Jump to content

Yıldız Düşüklüğü İçin?


Önerilen Mesajlar

nasılsın sorusunda gizlidir- nasıl olduğumuz..

 

"iyiyim.."dersem anla yalandır misali bir serzeniş ise dudaklarınızdan düşen..

bir durup düşünelim..

 

"çok şükür iyiyim" misali tebessüm mahiyetinde bir haykırış ise :):)

 

çok şükür, şükretmeyi nasip eden Cenabı Mevlaya..

 

 

biryaprakmisali_iyilik.jpg

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

1- Allah: Her ismin vasfını ihtiva eden öz adı.

 

2- Er-Rahman: Dünyada bütün mahlukata merhamet eden, şefkat gösteren, ihsan eden.

 

3- Er-Rahim: Ahırette, müminlere acıyan.

 

4- El-Melik: Yaratıcı, kainatın sahibi.

 

5- El-Kuddüs: Her noksanlıktan uzak.

 

6- Es-Selam: Her türlü tehlikelerden selamete çıkaran.

 

7- El-Mümin: İman nurunu veren.

 

8- El-Müheymin: Her şeyi görüp gözeten, her varlığın yaptıklarından haberdar olan.

 

9- El-Aziz: Mutlak galip, karşı gelinemiyen.

 

10- El-Cebbar: Dilediğini yapan ve yaptıran.

 

11- El-Mütekebbir: Büyüklükte eşi yok.

 

12- El-Halık: Yaratan, yoktan var eden.

 

13- El-Bari: Herşeyi kusursuz yaratan.

 

14- El-Musavvir: Varlıklara suret veren, onları birbirinden ayıran özellikte yaratan.

 

15- El-Gaffar: Günahları mağfiret eden.

 

16- El-Kahhar: Her istediğini yapacak gücte.

 

17- El-Vehhab: Karşılıksız nimetler veren.

 

18- Er-Razzak: Her varlığın rızkını veren.

 

19- El-Fettah: Her türlü sıkıntıları gideren.

 

20- El-Âlim: Gizli açık, geçmiş, gelecek, herşeyi, ezelî ve ebedi ilmi ile çok iyi bilen.

 

21- El-Kabıd: Rızıkları daraltan, ruhları alan.

 

22- El-Basıt: Rızıkları genişleten, ruhları veren.

 

23- El-Hafıd: Kâfir ve facirleri alçaltan.

 

24- Er-Rafi: Şeref verip yükselten.

 

25- El-Muız: Dilediğini aziz eden.

 

26- El-Müzil: Dilediğini zillete düşüren.

 

27- Es-Semi: Mükemmel işiten.

 

28- El-Basir: Gizli açık, herşeyi çok iyi gören.

 

29- El-Hakem: Mutlak hakim, hakkı bâtıldan ayıran.

 

30- El-Adl: Mutlak adil, yerli yerinde yapan.

 

31- El-Latif: Lütfeden, her şeye vakıf.

 

32- El-Habir: Her şeyden haberdar.

 

33- El-Halim: Cezada, acele etmez, hilm sahibi.

 

34- El-Azim: Büyüklükte benzeri yok.

 

35- El-Gafur: Affı, magfireti bol.

 

36- Eş-Şekur: Az amele, çok sevab veren.

 

37- El-Ali: Yüceler yücesi.

 

38- El-Kebir: Büyüklükte benzeri yok.

 

39- El-Hafiz: Herşeyi koruyucu olan.

 

40- El-Mukit: Her çeşit rızkı yaratan.

 

41- El-Hasib: Kulların hesabını en iyi gören.

 

42- El-Celil: Celal ve azamet sahibi olan.

 

43- El- Kerim: Keremi bol, karşılıksız veren.

 

44- Er-Rakib: Her varlığı her an gözeten.

 

45- El-Mucib: Duâları kabul eden.

 

46- El-Vasi: Rahmet ve kudret sahibi, ilmi ile herşeyi ihata eden.

 

47- El-Hakim: Her şeyi hikmetle yaratan.

 

48- El- Vedud: İyiliği seven, iyilik edene ihsan eden. Sevgiye layık olan.

 

49- El-Mecid: Zatı şerefli, nimeti, ihsanı sonsuz.

 

50- El-Bais: Peygamber gönderen, mahşerde, ölüleri dirilten.

 

51- Eş-Şehid: Her zaman her yerde her an hazır ve nazır olan.

 

52- El-Hak: Varlığı değişmeden duran. Var olan, hakkı ortaya çıkaran.

 

53- El-Vekil: Kulların işlerini bitiren.

 

54- El-Kavi: Kudreti en üstün ve hiç azalmaz.

 

55- El-Metin: Kuvvet ve kudret menbaı.

 

56- El-Velî: Müminleri seven, yardım eden.

