Jump to content

Matematik Tarihi


sessiz nehir
 Paylaş

Önerilen Mesajlar

Matematik insanlık tarihinin en eski bilimlerinden biridir. Çok eskiden matematik, sayıların ve şekillerin ilmi olarak tanımlanırdı. Matematik de diğer bilim dalları gibi geçen zaman içinde büyük bir gelişme gösterdi; artık onu birkaç cümleyle tanımlamak mümkün değil. Matematik bir yönüyle resim ve müzik gibi bir sanattır.Matematikçilerin büyük çoğunluğu onu bir sanat olarak icra ederler. Matematik, başka bir yönüyle bir dildir. Galileo Galilei tabiat matematik dilinde yazılmıştır der. Matematik başka bir yönüyle de satranç gibi entelektüel bir oyundur. Kimi matematikçiler de ona bir oyun gözüyle bakarlar.[1] Sözcüğün Kökeni [değiştir] Eski Yunanca matesis kelimesi matematik kelimesinin köküdür ve ben bilirim anlamına gelmektedir. Daha sonradan sırasıyla bilim, bilgi ve öğrenme gibi anlamlara gelen μάθημα (máthema) sözcüğünden türemiştir. μαθηματικός (mathematikós) öğrenmekten hoşlanan anlamına gelir. Osmanlı Türkçesinde ise Riyaziye denilmiştir. Matematik sözcüğü Türkçeye Fransızca mathématique sözcüğünden gelmiştir.[2] Matematik'teki genel kavramlar

 

 • Her sayı bir rakam olmayabilir; fakat her rakam bir sayıdır.
 • Hem rasyonel hem de irrasyonel olan bir sayı yoktur.
 • Çarpımları sabit olan iki doğal sayı; birbirine en uzak seçildiğinde toplamları en büyük değerini alır, birbirine en yakın seçildiğinde toplamları en küçük değerini alır.
 • Toplamları sabit olan iki doğal sayı birbirine en uzak seçildiğinde çarpımları en küçük değerini alırken birbirine en yakın seçildiğinde çarpımları en büyük değerini alır.
 • İki tek sayının toplamı ve farkı çift sayı, çarpımı tek sayıdır.
 • İki çift sayının toplamı farkı ve çarpımı çift sayıdır.
 • Tek sayı ile çift sayının toplamı ve farkı tek sayı, çarpımı çift sayıdır.
 • Çift sayıların tüm pozitif tam kuvvetleri yine bir çift sayıdır.
 • Tek sayıların tüm pozitif tam kuvvetleri yine bir tek sayıdır.
 • Pozitif sayıların bütün kuvvetleri pozitiftir.
 • Negatif sayılarda çift kuvvetler pozitif, tek kuvvetler negatiftir.
 • Aynı işaretli iki sayının çarpım veya bölümleri pozitiftir.
 • Zıt işaretli iki sayının çarpım veya bölümü negatiftir.
 • Negatif sayının negatif sayıya bölümü pozitiftir
 • İki ardışık sayı, aralarında asaldır.

Matematiğin konuları Sayılar [TABLE]

[TR]

[TD]4c690791d6b3a43bbafbbdde61f009c9-1.png[/TD]

[TD]cc9adac9d1c4e46a21b648b732c2d77e-1.png[/TD]

[TD]9b6892bffb24f4e8eb088036e5f7efff-1.png[/TD]

[TD]d4319b937ed61cd3e35acfc0ef949ea7-1.png[/TD]

[TD]3284ece3712533dd15f81d5d72899fcc-1.png[/TD]

[TD]759cf14c729639e5c1152dad2c4843e7-1.png[/TD]

[TD]1db43eb5dcfff0add4f78eddccb75d28-1.png[/TD]

[TD]3d7dc0f8b31df17847e5fdbe58541f21-1.png[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Doğal sayılar[/TD]

[TD]Tam sayılar[/TD]

[TD]Rasyonel sayılar[/TD]

[TD]İrrasyonel sayılar[/TD]

[TD]Reel sayılar[/TD]

[TD]Karmaşık sayılar[/TD]

[TD]Asal sayılar[/TD]

[TD]Sabitler[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[TABLE]

[TR]

[TD]7995142e01bce837ffebe848e189f86c-1.png[/TD]

[TD]33f0f1bde48e4731b91ec198a3e50fb9-1.png[/TD]

[TD]05290a78cbb049642dc307f8f1f14576-1.png[/TD]

[TD]6c2d3d72106c355ae2705a763cb68ef7-1.png[/TD]

[TD]π,e[/TD]

[TD]76954ed556a3e44dd24a45e460b31b9d-1.png[/TD]

[TD]3ef936ae96f14aba54050dab888be8a5-1.png[/TD]

[TD]c91e0bf9407d0ed6e082549800051e63-1.png[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Hiperbolik sayılar[/TD]

[TD]Çifte karmaşık sayılar[/TD]

[TD]P-sel sayılar[/TD]

[TD]Ardışık sayılar[/TD]

[TD]Aşkın sayı[/TD]

[TD]Mükemmel sayı[/TD]

[TD]İkili sayılar[/TD]

[TD]Sıfır[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

Uzay Cebirsel geometri -- Diferansiyel geometri -- Diferansiyel topoloji -- Cebirsel topoloji -- Lineer cebir -- [TABLE]

[TR]

[TD]96pxIllustration_to_Euclids_proof_of_the-1.png[/TD]

[TD]96pxSine_cosine_plotsvg-1.png[/TD]

[TD]96pxHyperbolic_trianglesvg-1.png[/TD]

[TD]96pxTorus-1.png[/TD]

[TD]96pxMandel_zoom_07_satellite-1.jpg[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Geometri[/TD]

