Jump to content

Zirve Duası


dahası var

Önerilen Mesajlar

Kurtuluş, Çıkış Ve Kapı Duası" El-Latif Allah c.c 7 Okuma Şekli var.

Zirve Duası mülk suresinin 14.ayeti

Zirve duası Mülk suresinin 14. ayeti değil arkadaşım.O sadece bir ayet.Zirve duası denilen şey metin şeklinde bir dua.Senin eklediklerinin hepsi başka dilek tertibleri sadece.

 

--- Sonraki mesaj ---

 

zirve duası mülk suresinin 14.ayeti miymiş?

2.okuma şekli diye demişti tutku12 bana ama.

siz nereden öğrendiniz camuro kardeşim.

Allah razı olsun.

eğer zirve duası bu ise okuma şekli nedir?

Zirve duası bu değil dahası var kardeşim.Bu Mülk suresinden başlı başına bir ayet,dua değil.camuro kardeş yanlış anlamış sanırım.gezici11 mesajında demişti inne rabbi... diye başlayan ayeti bulduğunuz zaman o duayı buldunuz demektir diye.Ama eklenen şeylerde içinde bu ayet geçen dua yok.tutku12 yalan mı söylüyor masuz yanlış mı söylüyor anlayamadım bir türlü.Allah aşkına Mülk suresindeki ayetin neresinde inne rabbi ledifun lime yeşau cümlesi geçiyor?

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş
Zirve duası Mülk suresinin 14. ayeti değil arkadaşım.O sadece bir ayet.Zirve duası denilen şey metin şeklinde bir dua.Senin eklediklerinin hepsi başka dilek tertibleri sadece.

 

--- Sonraki mesaj ---

 

 

 

Zirve duası bu değil dahası var kardeşim.Bu Mülk suresinden bir ayet sadece.camuro kardeş yanlış anlamış sanırım.gezici11 mesajında demişti inne rabbi... diye başlayan ayeti bulduğunuz zaman o duayı buldunuz demektir diye.Ama eklenen şeylerde içinde bu ayet geçen dua yok.tutku12 yalan mı söylüyor masuz yanlış mı söylüyor anlayamadım bir türlü.Allah aşkına Mülk suresindeki ayetin neresinde inne rabbi ledifun lime yeşau cümlesi geçiyor?[/QUOT

 

kötü niyetle söylemediğini biliyorum ama o sadece bi ayet ifadesindeki küçümsüyomuş yanılsaması rahatsız edici.nolur düzelt:rolleyes:

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş
Zirve duası Mülk suresinin 14. ayeti değil arkadaşım.O sadece bir ayet.Zirve duası denilen şey metin şeklinde bir dua.Senin eklediklerinin hepsi başka dilek tertibleri sadece.

 

--- Sonraki mesaj ---

 

 

 

Zirve duası bu değil dahası var kardeşim.Bu Mülk suresinden bir ayet sadece.camuro kardeş yanlış anlamış sanırım.gezici11 mesajında demişti inne rabbi... diye başlayan ayeti bulduğunuz zaman o duayı buldunuz demektir diye.Ama eklenen şeylerde içinde bu ayet geçen dua yok.tutku12 yalan mı söylüyor masuz yanlış mı söylüyor anlayamadım bir türlü.Allah aşkına Mülk suresindeki ayetin neresinde inne rabbi ledifun lime yeşau cümlesi geçiyor?[/QUOT

 

kötü niyetle söylemediğini biliyorum ama o sadece bi ayet ifadesindeki küçümsüyomuş yanılsaması rahatsız edici.nolur düzelt:rolleyes:

Küçümsemek değil tabiki haşa,yani o sadece başlı başına bir ayet,dua değil anlamında yazdım.Düzelteyim yine de.

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

dua değil demişsin ama aslında bir yönelişle istek anlamı da barındırır.

mesela Allaha halimizi arz ederken "Allahım halimi görüyosun"desek bu beni bu halden kurtar anlamına geleceği gibi bu ayet de dua kapsamına girebilir.

Allahım sen latiyfsin habiyrsin(niyetine göre tefekkürler) bu mana oluşabilir.

zirve bu mu değil mi camuro nasıl öğrendiyse bakalım cevap ondan gelecek...

hayırlısı olsun,hayırlara vesile olsun

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

zirve duası "İnne rabbi ledifun lima yeşau ela yalemü men halak ve hüvel latıyfül habir" 16641 defa Ya Latif her 129 da bu ayet yüz defa okunacak

 

--- Sonraki mesaj ---

 

Hayır bu ayet,dua değil ki.Bu olamaz.Bahsedilen uzun bir dua..

 

Meçhul kardeşim senin bahsetdiğin zirve duası bu mu?

Allah'ın selamı hidayete tabi olanların üzerine olsun.

İçinde çok kıymetli dualar, zikirler ve selavat-ı şerifler var. Ezberleyip namazlarınızın ardından dua olarakta okuyabilirsiniz. Sabah namazından sonra okuyamayanlar gün içinde üç kez okusun derim. Duanın sonuna doğru "Estağfirullah" diye başlayan bölümden önce dilerseniz kendi duanızı da ekleyebilirsiniz.

 

 

Euzubillahimineşşeydanirraciym.

Bismillahirrahmanirrahiym.

Elhamdulillahi rabbil alemiyn. Vessalatu vesselamu ala rasuline Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain velhamdu lillahi rabbil alemiyn.

 

Estağfirullah, Estağfirullah, Estağfirullah el aziym el keriym elleziy La ilahe illa huvel hayyul gayyume ve etubu ileyhi. Ve nes'eluhut tevbe vel meğfirete vel hidayete lena innehu huvet tevvaburrahiym.