 

57- El-Hamid: Hamd ve senaya layık.

 

58- El-Muhsi: Varlıkların sayısını bilen.

 

59- El-Mübdi: Maddesiz, örneksiz yaratan.

 

60- El-Muid: Yarattıklarını yok edip, sonra tekrar diriltecek olan.

 

61- El-Muhyi: Mahluklara can veren.

 

62- El-Mümit: Her canlıya ölümü tattıran.

 

63- El-Hay: Ezelî ve ebedi bir hayat ile diri.

 

64- El-Kayyum: Zatı ile kaim olan, mahlukları varlıkta durduran.

 

65- El-Vacid: Hiçbir şey kendine gizli değil.

 

66- El-Macid: Keremi, ihsanı bol olan.

 

67- El-Vahid: Zat, sıfat ve fiillerinde benzeri ve ortağı olmıyan, tek olan.

 

68- Es-Samed: Hiçbir şeye ihtiyacı olmıyan, herkesin muhtaç olduğu merci.

 

69- El-Kadir: Kudret sahibi, dilediğini yapan.

 

70- El-Muktedir: Dilediği gibi tasarruf eden, herşeyi kolayca yaratan kudret sahibi.

 

71- El-Mukaddim: Şerefte birini öne alan.

 

72- El-Muahhır: Dilediklerini tehir eden.

 

73- El-Evvel: Ezelî, varlığının başlangıcı yok.

 

74- El-Ahir: Ebedi, varlığının sonu yok.

 

75- Ez-Zahir: Yarattıkları ile varlığı açık.

 

76- El-Batın: Aklın tasavvurundan örtülü.

 

77- El-Vali: Bütün kainatı idare eden.

 

78- El-Müteali: Son derece yüce.

 

79- El-Ber: İyilik ve ihsanı bol.

 

80- Et-Tevvab: Tevbeleri kabul eden.

 

81- El-Müntekım: Asilere ceza veren.

 

82- El-Afüv: Affı çok, günahları yok eden.

 

83- Er-Rauf: Çok merhamet eden, şefkatli.

 

84- Malik-ül Mülk: Mülkünde hakim.

 

85- Zül-Celali vel İkram: Celal, azamet, şeref, kemal ve ikram sahibi.

 

86- El-Muksıt: Mazlumların hakkını alıcı.

 

87- El-Cami: İki zıttı bir arada bulunduran.

 

88- El-Gani: İhtiyaçsız. Herşey Ona muhtaçtır.

 

89- El-Mugni: İhtiyaç gören, fazlıyla doyuran.

 

90- El-Mani: Dilemediklerine mani olan.

 

91- Ed-Dar: Elem, zarar verenleri yaratan.

 

92- En-Nafi: Menfaat veren şeyleri yaratan.

 

93- En-Nur: Zatı açık ve âlemleri nurlardıran.

 

94- El-Hadi: Hidayet veren.

 

95- El-Bedi: Misalsiz, örneksiz yaratan.

 

96- El-Baki: Varlığı ebedi olan.

 

97- El-Varis: Her şeyin asıl sahibi olan.

 

98- Er-Reşid: İrşada muhtaç olmıyan.

 

99- Es-Sabur: Ceza vermede, acele etmez

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

merhabalar yıldız düşüklüğü hayatımın her noktasında olumsuzluk yarattı bana okunmalar, taşlar ,esmalar ,vefk bile var üzerimde düşünün artık ...ama bu konuda birşey öğrendim esmaların sürekliliği önemliymiş ve sanırım burçlara göre değerlendirmek lazım birde yaradan yardımcımız olsun cümleten inşallah....allah razı olsun bilgilerniz için....

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

evet arkadaşlar suya okunan esmalar ile de suyun molekül yapısını değiştirdiğimizi bilmeli ve bu suretle ismi bile dertlere deva olan Cenabı Allahın, şifayı veren Makam olduğu bilinerek..şifayı bir de bu yoldan isteyebileceğimizi unutmamayı yeğliyorum..

Allah cümle hastalara şifasını ikram buyursun inşaallah..

Allah dilemezse kimsenin kimseye faydası olmadığı gibi hiçbirşeyin de faydası olmaz..

hayırlı bayramlar dilerim..

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş
evet arkadaşlar suya okunan esmalar ile de suyun molekül yapısını değiştirdiğimizi bilmeli ve bu suretle ismi bile dertlere deva olan Cenabı Allahın, şifayı veren Makam olduğu bilinerek..şifayı bir de bu yoldan isteyebileceğimizi unutmamayı yeğliyorum..

Allah cümle hastalara şifasını ikram buyursun inşaallah..

