Jump to content

Rabbani Yol, Zulmani Yol Arasindaki Fark


Guest melisa
 Paylaş

Önerilen Mesajlar

Dünyada insanların aldatılma katsayısının süratle arttığı bu devrede, insanlar RABBANÎ yolla ZULMANÎ yolu, yani Allah'ın yolu ile şeytanın yolunu birbirinden ayırt edemez durumdadırlar.

Nerede fiziğin ötesinden birşeyler varsa orayı insanlar Allah'la ilişkili bir yer sanmaktadırlar.

 

Batıda bu tarz "zan"lar çok normaldir. Çünkü Allah'ın yolunda hemen hiç kimse yoktur ki, yollar arasındaki farkı idrak edebilsinler.

Ne yazık ki ülkemizde de durum çok farklı görünmemektedir... Ve insanlar TASAVVUF kültürü ile OCCULT kültürün birbirine taban tabana zıt olduğunu bilmezler...

 

ZİKİR ile TRANSANDANTAL MEDİTASYON'un birbirine taban tabana zıt olduğunu bilmezler.

"GÖNÜL GÜZÜ", (KALP GÖZÜ) ile "CLAIR WOYANCE" olayının birbirinden birincinin "Rabbanî " ikincinin "Zulmanî" olması itibariyle ayrıldığım bilmezler.

 

Tasavvuf,zikir ve gönül gözü Allah'ın nurlu ihsanlarıdır. Buna karşılık "OCCULTİZM, TRANSANDANTAL MEDİTASYON ve CLAIR WOYANCE şeytanın karanlık tuzaklarıdır.

NEFS TAYYIMEKÂNI, Rabbanî bir KERAMET olduğu halde ASTRAL SEYAHAT zülmanî bir tuzaktır. Şeytan, yardım ederek bu zevki yaşattığı insanları, elinden kaçırmamak için , bu olayın kendi yardımıyla gerçekleştiğini bildirmez.

 

RUH TAYYİ MEKANl ve FİZİK CESED TAYYİ MEKÂNI eski velîlerin (Evliyanın) bir kısmı tarafından Allah'ın bir ikramı olarak gerçekleştirilmiştir. Aynı kişi birkaç dakika evvel Bursa'da veya Konya'da görülmüş, birkaç dakika sonra ise Kabe'de görülmüştür. Yani, bu 2 tayyi mekân sonsuz hızla gerçekleşir.

 

Şeytanın yardımıyla ise, bazı insanların birkaç yüz metrelik bir mesafe içinde fizik vücutlarının yerden yükselebildiği söylenmektedir. Hıza gelince, hız son derece düşüktür. Zulmanî yolda olan hiç kimsenin Ruh tayyi mekânı yapması asla mümkün değildir.

 

Manyetizma, hipnotizma gibi, bir iradenin bir başka irade üzerine onun rızası olmadan tesir eden zulmanî ilimler, Rabbani yolda, Allah'ın yolunda asla kullanılamaz. Çünkü Keramet Allah'ın ikramıdır. İkram ise kulun liyakatine paralel olarak ihsan edilir ve Allah'ın yolunda zorlama olamayacağı için Allah'ın yolundaki evliyadan hiçbirine, zorla bir başkasının iradesine tesir ederek, kontrol altına alma yetkisi verilmez.

Büyü, insanları huzursuz etmek, mutsuz etmek için şeytanın emrindekilere kullandırdığı bir zulmanî ilimdir. Şeytanın Öğrettiği dualarla oluşur. Hüddam ise şeytanın emrindekilerin, "Yakma" tehdidi ile zavallı süfli cinleri , zulmanî cinleri insanların üzerine saldırtması ile gerçekleşir. Cin, hüddam isimli zulmanî ilim karşısında müdafasızdır. (Yani emri yerine getirmemişse gerçekten yanar.) Meğer ki (14 asır evvel bazı cinlerin Peygamber Efendimize tabi oldukları gibi) bir mürşide tabi olup, başının üzerinde o mürşidin ruhu oluşmuş(ve böylece ulvi cinlerden) ola...

 

Allah'ın hiçbir evliyasının büyü yapması veya hüddam yapması mümkün değildir. Ne yazık ki cinci hocalarla, Allah'ın evliyası aynı kefeye konulup, birbirine karıştırılmaktadır.

 

Eski velilerin (Evliyanın) yaptığı boşlukta namaz kılma olayı Allah'ın bir ikramı (KERAMET) olduğu “halde, zulmanî yolda olanların "LEVİTASYON"adın verdikleri boşlukta durma olayı şeytanın yardımıyla gerçekleşen bir zulmanî hadisedir. (İSTİDRAÇTIR.)