 

Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullahe'l-azîm el-kerîm, ellezî lâ ilâhe illâ hüve'l-hayyü'l-kayyûmü ve etûbü ileyhi, tevbete abdin zâlimin li-nefsihî, lâ yemlikü li-nefsihî mevten velâ hayâten velâ nüşûrâ. Ve es-elühü't-tevbete ve'l-mağfirete ve'l-hidâyete lenâ, innehû, hüve't-tevvâbü'r-rahîm.

 

Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina muhammedinil fatihı lima uğlika vel hatimi li ma sebeka ven nasırıl hakkı bil hakkı vel hadi ila sıradıkel müstekıymi sallellahü aleyhi ve ala alihi ve ashabihi hakka gadrihi ve migdarihil aziym. Cezallahü a'nna muhammeden ma hüve ehlüh. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina muhammedinin nuriz zatiyyi ves sirris sari fi sairil esmai ves sıfati. Allahümme salli ala seyyidina muhammedin abdike ve nebiyyike ve rasuliken nebiyyil ümmiyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim tesliymen bi kadri azameti zatike fi külli vaktin vehıyn.

 

Allahümme salli ala muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve evladihi ve ezvacihi ve zürriyyetihi ve ehli beytihi ve asharihi ve ensarihi ve eşyaıhi ve muhıbbihi ve ümmetihi ve aleyna meahüm ecmeıyne ya erhamer rahımiyn. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minezzalimiyn. Allahümme inneke afuvvun kerimun tuhibbul efve fe'fuanni. Allahumme inneke afuvvun kerimun tuhibbul fe'fuenna. Allahumme rabbena atina fiddunya haseneten ve fil ahireti haseneten ve gina ezabennar. Allahumme rabbenağfirli veli vali deyye velil mu'mine yevmeyegumul hisab. Birahmetike ya erhemerrahimin. Ve selamün alel murselin. Velhamdulillahi rabbil alemiyn. Vessalatu vesselamu ala rasuline Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. La ilahe illa ente subhaneke inni küntu minezzalimiyn. Subhane rabbike rabbil i'zzeti emma yesifun. Ve selamun a'lel murseliyn. Velhamdulillahi rabbil alemiyn.

 

Subhâne'l-ebediyyi'l-ebed. Subhâne'l-vâhidi'l-ehad. Subhâne'l-ferdi's-samed. Subhâne râfi's-semâi bi-gayri amed. Subhâne men beseta'l-arda alâ mâin cemed. Subhâne men haleka'l-halka fe-ahsâhüm aded. Subhâne men kaseme'l-erzâka ve lem yense ehad. Subhânellezi lem yettehiz sâhibeten, vela veleden. Subhânellezi lem yelid ve lem yûled ve lem yeküllehû küfüven ehad. Subhâne men yerânî ve ya'rifü mekânî ve yerzukunî velâ yensânî... Allahümme salli ala muhammedin ve alihi ve sahbihi ve sellim. Ya ıddeti ınde şiddeti Ve ya ğavsi ınde kürbeti Ve ya harisi ınde külli musiybeti Ve ya hafizıy ınde külli beliyyeti ve salli ala muhammedin ve alihi ve ala cemiy’ıl mürseliyn Velhamdülillahi rabbil alemiyn.

 

Kef Ha Ya Ayn Sad (7) Elif Lam Mim (3) Hamim (7)

Ferdün, Hayyün, Kayyûmün, Hakemün, Adlün, Kuddûsün, Ve yecalüllahü bade usrin yüsra. (19)

 

Allahumme Ya Vedudu Allahumme Ya Vedudu Allahumme Ya Vedudu Ya Ze’l-arşi’l-mecîd Ya Mübdi, Ya Mu’id Ya Fe’aalün lima yürid Eselüke bi-nuri vechike’l-lezi mele’e erkane arşike ve es’elüke bi-kudretike’l-leti kadderte biha halkake ve bi rahmetike-lleti vesiat külle şeyin. La ilahe illa ente. Ya Muğisu, eğisni Ya muğisu, eğisni Ya muğisu, eğisni Subhaneke ya La ilahe illa entel emanul emanu hallisna minennen nar.

 

Ya Allahu Ya Rahmanu Ya Rahiymu Ya Hayyu Ya Gayyum Ya Hennanu Ya Mennanu Ya Bediassemavati vel ard. Ya Malikel Mülk zul celali vel ikram. Ya Allah. Lâ ilâhe illallâh. Ya Errahman-ur Rahîymin. Ya Hayy-ul Kayyûm. Ya Allahu Rahmân-ur Rahîym.

Allahu lâ ilâhe illâ Huv el Hayyul Kayyum. Lâ ilâhe illa Hu vel Hayy-ul Kayyûm. Ya Rabbi Ya Rabbi Ya Rabi. Tebarekesmu rabbike zil celali vel ikram. Allahu Lâ ilâhe illa Hu, el Ahad’us Samed’ulleziy lem yelid ve lem yûled ve lem yekûn lehû kûfuven ahad. Ya Hannân ya Mennân ya Bedî’üs semâvâti ve’l ard. Zü’l Celâli vel ikrâm. Subhaneke ya La ilahe illa entel emanul emanu ecirna minennen nar.

 

Bismillahirrahmanirrahiym. Allahümme inni es’elüke bi enne lekel hamde la ilahe illa entel mennanü ya hannanü ya mennanü ya bediy’as semavati vel erdı ya zel celali vel ikram. Ya hayyü ya kayyumu la ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minez zalimiyn. Allahümme inni es’elüke bi enni eşhedü enneke entallahü la ilahe illa entel ehadüs samedüllezi lem yelid ve lem yuled ve lem yekün lehu küfüven ehad. Elif lam mim. Allahü la ilahe illa hüvel hayyul kayyum. Ve ilahüküm ilahün vahıdun la ilahe illa hüver rahmanür rahıym. Ya zel celali vel ikram. Ya erhamer rahımiyn. Allahümme inni es’elüke bi enneke entallahü la ilahe illa entel vahıdül ehadül ferdüs samedüllezi lem yelid ve lem yuled ve lem yekün lehü küfüven ehad. La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh Lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şey’in kadir. La ilahe illallahü ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azıym. Es’elüke bismikel eazzil ecellil ekram. Rabbi rabbi rabbi ya rabbi ya rabbi ya rabbi la ilahe illallahü vahdehu la şerike leh lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şey’in kadir. Elhamdü lillahi ve sübhanellahi vel hamdü lillahi ve la ilahe illallahü vallahü ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azıym.