Allah dilemezse kimsenin kimseye faydası olmadığı gibi hiçbirşeyin de faydası olmaz..

hayırlı bayramlar dilerim..

bununlada başaramassınız...siz daha yıldız düşüklüğü derken neyin buna nasıl bir sebebiyet bile verdiğini bilmeden yazarken...bunu ayırt etmek imkansıza yakınken bir kişide nasıl olurda burçlerın etkisinden söz edersinizde bir bardak suya okuyarak halledersiniz...bu işin aslı yıldız düşüklüğüde değildir,,burçların gelgit gibi insan üzerinde ki etkileridir,hem bedene tıbbı olarak hemde akla müdehalesidir...

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş
bununlada başaramassınız...siz daha yıldız düşüklüğü derken neyin buna nasıl bir sebebiyet bile verdiğini bilmeden yazarken...bunu ayırt etmek imkansıza yakınken bir kişide nasıl olurda burçlerın etkisinden söz edersinizde bir bardak suya okuyarak halledersiniz...bu işin aslı yıldız düşüklüğüde değildir,,burçların gelgit gibi insan üzerinde ki etkileridir,hem bedene tıbbı olarak hemde akla müdehalesidir...

 

Bunu böyle yapamazsınız yanlış! edemezsiniz olmaz!..gibi bu tür cümleler kurmak yerine, yol gösterici birşeyler sunarak; Şunu şöyle yapın veya bunu böyle gerçekleştirin demeniz insanların size ve bilgilerinize saygıyı ve hoşgörüyü artırmış olacaktır siz gibi ''pozitif :)'' olan insan bunu terslerce bir tavır sergilememeli ben böyle olmasının bilhassa daha akılcı ve açıklayıcı bir işlem olurdu diye düşünüyorum.

 

İlim erbabı bir insan eğerki suya ayet veya zikir okumanın insan bedeninde faaliyetlerine ilişkin yıldıznameye katkısı olduğunu söylüyorsa iliminden birini bizlerle paylaşmış ve mutlaka deneyimlemiş olmasına bakılarak yorum getirmiştir ve burda açıklama ve insanlarla bilgisini paylaşma samimiyeti içerisinde bulunuyorsa bu insanın kendisine teşekkür edilmeli (kannımca).

 

Yıldızı düşürten sebepler : İnsan bedenine dış etkenden gelen nazar göz sihirlerdir bunlar insaniyetin barındırdığı ruha eksi tekabül ederek pozitif artı iyonlarını emen negatif etmenlerdir

 

yıldızı yükselten kaynaklar : insanoğlunun bedeni faaliyetinde ol ilahi emri hükmüne dayalı doğumundan vefatına kadarki olan süreci tamamlayan esmaül hüsnaların etkileridir esmaül hüsnalar insan bedenini yapılandırma ve ruhu iyileştirme ve ötesi faaliyetlere sebep taşır. alıntı bilgi kültür dergisi 2011 basımı.

 

yıldızname-i kitabeden alıntıdır (harun halimoğlu 1982 yayınları.)=

 

Yıldız yükseltme olayının kainattaki gezegenler ile bir bağlantı olduğunu ve burçların evrendeki gezegenlere enerjisel bağının varolduğu bilinmesi gereken gerçektir nasılki dünyaya uydu olan ayın dünya yörüngesinde ''medcezir'' gel gitlere sebebiyet vererek yeryüzünün enerjisel yer çekimine atom hareketliliğine hareket sağlıyorsa örnekte verilen dünya ay uydu ikilisininde insanoğluna benzer bir bakımdan örnekleri gezegenlerin olduğuda bilakis bilinmektedir burçların bağlı olduğu gezegenler insanoğlunun fıtratına gerekli pozitif desteği sağlamakta ve yaşam fonksiyonlarında büyük pay sahibi olabilmektedir ama şuda bir konuki insanoğlu kendini pozitif yüklenmesi bedenindeki artı ile eksi oranını artı dereceye tekabül ettirmesi neticesi ile daha hayırlı bir şekilde bedenine dış algılamalardan pozitifi kodlayacak ve enerjisi pozitif tabakaya kordon sağlayarak bu eksiklikten kurtulabilir buda insanı evrene daha pozitif uyum sağlatacaktır şunu gösterirki kendi burç takvimindeki kendi gezegeni ve saati zamanında kendisi pozitif bir birey olarak kainatta kendisi için gerekli olan gücü tedarik edecektir.

 

sayfa 241den alıntı: İnsanoğlu yıldıznameyi yükseltirken kendi toprak bedeninde ruhaniyetinin ağır bastığını bilmektedir ancak ruhuna en yakın nuru dua ayet ve zikir ile elde edebilmekte olduğunu pek bilmez zikir ile yıldızname yükseltilerek gezegenlerine daha uyumlu hale gelip kordonu sağlayabilemektedir insanoğlu edineceği virdler ile yıldıznamesinin katbe kat artırıabilir.

