Jump to content

İnsan Öldürme Sanatı !


devrikcumle
 Paylaş

Önerilen Mesajlar

İlk insandan bu güne kadar insanı öldüren Azrail olduğu düşünülür. Azrail insanın canını alır ama sorunluluğu yoktur. Kimse ona sen neden şu şahsın canını aldım demeyecek. Fakat insanı öldüren öyle inançlar var ki, bu inançları ve ya düşünce sistemlerini tanıdıkça, acaba insanı öldüren Azrail mi? Diye düşünürsünüz? Unutmadan Azrail bir kez öldürüyor.

 

 

İlk insandan bu güne kadar en iyi insan öldürme aracını dinsel etmenler olduğu açıktır. Görmek için dini islam olan coğrafyadaki karışıklığa, açlığa ve genel parametre olarak kadını toplumdaki eğitim durumuna bakmanız yeterlidir. Bu durumu gören akıl ve vicdan sahibi bir insanın, şunu düşünmesi gerekir. Allah(c.c) İslam dinini göndermiştir. Bu din nasıl bir din ki, bir toplumu geri bırakıyor, ilkeleştiriyor.

 

 

Genel anlamda toplumunu oluşturan kavramlardaki gerileyiş, ilkellik Allah’ın emrimi? De, bu durum değişmiyor. Benim inancımda Allah(c.c) insanı yaratmıştır, belli bir müddet dünyada yaşama hakkı vermiştir. Yaşama hakkı bittiğinde ise, Azrail isimli meleği emredecek ve bu melekte vadesi dolan insanın canını alacak ve ahirete intikal edecek. Bu tanımlamaya bakarsanız, bir müddet bu dünyada yaşayacak ve ya kalacak, peki bu insan cinsiyeti ne olursa olsun nasıl yaşamalı?

 

 

Yani Allah(c.c) bu insanın mayasına ilkel koşullarda, aç, bilimde geri, teknikte geri, sanatta geri, kısaca her alanda geri yaşasın hiçbir şey yapmasın diye mi istiyor? Yoksa muhteşem bir yapı olan akıl ve vicdan ile halifelik görevini yerine getirmesini mi istiyor?

 

 

Ya da Allah(c.c); Ey insan ben senin kaderini(buradaki kader bize yutturulan, sorumluk yüklemeyen, yani öldüren) yazdık, sen hiçbir şeye karşıma, hiçbir şey yapma diye yaratmış olabilir mi? Eğer böyle bir anlayışla yaratmışsa, beni ne diye sorgulayacak? Ahirette Allah’a derim ki, sen yazdın ben oynadım. Beni cezalandırmaya hakkın yok. Siz sorgulayan olsaydınız, bu duruma ne derdiniz? Buradan şu net olarak anlaşılıyor ki, bu kader kavramı insanı öldürmeye yetiyor. Burada sorulması gereken başka bir soru daha, bize hiçbir işimize yaramayan, bu bilgileri kimler neden inanç diye yutturmuş olabilir? Buradaki asıl amaç nedir?

 

Ben yeryüzünü en büyük katliamları yapanların din adamları olduğunu düşünüyorum. Bununda en iyi örneği “Belam-ı Baur” dur.

 

Çünkü bu, zamanın zenginini daha zengin ve siyasi güçlüsünü de daha güçlü yapmak için, Allah adına onların çıkarları doğrultusunda fetvalar veriyordu. Yaptığının ne anlama geldiğini bilmediğini iddia edemeyiz. Bilerek ve isteyerek halkı(burada halk çoğunluk anlamındadır) uyutuyordu. Hatta en büyük fetvası da şudur:”sen benim kölemsin, senin tanrında benim tanrımın kölesidir.” Köleyi ne kadar rahatlatıcı ve halinden memnun edici bir motivasyon, toplumun çoğunluğu köle bu güzel iltifattan sonra kölelikten nasıl vazgeçsin, hatta ona daha iyi hizmet ederek, onun gözüne girmeli ki, belki de tanrısının da gözüne girer, öbür dünyada cennete girmesine bir vesile olur.

 

 

Fetva uydurucuna genelde ilk icraatları budur. Yani fakiri fakirliğinden dolayı memnun olmasını sağlamaktır. Yanlışlık la ona asla söyle bir öğreti sunmaz. Benim suçum ne? Ben ve atalarım hangi suçtan dolayı açız ve ya köleyiz? Şeklinde bir kendi kendine yapacağı bir sorulama, ya da bu sorgulamayı gidip fetva uydurucuna sorsa? Sizce nasıl cevap alır. Muhtemelen edepsiz olur, bununla da kalmaz dinden de çıkmış olur. Yani korkutma politikası ile sindirme.

