Jump to content

Göksel Göz (Tian-Mu)


Guest Suzie
 Paylaş

Önerilen Mesajlar

Göksel Göz (Tian-Mu)

 

(1) Göksel Göz'ün Açılması

 

Göksel Göz'ün ana geçidi alnın ortası ile Shangen noktası arasında yer alır. Sıradan insanların çıplak gözle nesneleri görmesi kameranın çalışma ilkesi ile aynıdır; Merceğin boyutu ya da lens, nesnenin mesafesine ve ışık yoğunluğuna bağlı olarak ayarlanır. Görüntüler, görsel sinirler vasıtası ile beynin arka kısmında bulunan kozalaksı bez üzerinde biçimlenir. Olağanüstü yeteneklerden olan Nüfuz Edici Görüş, kozalaksı bezin doğrudan Göksel Göz'den dışarıya bakabilme kabiliyetidir. Sıradan bir insanın Göksel Gözü ana geçidin dar ve karanlık olması sebebiyle kapalıdır. İçinde qi özü(cevheri) yoktur, ışıklandırma yoktur. Bazı kişiler bahsettiğimiz geçitler kapalı olduğu için göremez.

 

Göksel Göz'ü açmak için ilk olarak ya dıştan bir güç uygularız ya da kişisel xiulian uygulaması ile geçidin önündeki engeli kaldırırız. Geçidin biçimi, oval'den yuvarlağa, eşkenar dörtgenden üçgen biçimine, bireyden bireye değişir. Kendinizi ne kadar iyi geliştirirseniz geçit bir o kadar yuvarlaklaşır. İkinci olarak Shifu'nuz size bir göz verir; eğer kendi başınıza xiulian uyguluyorsanız o zaman onu kendi başınıza geliştirmek zorundasınız. Üçüncü olarak Göksel Göz'ün bulunduğu yerde qi özüne sahip olmanız gerekir.

 

Biz herşeyi genellikle sahip olduğumuz bu bir çift gözümüz ile görürüz ve tam olarak bu gözlerimiz diğer boyutları gören kanallarımızı bloke eder. Bu gözler bir kalkan bir siper olarak işlev gösterdiği için sadece fiziksel boyutumuz içerisinde varolan maddeleri görebiliriz. Göksel Göz'ün açılması, normal iki gözümüzü kullanmadan görmenizi sağlar. Çok yüksek bir seviyeye ulaştıktan sonra, Gerçek Göz'e sahip olmak için xiulian uygulayabilirsiniz aynı zamanda. Böylelikle Göksel Göz'e ait olan Gerçek Göz ile ya da Shangen noktasındaki Gerçek Göz ile görebilirsiniz. Buda Okuluna göre vücuttaki her bir gözenek bir gözdür - vücudun tamamı gözlerle doludur. Dao Okuluna göre her bir akupunktur noktası bir gözdür. Bununla birlikte, ana geçit Göksel Göz'de konumlandırılmıştır ve ilk önce onun açılması gerekir. Derslerimde, herkese Göksel Göz'ü açabilecek şeyler yerleştiriyorum. Sonuçlar, kişilerin fiziksel özelliklerine bağlı olarak değişkenlik gösterir. Bazı kişiler derin bir kuyuya benzeyen karanlık bir delik görür. Bu, o kişinin Göksel Göz geçidinin karanlık olduğu anlamına gelir. Diğerleri beyaz bir tünel görür. Eğer ön tarafta nesneler görülebiliyorsa, Göksel Göz açılmak üzeredir. Bazıları dönen nesneler görür ki bunlar Göksel Göz'ü açmak için oraya Shifu tarafından yerleştirmiş olan şeylerdir. Onlar Göksel Göz çıkışı deldikleri anda görebilirsiniz. Bazı kişiler Göksel Gözleri ile büyük bir göz görebilir ve bunun Buda'nın gözü olduğunu düşünür fakat aslında o göz kendi gözleridir. Bu türden insanlar çoğunlukla doğuştan gelen iyi niteliklere sahip insanlardır.