 

Amin. Amin. Amin.

 

Bismillahirrahmanirrahiym. Ya settaru ya settar, ya azizü ya ğaffar, ya celilü ya cebbaru ya mukallibel kulube vel ebsar, Ve ya müdebbiral leyli ven nehar, Hallısna min azabil kabri ven nar.

 

Bismillahirrahmanirrahiym. ya Allahu. ya rahmanu, ya rahiymu, ya ferdü, ya hayyu, ya kayyumu, ya hakemu, ya adlü, ya kuddusü, ya men lehül esmaül hüsna, ya men lehül meselül a’la, ya men leyse kemislihi şey’ün ve hüves semiul basiyr, ya men hüvel evvelü vel ahiru vez zahiru vel batinu, La ilahe illa ente sübhaneke inniy küntü minez zalimiyn. La ilahe illallahu vahdehu la şeriyke leh, Lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şey’in kadir. Allahümme inne nes’elüke biennehü la ilahe illa entel hannanu, ya hannanu, ya mennanu, ya hayyu, ya kayyumu, ya bedi’as semavati vel erdı, ya zel celali vel ikram, ya erhamer rahımiyn, ya rabbü, ya rabbü, nes’elüke bi ennehü la ilahe illa entel ehadüs samedu ya men lem yelid ve lem yuled ve lem yekün lehü küfüven ehad, ya fettahu, ya aliymu, ya basitu, ya muizzu, ya cevadu, ya keriymu, nes’elüke bismikel a’lal eazzül ecellül ekremü, ve nes’elüke bi cemali kemali temami ğayeti bi hayati hakiykati sirri ismikel a’zamilleziy teallefet bi zeylihi ma’na hakiykati külliyyeti hakaiki meani bevatıni ervahi envari esmaike ya allahü, ya allahü, ya allahü, salli ala men erseltehü rahmeten lil alemiyne ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Ya kuddusüt tahiru min külli suin fela şey e yüazühu min cemıy ı halkıhı bi lafzıh. "Ya gayyume fela yefutu şey'un min i'lmihi ve la yeuduhu.(27)"

 

İlahi üstür’uyubena. Vağfir zünubena Ve nevvir kuburana ve tahhir kulubena Veşrah sudurana Ve keffir anna seyyiatina Ve teveffena meal ebrar. Vahşürna meal ahyar Sübhaneke ma a'rafnake hakka ma’rifetike ya ma’rufu sübhaneke ma abednake hakka ibadetike ya ma’bud. Sübhaneke ma zekerna hakka zikrike ya mezkur. Sübhaneke ma şekernake hakka şükrike ya meşkur. Fadlen minallahi ve rahmeten şükran minellahi ve nı’meten lillahil hamdü vel minneh. Elhamdü lillahi alat taati vet tevfiykı ve nestağfirullahe min külli zenbin eznebnahü amedin ve sehvin ve hatain ve nisyanin ve nuksanin ve taksıyr. Allahümme lekel hamdü hamden yüvafi niamike ve yükafi mezideke nahmidüke bi cemiı mehamidike ma alimna minha ve ma lem na’lem ve ala külli halin ya mühavvilel hali havvil halena ila ahsenil hal.

 

Allahümme inna nece'luke fi nehrihi ve neu'zu bike min şerrihi. (19)

Bismillahirrahmanirrahiym. Ve ilahüküm ilahün vahıd. la ilahe illa hüver rahmanür rahiym. Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, muhammedün rasulüllah. Ve kul rabbi euzü bike min hemezatiş şeyadiyni ve euzü bike rabbi en yahdurun. Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, muhammedün rasulüllah. Kul rabbi enzilni münzelen mübaraken ve ente hayrul münzilin. Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, muhammedün rasulüllah. Rabbic’alni mükıymes salati ve min zürriyeti rabbena ve tekabbel düa’. Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah muhammedün rasulüllah.

 

Rabbena tekabbel minna inneke entes semiy’ul alim. Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, muhammedün rasulüllah. Rabbena heb lena min ezvacina ve zürrriyyatina kurrate a’yünin vec’alna lil müttekıyne imama. Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, muhammedün rasulüllah. Rabbişrah li sadri ve yessir li emri vahlül ukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, muhammedün rasulüllah. Rabbena zalemna enfüsena ve in lem tağfir lena ve terhamna le nekunenne minel hasirin. Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, muhammedün rasulüllah.

"Rabbena etmim lena nurana vağfir lena inneke ala külli şey’in kadir.(19)" Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, muhammedün rasulüllah. Rabbena efrığ aleyna hayran ve teveffena müslimin. Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, muhammedün rasulüllah. Rabbenağfir lena zünubena ve keffir a'nna seyyiatina ve teveffena meal ebrar. Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, muhammedün rasulüllah. Rabbi la tezerni ferden ve ente hayrül varisin. Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, muhammedün rasulüllah. Rabbenağfir lena ve li ıhvaninellezine sebekuna bil iman. Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, muhammedün rasulüllah. Rabbenasrif a'nna a'zabe cehenneme inne a'zabeha kane ğerame. Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, muhammedün rasulüllah. Ve gul rabbirhamhüma kema rabbeyani sağıyra. Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, muhammedün rasulüllah. Fe se yekfikehümüllahü ve hüves semiy’ul alim. Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, muhammedün rasulüllah. Ya hayyü ya kayyumü ya zel celali vel ikram. Bi rahmetike ya erhamer rahimiyn.

 

Amin. Amin. Amin.