 

Allah'ın evliyasına ilham ettiği sözler"TAKVA" olduğu halde, Şeytanın zulmanî yoldaki dostlarına çeşitli vasıtalarla tebliğ ettiği şeyler "FUCCUR" adını alır. Zamanımızda bu FUCCUR'a"bedensiz dostların mesajı" ismi verilmektedir. Trans haline geçen her medyuma "bedensiz dostlar"ın verdiği mesaj...

 

Bedensiz dostlar, yani ya bizatihi ŞEYTAN, ya da, Şeytan’ın HÜDDAM isimli Zulmanî ilimle kontrol altına (emri altına) aldığı zülmanî cinler, süfli cinler...

 

Zavallı insanlar "RUH"larla temas kuruyoruz zannıyla Zulmanî cinlerin oyuncağı olmaktadırlar.

 

 

Bugün milyonlarca insan "TRANSANDANTAL MEDİTASYON"u ilmî bir stres atma vasıtası zannetmektedirler. Zannetmektedirler ve Zulmanî yola düşmektedirler. Onların "BİLİNÇ KADEMELERİ" (Şuur Kademeleri) diye bir tuzağın içinde, her safhada bir kat daha aşağı inerek, daha karanlık bilinç seviyelerine inerek, sonunda zifiri karanlık "7inci BİLİNÇ SEVİYESİNE"ulaştıklarını dehşetle, içim ürpererek müşahede ediyorum. Dikkat ediniz ki bu tarif Kur'an-ı Kerîm'deki ZULMANÎ yol tarifine tamı tamına uymaktadır.Allah'ın yoluna girdiklerini zanneden bu insanlar, ne yazık ki şeytanın cehenneme ulaştıran yoluna girmişlerdir. Ulaştıkları 7inci alt kat, zifiri karanlık, alt kat ise tamı tamına "ESFELİ SAFİLÎN"dir. Ve ne kadar hazindir ki bu müdafasız insanlar kendilerini, 7 kat aşağıdaki Zifiri Karanlığa ulaşınca Allah'a ulaşmış zannetmektedirler. Oysa ki sadece Şeytana ulaşmışlardır.

 

Zamanımızda,' büyü yapan, hüddam yapan, hipnotizma, manyetizma yapan, rulı çağıran insanlarla, cinlerle ilişki kuran insanlar, kendilerinin doğru yolda, Allah'ın yolunda olduğunu iddia edebilmektedirler.

Daha da hazini zavallı, müdafasız ve ilimsiz dünya insanı bunları birbirinden ayırd edememektedirler.

 

Zülmanî ilimlerle mücehhez bir KÂHİN olan NOSTRADAMUS'un bu bilgileri, en alt kat olan zifiri karanlık ESFELİ SAFİLÎN'in ikinci katı olan "SİCCİYN" deki FÜCCAR"ın KADER HÜCRELERİ 'nin birazına ulaşarak edindiğini ve şeytanın emrinde olduğunu bu insanlar nereden bilebilirler? OKKULTİZM 'de bu "FÜCCAR'ın KADER HÜCRELERİ "ne "AKASHTC RECORDS "denmektedir.

 

Dikkat ediniz ki NOSTRADAMUS'un birçok kehaneti gerçekleşmediği gibi, Afganistan'ın Rusya tarafından istila edileceği ve yok edileceği kehanetinin de tam zıddı vuku bulmuş ve Afganistan'da İslam’î Cephe Savaşı 'nı kazanıp, Rusları ülkelerinden kovmuştur

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Zamanımızda,' büyü yapan, hüddam yapan, hipnotizma, manyetizma yapan, rulı çağıran insanlarla, cinlerle ilişki kuran insanlar, kendilerinin doğru yolda, Allah'ın yolunda olduğunu iddia edebilmektedirler.

Daha da hazini zavallı, müdafasız ve ilimsiz dünya insanı bunları birbirinden ayırd edememektedirler.

 

Zülmanî ilimlerle mücehhez bir KÂHİN olan NOSTRADAMUS'un bu bilgileri, en alt kat olan zifiri karanlık ESFELİ SAFİLÎN'in ikinci katı olan "SİCCİYN" deki FÜCCAR"ın KADER HÜCRELERİ 'nin birazına ulaşarak edindiğini ve şeytanın emrinde olduğunu bu insanlar nereden bilebilirler? OKKULTİZM 'de bu "FÜCCAR'ın KADER HÜCRELERİ "ne "AKASHTC RECORDS "denmektedir.

 

Dikkat ediniz ki NOSTRADAMUS'un birçok kehaneti gerçekleşmediği gibi, Afganistan'ın Rusya tarafından istila edileceği ve yok edileceği kehanetinin de tam zıddı vuku bulmuş ve Afganistan'da İslam’î Cephe Savaşı 'nı kazanıp, Rusları ülkelerinden kovmuştur

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Paylaş

×
×
  • Yeni Oluştur...