Jump to content

Ne Kadar Sabırlısın Yarabbi...


kayserciyes1
 Paylaş

Önerilen Mesajlar

Ne kadar da sabırlısın Yâ Rabbî

Mal Senin..Mülk Senin..Buyuran Sensin,

Hükmünü, apaçık duyuran Sensin,

Yaratan.. Yaşatan.. Doyuran Sensin,

Yine de kulların, şeytana tâbî;

Ne kadar da sabırlısın.. Yâ Rabbî…

 

Kur’ân’a cür’et var, göz göre göre,

Ayaklar altında, örf, âdet, töre,

”İslam” türetmişiz, herkese göre;

Olmuşuz… Para, pul, putlara tâbî;

Ne kadar da sabırlısın Yâ Rabbî…

 

Cezâ ve mükâfat, Kur’ân’da çok net,

Kimsede ne korku.. Ne de bir gayret.

Sanki.. Bize değil, Cehennem Cennet;

Olmuşuz.. Fal, büyü, cinlere tâbî;

Ne kadar da sabırlısın.. Yâ Rabbî…

 

Dünyayı boğarken, zulmün tekeli,

Terâziyi tutan, eller lekeli.

Çatıları basmış, cehâlet seli;

Olmuşuz.. Bir kara vicdâna tâbî;

Ne kadar da sabırlısın.. Yâ Rabbî…

 

O ”Kâlû Belâ” yı unuttuk çoktan,

İşret soframızda, kuş sütü noksan.

Kimin umûrunda; ”Mâide doksan”;

Olmuşuz.. ”Hayyamcı” fırkaya tâbî;

Ne kadar da sabırlısın.. Yâ Rabbî…

 

Fakirdik.. Ve lâkin, haddi bilirdik,

Secdede hamd ile, vecde gelirdik.

Üç kuruş gördükçe, sanki delirdik;

Kıldık.. Her güzeli, çirkine tâbî;

Ne kadar da sabırlısın.. Yâ Rabbî…

 

Delik deşik olmuş, âhlak yasası,

Sülüklerle dolmuş, devrân kasası.

Mahşermiş… Mîzanmış… Kimin tasası;

Artık.. Rüşvet bile, rüşvete tâbî;

Ne kadar da sabırlısın.. Yâ Rabbî…

 

Yüz yüze ikrâmda, sahte bir yarış,

Dostun arkasından, diller bir karış.

Lâfta kalmış… Sevgi, saygı ve barış;

Olmuşuz.. Selâmsız bir nesle tâbî;

Ne kadar da sabırlısın.. Yâ Rabbî…

 

Bir yanda milyonlar, aç, sefil bekler,

Bir deri bir kemik, üryân bebekler,

Bir yanda el bebek, kaniş köpekler;

Olmuşuz.. Bencil bir nesle tâbî;

Ne kadar da sabırlısın.. Yâ Rabbî…

 

Denizler kokuşmuş, dağlar yanmada,

Bacalar, göklere zehir sunmada,

Dünya can çekişir; son savunmada;

Nîmete nâmertçe, açmışız harbi,

Ne kadar da sabırlısın.. Yâ Rabbî…

 

Herşeyi uydurduk, hâşâ Kitaba,

Haram ve helâli, koyduk bir kaba;

Çorbamıza bile, karıştı ribâ,

Sana ve Resûl’e, açmışız harbi,

Ne kadar da sabırlısın.. Yâ Rabbî…

 

Alışmış dilimiz, fitne tadına,

İslâm zulmedermiş, güyâ kadına.

Yalan söylüyoruz, Kur’ân adına;

Yüce Kelâmına, açmışız harbi

Ne kadar da sabırlısın.. Yâ Rabbî….

 

Nasıl da bastırmış.. Küfrân sisleri,

Kaybolmuş.. Nebî’nin, nûrlu izleri.