 

A’dadtü li küllin hevlin la ilahe illellahü ve li külli nı’metin elhamdü lillah. Ve li külli rahain eşküru lillahi ve li külli u’cubetin sübhanellah. Ve li külli zenbin estağfirullah. Ve li külli müsıybetin innellah. Ve li külli daykın hasbiyellahü ve li külli kadain ve kaderin tevekkeltü alellah. Ve li külli taatin ve ma’sıyetin la havle ve la kuvvete illa billah. Ve li külli hemmin ve ğammin maşaellahü len yağlibellahe şey’ün ve hüve ğalibün ala külli şey’in hasbiyellahü ve kefa. Semiallahü li men dea. La ğayete lehu fil ahırati vel ula la ilahe illellahü vahdehu la şeriyke leh. Lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yümiytü ve hüve hayyün la yemutü ebeden daimen sameden begiyyen bi yedihil hayr ve hüve ala külli şey’in kadir. Ve ileyhil masıyr.

 

Allahümme la uhsıy senaen aleyke ente kema esneyte ala zatike. Azze caruke ve celle senaüke ve la ilahe ğayruk. Errahmanü alel arşisteva lehu ma fis semavati ve ma fil erdı ve ma beynehüma ve ma tahtes sera ve in techer bil kavli fe innehu ya’lemüs sirra ve ahfa. Allahü la ilahe illa hüve lehül esmaül hüsna fed’uhü biha. Sadekallahül azıym.

 

Hüvellahüllezi la ilahe illa hüver rahmanü celle celalühür rahiym. El- Melikül kuddusüs Selamül Mü’minül Müheyminül Aziyzül Cebbarul Mütekebbir. el-Hallakul Bari’ül Müsavvirul Ğaffarul Kahhar. el Vehhabül Razzakul Fettahul Alimu. el Gabidul Basidu. el Hafidu, er Rafiu, el Müızzül Müzillü es Semiy’ul Basiyru el Hakemül Adlü Ya Lediyfü. Ya Habiyrul Halim. Ya Aziymü Ya Ğafuruş Şekur.

 

Ya Aliyyül Kebir, Ya Hafiyzul Mükiytü Hasbiyallahul Hasibül Celilül Kerim. Ya Regiybü Ya Müciybül Vasiu. Ya Hakimul Mecid. "Allahumme Ya Vedud (3)" Ya Mecidul Baısü, Ya Şehidül Hakku, Ya Vekilül Geviyyü Ya Metinül Veliyyül Hamid. Ya Muhsıy Ya Mübdiul Müıyd. Ya Muhyi Ya Mümitü Ya Hayyü Ya geyyum. Ya Vacidül Macid. Ya Vahıdül Ehad. Ya Samedü Ya Gadir. Ya Muktedirul Mükaddimül Mü’ahhır. Ya Evvelül Ahıru Ya Zahirul Badinul Vali. el Müteali

 

Ya Birrü Ya Tevvabü Ya Müntekıymü Ya Afüvvü Ya Raufü Ya malikül mülk. zül celali vel ikram. Ya Müksitu Ya Camiu Ya Ğaniyyü Ya Muğni Ya Maniu'ddarru Ya Nafiu'n Nur. Ya Hadi Ya Bediu Ya Bakıy. Ya Varisü Ya Raşid "Ya Sabur (19)"

 

Bismillahirrahmanirrahiym. Allahümme nevvir ayni bi hurmetismi Muhammed. Allahümme nevvir ayni bi hurmeti fı’li Muhammed. Allahümme nevvir ayni bi hurmeti sirri Muhammed. Allahümme nevvir ayni bi hurmeti sıdkı Muhammed. Allahümme nevvir ayni bi hurmeti hılmi Muhammed. Ya envaren nuri ya münevviral ümuri ya şafi ya kafi ya müafi aşşıg muhammeden bi hurmeti hazihil esmai ya Allahü ya Allahü ya Allahü ya Allahu.

 

Ferdün, Hayyun, Kayyumun, Hakemun, Adlun, Kuddûsun. Seyec'alullâhe bâ'de usrin yusra. Yuallimeküm kitabe vel hikmete. İnnâ fetâhnaleke fethan mübiyna. Asâallâhu en ye’ti bilfethi Vec’âllena min ledünke nasiyra. İnne hızballahi hümül gâlibûn. El hükmü lillahil âliyyül kebîr. Hasbiyallâhu lâ ilâhe illâ Hu. Hasbünallâhu veni’mel vekîl

Ni’mel mevlâ veni’men nasıyr ğufraneke rabbena ve ileykel masiyr. Ve terzugu men teşâ bigayri hisab. Ve â'tednâ leha rızgan kerîma. İnnallâhe huvel ganiyyül Hamîd.

 

İnne rebbi lediyfun lima yeşa'u. (129) La ilahe illa ente subhaneke inni küntu minezzalimiyn. İnne rebbi lediyfun lima yeşa'u.İnnehu huvel a'liymul hakiym.

 

Amin. Amin. Amin.

 

Bismillahirrahmanirrahiym

Ya rahıymü Ente rahımül ekvani ve entes sultanü fi külli yevmin hüve fi şe’nin ve entel müfiydu biinayetike ala ehliddünya vel’ahıreti ve enten nasıyrü binusretikel ehadiyyeti limen teehhele ilezzehabi ileyke fil’ukba vessahireti ve enter rahıymür rau'füd deyyanü zülguvveti vel’imtinani zülguvvetil ğalibeti velkudretil gahireti yessirükel hafiyyil münbesıtu filberri velbahri Ve biınayetikes sariyeti fi esraril cehri ve bima evdiatihi minel eltafil alihiyeti finnasri veddehri ve bima hassasat bihi evliyaike min fününil hukmi ve mea'nil asvati ve bima evdiatihi min füsulil evkaati en tahlisani min te’siri ğavailişşeydani vasrif kariynehü ve kıni şedaidi hıcabihi ve min bestı kelimetihi ve telkıynihi ve en tüdrikni birahmetin ezeliyyetin min vahdetike müeddiyeten ila cennetike kamileten fi zatiha halisaten bifı’liha ammeten bizatiha ve vücudihellezi yenzilü minhet tevhıydü bihasaisıt tahmiyde vettemciydi ya zerrahmetil vasiati alelkuva vezzaıyfü es’elüke bikülli ismin hüve leke semmeyte bihi nefsike ev enzelde fi kitabike ev allemtehü liehadin min halkıke eviste’serte bihi fi ılmül ğaybi ındeke en tedfe’a annil belaya ve en tuhrice fi vücudil mebsutati men daireti hüve hüve filbe’sai veddarrai ve entel müteneffisü bilmenhıl esna ya rabbel alemiyn.