 

Yapığımız istatistiklere göre her konferans dizisi sonrasında katılımcıların yarıdan fazlasının Göksel Göz'ü açılıyor. Göksel Göz'ün açılmasını takiben bir sorun ortaya çıkabilir; kişinin xinxing'inin yüksek olmadığı durumda Göksel Göz'ü kolaylıkla kötü amaçlı kullanabilir. Bu sıkıntıyı ortadan kaldırmak için Göksel Göz'ünüzü doğrudan Bilgelik Görüş Gücü (Hui-Yan-Tong) seviyesinde açıyorum. Yani farklı farklı bir ifade ile; uygulama sürecinde diğer boyutlardaki görüntüleri ve xiulian uygulaması sırasında görünen şeyleri görebilmenizi ve böylece onlara inanabilmenizi sağlayan bir seviyede. Bu sizin xiulian uygulamasına olan güveninizi güçlendirir. Xiulian uygulamaya yeni başlamış olan kişilerin xinxing'i, sıradışı olan kişilerin seviyesine henüz ulaşmamıştır. Olağanüstü şeylere sahip olur olmaz hata yapmaya meyillidirler. Eğlenceli bir örnek verelim: Yolda yürürken bir şans oyunu büfesine geldiğinizde en büyük ikramiyeyi alıp gidebilirdiniz. Böyle birşeyin meydana gelmesine izin verilmez - anlatılanlar sadece konuyu örneklemek içindir. Diğer bir sebep ise çok fazla sayıda kişinin Göksel Göz'ünü açıyor olmamızdır. Düşünün ki herkesin Göksel Gözü düşük bir seviyede açılmış: sadece şöyle bir düşünün eğer herkes insan vücudunun içini ya da duvarların arkasındaki nesneleri görebilseydi - ona hala bir insan toplumu diyebilir miydik? İnsan toplumu çok ciddi derecede zarar görürdü; bu yüzen böylesi bir duruma ne izin verilebilir ne de bu gerçekleştirilebilecek birşeydir. Dahası, bunun uygulayıcılara hiçbir yararı olmaz, sadece takıntı ve saplantıları güçlendirir. Bu nedenle, sizler için Göksel Göz'ü düşük seviyede açmayacağız. Bunun yerine doğrudan yüksek bir seviyede açacağız.

 

(2) Göksel Göz'ün Seviyeleri

 

Göksel Göz'ün pek çok farklı seviyesi vardır; Göksel Göz farklı seviyelerde farklı boyutları görür. Budizm'e göre beş seviye mevcuttur: Dünyevi Görüş Gücü, Göksel Görüş Gücü, Bilgelik Görüş Gücü, Fa Görüş Gücü ve Buda Görüş Gücü. Her seviye kendi içinde üst, orta ve alt olarak ayrılır. Kişi Göksel Görüş seviyesinde veya altında iken, sadece bizim maddesel dünyamızı gözlemleyebilir. Kişi sadece Bilgelik Görüş Gücü seviyesinde iken veya üzerindeyken diğer boyutlar gözlemlenebilir. Nüfuz Edici Görüş olağanüstü yeteneğine sahip olanlar nesneleri tam ve yanlışsız bir şeklide, bir CT tarayıcısından daha net ve berrak şekilde görebilir. Ancak görebildikleri, sadece bu fiziksel dünya içerisindedir ve bizim içinde varolduğumuz boyutu aşmaz; bu durum Göksel Göz'ün ileri seviyesine ulaşılmış şeklinde değerlendirilmez.