Bunca belâ.. Uyarmıyor bizleri;

Olmuşuz.. Kör, sağır bir nesle tâbî;

Ne kadar da sabırlısın.. Yâ Rabbî…

 

Anlatmaya, dilde lisan yetmiyor,

Utancından, durdu kalem gitmiyor,

Ne yapsak da, bizde kusur bitmiyor;

Olmuşuz.. Bir kere isyâna tâbî;

Kurtar bizi.. Kurtar bizi.. Yâ Rabbî

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Mal senin..mülk senin..buyuran sensin, Hükmünü, apaçık duyuran sensin, Yaratan.. yaşatan.. doyuran sensin, Yine de kulların, şeytana tâbî;

Ne kadar da sabırlısın..Yâ Rabbî…

 

Kur’ân’a cür’et var, göz göre göre, Ayaklar altında, örf, âdet, töre, ”islam” türetmişiz, herkese göre; Olmuşuz… para, pul, putlara tâbî;

Ne kadar da sabırlısın.. Yâ Rabbî…

Cezâ ve mükâfat, Kur’ân’da çok net, Kimsede ne korku.. ne de bir gayret. Sanki.. bize değil, cehennem cennet; Olmuşuz.. fal, büyü, cinlere tâbî;

Ne kadar da sabırlısın.. Yâ Rabbî…

Dünyayı boğarken, zulmün tekeli, Terâziyi tutan, eller lekeli. çatıları basmış, cehâlet seli; Olmuşuz.. bir kara vicdâna tâbî;

Ne kadar da sabırlısın.. Ya Rabbî…

O ”kâlû belâ” yı unuttuk çoktan, işret soframızda, kuş sütü noksan. Kimin umûrunda; ”mâide doksan”; Olmuşuz.. ”hayyamcı” fırkaya tâbî;

Ne kadar da sabırlısın.. Yâ Rabbî…

Fakirdik.. ve lâkin, haddi bilirdik, Secdede hamd ile, vecde gelirdik. üç kuruş gördükçe, sanki delirdik; Kıldık.. her güzeli, çirkine tâbî;

Ne kadar da sabırlısın.. Yâ Rabbî…

Delik deşik olmuş, âhlak yasası, Sülüklerle dolmuş, devrân kasası. Mahşermiş… mîzanmış… kimin tasası; Artık.. rüşvet bile, rüşvete tâbî;

Ne kadar da sabırlısın.. Yâ Rabbî…

Yüz yüze ikrâmda, sahte bir yarış, Dostun arkasından, diller bir karış. Lâfta kalmış… sevgi, saygı ve barış; Olmuşuz.. selâmsız bir nesle tâbî;

Ne kadar da sabırlısın.. Yâ Rabbî…

Bir yanda milyonlar, aç, sefil bekler, Bir deri bir kemik, üryân bebekler, Bir yanda el bebek, kaniş köpekler; Olmuşuz.. bencil bir nesle tâbî;

Ne kadar da sabırlısın.. Yâ Rabbî…

Denizler kokuşmuş, dağlar yanmada, Bacalar, göklere zehir sunmada, Dünya can çekişir; son savunmada; Nîmete nâmertçe, açmışız harbi;

Ne kadar da sabırlısın.. Yâ Rabbî…

Herşeyi uydurduk, hâşâ kitaba, Haram ve helâli, koyduk bir kaba; çorbamıza bile, karıştı ribâ, Sana ve Resûl’e, açmışız harbi;

Ne kadar da sabırlısın.. Yâ Rabbî…

Alışmış dilimiz, fitne tadına, islâm zulmedermiş, güyâ kadına. Yalan söylüyoruz, Kur’ân adına; Yüce kelâmına, açmışız harbi;

Ne kadar da sabırlısın.. Yâ Rabbî….

Nasıl da bastırmış.. küfrân sisleri, Kaybolmuş.. Nebî’nin, nûrlu izleri. Bunca belâ.. uyarmıyor bizleri; Olmuşuz.. kör, sağır bir nesle tâbî;

Ne kadar da sabırlısın.. Yâ Rabbî…

Anlatmaya, dilde lisan yetmiyor, Utancından, durdu kalem gitmiyor, Ne yapsak da, bizde kusur bitmiyor; Olmuşuz.. bir kere isyâna tâbî;

Kurtar bizi.. kurtar bizi.. Yâ Rabbî

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Mal senin..mülk senin..buyuran sensin, Hükmünü, apaçık duyuran sensin, Yaratan.. yaşatan.. doyuran sensin, Yine de kulların, şeytana tâbî; Ne kadar da sabırlısın.. Yâ Rabbî...

blomst076xs1tq8nf2td-1.gif

Kur'ân'a cür'et var, göz göre göre, Ayaklar altında, örf, âdet, töre, ''ISLAM'' türetmişiz, herkese göre; Olmuşuz... para, pul, putlara tâbî; Ne kadar da sabırlısın Yâ Rabbî...

blomst076xs1tq8nf2td-1.gif

 