 

Ellezi tekaddeset anil eşbahi zatüh. Ve tenezzehet an müşabehetil emsali sıfatühu ve şehidet bi rububiyyetihi ayatüh. Ve dellet ala vahdaniyyetihi masnuatüh. Vahidün la min kılleh. Mevcudün la min ılletin bil cudi ma’ruf. Ve bil ıhsani mevsuf. Ma’rufün bi la ğayetin ve mevsufün bi la nihayeh. Evvelü kadimün bi la ibtida. Ve ahırun kerimün mükiymün bi la intiha. Ve ğafera zünubel müznibine keramen ve hılmen ve lutfen ve fadla. Ellezi lem yelid ve lem yuled ve lem yekün lehu küfüven ehad. Leyse ke mislihi şey’ün ve hüves semi’ul besıyr. Nı’mel Mevla ve nı’men nasıyr. Ğufraneke Rabbena ve ileykel mesıyr. Ve hasbünallahü vahdehü ve nı’mel vekil. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azıym. Yef’alüllahü ma yeşaü bi kudratih. Ve yahkümü ma yüridü bi ızzetih. E la lehül halku vel emru tebarakellahü rabbül alemiyn. Ve neşhedü en la ilahe illallahü vahdehu la şerike lehu ilahen adilen cebbara. Ve meliken kadiran kahhara. Liz zünubi ğaffara. Ve lil uyubi settara. Ve neşhedü enne seyyidena muhammeden abdühül Mustafa sallellahü aleyhi ve sellem. Ve rasulühül mücteba ve eminühül mukteda şemsüd duha bedrud düca nurul vera sahıbü kabe gevseyni ev edna rasulüs segaleyn Ve nebiyyül harameyni ve imamil kıbleteyni ve ceddüs sibdeyni ve şefiy’u men fid darayni rasulen mekkiyyen medeniyyen haşimiyyen kuraşiyyen ebtahıyyen kerubiyyen ruhıyyen ruhaniyyen tekıyyen nekıyyen nebiyyen kevkeben dürriyyen şemsiyyen müdıy’en kameran nuran nuraniyyen beşiran neziran siracen müniran sallellahü teala aleyhi ve alihi ve evladihi ve ezvacihi ve ashabihi ve etbaıhi ve hulefaihir raşidinel mürşidinel mehdiyyine min ba’dihi hususan minhüm aleş şeyhış şefikı katiliz zındıyk. Ve fil ğarir refıyk. El mülakkabi bil atıykıl imamü alet tahkıyk.

 

Emirul mü’minine ebi bekrinis sıddıyk radiyellahü anh. Sümmes selamü minel melikil vehhabi ila emiril evvab. Zeynil ashab. Mücaviril mescidi vel mıhrab. Ennatıku bis savab. Elmezkuru fil kitab. Emirul mü’minine umerubnil hattab Radıyellahü anh. Sümmes selamü minel melikil mennan. İla emiril eman. Habibir rahman. Camiıl kur’an. Sahıbil hayai vel iman. Eşşehidi fi hali tilavetil kur’an. Emiril mü’mininine usmanibni affan. Sümmes selamü minel melikil veliyyi ila emiril vesıyy. İbni ammin nebiyy. Kaliı babil hayberiyyi zevci fatımetez Zehra. Varisi ulumün nebiyy. Emiril mü’minin. Aliyyir radıyyis sehıyyil vefiyy Radiyellahü anh.

 

Sümmes selamü alel imameynil hümameyn. Es seıydeyniş şehideynil mazlumeynil maktuleyn. Eş şemseynil kameraynil bedraynil habibeynin nesibeyn. Bil kadair radıyeyn. Ve alel belais sabirayni emiral mü’minin. Ebi muhammedil hasen ve ebi abdullahil huseyn Radıyellahü anhüma. Ve ala ammeynil kerimeyniş şecaaynil müazzameynil muhterameyn Hamzete vel abbas Ve ala cemiıl mühacirine vel ensar. Vet tabiıynel ahyari vel ebrari rıdvanüllahi teala aleyhim ecmeıyn. Ve sellim teslimen ve azzım ta’zıyma. Ebeden daimen hamden kesiran kesiran ila yevmil haşri vel karar.

 

Allahümme zeyyin zavahirana bi hıdmetike ve bevatinena bi ma’rifetike. Ve kulubüna bi mehabbetike. ve ervahana bi müavenetike. Ve esrarana bi müşahedetik. Allahümmec’al fi kalbi nuran ve fi sem’i nura. Ve fi besari nura. Ve an yemini nura. Ve an şimali nura. Ve fevkıy nura. Ve tahti nura. Ve emami nuran ve halfi nura. Vec’alni nuran bi rahmetike ya erhamer rahımiyn.

 

Allâhumme salli salâten kâmileten ve sellim selâmen tâmmen alâ Seyyidinâ Muhammedinillezî tenhallü bihil ukadü ve tenfericu bihil-kürebü ve tukdâ bihil-havâicu ve tünâlü bihir-reğâibü ve hüsnül-havâtimi ve yustaskal ğamâmu bivechihil Kerîm ve alâ âlihî ve sahbihi fî külli lemhatin ve nefsin bi adedi külli ma'lûmin lek.