 

Bir kişinin Göksel Göz seviyesini onun qi özü miktarı ve aynı zamanda ana geçidin genişlik, parlaklık ve tıkanıklık derecesi belirler. İçsel, esas qi, Göksel Göz'ün ne oranda açılabileceğinin tespitinde önemli rol oynar. Özellikle altı yaşın altındaki çocukların Göksel Göz'ünü açmak kolaydır. Konuşmaya başladığım anda açılacağı için, elimi kaldırmama bile gerek kalmaz. Çünkü çocuklar bizim fiziki dünyamızdan fazla etkilenmemişlerdir ve yaşantıları içerisinde çok sayıda kötü şeyler yapmamışlardır. Onların qi cevheri iyi korunmuştur. Altı yaşın üzerindeki bir çocuğun Göksel Göz'ünün açılması, büyüdükçe çevresel etkilerin artması nedeniyle gittikçe zorlaşır. Özellikle, sağlıksız eğitim, şımarıklık, ahlaksızlaşma tüm qi cevherinin yok olmasına neden olur. Eğer kişi belli bir noktaya ulaşırsa, bütün qi cevheri yok olur. Qi cevheri tamamen kaybolan bir kişi xiulian uygulaması yolu ile aşamalı olarak onu geri kazanabilir ancak bu çok uzun bir süreç ve çok çetin bir çaba sarf edilmesini gerektirir. Bu yüzden, qi cevheri paha biçilemeyecek kadar değerlidir.

 

Bir kişinin Göksel Göz'ünün Göksel Görüş seviyesinde açılmasını tavsiye etmem, çünkü düşük gong kuvvetine sahip olan bir uygulayıcı, xiulian yolu ile biriktirdiği enerjiden daha fazlasını nesneleri seyrederken harcayacaktır. Eğer bu esas enerjinin fazlaca bir kısmı kaybolursa Göksel Göz tekrar kapanabilir. Bir kez kapandığında ise tekrar açılması kolay olmaz. Bu sebeple kişilerin Göksel Göz'ünü çoğunlukla Bilgelik Görüşü seviyesinde açıyorum. Uygulayıcının görüşünün ne oranda net ya da puslu olduğu fark etmeksizin diğer boyutlardaki nesneleri görebilecektir. Kişiler doğuştan gelen nitelikleri tarafından etkilendikleri için, bazıları net olarak, bazıları kesik kesik ve bazıları ise bulanık biçimde görür. Fakat en azından ışık görebileceksiniz. Bu, bir uygulayıcının yüksek seviyeye doğru gelişiminde yardımcı olacaktır. Net olarak göremeyen kişiler xiulian yolunda ilerlerken buna çare bulabilecektir.

 

Qi cevheri zayıf olan kişiler Göksel Göz'lerinden baktıklarında nesneleri sadece siyah ve beyaz olarak görür. Göksel gözü daha fazla qi özüne sahip olan kişiler görüntüleri renkli ve daha net biçimde görebilecektir. Daha fazla qi cevheri daha net görüntü demektir. Ancak, her birey farklıdır. Bazı kişiler Göksel Göz'leri açık doğarken, diğerlerininki çok sıkı biçimde kapalı olabilir. Göksel Göz açılırken görüntü bir çiçeğin açmasına benzer, katman katman açılır. Oturma pozisyonunda meditasyon yaparken ilk önce Göksel Göz bölgesinde bir aydınlanma keşfedersiniz. Başlangıçta aydınlanma çok parlak değildir, sonrasında kırmızıya dönüşür. Bazı kişilerin Göksel Gözü sıkıca kapalıdır ve bu yüzden de doğuştan olan bedensel hisleri çok güçlü olabilir. Bu kişiler ana geçit çevresindeki ve Shangen noktasındaki kasların sıkıştığını, bunların sanki içeriye doğru bastırılıp ezildiğini hisseder. Şakak ve alınları sanki şişip ağrıyormuş gibi hissetmeye başlar. Bütün bunlar Göksel Göz'ün açılmakta olduğunun belirtileridir. Göksel Göz'ü açılan bir kişi ara sıra kolaylıkla bazı belirli şeyler görebilir. Derslerim sırasında bazı kişiler farkında olmadan benim Fa Bedenlerimi (Fa-Shen) görür. Onlara özellikle baktıklarında görüntü kaybolur çünkü o andan itibaren aslında fiziksel gözlerini kullanmaktadırlar. Gözleriniz kapalı durumdayken birşeyler gördüğünüzde, o görüş durumunda kalmaya gayret gösterin, böylece yavaş yavaş daha net göreceksiniz. Eğer daha yakından bakmak isterseniz yavaşça kendi gözlerinize döner ve optik sinirlerinize geçiş yaparsınız. O durumda hiçbirşey göremezsiniz.

