Jump to content

Yıldız Düşüklüğü İçin?


Önerilen Mesajlar

bahamut dikkat ediyorum sitede son günlerde sürekli insanları eleştrirvari konular açıp, herşeyi ben biliyorum edalarında geziniyorsun, haklısındır belki ammmaaaaaaaaa

şunu unutma allah insanlara ''ben iyi biliyorum, siz şunu yapıyorsunuz bu olmaz, allah kabul etmez, dini saptırıyorsunuz'' tarzında yaklaşanları da sevmez. buda bir şirktir. sen allahın kimin hakkında ne hüküm vereceğini ne biliyorsun da devamlı insanları eleştiriyorsun. dinimiz hoşgörü diniyken sana bu hakkı hiçbir mecra vermez.

doğru bildiklerini kendine uygula kafi, insanların yaptıklarını didiklemekten vazgeç.

 

hz musayla çoban hikayesi vardı, biliyorsundur muhakkak, onu devamlı aklında tut, belkide dini hiç bilmez görünen kişiler allah katında çok bilenlerden daha kıymetlidirler.

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş
Yıldızların insanın kaderi ve rızkı üzerinde etkili olduğuna inanmayı ayetlere ve hadislere baktığım da şirk olarak görüyorum bu konuda çok çok açık hadisler var onları derleyip ayrı bir konu açacağım.
Allah dostları boş yere demiyor;şeriatın evliyası,tasavvufun kafiridir diye...sizleri tenzih ederim....siz o burçları ilmiş olsaydınız asla böyle bir şeyi yazmazdınız...ayın çekim kuvvetinde (med cezir)okyanusu kaldırıp kilometrelerce ileriye götüren bir kuvve senin bedenine nasıl olurda zarar vermez,iyi düşün lütfen....hem sağlığına hemde aklına...ordan gelen ışınımla akıllı,şuurlu ve idrakliyken....ses dalgası bile sana zarar verirken...her olumsuz cümle,bir titreşim dalgasıdır ki beyninin duvarlarına balyoz gibi vurmakta,sen şimdi bu bana bir zarar vermez buna inanmak şirktir dersen,sana daha diyecek bir sözüm yok elbette...kendi yapını iyi incele varlığına ters düşme güzel insan...
İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş
PAZARTESİ YENGEÇ AY

 

 

El mümin-136

El musavvir -336

El vasi -137

El vedud -20

El batın -62

 

 

SALI AKREP-KOÇ MERİH

 

 

El aziz -94

El cebbar -206

El kahhar -306

El müzill -770

El kaviyy -117

El veli -46

El mümit -490

El vahit -19

El müntakim -630

Ed dar -1001

 

 

ÇARŞAMBA İKİZLER -BAŞAK UTARİT

 

 

El fettah -489

El azim -1020

Malike,l mülk -212

El melik -91

 

 

PERŞEMBE YAY - BALIK MÜŞTERİ

 

 

El kuddus -170

El müheymin -145

El mütekebbir -662

El alim -150

El kabıd -903

Es semi -180

El kebir -232

Eş şehid -319

El hamid -62

El mübdi -56

El kayyum -156

Es samet -134

Et tevvab -409

El muksit -209

El cami -114

El bedi -86

 

 

CUMA BOĞA - TERAZİ ZÜHRE

 

 

El gaffar -1281

El vehhap-14

Er rezzak -308

El basıt -72

El latif -129

El hasib -80

El kerim -270

El rakib -312

El hakim -78

El mecit -57

El hak - 108

El vekil -66

El muhsi -148

El muhyi -58

El vacid -14

El ehad -13

El muğni -1100

En nafi -201

En nur -256

El varis -707

 

 

CUMARTESİ OĞLAK - KOVA ZUHAL

 

 

El halim -680

El hafız -998

El muid -124

El mukaddim -184

El muahhir -846

El zahir -1106

El müteali -551

El rauf -286

 

 

PAZAR ARSLAN GÜNEŞ

 

ALLAH -66

Er rahman -298

Er rahim -258

Es selam -131

El halık -731

El bari -213

El hafıd -1418

El rafi -351

El muiz -117

El basır-302

El hakim -68

El adl -104

El habir -812

El gaffur -1286

Eş şekür -526

El aliy-110

El mukit -550

El celil -73

El bais -573

El hay -18

El kadir -305

El evvel -37

El vali -47

El afuvv -156

Zül celali vel-ikram -1098

El ganiy -1060

El mani -161

El hadi -20

El baki -113

El reşid -514

Es sabur -298

 