 

Allahumme rabbena atina fiddunya hasenatan ve fil ahireti hasenatan ve giyna ezabennar. Allahümme rabbenağfirli ve li valideyye ve lil mü'minine yevme yegumul hisab. Bi rahmetike ya erhemerrahimiyn. La ilahe illa entel emanul emanu hallisna minennar.

 

Allâhumme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli Seyyidina Muhammed. salâten tüncînâ bihâ min-cemî'il-ehvâli vel âfat. Ve tegdî lenâ bihâ cemîa'l hâcât ve tudahhirunâ bihâ min-cemîi's-seyyiât ve terfe'unâ bihâ i'ndeke a'lâ'd-deracât ve tubelliğunâ bihâ aksâ'l-ğayâti min cemiîl-hayrâti fî'l-hayâti ve ba'del-memât birahmetike Yâ erhame'r-rahimîn. Hasbunellahu ve ni'mel vekîl, Hasbunellahu ve ni'mel vekîl, Hasbunellahu ve ni'mel vekîl, ni'mel mevlâ ve ni'me'n-nasîr. Ğufraneke rabbenâ ve ileyke'l-masîr.

 

Allahu la ilahe illa Hüvel Hayyul Kayyum. Allahula ilahe illa Huvel aliyul Hakim. Allahu la ilahe illa huves Semiul Alim. Allahu la ilahe illa Huver Rahmanürrahim. Allahu la ilahe illa Huvel Vahidul Ehad.Allahu la ilahe illa Huvel Ferdül Varid. Allahu la İlahe illa Huve Raufur Rahim. Allahu la ilahe illa Huvel Aziz’ur Rahim. Allahu la ilahe illa huvez Zahirul Batınu. Allahu la ilahe illa Huvel Ahadus Samedu. Allahu la ilahe illa Huvel Fetta’ul Alim. Allah’u la ilahe illa Huvel Aziz’ul Alim. Allahu la illa Huvel Hannan’ul Mennan’ul Deyyan. Allahu la ilahe illa Huvel Gadir’ul Kahiru. Alahu la ilahe illa Huver-Rafiul Alim. Allahu la ilahe illa Huver-Rabbül arş’il Azim. Allahu la ilahe illa Huvel Melikul Kudüs. Allahu la ilahe illa Huvel Hamdul mubin. Allahu la ilahe illa Huvel Bais’ul Varis. Allahu la ilahe illa Huvel Esmaul Hüsna. Huvel Hayy’u la ilahe illa Huve Fadi’u MuhlisineLehuddiyn. Subhane birahmetike ya erhammerrahimin. Velhamdu-lillahi Rabbil alemin. La ilahe illa ente Subhaneke inni küntu minezzalimiyn. La ilahe illa entel emanul emanu ecirnaminennar.

Allahumme innî es’elüke fethammübîne, ve nasran azîze ve safhan cemîle, bi hurmeti Fâtihatin, fütûhâtin, meftûhâtin, min ilmi ümmil kitêbi li dîniyyetin, ıttılâiyyetin alâ usûlihe fil ğaybi, Allâhu lediyfun bi ibâdih. Yerzugu men yeşa’ ve hüvel geviyyül azîz. La ilahe illallahu vahdehu la şeriyke leh. Lehul mülku ve lehul hamdu yuhyi ve yumitu ve huve hayyun la yemutu biyedi'hil heyr. Ve huve e'la kulli şeyi'n gadiyr. Vemen yettegillahe yeca'llahu mahrecen ve yerzughu min heysu la yehtesib. Ve men yetevekkel e'lallahi fehuve hesbuhu. Şehidallahu ennehu la ilahe illa huvel melaiketu ve ulul i'lmi gaimen bilgisdi. La ilahe illa huvel aziyzul hakiym. Gulillahumme malimalikel mulki tu'til mulke men teşau ve tenziu'l mulke mimmen teşau ve tui'zzu men teşau ve tuzillu men teşau biyedikel heyr. İnneke e'la kulli şeyin gadiyr. Tuliculleyle finnehari ve tulicunnehare filleyli ve tuhricul hayye minel meyyiti ve tuhricul meyyite minel hayy ve terzugu men teşau bi ğeyri hisab.

 

Allahumme ecirni minennar (7)

Bismillahi e'la gelbi hetta yurva. Bismillahi e'la rukebi hetta tugva. Bismillahi e'lel erdi hetta tudva. Bismillahilleziy la yedurru ma'e ismihi şey'un fil erdi ve la fissemai ve huvessemiul aliym. İnnellahe basiyrun bil i'bad. (3)

Allahumme inni eu'uzu bike min en uşrike bike şey-en ve ene a'lemu ve estağfiruke lima la a'lemu inneke ente allamulğuyub. (3)

Hasbiyellahu la ilahe illa huve a'leyhi tevekkeltu ve huve rabbul a'rşil a'ziym (7)

Allahumme ma esbaha bi min ni'metin ev bi ehadin min helgike, fe minke vahdeke la şerike leke, felekel hamdu ve lekeşşükr. (3)

Subhanallahi ve bi hamdihi subhanallahil aziym estağfirullah. (100) La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh. Le hul mulku ve lehul hamdu yuhyi ve yumitu ve huve e'la kulli şey-in gadiyr. Subhanallahi velhamdulillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber. Vela havle vala guvvete illa billahil aliyyil aziym.

 

Allahümme salli ala muhammedin ve enzilhül münzelel mükarrabe minke yevmel kıyameh. Allahümme salli ala seyyidina muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve ehli beytihi salaten ta’dilu cemiya salevati ehli mehabbetike ve sellim ve barik ala seyyidina muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve ehli beytihi selamen ya’dilu selamehüm.

