Jump to content

7 Makam ve Mertebeler Abdulkadir Geylani(hz)den


melbourne

Önerilen Mesajlar

Yedi Makamın İsmi ve Her Mertebe!

Nefse Has Olan İsimlerin ve Özellikleri

 

"Hamd, âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Salât u selâm Efendimiz Muhammed'İn ve onun hanedanı ile esbabının hepsi üzerine olsun!"

Bilmiş ol ki, nefislerin yedi sıfatı vardtr. Onlardan sıyrılıp kurtulmanın yolu ise, halvete çekilmek, belli bir takım (ilâhî) isimleri anmakla mümkün olur. Bu bakımdan her nefsin ayn bir ismi ve bir kısım sıfatlan vardır.

 

BİRİNCİ NEFS: Emmâre'dir. Bunun sıfatlan: Cimrilik, hırs, bilgisizlik, şer ve kötülük, hased, kin ve öfke'dir. Bu sıfatlardan kurtulmanın ydlu, LÂ İLAHE İLLA'LLAH olan birinci isimle gerçekleşir.

 

Bu ismin sayısı: Yetmiş bindir. Bu sayıyı tamamladığın zaman, her rek'atinde Fâtiha-İ şerife ile istenilen bir sûre okumak üzere iki rek'at namaz kılarsın. Selâm verdikten sonra şöyle dersin: "Alla-hım, nefs i emmâremi Senden şu yetmiş bine karşılık satın alıyorum!"

 

İKİNCİ NEFS: Levvâme'dİr. Bunun sıfatları: Gayr-i ahlâkî arzu ve hevesler, hile, kendini beğenmişlik, körükörüne tevekkül, üstün gelip ezme arzusu bu cümledendir. Bu sıfatlardan kurtulmanın yolu, ALLAH lâfzı olan ikinci İsimdir.

 

Bunun sayısı, altmış bindir. Bu sayı bitince, yukarıda belirttiğimiz gibi iki rek'at namaz kılar ve namazı müteakip şöyle dersin: "Allahım, ben nefsi levvâmemi, Senden bu altmış bin karşılığında satın alıyorum!"

 

ÜÇÜNCÜ NEFS: Mülhime'dir. Bunun sıfatları: Kanaat, cömertlik, ilim, tevazu', tevbe, sabır ve ağır şeylere katlanmaktır. Bundan kurtulmanın yolu, HÜVE olan üçüncü isimle mümkündür.

 

Bunun sayısı, elli bindir. Bu sayıyı bitirince, yukarıda belirttiğimiz gibi namaz kılarsın ve namazdan sonra şunu söylersin: "Allahim, ben nefc-i mülhimemi Senden bu elli bin karşılığında satın alıyorum!"

 

DÖRDÜNCÜ NEFS: Mutmainne'dir. Bunun sıfatlan: Cömertlik, tevekkül, tahammül, hakikat, rızâ ve şükürdür. Bundan kurtulmanın yolu: HAKK olan dördüncü isimdir.

 

Bunun sayısı, kırk bindir. Bu sayı tamamlanınca, yukanda olduğu gibi namaz kılar ve bunu müteakip şunu söylersin: "Allahım, ben nefe-i mutmainnemi Senden şu kırk bin karşılığında satın alıyorum!"

 

BEŞİNCİ NEFS: Râziyye'dir. Bunun sıfatlan: Kerametler, zühd, zikir, aşk ve sevgidir. Bundan kurtulmanın yolu, beşinci İsim olan HAYY ile mümkündür.

 

Sayısı, otuz bindir Bunu tamamlayınca, yukarıda olduğu gibi namaz kılar ve şunu söylersin: "Allahım, hakikat ben nefs-i râziyyemi Senden bu otuz bin karşılığından satın alıyorum!"

 

 

ALTINCI NEFS: Marziyye'dir. Sıfatlan: Güzel ahlâk, lütuf, yakınlık ve topyekûn Resûlullah (A.S.) ın sünnetidir. Bundan kurtulmanın yolu: Altıncı isim olan Kayyum ile mümkündür.

 

Sayısı, yirmi bindir. Bu sayıyı tamamlayınca yukarıda olduğu gibi namaz kılar ve şunu söylersin: "Allahım, ben nefe-i marziyyemi Senden şu yirmi bine karşılık satın alıyorum!"

 

YEDİNCİ NEFS: Samıma, ya da SâfiyyeMir. Bunun sıfatlan: Halktan çekilip (bazen) yalnızlığı tercih etmek, susmak, doğruluk, yardım, vefâ ve İlâhî emirlere sıkı sıkıya bağlı kalmaktır. Bundan kurtulmanın yolu: Yedinci isim olan KAHHAR ile mümkündür.

 

Sayısı, on bindir. Bu sayıyı tamamlayınca, yukanda olduğu gibi namaz kılar ve şunu söylersin: "Allahım, ben nefc-1 samîmamı ya da sâüyemİ Senden şu on bin karşılığında satın alıyorum!"