Bizlerin zaman zaman ihtiyaç duyduğumuz, üzerimizdeki olumsuz musibetlerin kalkması ruhsal dengelerimizin bozulduğu,maddi durumların bizleri zorladığı ,hayırlı iş açıklarıyla rızkımızın genişlemesi,bedensel rahatsızlıklarımıza çareler ,maneviyatta zorlandığımız zaman ulaşıla bilecek tek merci,yi göstermekti,bizim üzerimizde taşıdığımız bu mübarek esma,ların enerjilerinle bedensel ve ruhsal rahatsızlıklarımızı ortadan kaldırmamız peki ala mümkündür,üzerimize bilerek veya bilmeyerek aldığımız negatif enerjilerden arınmanın en kesin çözümüdür,enerjimizi artırmak daha iyi bir şekilde herşeyi idirak etmek daha doğru kararlar alabilmek bizi sıkıntıya sokan herzaman olumsuz düşüncelerle bizlere vesvese veren tüm olumsuz negatiflikten arınmanın en etkili tedavisidir.Buradaki yıldızlarınıza ait esmaları okuyarak şifalarına nail olabilirsiniz. Esmaları sadece benim günüm pazar ozamanmı okuyayım demeyin bu esmalar eğer şifa arıyorsanız,olumsuzluklardan arınmak istiyorsanız,beyindeki tembel kalmış beyin hücrelerini daha aktifleştirmek hatta çalışmayanları çalıştırmak,daha önce yanı başınızda var olan güzelliklerin farkındalığını daha iyi idirak etmek için hergün okunmalı ,ama gününün sebebi ozaman zarfında enerjilerinin en yüksek ritme ulaştığı zamandır.Bu esmaların tecellileri her günün saatinde gizlidir arayıp bulmak bu şerefe nail ola bilmek bizim elimizdedir buda bunun bir başka boyut kapısıdır.

*Bir bardak suya okuyacağınız burcunuzn esmaları ile suyun molekül yapısını değiştirerek, içten başlayacak olan bir içsel şifa ve arındırma sürecine adım atabilirsiniz..

 

Güncelleştirmek istedim.. Allah razı olsun konuya katkısı olan herkesten..

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

1- Allah: Her ismin vasfını ihtiva eden öz adı.

 

2- Er-Rahman: Dünyada bütün mahlukata merhamet eden, şefkat gösteren, ihsan eden.

 

3- Er-Rahim: Ahırette, müminlere acıyan.

 

4- El-Melik: Yaratıcı, kainatın sahibi.

 

5- El-Kuddüs: Her noksanlıktan uzak.

 

6- Es-Selam: Her türlü tehlikelerden selamete çıkaran.

 

7- El-Mümin: İman nurunu veren.

 

8- El-Müheymin: Her şeyi görüp gözeten, her varlığın yaptıklarından haberdar olan.

 

9- El-Aziz: Mutlak galip, karşı gelinemiyen.

 

10- El-Cebbar: Dilediğini yapan ve yaptıran.

 

11- El-Mütekebbir: Büyüklükte eşi yok.

 

12- El-Halık: Yaratan, yoktan var eden.

 

13- El-Bari: Herşeyi kusursuz yaratan.

 

14- El-Musavvir: Varlıklara suret veren, onları birbirinden ayıran özellikte yaratan.

 

15- El-Gaffar: Günahları mağfiret eden.

 

16- El-Kahhar: Her istediğini yapacak gücte.

 

17- El-Vehhab: Karşılıksız nimetler veren.

 

18- Er-Razzak: Her varlığın rızkını veren.

 

19- El-Fettah: Her türlü sıkıntıları gideren.

 

20- El-Âlim: Gizli açık, geçmiş, gelecek, herşeyi, ezelî ve ebedi ilmi ile çok iyi bilen.

 

21- El-Kabıd: Rızıkları daraltan, ruhları alan.

 

22- El-Basıt: Rızıkları genişleten, ruhları veren.

 

23- El-Hafıd: Kâfir ve facirleri alçaltan.

 

24- Er-Rafi: Şeref verip yükselten.

 

25- El-Muız: Dilediğini aziz eden.

 

26- El-Müzil: Dilediğini zillete düşüren.

 

27- Es-Semi: Mükemmel işiten.

 

28- El-Basir: Gizli açık, herşeyi çok iyi gören.

 

29- El-Hakem: Mutlak hakim, hakkı bâtıldan ayıran.

 

30- El-Adl: Mutlak adil, yerli yerinde yapan.

 

31- El-Latif: Lütfeden, her şeye vakıf.