 

Bismillahirrahmanirrahiym. Allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayyum. La te’huzühu sinetün ve la nevm. Lehu ma fis semavati ve ma fil erd. Men zellezi yeşfeu indehu illa bi iznih. Ya’lemü ma beyne eydiyhim ve ma halfehüm. Ve la yuhıytune bi şey’in min ılmihi illa bima şae vesia kürsiyyühüs semavati vel erda ve la yeudühu hıfzuhüma ve hüvel aliyyül aziym. Falllahü hayrun hafizan ve hüve erhamür rahımiyn. Ve hüvel kahiru fevka ıbadihi ve yürsilü aleyküm hafezah. İnne rabbi ala külli şey’in hafıyz. Ve künna lehüm hafizıyn. Ve rabbüke ala külli şey’in hafıyz. Ve indena kitabün hafıyz. Ve inne aleyküm le hafizıyn. Li külli ebvabin hafıyz. Ve hıfzan min külli şeydanin marid. Ve hıfzan zalike takdirul azizil aliym. Ve hafıznaha min külli şeydanin raciym. İnna nahnü nezzelnez zikra ve inna lehu le hafizun. Lehu müakkıbatün min beyni yedeyhi ve min halfihi yahfezunehu min emrillah. Allahü hafiyzun aleyhim ve ma ente aleyhim bi vekil. İn küllü nefsin lemma aleyha hafiz bel hüve kur’anün meciyd. Fi levhın mahfuz. Elane haffefellahü anküm. Yüridüllahü en yühaffife anküm üd’u rabbeküm yühaffif anna. Zalike tahfifün min rabbiküm le kad caeküm rasulün min enfüsiküm azizün aleyhi ma anittüm harisun aleyküm bil mü’minine raufün rahiym. Fe in tevellev fe kul hasbiyellahü la ilahe illa hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azıym. Ya hafıyz ya hafıyz ya hafıyz ya hafıyz ıhfazna. Allahümmahrüsna bi aynikelleti la tenamü vektenifna bi kenfikellezi la yüramü. Ya Allahü ya Allahü ya Allahü ya rabbel alemiyn. Ve bi cahi seyyidina ve nebiyyina ve şefiy’ına ve Mevlana ve kurrati uyunina muhammedin sallellahü aleyhi ve selleme ve alihi ve sahbihi ve selleme ecmeıyn. Sübhane rabbike rabbil ızzeti amme yasifun ve selamün alel mürseliyn velhamdülillahi rabbil alemiyn.

 

Allahümmestecib duaena(amin) veşfi merdana(amin) verham mevtana (amin). La ilahe illellahü la ilahe illlellahü la ilahe illallah muhammedün rasulüllillahi hakan ve sıdka Ve salli ala külli nebiyyin ve melekin estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. Min cemiı ma kerihellahü kavlen ve fi’len ve amelen ve havatıran ve nazıran ve etubü ileyhi "Sübhanellahi(33 defa)" "Elhamdü lillahi(33 defa)" "Allahuekber(33 defa)" Velhamdü lillahi hamden kesira. Fe sübhanellahi ve bi hamdihi bükraten ve esıyla. Ve tealellahü meliken cebbaran kahhara. Ve ğaffaran settara. Süldanen ma’buden kadimen kadira. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azıym. Va’fü anna ya kerimü vağfir lena zünubena ya rahmanü ya rahıym.

 

Allahhumme barikli fil mevt ve fima ba'del mevt (25)

 

Allahümme salli ve sellim ve barik ala men ismühü seyyidina Muhammed ahmed, hamid, mahmud, ahyed, vahiyd, mah, haşir, akıb, taha, yasin, tahir, mütahhir, tayyib, seyyid, resul, nebiyy, resulür rahmeh, kayyim, cami’u, muktefin, mukfin, resulül mülahım, resulür rahah, kamil, ikliyl, müddessir, müzzemmil, abdüllah, habiybüllah, safiyüllah, neciyüllah, keliymüllah, hatemül enbiya, hatemür resul, muhyi, münci, müzekkir, nasır, mansur, nebiyyür rahmeh, nebiyyüt tevbeh, hariysun aleyküm, sa’lum, şehiyr, şehiyd, meşhud, beşiyr, mübeşşir, neziyr, münzir, nur, sirac, mısbah, hüda, mehdiyy, müniyr, daın, meduvv, müciyb, mücab, hafiyy, afüvv, veliyy, hakk, kaviyy, emiyn, me’mun, keriym, mükerrem, mekiyn, metiyn, mübiyn, mü’mil, vüsul, zu kuvveh, zu hurmeh, zu mekaneh, zu ızz, zu fadl, müta’ mütıy’un, kademü sıdkın, rahmeh, büşra, ğavs, ğays, ğıyas, nı’metüllah, hediyyetüllah, el urvetül vüska, sıratullah, sıratun müstekiym, zikrullah, seyfüllah, hızbüllah, en necmüs sakıb, Mustafa, mücteba, müntekıy, ümmiyy, muhtar, eciyr, cebbar, ebül kasim, ebüt tahir, ebüt tayyib, ebu İbrahim, müşeffa’, şefiy’, Salıh, muslıh, müheymin, sadık, müsaddak, sıdk, seyyidül mürseliyn, imamül müttekıyn, kaidül ızzil muhacceliyn, haliylür rahman, berr, meberr, veciyh, nesıyh, nasıh, vekiyl, mütevekkil, şefıyk, mükiymüs sünneh, mukaddes, ruhül kuds, kef, müktefin, balığ, mübellağ, şafin, vasıl, mevsul, sabık, saık, had, mühted, mükaddem, aziyz, Fadıl, müfaddal, fatıh, miftah, miftahul cenneh, alemül iyman, ılmül yekıyn, deliylül hayrat, müsehhıhül hasenat, mükıylül aserat, sufuhun aniz zillat, sahıbüş şefaah, sahıbül mekam, sahıbül kadem, mahsusun bil ızz, mahsusun bil mecd, mahsusun biş şeraf, sahıbüs seyf, sahıbül fadiyleh, sahıbül izar, sahıbül hucceh, sahibus sültan, sahıbür rida’, sahibud deracetir refiy’ah, sahıbüt tac, sahıbül mağfir, sahıbül liva’, sahıbül mı’rac, sahıbül kadıyb, sahıbül bürak, sahıbül alameh, sahıbül bürhan, sahibül beyan, fesiyhül lisan, mütahhirul cenan, rauf, rahıym, iznü hayr, sahıyhül İslam, seyyidül kevneyn, aynün neıym, aynül ğurr, sa’düllah, sa’dül huluk, hatıybül ümem, alemül hüda, kaşifül kerb, rafiur ruteb, ızzül arab, sahıbül ferac, sallellahü aleyhi ve ala alihi ve sahbihi ve selleme tesliymen kesiyra.