 

Cezâ ve mükâfat, Kur'ân'da çok net, Kimsede ne korku.. ne de bir gayret. Sanki.. bize değil, cehennem cennet; Olmuşuz.. fal, büyü, cinlere tâbî; Ne kadar da sabırlısın.. Yâ Rabbî...

blomst076xs1tq8nf2td-1.gif

 

 

Dünyayı boğarken, zulmün tekeli, Terâziyi tutan, eller lekeli. çatıları basmış, cehâlet seli; Olmuşuz.. bir kara vicdâna tâbî; Ne kadar da sabırlısın.. Ya Rabbî...

blomst076xs1tq8nf2td-1.gif

 

O ''kâlû belâ'' yı unuttuk çoktan, işret soframızda, kuş sütü noksan. Kimin umûrunda; ''mâide doksan''; Olmuşuz.. ''hayyamcı'' fırkaya tâbî; Ne kadar da sabırlısın.. Yâ Rabbî...

blomst076xs1tq8nf2td-1.gif

 

 

Fakirdik.. ve lâkin, haddi bilirdik, Secdede hamd ile, vecde gelirdik. üç kuruş gördükçe, sanki delirdik; Kıldık.. her güzeli, çirkine tâbî; Ne kadar da sabırlısın.. Yâ Rabbî...

blomst076xs1tq8nf2td-1.gif

 

 

Delik deşik olmuş, âhlak yasası, Sülüklerle dolmuş, devrân kasası. Mahşermiş... mîzanmış... kimin tasası; Artık.. rüşvet bile, rüşvete tâbî; Ne kadar da sabırlısın.. Yâ Rabbî...

blomst076xs1tq8nf2td-1.gif

 

 

Yüz yüze ikrâmda, sahte bir yarış, Dostun arkasından, diller bir karış. Lâfta kalmış... sevgi, saygı ve barış; Olmuşuz.. selâmsız bir nesle tâbî; Ne kadar da sabırlısın.. Yâ Rabbî...

blomst076xs1tq8nf2td-1.gif

 

 

Bir yanda milyonlar, aç, sefil bekler, Bir deri bir kemik, üryân bebekler, Bir yanda el bebek, kaniş köpekler; Olmuşuz.. bencil bir nesle tâbî; Ne kadar da sabırlısın.. Yâ Rabbî...

blomst076xs1tq8nf2td-1.gif

 

 

Denizler kokuşmuş, dağlar yanmada, Bacalar, göklere zehir sunmada, Dünya can çekişir; son savunmada; Nîmete nâmertçe, açmışız harbi,Ne kadar da sabırlısın.. Yâ Rabbî...

 

blomst076xs1tq8nf2td-1.gif

 

Herşeyi uydurduk, hâşâ kitaba, Haram ve helâli, koyduk bir kaba; çorbamıza bile, karıştı ribâ, Sana ve Resûl'e, açmışız harbi, Ne kadar da sabırlısın.. Yâ Rabbî...

blomst076xs1tq8nf2td-1.gif

Alışmış dilimiz, fitne tadına, islâm zulmedermiş, güyâ kadına. Yalan söylüyoruz, Kur'ân adına; Yüce kelâmına, açmışız harbi Ne kadar da sabırlısın.. Yâ Rabbî....

blomst076xs1tq8nf2td-1.gif

Nasıl da bastırmış.. küfrân sisleri, Kaybolmuş.. Nebî'nin, nûrlu izleri. Bunca belâ.. uyarmıyor bizleri; Olmuşuz.. kör, sağır bir nesle tâbî; Ne kadar da sabırlısın.. Yâ Rabbî...

blomst076xs1tq8nf2td-1.gif

Anlatmaya, dilde lisan yetmiyor, Utancından, durdu kalem gitmiyor, Ne yapsak da, bizde kusur bitmiyor; Olmuşuz.. bir kere isyâna tâbî; Kurtar bizi.. kurtar bizi.. Yâ Rabbi...

AMİN...AMİN...AMİN...

 

 

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Yüz yüze ikrâmda, sahte bir yarış, Dostun arkasından, diller bir karış. Lâfta kalmış... sevgi, saygı ve barış; Olmuşuz.. selâmsız bir nesle tâbî; Ne kadar da sabırlısın.. Yâ Rabbî...

 

ayy çok güzeldi allah razı olsun..

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Paylaş

×
×
  • Yeni Oluştur...