 

Göksel Göz'ün gördüğü boyutlar kişinin Göksel Göz seviyesine bağlı olarak değişir. Bazı bilimsel araştırma bölümleri bu ilkeyi anlayamıyor ve bu da bazı qigong deneylerini beklenen sonuçlara ulaşmaktan alıkoyuyor. Ve zaman zaman bazı deneyler ters yönde sonuçlar bile veriyor. Örneğin, bir bilimsel kurum olağanüstü yetenekleri sınamak üzere bir yöntem tasarladı. Qigong üstatlarından kapalı bir kutunun içeriğini görmelerini istediler. Bu üstatların her birinin Göksel Göz seviyeleri farklı olduğu için gelen cevaplar birbirinden farklıydı. Bunun üzerine araştırma grubu Göksel Göz'ü sahte ve aldatıcı bir kavram olarak saydı. Bu tip deneylerde genelde düşük-seviyeli Göksel Göz'e sahip olan kişiler daha iyi sonuçlar elde eder, çünkü onların Göksel Göz'ü sadece içinde bulunduğumuz fiziksel boyuttaki nesneleri gözlemlemek için uygun olan Göksel Göz seviyesinde açılmıştır. Bu yüzden, Göksel Göz'ü anlamayanlar, bu kişilerin en büyük yeteneklere sahip olduğunu düşünür. Organik ya da inorganik tüm maddeler, farklı boyutlarda farklı biçim ve şekillerde görünür. Örneğin bir bardak imal edilir edilmez, farklı bir boyutta, zekaya sahip bir varlık oluşur. Dahası, o varlık biçiminde mevcudiyetinin öncesinde, farklı bir şey olarak da var olmuş olabilir. Göksel Göz en düşük seviyesindeyken, kişi sadece bardağı görür. Yüksek bir seviyede, kişi, diğer boyutta bulunan varlığı görür. Daha da yüksek bir seviyede, kişi, o akıllı varlığın varoluşundan önceki maddi yapısını görür.

 

(3) Uzağı Görüş (Yao-Shi)

 

Göksel Göz'leri açılıdıktan sonra bazı kişilerin Uzağı Görme Olağanüstü Yeteneği ortaya çıkar ve bu kişiler binlerce kilometre ötedeki nesneleri görebilirler. Her birey kendine ait boyutlara sahiptir. O boyutlarda kendisi evren kadar büyüktür. Belirli bir boyut içerisinde kişi alnının önünde bir aynaya sahiptir fakat bu ayna bizim boyutumuzda görünmezdir. Herkes bu aynaya sahiptir fakat uygulayıcı olmayan bir kişinin aynası içe doğru bakar. Uygulayıcıların aynası ise ekseninde yavaşça döner. Ayna döndüğünde uygulayıcının görmek istediklerini yakalayabilir. Kişi kendi boyutunda çok büyüktür. Kendi bedeni çok büyük olduğu için aynası da çok büyüktür. Uygulayıcı her ne görmek isterse aynaya yansıtılabilir. Bu görüntü yakalanmış olsa dahi kişi görüntüyü göremez, çünkü görüntünün ayna üzerinde anlık olarak kalması gerekir; ardından ayna döner ve uygulayıcının yansıyan nesneleri görmesine imkan tanır. Ardından hızlıca ileri-geri döner ve durmaksızın ileri-geri dönmeye devam eder. Sinema filmi şeridi sürekli bir hareket oluşturmak için saniyede yirmi dört kare ilerler. Aynanın dönüş hızı bundan çok daha fazladır ve böylelikle görüntüler sürekli ve net olarak görünür. İşte bu, Uzağı Görüş'tür. Uzağı Görüş'ün ilkesi bu kadar basittir. Geçmişte bu konu çok gizli tutulmaktaydı ve şu an ben birkaç satır içinde bu gizemi açıklamış oldum.