[TD]Trigonometri[/TD]

[TD]Diferansiyel geometri[/TD]

[TD]Topoloji[/TD]

[TD]Fraktal geometri[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[/TABLE]

Hesap Aritmetik -- Analiz -- Türev -- Kesirli hesap -- Fonksiyonlar -- Trigonometrik fonksiyonlar [TABLE]

[TR]

[TD]96pxIntegral_as_region_under_curvesvg-1.png[/TD]

[TD]96pxVector_fieldsvg-1.png[/TD]

[TD]96pxAirflowObstructedDuct-1.png[/TD]

[TD]96pxLimitcycle-1.jpg[/TD]

[TD]96pxLorenz_attractorsvg-1.png[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Kalkülüs[/TD]

[TD]Vektör hesabı[/TD]

[TD]Diferansiyel denklemler[/TD]

[TD]Dinamik sistem[/TD]

[TD]Kaos kuramı[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

Temel matematiksel yapılar Monoid -- Öbek (matematik) -- Halkalar -- Cisim (Cebir) -- Topolojik Uzaylar -- Çokkatlılar -- Hilbert aksiyomları -- Sıralamalar Temel matematiksel kavramlar Kümeler -- Sayılar -- Fonksiyonlar -- Limit -- Süreklilik -- Türev ve Türevlenebilirlik -- Analitiklik -- İntegrallenebilirlik -- Matris -- Eşyapı -- Homotopi -- İyi-sıralılık ilkesi -- Sayılabilirlik -- Soyutluk -- Determinantlar -- Oran -- Orantı -- Polinom -- Permütasyon -- Kombinasyon -- Logaritma -- Diziler -- Seriler Matematiğin ana dalları Soyut cebir -- Sayılar teorisi -- Cebirsel geometri -- Grup teorisi -- Analiz -- Topoloji -- Çizge Kuramı -- Genel cebir -- Kategori teorisi -- Matematiksel mantık -- Türevsel denklemler -- Kısmi türevsel denklemler -- Olasılık -- Kompleks fonksiyonlar teorisi [TABLE]

[TR]

[TD]96pxElliptic_curve_simple-1.png[/TD]

[TD]96pxRubiks_cubesvg-1.png[/TD]

[TD]96pxGroup_diagdram_D6svg-1.png[/TD]

[TD]96px6ngrafsvg-1.png[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Sayılar teorisi[/TD]

[TD]Soyut cebir[/TD]

[TD]Grup teorisi[/TD]

[TD]Çizge Kuramı[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

Sonlu matematik Kombinatorik -- Saf küme teorisi -- Olasılık -- Hesap kuramı -- Sonlu matematik -- Kriptografi -- Çizge Kuramı -- Oyun kuramı [TABLE]

[TR]

[TD]bca5b51d15b30266dc37decb94175dc2-1.png[/TD]

[TD]96pxDFAexamplesvg-1.png[/TD]

[TD]96pxCaesar3svg-1.png[/TD]

[TD]96px6ngrafsvg-1.png[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Kombinatorik[/TD]

[TD]Hesap kuramı[/TD]

[TD]Kriptografi[/TD]

[TD]Çizge kuramı[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

Uygulamalı matematik Mekanik -- Sayısal analiz -- Optimizasyon -- Olasılık -- İstatistik -- Finansal matematik

 

 • 120pxGravitation_space_source-1.png Matematiksel fizik
 • 120pxBernoullisLawDerivationDiagramsvg-1.png Akışkanlar mekaniği
 • 120pxComposite_trapezoidal_rule_illustra-1.png Sayısal analiz
 • 120pxMaximum_boxed-1.png Optimizasyon
 • 120pxTwo_red_dice_01svg-1.png Olasılık kuramı Olasılık
 • 120pxOldfaithful3-1.png İstatistik
 • 120pxMarket_Data_Index_NYA_on_20050726_2-1.png Finansal matematik
 • 120pxArbitrarygametreesolvedsvg-1.png Oyun kuramı

Ünlü kuramlar ve sanılar Fermat'nın son teoremi -- Riemann hipotezi -- Süreklilik hipotezi -- P=NP -- Goldbach sanısı -- Gödel'in yetersizlik teoremi -- Poincaré sanısı -- Cantor'un diagonal yöntemi -- Pisagor teoremi -- Merkezsel limit teoremi -- Hesabın temel teoremi -- İkiz asallar sanısı -- Cebirin temel teoremi -- Aritmetiğin temel teoremi -- Dört renk teoremi -- Zorn önsavı -- Fibonacci dizisi Temeller ve yöntemler Matematik felsefesi -- Sezgici matematik -- Oluşturmacı matematik -- Matematiğin temelleri -- Kümeler teorisi -- Sembolik mantık -- Model teorisi -- Kategori teorisi -- Teorem ispatlama -- Mantık -- Tersine matematik - [TABLE]

[TR]

[TD]a644166cefb23015623cb1670becf7b2-1.png[/TD]

[TD]128pxVenn_A_intersect_Bsvg-1.png[/TD]

[TD]96pxCommutative_diagram_for_morphismsvg-1.png[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Matematiksel ma[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

220pxAbacus_6-1.pngmagnifyclip-1.png Abaküs antik çağlardan beri kullanılan bir hesaplama aygıtı. 220pxMayasvg-1.pngmagnifyclip-1.png Maya numaraları

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

matematik anladığın zaman en zevkli derstir ama anlamıyorsan yandın ki ne yandın:p

 

--- Sonraki mesaj ---

 

ya mandagül o ağacın tepesine nasıl çıktın yine resimlerine dönmüşsün ama ilginçtir ben bu mandaları seviyorum:p

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Paylaş

×
×
 • Yeni Oluştur...