 

 

Genelde fetva uydurucularının korkutma politikası hiyerarşik yapısı şudur. Bir din adamı vardır, bu adamlar normal insan değildir, çok çok önemlilerdir, yani ruhanidir, yani Allahın yeryüzünde parçasıdır.

Kuranı kerim ise bu duruma karşı halkı uyarıyor.(bakınız, zuhruf15) tabi ya, bu adamlar normal insan olursa onları kim dinler, kim önemser, fetvalarını kim takar. Ve bu adamların etrafında ise, kendileri hiç, akıllarını tamamen bu adamlara emanet etmiş insanlar var. Ona kayıtsız şartsız bağlılar, Çünkü o Allahın bir parçası ve ya ruhani yani önemli adam ya, o razı olmazsa gerçek Allah ta razı olmayacağa inanmış ya da inandırılmışlardır. İşte bunlara din iman elden gidiyor dediğinde onlar da hemen ona inanarak, ardından bunlar vasıtası ile insanlık için hiçbir fayda sağlamayacak bilgiler halka indirgeniyor.

 

 

Burada din adamı kendi ve ya emir aldığı güçlerin menfaati ile meşguldür, ama etrafında toplanmış aklını ona emanet etmiş insanlar ise, büyük bir samimiyetle bu felaket telalığını yapıyor. Sonuç olarak bir menfaat karşılığı fetva çıkaran ve ya çıkartan insanın katilidir. Tetiği çeken ise, etrafına toplanmış olanlardır.Bu durumun sorulması gerekenler nedir?

 

 

 

1-Kuran da recm cezası yok iken, bu ceza modeli hangi amaçla ne için dine eklendi? Burada insanlığın kazancı nedir?

 

 

 

2-Kuranı kerim Hz.İsa(a.s) Ali imran55 öldüğünü ve araf40 ta ölenlerin ruhlarınını göğe yükseldiğini ve maide117 de ve hatta 116’dan itibaren okursanız ahretteki hz.İsa(a.s) ile Allah(c.c) arasındaki konuşmayı görürsünüz. Buna rağmen Hz. İsa’nın ölmediği ve yeniden ya da bazı inanışa göre Hz. Peygamberin ümmeti olmak istediği duası kabul olduğu için geleceği, hangi amaçla ne için dine eklendi? Burada insanlığın kazancı nedir?

 

 

 

3-Hangi peygamber kadınların ikinci sınıf olması yönünde uygulaması vardır. Hatta peygamberimiz döneminde kadınlar toplumda aktifti, bu bilgiye rağmen, kadınlar ikinci sınıf ve hatta şeytan olduğu hangi amaçla ne için dine eklendi? Burada insanlığın kazancı nedir?

 

 

 

4-Kuranı kerimde mehdi ve deccal ile ilgili hiçbir bilgi yokken ve maide67 ve zuhruf44’e ayetine rağmen, bir sürü mehdi ile ilgili hadis, hangi amaçla ne için dine eklendi? Burada insanlığın kazancı nedir?

 

 

 

5-Kuranı kerimin %60’dan fazlası mal paylaşım ayeti ile doluyken, Müslümanların olduğu ülkelerde aç insan neden bu kadar çok? Ve birçok dini yapılanmalar neden bu konuda aktif değiller. Bu kadar paylaşım ayetine bu bilgilere rağmen, hangi amaçla ne için, insanlığın bu kadar büyük sorunu ile ilgilenmiyorlar? Buradaki kazançları nedir?

 

 

 

6-Hiçbir peygamber kimseye ahrette yardımcı olmak gibi bir vaatte bulunmazken ve hatta Kefh26. ayetine rağmen, nasıl oluyor da birileri birilerini imanına şahit ve öbür dünyada yardımcı olacağını söylüyor?(halbuki kuranı kerim onlar kendilerini kurtaramazlar diyor.(bknz araf192 ), bu bilgilere rağmen, hangi amaçla ne için dine eklendi? Burada insanlığın kazancı nedir?

 

 

 

7-Kuranı kerim adaletin ölçüsünü indirdim diyor ve herkese adalet vaat ediyor. Sosyal adalet düzenini garanti altına almayı hedefliyor. Yani dünyada adaleti tesis etmemizi isterken, bunca çoğunluk neden ruhani boyut, ölüm ve ötesi ile oyalanıyorlar. Ahirette bir şeyleri değişmesini isteyenler bu dünyada değişmeleri gerektiği bilgisi neden insanlara verilmiyor. Bakınız dünya, yaşanmaz hale geldi, herkes dertli, insan insandan korkuyor. Çoğunluk ne zaman akıl ve vicdan sahibi olmayı öğrenecek. Akıl ve vicdan sahibi olmak gerektiği, ötekini de haklarını kendi hakkın gibi korunması gerektiği, herkesin kardeş(Zulmetmiyorsa, zulmedene meyletmiyorsa) olduğu bilgisi neden ve ne amaçla dine eklemiyor? Burada insanlığın kazancı nedir?