 

 

sayfa 111den alıntı: Ayet esmaül hüsna kerimleri suya okuma ile tedavi sağlarken insan bedenini dış etken sihrinden arındırıp ruhaniyetinin nurunu artırmasına vesile ,aracı kılabilir. ancak bilinmesi gerekmektedir ki ruh zikir ve ayet pekiştirilerek güçlenebilmekte mümkünatlı olan her iki yöntem kullanılması ve her iki niyet keskin sonuca götürmesi ile sahihtir.

 

bu bilgilerde yıldızname-i kitabeden alıntıdır (prof. harun halimoğlu 1982 yayınları.)

 

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

isterim ki insanlar bu işlerden uzak dursunlar....uzak durmadıkları sürece zaten hep bu sorunlar yumağının içinde kendilerini bulacaklardır.....elbette bu sorunların kökten nasıl çözüleceiğini biliyorum ama yazdıklarım ı bu işi yapanlar kullanacakları için yazmam mümkün değil...sadece uyarıcı cümleler kuruyorum..eğer bilmeyen biri olarak yazan biri olsaydım detayına birazda olsa giremezdim..saçmalayıp dururdum...sırf aykırılık olsun diye muhalefet edilmez..benim her sözüm akıl sahiplerine....benim için hepiniz güzel insansınız...kızsanızda...

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Benzer Konular

  • Düşman için Yap Allaha Havale Et..

   Arkadaslar düşman icin bir su veya bir avuc topraga mucadele suresini okuyun kapisina mumkunse evin icine serpin gorev bitmistir   allah dusman seytan serrinden hepimizi korusun!!!!!!!!!!!!!!!

   , Yer: Havas & Hüddam

  • İş HayatınıN KötÜ Gitmesİ İçiN

   hindistanda artık kullanılmayan bir uyguılamadır çünkü herkez tarafından artık biliniyor bu uygulama eskiden bir oyun olarak hediye edilirdi santraç gibi ilerlemeli bir oyun 17 idi adı ama bu oyuna gizlenmiş bir büyüdür. hediye edilen kişiye birde oynaması için fildişi bir kale hediye edilirdi. kalesi her uynadığında bir kaleye geldiğinde bir olmsuzluk yaşardı. öfke para kaybı hastalık gibi.   örnektir yapsanızda bir işe yaramaz

   , Yer: Büyü

  • Düşmanı Helak Etmek için

   Bir Arabi Ayin Son çarşamba Günü Bakire Bir Kiza Hamur Yoğutturulur Ve Bunu Nohut Miktarinca Küçük Parçalara Böldürülür 1001 Tane Olacak 1001 Defa Ya Kahhar Okunur üzerine üflenir O Hamur Deneleri Güvercinlere Saçilir Kuşlar Onlari Yerken Tevekkelü Ya Birkan Bi Helaki Fülan Bin Fülan Bi Hakki Hazihil Esmaişşeriyfeti Hiyel Acel Denir Oradan Arkasina Hiç Bakmadan Uzaklaşilir .

   , Yer: Büyü

  • Sevilmeyen Düşman Olunan Bir Kişiye Zarar Verdirmek için Yapılması Gerekenler

   Bir kimsenin üzerine bela gelmesini yahut hastalığa yakalanmasını istiyorsanız o kişi için şunları yapmalısınız.Cumartesi gününe girilen ilk saatlerde Cumartesi günü ayın son günlerine denk gelirse daha etkili olacaktır.Bir kurşun levha almalı ve bu kurşun levhanın üzerine dar yazmalıdır.Daha sonra bu levha üzerindeki yazıya bakışlar sabitlenerek 110 defa arka arkaya dar denir.Sonra zarar görmesi istenen kişinin zarar görmesi için dua edilir . Yine bu levhanın kişinin evinin ya da iş yerinin iç

   , Yer: Büyü

  • Sırlı Yasin Okuması (Hacetler İçin)

   Uygulama:Cuma gecesi Yasin suresi bir defa okunur.     1.ayet 1000 defa (Yasin harfi)     Yasini uzatarak okursanız daha tesirli olur.Yaasiiin (islam anahtarı)     58.ayet 313 defa, 82 ve 83.ayetler 313 defa tekrarlanır.     sonra aşağıdaki sırlı esma duası 100 defa okunur.     " Yâ Hû sirrullah Yâ Hû şifatullah Yâ Hû Zâtullah Yâ Hû vücudullah Yâ Hû ef'alullah "     Fazileti     Bereket,rızık ve olmasını istediğin hacet ve ciddi zafer için çok etkilidir.   alıntı

   , Yer: Dilek Duaları

×
×
 • Yeni Oluştur...