Bütün bu mertebeleri aştıktan sonra veya nefsin yedi mertebesini aşacak olursan, artık kemâl mertebesine yükselmiş has kullardan olursun.

 

Hamd, âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Ona çokça hamd ederim... Ebediyen hamd, Allah'a olsun!

 

 

KAYNAK : FÜYUZAT-İ RABBANİYVE

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

yerhamukallah .........bismillah bi sefaati resulullah a.s.v destur ya gavsulazam ya baazallah. ya hz ebes seyidi evladi resulullah ya seyh abdulkadiri geylani- ya bab---allah ---babey kebir

--------------------

allahu ekber kiymet bilene ne mutlu

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

ALTINCI NEFS: Marziyye'dir. Sıfatlan: Güzel ahlâk, lütuf, yakınlık ve topyekûn Resûlullah (A.S.) ın sünnetidir. Bundan kurtulmanın yolu: Altıncı isim olan Kayyum ile mümkündür.

bundan kurtulmanın yolu derken ne demek ıstenıyor anlamadım ben?yanı ınsan nıye bunlardan kurtulmak ıstesın kı?sankı yazım yanlısı var gıbı.bunları elde etmenın yolu olabılır mı acaba?

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

ALTINCI NEFS: Marziyye'dir. Sıfatlan: Güzel ahlâk, lütuf, yakınlık ve topyekûn Resûlullah (A.S.) ın sünnetidir. Bundan kurtulmanın yolu: Altıncı isim olan Kayyum ile mümkündür.

bundan kurtulmanın yolu derken ne demek ıstenıyor anlamadım ben?yanı ınsan nıye bunlardan kurtulmak ıstesın kı?sankı yazım yanlısı var gıbı.bunları elde etmenın yolu olabılır mı acaba?

nefs i dize getirme manasında anladıgım kadarıyla:confused:

konuyu açan arkadaşım daha acıklayıcı cevap verecektir..

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

ALTINCI NEFS: Marziyye'dir. Sıfatlan: Güzel ahlâk, lütuf, yakınlık ve topyekûn Resûlullah (A.S.) ın sünnetidir. Bundan kurtulmanın yolu: Altıncı isim olan Kayyum ile mümkündür.

bundan kurtulmanın yolu derken ne demek ıstenıyor anlamadım ben?yanı ınsan nıye bunlardan kurtulmak ıstesın kı?sankı yazım yanlısı var gıbı.bunları elde etmenın yolu olabılır mı acaba?

Bu nefsi açmanın yolu, bu özelliklere sahip olmasının yolu.

Nefs şuan şeytandan bile daha kötü.

Ama tasavvuf yolunun sonunda şuan devamlı kötülük yapmağa sevk ettiğinin tersine davamlı iyilik yapmağa sevk eden kalb içindeki bir varlık haline geliyor.(manevi bedendeki kalb kalb-i hakiki)

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

ALTINCI NEFS: Marziyye'dir. Sıfatlan: Güzel ahlâk, lütuf, yakınlık ve topyekûn Resûlullah (A.S.) ın sünnetidir. Bundan kurtulmanın yolu: Altıncı isim olan Kayyum ile mümkündür.

bundan kurtulmanın yolu derken ne demek ıstenıyor anlamadım ben?yanı ınsan nıye bunlardan kurtulmak ıstesın kı?sankı yazım yanlısı var gıbı.bunları elde etmenın yolu olabılır mı acaba?

Ondan kurtulmanın yolu derken nefsin 7 kademesine geçebilmenin yolu denmek istenmiş.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

selamlar,arkadaşlar çok güzel bir paylaşım,bunlar, 7 makam da, suluk edenin zikir leridir.bu zikirlere ulaşıpda bırakmadan ilerliyebilirseniz ALLAHIN izini ile harika ,yanlız unutmayın şeytan herzamandakinden daha çok uğraşır yoldan çıkarmak için sizlerle,tasavvuf yolunun gidişidir,bu zikirler.

saygılarımla.

saygılarımla.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

selamlar,arkadaşlar çok güzel bir paylaşım,bunlar, 7 makam da, suluk edenin zikir leridir.bu zikirlere ulaşıpda bırakmadan ilerliyebilirseniz ALLAHIN izini ile harika ,yanlız unutmayın şeytan herzamandakinden daha çok uğraşır yoldan çıkarmak için sizlerle,tasavvuf yolunun gidişidir,bu zikirler.

saygılarımla.

saygılarımla.

bende bunu merak ediyordum hocam, bunlar kadiri sâliklerine mi ait?

Başt tarikten veya bir tarike mensub olmayan yapamaz mı?

Bildiğim kadarıyla her velinin farklı suluk yöntemleri var.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Arşivlendi

Bu konu artık arşivlenmiştir ve başka yanıtlara kapatılmıştır.

×
×
  • Yeni Oluştur...