 

 

 

8-Sanatta, bilimde, teknikte, sporda her alanda ileri olması gerek ve dünyaya referans olması gereken genç beyinler, ellerine verilen bir takım kelime ve cümleleri saatlerce tekrar ediyorlar. Yapılan bu işlemin insanlık için ve ya öteki için ne faydası var? Ne değeri üretiyor? İnsan faydalı olması ve kişisel gelişimini sağlamsı gerekirken, kimsenin kölesi olmaması gerekirken, hata köle azat etmesi gerekirken ve bunu mücadelesini vermesi gerekirken, insana, doğaya ve bilime faydası olmayan oyalanmalar ne adına ne için dine dâhil edildi? Burada insanlığın kazancı nedir?

 

 

 

9-Kadına yukarıda değindim yine hatırlatmak istiyorum. Anamız bizi doğuran, bin bir güçlükle büyüten ve eşimiz ve ya sevgilimiz, adına binlerce aşk, sevgi temalı şiirler yazılan, zerafetin, inceliğin, temsili kadınlara, ikinci sınıf muamele yapmak, neden insan haklarına aykırı olduğu ve ya neden ötekine zararlı bir davranış olduğu öğretisi, konu kadın olduğunda hatırlanmıyor? Takva demek ötekine zara verici davranıştan kaçmak değil midir? Bu bilgilere rağmen, hangi amaçla ne için dine eklendi? Burada insanlığın kazancı nedir?

 

 

 

10-Cinsiyeti ne olursa olsun, ilim öğrenmek herkesin hakkıdır. İlim öğrenmek demek neden sadece dini ritüel öğrenmek fikri yerleştirildi. Bilimin diğer alanlarının da sevap olduğu bilinci neden aşılanmıyor. Özellikle kadınlara din haricindeki eğitim uygun görülmüyor? Bu ne adına yapılıyor. Yoksa eğitimli kadını idare etmek, ona hükmetmek zorunda kalmak zordur, düşüncesiyle mi? Ve ya ikinci ve üçüncü eş olma fikrini kabul ettiremeyeceğiniz düşüncesi mi? Peki, eğitimli kadın gelecek neslin garantisi değil midir? Demek ki gelecek nesillerde de kişisel çıkar ve menfaat ön plana alınarak plan yapılıyor. Siz ölmeyeceğinizi mi zannediyorsunuz.

 

 

 

11-Yine maide67 ve zuhruf44 ayetlerien rağmen, Hz. Peygamberin söylediğini iddia ettikleri, kimilerine göre 300 bin, kimilerine göre 2 milyonda fazla hadis. Düşünün 62 savaş ilanı vermiş ve bunların 27 sinde bizzat komutan olarak bulunmuş bir peygamber bu kadar sözü hangi ara söylemiş olabilir. Bir hesap yapalım, 2 milyon hadis üzerine, her birini bin sayfalık kitap haline getirsek, 2 bin kitap eder. İnsanlar bunu ne zaman okuyacak ve anlayacakta uygulayacak?

 

 

 

12-Hz. peygamber kimlerle neden savaştı? Ah peygamberim, sevgili peygamberim kavramlarını aşıp, bunlar neyin savaşıydı acaba diye neden öğretilmiyor? Hz. Peygamberler toplumda egemen olan güçlere(ekonomik ve dini kuralları kendi çıkarına göre düzenleyenler) karşı savaşmıştır. Yani şuan elhamdülillah Müslüman deyip, sonrada utanmadan zengine yalakalık yapanlara bu kısmı özellikle hatırlatınız. İşte onlarla savaşmıştır. Çünkü onlar halkı sömürüyordu. Kuranı anlamayan peygamberimizin neyin savaşını verdiğini nereden anlayacak? Toplumu sömüren egemen güçlerle savaştığını kaç kişi biliyor acaba, Hz. peygamberin oluşturduğu toplumda zekât verilecek insan kalmamıştı. Bunu Hz. Peygamber nasıl başardı? Hani açlık, yoksulluk kader ki? Tüm bunları yapan Hz. Muhammet(s.a.v) bir insandı ve halka bunu söylüyordu ve halkta bunu biliyordu.

 

 

 

13-İnsanlar Hz. peygambere istedikleri soruyu soruyordu. Şimdi kaç kişi ruhani din adamına istediği soruları sorabiliyor? Soranın ne hale geleceğini yukarıda yazdım.