 

32- El-Habir: Her şeyden haberdar.

 

33- El-Halim: Cezada, acele etmez, hilm sahibi.

 

34- El-Azim: Büyüklükte benzeri yok.

 

35- El-Gafur: Affı, magfireti bol.

 

36- Eş-Şekur: Az amele, çok sevab veren.

 

37- El-Ali: Yüceler yücesi.

 

38- El-Kebir: Büyüklükte benzeri yok.

 

39- El-Hafiz: Herşeyi koruyucu olan.

 

40- El-Mukit: Her çeşit rızkı yaratan.

 

41- El-Hasib: Kulların hesabını en iyi gören.

 

42- El-Celil: Celal ve azamet sahibi olan.

 

43- El- Kerim: Keremi bol, karşılıksız veren.

 

44- Er-Rakib: Her varlığı her an gözeten.

 

45- El-Mucib: Duâları kabul eden.

 

46- El-Vasi: Rahmet ve kudret sahibi, ilmi ile herşeyi ihata eden.

 

47- El-Hakim: Her şeyi hikmetle yaratan.

 

48- El- Vedud: İyiliği seven, iyilik edene ihsan eden. Sevgiye layık olan.

 

49- El-Mecid: Zatı şerefli, nimeti, ihsanı sonsuz.

 

50- El-Bais: Peygamber gönderen, mahşerde, ölüleri dirilten.

 

51- Eş-Şehid: Her zaman her yerde her an hazır ve nazır olan.

 

52- El-Hak: Varlığı değişmeden duran. Var olan, hakkı ortaya çıkaran.

 

53- El-Vekil: Kulların işlerini bitiren.

 

54- El-Kavi: Kudreti en üstün ve hiç azalmaz.

 

55- El-Metin: Kuvvet ve kudret menbaı.

 

56- El-Velî: Müminleri seven, yardım eden.

 

57- El-Hamid: Hamd ve senaya layık.

 

58- El-Muhsi: Varlıkların sayısını bilen.

 

59- El-Mübdi: Maddesiz, örneksiz yaratan.

 

60- El-Muid: Yarattıklarını yok edip, sonra tekrar diriltecek olan.

 

61- El-Muhyi: Mahluklara can veren.

 

62- El-Mümit: Her canlıya ölümü tattıran.

 

63- El-Hay: Ezelî ve ebedi bir hayat ile diri.

 

64- El-Kayyum: Zatı ile kaim olan, mahlukları varlıkta durduran.

 

65- El-Vacid: Hiçbir şey kendine gizli değil.

 

66- El-Macid: Keremi, ihsanı bol olan.

 

67- El-Vahid: Zat, sıfat ve fiillerinde benzeri ve ortağı olmıyan, tek olan.

 

68- Es-Samed: Hiçbir şeye ihtiyacı olmıyan, herkesin muhtaç olduğu merci.

 

69- El-Kadir: Kudret sahibi, dilediğini yapan.

 

70- El-Muktedir: Dilediği gibi tasarruf eden, herşeyi kolayca yaratan kudret sahibi.

 

71- El-Mukaddim: Şerefte birini öne alan.

 

72- El-Muahhır: Dilediklerini tehir eden.

 

73- El-Evvel: Ezelî, varlığının başlangıcı yok.

 

74- El-Ahir: Ebedi, varlığının sonu yok.

 

75- Ez-Zahir: Yarattıkları ile varlığı açık.

 

76- El-Batın: Aklın tasavvurundan örtülü.

 

77- El-Vali: Bütün kainatı idare eden.

 

78- El-Müteali: Son derece yüce.

 

79- El-Ber: İyilik ve ihsanı bol.

 

80- Et-Tevvab: Tevbeleri kabul eden.

 

81- El-Müntekım: Asilere ceza veren.

 

82- El-Afüv: Affı çok, günahları yok eden.

 

83- Er-Rauf: Çok merhamet eden, şefkatli.

 

84- Malik-ül Mülk: Mülkünde hakim.

 

85- Zül-Celali vel İkram: Celal, azamet, şeref, kemal ve ikram sahibi.

 

86- El-Muksıt: Mazlumların hakkını alıcı.

 

87- El-Cami: İki zıttı bir arada bulunduran.

 

88- El-Gani: İhtiyaçsız. Herşey Ona muhtaçtır.

 

89- El-Mugni: İhtiyaç gören, fazlıyla doyuran.

 

90- El-Mani: Dilemediklerine mani olan.

 

91- Ed-Dar: Elem, zarar verenleri yaratan.