 

Estağfirullah, Estağfirullah, Estağfirullah el aziym el keriym elleziy La ilahe illa huvel hayyul gayyume ve etubu ileyhi. Ve nes'eluhut tevbe vel meğfirete vel hidayete lena innehu huvet tevvaburrahiym. Amentü billâhi ve melâiketihî ve kütübihî ve Rusulihi ve'l-yevmi'l-âhiri ve bi'l-kaderi, hayrihî ve şerrihî minellâhi teâlâ ve'l-bâsü bade'l-mevt. Hakkun, eşhedü en lâ ilâhe illâllah ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Resûlüh.

 

Allahümme salli ala muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve evladihi ve ezvacihi ve zürriyyetihi ve ehli beytihi ve asharihi ve ensarihi ve eşyaıhi ve muhıbbihi ve ümmetihi ve aleyna meahüm ecmeıyne ya erhamer rahımiyn. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minezzalimiyn. Allahümme inneke afuvvun kerimun tuhibbul efve fe'fuanni. Allahumme inneke afuvvun kerimun tuhibbul fe'fuenna. Allahumme rabbena atina fiddunya haseneten ve fil ahireti haseneten ve gina ezabennar. Allahumme rabbenağfirli veli vali deyye velil mu'mine yevmeyegumul hisab. Birahmetike ya erhemerrahimin. Ve selamün alel murselin. Velhamdulillahi rabbil alemiyn. Vessalatu vesselamu ala rasuline Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. La ilahe illa ente subhaneke inni küntu minezzalimiyn. Subhane rabbike rabbil i'zzeti emma yesifun. Ve selamun a'lel murseliyn. Velhamdulillahi rabbil alemiyn.

 

Subhane rabbike rabbil i'zzeti emma yesifun. Ve selamun a'lel murseliyn. Velhamdulillahi rabbil alemiyn.

Amin. Amin.

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Benzer Konular

  • Tesiri İnanilmaz Güçlü Muhabbet Duası

   Kul in kuntum tuhibbunellah fettebiuni yuhbibkumullah.Ya vedut ya beduh ya cemil ya celil ya ALLAH.     Bolca okunmasi gereken cok kuvvetli etkili bir muhabbet duasidir defalarca denedim her seferinde etkisini yasadim.kendinizi vererek tum kalbinizle niyet ederek okuyun...

   , Yer: Sevgi ve Muhabbet için Dualar

  • Evlilik Duası

   Her kim Perşembe günü geçe yatsı namazından sonra fetih süresinin ilk ayetini 1001 kere okursa ve bunu 1 hafta boyunca yaparsa evlilik için kısmeti ayağına gelir. Bu işlemi bana bir abla vermişti. Kendiside geç evlendiğini ve bu ayet işlemini yaptıktan sonra muradına erdiğini söyledi. Ve ayrıca kime bunu tavsiye ettiysem hepsi de evlenip yuvasını kurdular dedi. Denedim ve inanarak yaptım.. Ama yapacak olanlara belki bir nebze katkım olur. Lütfen yapıpda sonuç alanlar paylaşsınlar. Diğer kişilere

   , Yer: Sevgi ve Muhabbet için Dualar

  • Tesiri Kuvvetli Sevgi Duası

   Sevdiğiniz kişinin mümkünse resminin üzerine eğer yoksa düşünerek gece 12 den sonra 1000 defa Ya vedud Ya beduh Ya Atuf Ya Allah esmalarını okuyup her 100 de sevdiğinizin anne ismiyle niyetinizi yaparsanız inşallah 1 hafta veya 11 gün içinde etkisini müşahade edeceksiniz.   kaynak ; el yazması   Ya Beduh, Ya Atuf, Ya Vedud diye tesbih çektiğiniz zaman, niyetinizdeki kişi için; "Ey kullarına çok şevkatli, seven, sevdiren ve güç işleri kısa sürede yapan Allah'ım... Bu kimseye, beni en kısa s

   , Yer: Sevgi ve Muhabbet için Dualar

  • Soru: Evlilik Duası Önerir misiniz?

   evlenmek istiyorum dua önerir misiniz

   , Yer: Sorular

  • 7 Günde Tesirli Güzellik Duası.

   [h=4]Güzellik duasının sözleri [/h] Güzellik duası öncesi euzubesmele çekilir ve ardından Hz. Peygamberin dualara başlarken okuduğu şu kısa cümle söylenir:     “Süphane rabbiyel aliyyil alel vehhab” Bu sözden sonra on iki esmanın okumasına geçmeden evvel bir defa Fatiha suresi okunur. Ardından şu 12 esmanın her biri 3’er defa okunur.         El-Musavvir ( 3 defa okunur ) El-Latif ( 3 defa okunur ) El-Mucib ( 3 defa okunur ) El-Vedud ( 3 defa okunur ) El-Hamid ( 3 defa

   , Yer: Sevgi ve Muhabbet için Dualar

×
×
 • Yeni Oluştur...