 

 

 

14-İslam dininde ruhbanlık yokken (“Onlar ayrıca ruhbanlık diye bir şey uydurdular” hadidi27 Ruhbanlık: o dini temsil eden din adamları topluluğudur ve ya din adamı. Din adamları birilerini dinden atıp, birilerini dine dâhil ediyorlardı, kısaca kimin ne olduğuna karar veriyorlardı. Bu durum aynı zamanda din adamlarından korkmalarını sağlıyordu. Unutmayın kalpleri ancak Allah bilir.) Bu ayet ve "Kendinizi (övüp övüp) temize çıkarmayın. Allah, kimin takvâ(sakınan) sahibi olduğunu çok iyi bilir." Necm32, ayetine rağmen, birileri insanların ne olduklarını nereden ve nasıl biliyor da, bir topluluğu ve ya şahsı kâfir ilan ediyorlar. İslam dini kimsenin çiftliği değildir. Hiçbir kişi ve ya grup bu dinin temsilcisi olmaz. Sizi kimse islam dininden atamaz. Bunlar kendilerini ne zannediyorlar? (Unutmayın cahil ve kendine güveni olmayan insan, kendinden korkulmasından hoşlanır.)

 

 

 

15-Maide35 ayeti salâtı ikamedir. Bir grup ya da dini topluluğu katılıp, birilerine imanınızı kurtarması gerektiğini söyleyen ayet değildir. Hayatınızın her aşaması, adaletli, akıl ve vicdan sahibi olarak yaşamamızı yani, Allah, iman etmemizle yetinmiyor, Müslüman(adaletli, akıl ve vicdan sahibi) gibi yaşamamızı istiyor. Bu ayeti bu açıdan ele almak gerekiyor. Çünkü kuranı kerimin üzerine çalışırsanız göreceksiniz ki, bize misyon yüklüyor.Kurtarıcı bekleyin demez, kurtarıcılık misyonunu sana yüklemiştir. Ama şuan bu ayet bir kişiye bağlı olup onun imanımız kurtaracağı aksi halde Müslüman olmayacağımızı birileri açıkça ilan ediliyor. Hâlbuki kuranı kerim aracıları(madde ve mana olarak) kaldırmak için gelmiştir. Kuran sana diyor ki imanını kurtarmak istersen Müslüman(adaletli, akıl ve vicdan sahibi) gibi yaşamlısın. Kim ne hakla birilerinin imanına koruyucusu oluyor? Hâlbuki kuranı kerim, Lokman33, Bakara123 ayetlerinde o gün(ahrette) kimsenin hiçbir kimse için hiçbir şey yapamayacağını söylemesine rağmen, size ahiret ile ilgili birileri, ne hakla neyin vaadinde bulunuyor? Ve maide35(Lokman33, Bakara123 rağmen) nasıl oluyor da birilerine bağlanmak gerektiği ayeti olur? (Bu bilgiler yukarıda var neden tekrar ettin diyebilirsiniz. Maide35’e özellikle değinmek gerekiyordu)

 

 

Çünkü çoğunluk ölsün, yani işlevsiz hale gelsin ki, görmesin, duymasın, anlamlandırmasın ve sorgulamasın ki, azınlık istediği gibi top koşturacağı alanlar bulsun. Bunun içinde en iyi yol, hâkim olan dini işlevsiz hale getirmek. Genel inanç parametrelerini afyon haline getirilmeli ki, çoğunluk uyanmasın.

 

 

Nasıl olsa öbür dünyada kurtarıcıları var. Malı götürenlerin o da yok ya….

 

 

Tüm bilgileri gözden geçirdiğimizde, varılan sonuç şudur. Din saçmalıksa hayat böyle oluyor. Dinin işlevli hale gelmesi yani bu dünyayı regüle etmesi için. İçine sonradan uyuşturmak için eklenmiş tüm pislikleri temizlemek zorundayız. Yeniden kuranı kerime dönüş yapmalıyız. Kuranı kerimin istediği insan tipolojisi olan muhteşem bir “Akıl ve vicdan” oluşturmamalıyız. Hurafelerle dolu bir dini anlayış, silah kullanmadan insan öldürme sanatıdır.

 

 

Azrail canınızı almadan kimsenin canınızı almasına izin vermeyin, ilim candır.

Zekeriya Beşirli

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Genelde fetva uydurucularının korkutma politikası hiyerarşik yapısı şudur. Bir din adamı vardır, bu adamlar normal insan değildir, çok çok önemlilerdir, yani ruhanidir, yani Allahın yeryüzünde parçasıdır.

 

1500 yıl önce tahtadan taştan oymaydı putlar.Şimdi ise yerini aldı,etten kemikten ilahlar !

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Paylaş

×
×
  • Yeni Oluştur...