Jump to content

Ayet-el Kürsi'nin Mübarek Daveti


camuro

Önerilen Mesajlar

Ayetel kürsinin özel formülü...

1.gün: 50 ayetel kürsi sonra 3 defa davetini oku

2.gün: 170 ayetel kürsi sonra 7 defa davetini oku

3.gün: 201 ayetel kürsi sonra 11 defa davetini oku

4.gün: 313 ayetel kürsi sonra 21 defa davetini oku

5.gün: 50 ayetel kürsi sonra 41 defa davetini oku

6.gün :170 ayetel kürsi sonra 71 defa davetini oku

7.gün: 313 ayetel kürsi sonra 111 defa davetini oku

Ayetel kürsi nin mübarek da'veti

bu mübarek da'vete başlamadan önce---eğleyubin eğleyubin---eğilin eğilin---namim namin---temumin temumin---eyumin eyumin---leyumin leyumin---berğetin berğetin---ayihin-17 kere-

nukin-506 kere---celilin-73 kere ---badarin-208 kere---kabin-103 kere---eğyelubin-1049 kere ---kiylin-140 kere---wakiylin-137 kere---tamin-441 kere---ta meymumin-537 kere---

ğasimin-1551 kere---tehşin-1300 kere---berkiyaşin-613 kere---selamün kavlem- mir- rebbir-rahim-818 kere okunur---

bismillahir-rahmanir-rahim---elhamdu lillahi rebbil alemin---efdeli selatu wes-selamu ala seyyidina we senedena we habibena we nebiyena we şefi'ana we mewlwna muhammedin we

ala alihi we sahbihi we sellem--allahümme inni nes'eluke we etewes-selu ileyke bi hakki we bi hürmeti cemiy'i zahıri wel batıni sırril esrari sırrıl sırri--- ya allah a.c.---(1000 kere allah

allah a.c. de ) ya rahmanu ya rahmanu ya rahman a.c.---ya rahimu ya rahimu ya rahim---ya he ya he ya he ---ya rebbahu ya rebbahu ya rebbahu a..c---ya seyyidahu ya seyyidahu ya

seyyidahu---ya huhu ya huhu ya huhu---ya ğiyasi inde şiddeti ---ya enisi inde wahdeti---ya muciybu inde de'weti--- ya allah---( 1000 kere allah allah a.c. de) allahu la ilahe illa huvel

hayyül kayyum---ya men tekumüs-semawati wel erdi bi emrihi---ya camial mahlukati tahte lütfihi---we kahrihi---we nes'eluke en tusehhire li ruhaniyete hazihil ayetiş-şerifeti---tuiyneni---

biha---ala kadai haceti---ya men la te'hüzuhu sinetün we la newmün ihdina ilel hakki we ila tariykin müstekiymin hatta esterihu minel lewmi la ilahe illa ente sübhaneke inni küntu minez

-zalimin---hemuşin (351 kere)--demuşin (350 kere)---heyuşin (321 kere)---deyuşin (320 kere)

ya men lehu ma fis-semawati we ma fil erdi men zellezi yeşfeu indehu illa biiznih---allahümme erşidni fima uriydu min kadai hewaici we isbati kawli we fi'li we amelii we barik fi ehli---

ya men ya'lemu ma betne eydihim we ma halfehüm we la yuhiytune bi şey'in min ilmih---ya men ya'lemu demire ibadihi sirren ew cehren we nes'luke en tusehhire li hüddame hazihil

ayetil aziymeti wed-de'wetil kerimeti yekunune li awnen ala kadai hewaici ---heya heya ---cewlen cewlen ---mülken mülken---ya men la yeteser-refu fi mülkihi illa bi ma şae wesie

kürsiyyuhüs-semawati wel erde---sehhir li abdeke seyyid kendiyas hatta yukellimuni fi hali yekazeti we yuiynuni fi cemiy'i hewaici---ya halim ya alim ya aliyyu ya azim ---eskina ---

ecizna---we ecirna ---ya erhamer-rahimin---ya kafi ya hadi ya bari ya alim ya sadık a.c. bi hürmeti sırril sırr---ya kawi ya aziz ya kadir ya semi'u ya besir a.c. bi hürmeti sırril sırr---ya

kadiri mutlak ya sahibi mutlak ya sultanı mutlak a..c. ---acilen serien bi hürmeti sırril sırr---

men--- ve la yeuduhu hifzuhuma we huwel aliyyil azim (burayı 70 kere oku ) ya hamidu---ya mecidu---ya baisu---ya şehidu---ya hakku---ya wekilu--- (450 kere hasbünellahu we ni'mel

wekil oku )---ya kawiyyu---ya metinu---ya kaf ha ya ayın sad (195 kere oku )--- kifayetuna ---we ya--- ham mim ayın sin kaf---(278 kere oku ) himayetuna ---kün li awnen ala kadai

hewaici bi elfi elfi la hawle we la kuwwete illa billahil aliyyül azim---aksemtu aleyke eyyuhes seyyid kendiyas---ecibni ente we hüddameke we eiynunifi cemiy'i ümuri bi hakki ma

te'tekidunehu minel azameti wel kibriyai ---we bi hakki hazihil aziymeti we bi hakki seyyidina muhammedin aleyhis-selatu wes-selam--- ecib eyyuhes -seyyidül kendiyas esri' minel

berki we ma emruna illa wahidetün ke lemhin bil beser---we lekad ehlekna eşyaeküm fe hel min müddekir---we küllu şey'in fealuhu fiz-zübur ---we küllu seğirin we kebirin müeteter---

innel muttekiyne fi cennatin we neher ---fi mak'adi sidkin inde meliki muktedir---

 

bu da'veti okumak istiyen kardeşlerimiz perhizli olmalı,sigara kullanmamalı kolanya parfüm içinde alkol olduğundan kullanmamalı sade gülsuyu ya da alkolsüz esans kullansın. içinde

kötülük olmasın hata yapmaktan kaçınması gerekir.istihare içinde kullanılır ama gecede bir kere okuyup yatmalı.işin ehliyse 7 kez değilse 1 kez okusun.Bu tip tertiplerde helal

dairesinde olunduğu sürece bir sorun yok.Bayansa okuma esnasında tam kapalı olsun.erkekse başında herhangibir şey bulunmalı elbiseler temiz olmalı evde canlı resim ve hayvan

bulunmamalı nazar boncuğu heykel oyun kağıtları olmasın yer müsait ve sakin olmalı okuma zamanı: yatsı namazından sonra (mümkünse gece 1'den sonra) ve ya sabah namazının

farzından sonra okunur.Bu davet duasını İstihare içinde kullanabilirsiniz.yani ayetel kürsi okumadan gecede 1 kere okuyup yatmalı .ehilse 1 kez okusun. işin ehli değilse 7 gece devam

etsin. yalnız maneviyatı güçlü olanlar okusun.

 

sakın birşey söyleme her ne muradın varsa olur uzağı yakını görürsün.ruhaniler dostun olur, bir çok hayırlara ulaşırsın. önce mavi küçük bir ışık gelir. ışık ihlasına göre büyür ve sen bir

teleskopa bakar gibi bakarsın (gözler hafif yumulmalı ta ki perdeler tam açılıncaya kadar ) konuşup ileri geri her yerde anlatırsan veya yalan yanlış kulanırsan sana üç ay mühlet verilir.

kendini düzeltmezsen bir daha ulaşamayabilirsin.

 

kaynak:alıntıdır.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Arşivlendi

Bu konu artık arşivlenmiştir ve başka yanıtlara kapatılmıştır.

×
×
  • Yeni Oluştur...