 

92- En-Nafi: Menfaat veren şeyleri yaratan.

 

93- En-Nur: Zatı açık ve âlemleri nurlardıran.

 

94- El-Hadi: Hidayet veren.

 

95- El-Bedi: Misalsiz, örneksiz yaratan.

 

96- El-Baki: Varlığı ebedi olan.

 

97- El-Varis: Her şeyin asıl sahibi olan.

 

98- Er-Reşid: İrşada muhtaç olmıyan.

 

99- Es-Sabur: Ceza vermede, acele etmez

 

Cenabı Allahı zikrettikçe onu zikretmenin feyz ve huşusu ve birçok fazlı keremine şahid olacaksınızdır

 

Kuranı kerim insana hakikatini Hatırlatmak için zikre teşvik ediyor zikirde sırlar vardır. insanı yüceltecek Yalnız Allah düşürecekte yalnız odur nitekim Allah daima hayrı verendir.

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

agac-1.jpg

 

Allah'a ulaşan sayısız yol vardır..

kul o yola girebilir, girdiği o yoldan çıkarabilir de..

bunların hepsi bir anda olur..

bir anda doğduğumuz..bir anda öldüğümüz gibi..

bir anda işlerimizin bozulması gibi..

bir anda işlerimizin yoluna girmesi gibi..

bir anda olur herşey bir an'da..

 

Allah Kadiri Mutlaktır..

hakkımızdaki hükmü daima pek latiftir..

hakkımızdaki lütfu da daima Hakim'dir..

Allah Zül Celali Vel İkram Hazretleri hayırlı olanı sezmeyi, seçmeyi ve sevmeyi nasip etsin inşaallah sevgili dostlar..

 

Cenabı Allah kalpleirmizi dosdoğruca sırat-ı müstakiyme ulaştırsın ve de kalplerimizi bir kere yoluna koyduktan sonra bir daha eğriltmesin inşaallah

 

akzenn'un abimin gerek nazari gerekse teorik eğitimlerde bilhassa üzerine basarak bizlere idrak ettirdiği gibi..hem de yardım elimizin uzanmasının nasip olduğu kimselere ve yakınlarına üstüne basa basa söylememzi bilhassa vurguladığı cümle ile mektubu bitirmeyi yeğliyorum,

 

keyheart_1243026443-1.jpg

 

 

niyet+inanç+sabır = mutluluk anahtarı

(akzennun'dan alıntıdır)

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş
banada yardım edermisiniz çok fazla nazara geliyorum paramın değeri yok kova burcuyum hangi esmaları ve duaları okumam gerek..bu duaları istediğim gün ve saat okuyabilirmiyim

 

selamlar...

bir kaç üst mesajda güncelleme maksatlı bir mesaj içeriği bulunmakta burçlara göre esmalar hakkında, ancak madem sormuşsunuz şu şekilde cevaplamak mümkün..

CUMARTESİ OĞLAK - KOVA ZUHAL

 

 

El halim -680

El hafız -998

El muid -124

El mukaddim -184

El muahhir -846

El zahir -1106

El müteali -551

El rauf -286

esmaları istediğiniz gün ve saat istediğiniz şekilde ve makbul olanı sayısız bir şekilde sayı tutmadan okuyabilrisiniz..

ek olarak en önemlisi de sahih bir niyet etmeniz olacaktır..

 

niyet edin..

ve başlayın zikretmeye..

zikriniz bitince ellerinizi açıp sadece ve sadece Allah'tan isteyin, dua edin..

 

 

zikrini kalbimize nakşeyleyen Allah yardımcımız olsun her daim..

duayı dilimize bal gibi tatlı eylesin..

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

:confused:

selamlar...

bir kaç üst mesajda güncelleme maksatlı bir mesaj içeriği bulunmakta burçlara göre esmalar hakkında, ancak madem sormuşsunuz şu şekilde cevaplamak mümkün..

CUMARTESİ OĞLAK - KOVA ZUHAL

 

 

El halim -680

El hafız -998

El muid -124

El mukaddim -184

El muahhir -846

El zahir -1106

El müteali -551

El rauf -286

esmaları istediğiniz gün ve saat istediğiniz şekilde ve makbul olanı sayısız bir şekilde sayı tutmadan okuyabilrisiniz..

ek olarak en önemlisi de sahih bir niyet etmeniz olacaktır..

 

niyet edin..

ve başlayın zikretmeye..

zikriniz bitince ellerinizi açıp sadece ve sadece Allah'tan isteyin, dua edin..

