alamet, göğsünde bir ben vardır. Erkeklerle buluşmayı ve mukareneti fevkâlâde sever. Evlâdı az olur. Tab'an tuzak ve hileye meyyâldir. Gençliğinde şerrinden az adam kurtulur. 15 yaşından 45 yaşına kadar (ölüm) korku(su) vardır. Eğer bunu geçirirse evlâdının evlâdını görür. Başından üç veya beş nikah geçer. Birisi tarafından sihre uğrarsa da bundan kurtulur. Deniz vasıtalarına binmekten korkulur. Daima safra galeyanından muzdarip olur.

 

Eğer Merih'in mesut olduğu bir zamanda sabah erkenden doğmuş ise çok zengin, Merih'in menhus olduğu saatte doğmuş ise çok fakir, fesatçı, yalancı, iftiracı olur. Erkekler yüzünden çok musibetlere uğrar. Alış-verişte, bilhassa ziraatta bahtı müsaittir. Hayırlı günü salı, hayırsız günü pazartesidir. Kapısı Şark cihetine müteveccih hânede ikâmet eylemesi münâsiptir.

 

Bunda da üç vecih vardır:

 

Birinci Vecih: Merih'e mütenâzır olan; beyaz benizli, çatık kaşlı, mütenasip burunlu, şehlâ gözlü, uzun boylu, balık etli, koca sahibi bir kadındır. Evlatlarının çoğu erkek olur. Bir fenalıkla meşhur olmasından korkulur. İzzet-i nefis sahibi, erkeklerin malını yer ve israf eder. Bir hâlde sebat etmez. Yüzünde bir alamet vardır.

 

İkinci Vecih: Şemse mütenâzır olan; sarıya meyyal beyaz benizli, orta boylu, evlâdı az, yüzünde bir eser veya ben, göbeğinin altında ve kollarında bir alamet vardır. Birlikte yaşadığı kimseye hükmünü geçirir. Kadınlar arasında sevimli, gazabı şiddetli, rıfk ile güzelce idare olunur. İşlerinde aceleci, izzet-i nefis sahibi, rızkı bol, erkekler indinde baht ? olup başından iki veya dört nikah geçer.

 

Üçüncü Vecih: Zühre'ye mütenâzır olursa sarıya meyyal beyaz yahut buğday benizli, birbirine yakın kaşlı, uzunca boylu olur. Her gören sever. Göğsünde ve iki omuzu arasında alamet vardır. Eğlenceyi, zevk ve sefayı,ziynet ve süsü sever. Zarif olup sever ve sevilir. Gezip eğlenmeyi, a006cgı ve nağmeyi, mukareneti daima arar. Nefsini beğenir, erkekleri teshir eder (etkiler). Ekser evlâdı kız olur. Hasedçileri çoktur. Göz değmesine maruz olduğundan üzerinde nüsha bulundurmalıdır.

 

Hayatı ve Nefsi Hânesi: Burcu Hamel ve yıldızı Merih'tir. Hayatı mesud ve maişeti geniş olup niyet ve hatırı saftır. Çok rüya görür. mit eylediğine nâil olur. İyilik ettiğinden zarar görür. İnsanlardan uzak yaşamak hayırlıdır. Yaşı ilerledikçe kıymeti artar, hâli iyileşir.

 

Malı ve Ticâreti Hânesi: Burcu Sevr ve talii Zühre'dir. Erkeklerden kazanmakta bahtı vardır. Malı çok olur. Servetini lüzumsuz yere sarf edip telef eder. Belki malını bir erkeğe yedirir ve bunun sebebiyle zarurete dur olur. 25'inden 30 yaşına kadar olan zamanda fakr-u zaruretten korku vardır. Onan sonra refah ve debdebe içinde yaşar.

 

Kardeşleri Hânesi: Burcu Cevza ve yıldızı Utarid'dir. Kız kardeşleriyle geçinemez ve ayrı ayrı yaşar. Erkek kardeşleriyle iyi geçinir ve beraber bulunur. Kızlardan zarar, erkeklerden hayır görür.

 

Babası ve Anası Hânesi: Burcu Seretan ve talii Kamer'dir. Validesi kendisini pederinden ziyade sever. Eğer Zühre'ye mütenâzırlardan ise pederi validesinden evvel vefat eder. Eğer ona mütenâzır değilse validesi, pederinden evvel göçer.