 

(4) Boyutlar (Kong Jian)

 

Bizim bakış açımıza göre boyutlar oldukça karmaşıktır. İnsanoğlu sadece insanlığın halihazırda var olduğu boyuttan haberdardır ve diğer boyutları henüz araştıramamış ya da keşfedememiştir. Konu diğer boyutlar olunca biz qigong üstatları düzinelerce seviyenin boyutunu görmüş vaziyetteyiz. Ve bunlar bilimsel olarak halen kanıtlanmamış olsa da teorik seviyede izah edilebilirler. Bazı kişiler kimi şeylerin varlığını kabul etmese de bunlar bizim boyutumuza aksetmektedir. Örneğin dünyada Bermuda Üçgeni (Şeytan Üçgeni) olarak adlandırılan bir yer var. Bazı gemiler ve uçaklar o alanda yıllar sonra tekrar ortaya çıkmak üzere ortadan kaybolmuştur. Hiç kimse bunun sebebini açıklayamıyor, çünkü hiç kimse insani düşünüş ve teorilerin sınırlarını geçmemiştir. Aslında bu üçgen diğer boyuta bir geçittir. Bizim belirli ve net pozisyonlara sahip olan düzenli kapılarımızın aksine, bu geçitin konum ve mevkisi daima önceden belirlenemeyen bir durumdadır. Bir gemi, eğer bu kapının açıkken oradan geçecek olursa kolaylıkla diğer boyuta geçebilir. İnsanlar, boyutlar arasındaki farkları hissedemezler ve diğer boyuta bir anda geçerler. O boyut ile bizim boyutumuz arasındaki zaman ve mekan farkı kilometrelerle ifade edilemez, oradaki binlerce kilometrelik bir mesafe buradaki bir noktaya sığabilir. Yani, onlar aynı yerde ve aynı zamanda eşzamanlı bir şekilde varolabilirler. Gemi bir an için sallanır ve kazara tekrar geri çıkar. Fakat bu dünyada onlarca yıl geçer çünkü iki boyuttaki zaman farklıdır. Ayrıca, her bir boyutta birimsel dünyalar varolmaktadır. Bir yuvarlak kürenin bir diğerine bir bağ aracılığı ile bağlandığı, birçok bağ ve yuvarlak küre içeren atomik yapımızın modeline benzer. Çok karmaşıktır.

 

İkinci Dünya Savaşından dört yıl önce bir İngiliz pilot göreve çıkmıştı. Uçuş sırasında gök gürültülü sağanak yağışla karşılaştı. Geçmiş deneyimlerinden yararlanarak kullanılmayan bir hava alanı bulabilmişti. Hava alanı gözlerinin önünde belirdiğinde tamamen farklı bir görüntü kendini gösterdi: Bir anda sanki diğer bir dünyadan gelmişçesine hava güneşli ve bulutsuzdu. Hava alanındaki uçaklar sarı renkti ve insanlar yerde bir şeylerle meşguldü. Bunun çok tuhaf olduğunu düşündü! Yere indikten sonra hiç kimse onu fark etmedi, kontrol kulesi dahi onunla bağlantı kurmamıştı. Ardından pilot oradan ayrılmaya karar verdi çünkü hava açılmıştı. Tekrar havalandı ve birkaç dakika önce hava alanını gördüğü mesafeye ulaştığında tekrar gök gürültülü sağanak yağışın içine girdi. Sonunda geri dönmeyi başarmıştı. Başından geçenleri rapor etti hatta uçuş kayıtlarına yazdı. Fakat üstleri ona inanmadı. Dört yıl sonra ikinci dünya savaşı başladı ve pilot da o terk edilmiş hava alanına tayin oldu. Bulunduğu yerin dört yıl önce gördükleri ile tamamen aynı olduğunu hemen fark etmişti. Biz Qigong ustaları bunun nasıl açıklanabileceğini biliyoruz. O pilot dört yıl sonra yapacağını önceden yapmıştı. İlk perde başlamadan önce oraya gidip önceden rolünü oynadı. Daha sonra olaylar düzenli sırasına girdi.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Paylaş

×
×
  • Yeni Oluştur...