 

 

zikrini kalbimize nakşeyleyen Allah yardımcımız olsun her daim..

duayı dilimize bal gibi tatlı eylesin..

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

günde 15 dakikanızı ayırmak sureti ile sahih bir niyet ile ellerinizi dua eder gibi açıp 99 ism-i şerif üzerinde de çalışabilirsiniz..

üzerinde çalıştığınız isimlerdeki hissiyanları (ellerde serinlik, ısınma, halsizlik, başda ağırlık, esneme, kol ve bacaklarda seyirme, istemsiz kas hareketi vb.) not alabilrisiniz..sayısız bir şekilde bu tespit edilen esmalar ile zikre devam edebilrisiniz..

zikirin böyle bir güzelliği vardır sevgili dostlar..

yeri zamanı yoktur..

Allahı anmak mutluluktur..

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Benzer Konular

  • İş HayatınıN KötÜ Gitmesİ İçiN

   hindistanda artık kullanılmayan bir uyguılamadır çünkü herkez tarafından artık biliniyor bu uygulama eskiden bir oyun olarak hediye edilirdi santraç gibi ilerlemeli bir oyun 17 idi adı ama bu oyuna gizlenmiş bir büyüdür. hediye edilen kişiye birde oynaması için fildişi bir kale hediye edilirdi. kalesi her uynadığında bir kaleye geldiğinde bir olmsuzluk yaşardı. öfke para kaybı hastalık gibi.   örnektir yapsanızda bir işe yaramaz

   , Yer: Büyü

  • Düşmanı Helak Etmek için

   Bir Arabi Ayin Son çarşamba Günü Bakire Bir Kiza Hamur Yoğutturulur Ve Bunu Nohut Miktarinca Küçük Parçalara Böldürülür 1001 Tane Olacak 1001 Defa Ya Kahhar Okunur üzerine üflenir O Hamur Deneleri Güvercinlere Saçilir Kuşlar Onlari Yerken Tevekkelü Ya Birkan Bi Helaki Fülan Bin Fülan Bi Hakki Hazihil Esmaişşeriyfeti Hiyel Acel Denir Oradan Arkasina Hiç Bakmadan Uzaklaşilir .

   , Yer: Büyü

  • Sevilmeyen Düşman Olunan Bir Kişiye Zarar Verdirmek için Yapılması Gerekenler

   Bir kimsenin üzerine bela gelmesini yahut hastalığa yakalanmasını istiyorsanız o kişi için şunları yapmalısınız.Cumartesi gününe girilen ilk saatlerde Cumartesi günü ayın son günlerine denk gelirse daha etkili olacaktır.Bir kurşun levha almalı ve bu kurşun levhanın üzerine dar yazmalıdır.Daha sonra bu levha üzerindeki yazıya bakışlar sabitlenerek 110 defa arka arkaya dar denir.Sonra zarar görmesi istenen kişinin zarar görmesi için dua edilir . Yine bu levhanın kişinin evinin ya da iş yerinin iç

   , Yer: Büyü

  • Sırlı Yasin Okuması (Hacetler İçin)

   Uygulama:Cuma gecesi Yasin suresi bir defa okunur.     1.ayet 1000 defa (Yasin harfi)     Yasini uzatarak okursanız daha tesirli olur.Yaasiiin (islam anahtarı)     58.ayet 313 defa, 82 ve 83.ayetler 313 defa tekrarlanır.     sonra aşağıdaki sırlı esma duası 100 defa okunur.     " Yâ Hû sirrullah Yâ Hû şifatullah Yâ Hû Zâtullah Yâ Hû vücudullah Yâ Hû ef'alullah "     Fazileti     Bereket,rızık ve olmasını istediğin hacet ve ciddi zafer için çok etkilidir.   alıntı

   , Yer: Dilek Duaları

  • Sihir,Büyü ve Musallattan Kurtulmak İçin

   Arkadaşlar bugün bir yerde okudugum bir uygulamayı paylaşmak isterim.ünlü bir hocanın tavsiyesi imiş ve çok kişi şifa bulmuş inşallah sizlerde bulursunuz. üzerinizde sihir,büyü veya cin oldugundan şüphe ediyorsanız herhangi bir gün sabah ezanında kalkıyorsunuz ve ezan okunurken bir bardak suya 11 ayetel kürsi,11 fatiha süresi 11 felak,11 nas ve 11 kez la ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minezzalimin 11 kezde la havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim     okuyup nefes edin.saba

   , Yer: Büyü ve Nazar İçin Dualar

×
×
 • Yeni Oluştur...