 

Evlâdı ve Ahfâdı Hânesi: Burcu Esed ve yıldızı Güneş'tir. Ekser evlâdı erkek olur. İlk evlâdı kız olursa evlatlarından bahtı azdır. Evlâtlarından bir kısmı kendinden evvel vefât eder.

 

Hastalığı ve İlletleri Hânesi: Yıldızı Utarid'dir. İhtiyarlığında çok hasta olur.Bahar ve yaz mevsiminde limonata ve demirhindi şerbeti kullanmalıdır. Ekşi ve tatlı şeyler faydalıdır. Midesinde ve karnında sancı olursa müshil almalıdır.

 

Zevci ve Firâşı Hânesi: Burcu Mizan ve talii Zühre'dir. Küçük yaşta iken talibi zuhur ederse de izdivaç edemez. Sonra diğer talibiyle izdivaç eder. İlk zevcinden talâk veya vefât ile ayrılır. Başından üç veya beş nikah geçer. En hayırlı zevc, beyaz veya sarı benizlilerdir. zevl0065ri indinde muhterem ve sevgili olur ve bundan dolayı birçok kadınların hasedine mâruz kalır.

 

Korkusu ve Mevti Hânesi: Burcu Akrep ve talii Merih'tir. Cin tasallutundan korkulur. Üzerinde Muavvizeteyn vefkini taşırsa bundan emin olur. Ölüm sebebi, kalp ve karın ağrısıdır. O da senenin talii bu burç ve yıldızda olduğu zamandır. 7 yaşından 44 yaşına kadar tehlike vardır. Bunu geçirirse 80 yaşına kadar yaşar.

 

Yolculuğu ve Hareketleri Hânesi: Burcu Kavs ve yıldızı Müşteri'dir. Hacca gider ve bu seferinde hayır ve sürura erer. Perşembe günü çıkmak suretiyle karayolu iyidir. Deniz seferinden hayır yoktur. Bundan kaçınmak lazımdır. Çünkü tehlike melhuzdur. En iyi seferi, kıble ve garp cihetine olandır.

 

İzzet ve İkbâli Hânesi: Burcu Cedy ve talii Zühre'dir. Büyükler, ileri gelenler, arkadaşlar, makam sahipleri ve kalem erbabından bahtı vardır. Kadri yüce bir adamla dost olur. Onun yüzünden izzet ve şerefe erer. Kendisini her gören sever.

 

Ricâsı ve Amâli Hânesi: Burcu Delv ve yıldızı Zühâl'dir. Birçok şeyleri amel eder. Her saat bir şey düşünür. Azmeylediği işte muvaffak olmadıkça geri dönmez. Akıbeti övgüye lâyıktır. Nimet ve sadet içinde vefât eder.

 

Düşmanı ve Hasedçileri Hânesi: Burcu Hut ve talii Müşteri'dir. Düşmanı ve haseti006ceri çoktur. Malını yerler, kendisine zemmederler. İnsanlarla yakınlığı dolayısıyla musibetlere uğrar. Cenab-ı Hak, ona düşmanlarına galebe ve zafer ihsan eder. İnsanlardan uzak olması hayırlıdır.

 

Bahar mevsiminde kan aldırmalıdır. Alışveriş için iyi günü salı, zararlı günü pazartesi ve çarşambadır. En iyi elbise, sarı ve safran rengi ipek kumaştır. İnsanlardan dost, ahbap ve ortak olarak Hamel, Esed ve Kavs gibi nâri olanlar iyi olup Akrep, Hut ve Seretân gibi talii mâi olanlardan sakınmalıdır. Çünkü en büyük düşmanları onlardandır. Pazartesi günü başlayan hastalık tehlikelidir. Dana eti faydalı, sığır eti ise zararlıdır. Keçi eti, bakla, mercimek ile çok tuzlu şeylerden ictinab etmelidir. Bunlardan hastalık zuhur eder. En münasip koku menekşe, gül ve yasemindir. Yattığı zaman başını şarka doğru koyarsa haşarat ve zararlılardan emin olur. Yalnız olduğu halde karanlık yerlerde yatmamalıdır.

 

Eğer gebe kalmazsa biraz tütün gülü, üç dirhem havlıcan ve bir diş sarımsak alıp yeni bir toprak kapta tatlı zeytinyağıyla kaynattıktan sonra temiz bir beze bağlayıp rahim yoluna koymayı müteakip zevciyle mukarenet eder ise, biiznillahi Teala gebe kalır.

 

dır..

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Paylaş

×
×
  • Yeni Oluştur...